KODR

W dniach 19-20 maja 2015 roku Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin zorganizował w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego ogólnopolskie spotkanie Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski (KEP), Konsultorów oraz Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego. Spotkaniu przewodniczył ks. bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP. W sesji udział wzięli również ks. bp Romuald Kamiński, ks. abp Henryk Hoser oraz ks. bp Grzegorz Kaszak. Jednym z zaproszonych gości był Ruch Equipes Notre-Dame. Na prośbę Lucyny i Krzysztofa Wysockich pary odpowiedzialnej Regionu Polska podjęliśmy się reprezentacji Ruchu. W trakcie sesji przedstawiliśmy konferencję nt. „Budowanie i umacnianie wspólnoty osób na poziomie religijnym, duchowym, psychicznym i uczuciowym w Equipes Notre-Dame”. Konferencja była okazją do przybliżenia działalności Ruchu Equipes Notre-Dame w Polsce i na świecie, jego charyzmatu i propozycji formacji dla małżeństw. Również przedstawiciele Ruchu Czystych Serc, Domowego Kościoła, Wspólnoty “SYCHAR” i Drogi Neokatechumenalnej informowali o swoich propozycjach dla małżeństw, ich formacji i troski o rozwój.

W czasie dwudniowego spotkania podejmowanych było wiele tematów dotyczących aktualnego duszpasterstwa rodzin. Wystąpił prof. dr hab. Bogdan Chazan mówiąc o sytuacji lekarzy, pielęgniarek i położnych kierujących się klauzulą sumienia. Mecenas Jerzy Ferenz z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej “Ordo Iuris” mówił o prawnych i społecznych konsekwencjach wprowadzenia tzw. konwencji przemocowej. Dr Irena Grochowska mówiła o filozoficznych podstawach wspólnoty osób, a dr hab. Mieczysław Guzewicz przypomniał istotę biblijnego obrazu jedności małżeńskiej. Z kolei Irena i Jerzy Grzybowscy (Ruch rekolekcyjny Spotkania Małżeńskie) dzielili się z zebranymi sposobami pracy z młodymi małżeństwami. O działalności Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny mówił Paweł Kwaśnik. W czasie obrad podjęto także kwestie pro life. Przedstawiciele ruchów i fundacji broniących życia mówili o swoich działaniach. Natomiast ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, podsumował tzw. ankiety Franciszka – czyli pytania dotyczące przyjęcia i pogłębienia treści Relatio Synodi, dokumentu podsumowującego nadzwyczajny synod poświęcony rodzinie. Miłym akcentem dla nas była wypowiedź ks. Drąg, który poinformował, że odpowiedzi na pytania do Relatio Synodi przysłało 43 diecezji i Ruch Equipes-Notre-Dame.

Beata i Marcin Pińkowscy

para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego

KODR2  100_2542R