30 września w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Programowej Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. W trakcie spotkania zastanawialiśmy się w jaki sposób rozwijać wspólnoty świeckich oraz usłyszeliśmy szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przez Papieża Franciszka Roku Jubileuszowego 2025.

Tradycja roku jubileuszowego odwołuje się do słów z Ewangelii św. Łukasza która, cytując proroka Izajasza, opisuje misję Jezusa: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4, 18-19; por. Iz 61, 1n). Rok Jubileuszowy to okazja do przywrócenia prawidłowej relacji z Bogiem, między ludźmi i z całym stworzeniem. W przeszłości obejmował przebłaganie za grzechy, powrót do swej własności i odpoczynek całej ziemi. Uczestnicząc w Roku Świętym można uzyskać odpust zupełny.

Hasło Jubileuszu 2025 to Pielgrzymi nadziei. Na logo Jubileuszu widzimy ludzkość przybywająca z czterech stron ziemi, na morzu symbolizującym trudności życia,  obejmującą się wzajemnie i zwróconą w kierunku krzyża Chrystusa – znaku komunii. W logo wpisany jest kształt żagla, a maszt zakończony jest kotwicą, która zanurza się w morzu. Logo jest symbolem nadziei, wiary, bezpieczeństwa i pewności w zwycięstwo dobra nad złem. W konkursie z udziałem 270 uczestników z 38 krajów został wybrany hymn jubileuszu. Tekst napisał Pierangelo Sequeri, a muzykę skomponował Francesco Meneghello. Hymn jest już dostępny w angielskiej, włoskiej i francuskiej wersji językowej na dedykowanej jubileuszowi stronie: https://www.iubilaeum2025.va/pl.html. Wewnątrz Rzymu wyznaczono cztery drogi jubileuszowe, a Kościołem jubileuszowym dla Polaków wybrano Kościół św. Stanisława z 1578 roku, który jest Kościołem Narodowym Polonii w Rzymie.

Papież Franciszek wskazuje, że przygotowanie do Jubileuszu 2025 roku powinno polegać na  przyjęciu tekstów Soboru Watykańskiego II, które są pomocą dla wzrostu wiary. Przygotowywać się będziemy w roku 2024, który będzie rokiem modlitwy.

Bulla ogłaszająca Rok Święty wydawana jest w roku poprzedzającym Jubileusz w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Z okazji najbliższego Jubileuszu będzie opublikowana 9 maja 2024 r. A Jubileusz rozpocznie się otwarciem Drzwi Świętych (Drzwi do Nadziei) w Bazylice św. Piotra w grudniu 2024 roku

Modlitwa Jubileuszowa napisana przez Papieża Franciszka:

Ojcze, który jesteś w niebie, przez wiarę, którą nam dałeś
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, naszym Bracie,
i płomień miłości rozlany w sercach naszych przez Ducha Świętego,
niech rozbudzą w nas błogosławioną nadzieję na nadejście Twego Królestwa.
Niech Twoja łaska przemienia nas w oddanych siewców nasion ewangelicznych.
Niech ludzkość i wszechświat wzrastają, w ufnym oczekiwaniu na nowe niebo i nową ziemię,
kiedy moce zła zostaną pokonane, i objawi się Twoja chwała na wieki.
Łaska Jubileuszu niech ożywi w nas – Pielgrzymach Nadziei,
pragnienie dóbr niebiańskich i wyleje na cały świat radość i pokój Naszego Zbawiciela.
Tobie Boże błogosławiony i wieczny niech będzie cześć i chwała na wieki. Amen.

Beata Pińkowska
Sektor Mazowiecki A