W sobotę 7 stycznia 2012 roku spotkaliśmy się w Kutnie aby we wspólnocie END przeżywać pamiątkę narodzenia się Jezusa w stajence betlejemskiej. Naszą małą wspólnotę gościła w swoim mieszkaniu Marylka. Na spotkanie przybyły małżeństwa z ekip w Kutnie oraz z Torunia.

Był czas na podzielenie się opłatkiem i złożenia sobie życzeń. Później wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Nie zabrakło również rozmów i dzielenia się swoim życiem. Gospodyni spotkania zadbała również o prawdziwą ucztę dla wszystkich przybyłych. Takie spotkania są zawsze doskonałą okazją do lepszego poznawania się we wspólnocie, stajemy się dzięki nim sobie bliżsi, stajemy się coraz bardziej rodziną.