O doniosłej roli kapłana w życiu ekipy dyskutowaliśmy z Doradcami Duchowymi ekip Sektora Wielkopolskiego na spotkaniu w parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w dniu 27 października . W spotkaniu udział wzięli Doradca Duchowy Ekipy Sektora ks. Grzegorz Kałdowski, ks. Rafał Czerniejewski, ks.Stanisław Kosiorowski, ks.Jan Ciesiółka, ks. Andrzej Godyń i Para Odpowiedzialna Sektora Wielkopolskiego Honorata i Sławek Pakułowie.
Na początku spotkania ks.Grzegorz omówił najważniejsze zagadnienia z dokumentu „Kapłan – Doradca Duchowy”. Omówienie to było ubogacone refleksjami i spostrzeżeniami kapłanów o związku sakramentów małżeństwa i kapłaństwa, problemach duszpasterskich i roli Equipes Notre-Dame w życiu Kościoła lokalnego i powszechnego.

Dalsza część spotkania poświęcona była Międzynarodowemu Zgromadzeniu END w Brasilii . Obejrzeliśmy film i wysłuchaliśmy wspomnień i relacji ze Zgromadzenia od jego uczestników – ks.Grzegorza i ks.Rafała .
Bardzo dziękujemy Doradcom Duchowym , którzy przybyli na to spotkanie pomimo swoich licznych obowiązków, bardzo to doceniamy. Sądzimy że to spotkanie
było potrzebne i twórcze.
Honorata i Sławek