dsc_0605Spotkanie Par Informacyjnych Sektora Małopolskiego miało miejsce w ostatnią sobotę tj. 22 października 2016 r. i było czasem wzajemnego dzielenia się doświadczeniami zdobytymi na ogólnopolskiej sesji w Zduńskiej Woli.

Wspólna modlitwa do Ducha Świętego o owocne spotkanie została wysłuchana, a kolejne godziny bardzo intensywnej pracy zaowocowały wieloma ustaleniami. Ważne i budujące okazały się informacje przywiezione z sesji ogólnopolskiej. Wzajemne zrozumienie oraz przyjęte przez uczestników zadania do wykonania w tym roku pracy bardo nas zbudowały i ucieszyły. Jesteśmy przekonani, iż w takim gronie ludzi oddanych posłudze jesteśmy w stanie podołać wyzwaniom jakie stawia przed nami ruch ekip. W naszych codziennych modlitwach polecamy waszą posługę i prosimy Pana aby dodawał wam sił i radości świadczenia o świętości sakramentu małżeństwa. Bardzo dziękujemy za miłe i rzeczowe uczestnictwo w spotkaniu, a niemogącym przybyć za bardzo rzeczowe spostrzeżenia przesłane mailowo. Chwała Panu. Teresa i Krzysztof Najderkowie