Wymiana doświadczeń minionego roku pracy, podział zadań na nowy rok i określenie nowych wyzwań, jakie stoją przed parami informacyjnymi. To tylko niektóre z elementów spotkania par informacyjnych sektora mazowieckiego Equipes Notre-Dame, jakie odbyło się w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach. 11 małżeństw z Warszawy, Łodzi, Lublina i Łomży spotkało się w Niedzielę Palmową 13 kwietnia, aby rozmawiać o posłudze pary informacyjnej. Dla sześciu małżeństw, powołanych niedawno do tej posługi, było to pierwsze spotkanie w nowej roli. Był to czas wzajemnego „poznania się”, wymiany doświadczeń w informowaniu o END z minionych lat i określenia przez nowopowołane do posługi małżeństwa ich miejsca w Ruchu jako pary informacyjnej. Nowe pary otrzymały pierwsze zadania, a pozostałe potwierdziły gotowość do kontynuowania zadań już rozpoczętych. Posługa par informacyjnych END to szukanie nowych sposobów mówienia o Ruchu. Ich zadaniem jest docieranie z informacją zarówno bezpośrednio do małżeństw, które szukają wspólnoty małżeńskiej, jak również do księży, sióstr zakonnych i mediów. Zadanie par informacyjnych to również przygotowywanie wydawnictw dla członków END oraz informowanie o Ruchu Orędowników i Stowarzyszeniu Przyjaciół Ojca Caffarela