Spotkanie Różańcowe w Sektorze Wielkopolskim

Cóż to był za wspaniały wieczór 13 października 2018 w parafii p.w. Chrystusa Sługi w Poznaniu, gdzie razem z parafianami przeżywaliśmy Mszę Św., a po niej Różaniec Fatimski (już ostatni w tym roku).

Mszę Św. odprawił i homilię wygłosił ks. Rafał Czerniejewski – proboszcz parafii, Doradca Duchowy Ekipy P8 i Ekipy Regionu. Podczas wygłoszonej homilii ksiądz Rafał wykorzystał fragmenty z Listu Konferencji Episkopatu Polski na XVIII Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Szczególnie poruszyły nas następujące słowa:

„Biblijny opis stworzenia Ewy, zaczerpnięty z Księgi Rodzaju, jest obrazem planów Boga względem człowieka. Bóg powołuje go do istnienia z miłości i jednocześnie ku niej kieruje (por. Familiaris consortio 11). Człowiek zaś, odkrywając zaszczepioną w nim przez Stwórcę potrzebę miłości, przeżywa ją we wspólnocie małżeńskiej. Jej sakramentalny i nierozerwalny charakter, jako związku pomiędzy mężczyzną i kobietą, potwierdził zaś Jezus w dialogu z faryzeuszami opisanym w… Ewangelii wg św. Mateusza. Małżeństwo w zamyśle Bożym staje się rodziną, gdzie małżonkowie podejmują rolę ojca i matki.”
„Mężczyzna, ukazując i przeżywając na ziemi ojcostwo samego Boga – jak pisał św. Jan Paweł II w Familiaris consortio – powołany jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członkom rodziny. Spełni to zadanie przez wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki, przez troskliwe pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego ze współmałżonką, przez pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójni i stałości, przez dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego” (FC 25).
Na zakończenie Mszy Św. swoje świadectwo z przynależności do Ruchu Equipes Notre Dame dali Ania i Jurek Kolbuszowie.
Po Mszy Św. i krótkim nabożeństwie wyszliśmy z figurą Matki Bożej Fatimskiej na miejsce modlitwy, gdzie rozważaliśmy Tajemnice Radosne Różańca Świętego. Nasze wspólne spotkanie zakończyliśmy agapą.
Dziękujemy Panu Bogu za wszystkie przeżycia duchowe i wspólnotowe, a także za współpracę w organizacji tego wieczoru , małżeństwom z Ekip P14 i P8.

Chwała Panu!
Ola i Grzesiek Wróbel.