spotkanie_w_lidzie.jpgВстреча в Лиде

В этом году в шести городах Беларуси возникает движение “EQUIPES NOTRE – DAME”. Одним из этих городов является большой прекрастный город с множеством приходов Лида. Было очень приятно, когда ксёндз Владимир пригласил пары из нашего движения в катедральный костёл. После представления своих свидетельств из жизни, мы с волнением ждали, кто откликнется на наше приглашение. Подходило много женщин, которые хотели бы, чтобы их дети участвовали в этом движении. Интересовались нашим движением и мужчины, и женщины, которые сами бы хотели бы войти в движение. 31 октября 2010 года состоялась первая организационная встреча, где присутствовала искренняя молитва, рассуждения. Приятно, что  все участники встречи были активными. Просим у Пана Бога, чтобы на следующую встречу пришло больше пар.Сразу вспоминаются слова отца Каффареля: “Движение “Equipes Notre – Dame”- движение активных людей. Он существует чтобы помогать супружествам возрастать в любви к Богу». Пусть с Божьей помощью движение в Лиде расширяется.

Spotkanie w Lidzie

W tym roku w sześciu miastach Białorusi powstaje ruch „EQUIPES NOTRE-DAME”. Jednym z nich jest duże i piękne miasto z dużą ilością parafii – Lida. Było bardzo przyjemnie, kiedy ksiądz Władimir zaprosił pary z naszego Ruchu do Katedry. Po podzieleniu się świadectwem z życia, z niepokojem czekaliśmy, czy ktoś odpowie na nasze zaproszenie. Podchodziło wiele kobiet, które chciałyby, by ich dzieci brały udział w tym Ruchu. Interesowali się naszym ruchem i mężczyźni i kobiety, którzy jednoosobowo chciałyby wejść do Ruchu. 31 października 2010 roku odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie ze szczerą modlitwą i rozważaniem. Miło było zauważyć, że wszyscy uczestnicy spotkania byli aktywni. Prosimy Pana Boga, by na następne spotkanie przyszło więcej par. Przypominają się słowa ojca Caffarela: „Ruch Equipes Notre-Dame –  to ruch ludzi aktywnych. On istnieje, by pomagać małżeństwom wzrastać w miłości do Boga”. Niech z Bożą pomocą Ruch w Lidzie wzrasta.

Galeria zdjęć

spotkanie_w_lidzie.jpg