„Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało”
C. K. Norwid

22 kwietnia w domu pielgrzyma „Amicus” przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie odbyło się spotkanie Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Spotkanie było poświęcone pracy jako miejscu zjednoczenia z Panem Bogiem.

Pracujemy wiele godzin dziennie zarówno w różnych miejscach wykonywania naszego zawodu jak i w domu. Nie dla wszystkich ten czas jest czasem zjednoczenia z Bogiem. Podczas spotkania zastanawialiśmy się, co należy czynić, aby praca była działaniem, poprzez które jednoczymy się z Duchem Święty. Praca to każde działanie indywidualne i zbiorowe prowadzące do doskonalenia człowieka i świata. Na początku należy się zastanowić, jaki obraz Boga noszę w sercu. Czy mój Bóg to Bóg, który nadal stwarza, zbawia i uświęca, Bóg, który pracuje? Czy raczej jest to Bóg, który raz stworzył, a teraz siedzi i obserwuje gdzieś daleko? To pytanie kształtuje autentyczność świadczenia w pracy. Bóg nieustannie pracuje, aby stwarzać, zbawiać i uświęcać. Nasza praca jest współpracą z Bożym działaniem. Podejmuję łaskę, energię, działanie Ducha Św. w świecie i nasza praca staje się wyrazem miłości. Praca jest kochaniem Boga i ludzi a nie przekleństwem. Przed pierwszym grzechem Adama i Ewy Pan Bóg powierza z szacunkiem opiekę nad ogrodem Eden czyli pracę, która ma być prowadzona we współpracy ze Stwórcą. Przez pracę człowiek staje się podobny do Boga. Staje się Jego obrazem. Jednak trzeba pamiętać, aby nie ubóstwiać pracy. To Bóg jest celem życia i pracy. Praca jest twórczą aktywnością człowieka. Jezus Chrystus był człowiekiem pracy. Przez około 20 lat pracował. Jezus nie nauczał, nie przeprowadzał reformy w lecznictwie czy szkolnictwie. Pracował w zawodzie najemnego cieśli, a była to jedna z pośledniejszych prac. Było to optymalne działanie a nie marnowanie czasu. Jezus w ten sposób stwarzał świat i dawał nam przykład. Dziś Duch Św. jest animatorem pracy. Duch Św. zachęca, abyśmy byli profesjonalni, uczciwi, sumienni, kreatywni, twórczy, wytrwali, gdyż nasza praca nie kończy się na ziemi. Dobro pracy idzie za nami do nieba i będzie promieniować na wieki. Na koniec należy jeszcze przypomnieć, że praca bez odpoczynku jest chora, a odpoczynek to również czas zjednoczenia z Panem Bogiem.

Obecny rok jest odczytywany przez niektórych jako rok Maryi, dlatego na spotkaniu pokazano również drogi pogłębiania naszej miłości do Matki Bożej: „Z Maryją przez Jezusa do Ojca w Duchu Św.”. Spotkanie zakończyła Eucharystia.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego A