W dniu 9 listopada z inicjatywy pary informacyjnej Anny i Emila Andrzejewskich odbyło się spotkanie z ks. bpem Andrzejem Czają, ordynariuszem opolskim. W spotkaniu uczestniczyła także para odpowiedzialna za Sektor Śląski, Maria i Krzysztof Siudzińscy, oraz ks. Mateusz Buczma, koordynator ruchów i wspólnot katolickich w diecezji opolskiej.

Anna i Emil, choć miejscem zamieszkania i pracą zawodową związani są z Opolem, to należą do jednej z ekip dolnośląskich i przez ten właśnie sektor zostali powołani do posługi pary informacyjnej. Zaś diecezja opolska włączona jest w strukturę Metropolii Górnośląskiej, a więc objęta jest troską Sektora Śląskiego. W takim właśnie, nieco zawiłym, kontekście odbyło się spotkanie z Pasterzem opolskiego Kościoła. Ksiądz Biskup przyjął małżonków z niezwykłą serdecznością i otwartością. Z uwagą wysłuchał zarówno informacji o END i obecności Ekip w Polsce, jak i o planach związanych z zawiązaniem ich w diecezji. Wyraził radość, że Ruch pragnie dzielić się swoim bogactwem z kolejnymi małżonkami i pobłogosławił temu apostołowaniu na ziemi opolskiej.

Jako para odpowiedzialna za Sektor Śląski najserdeczniej dziękujemy Ekscelencji, Księdzu Biskupowi Andrzejowi za to niezwykłe spotkanie, a Ani i Emilowi za zaangażowanie w jego organizację. Ufamy, że przy modlitwie i współdziałaniu nas wszystkich oraz dzięki łasce Bożej kolejni małżonkowie wkroczą na drogę formowania ich małżeńskiej duchowości, tym razem małżonkowie z diecezji opolskiej.