W dniach od 18 do 21 stycznia gościliśmy  w Polsce Mahassen and Georges Khoury małżeństwo z Libanu, które obecnie jest odpowiedzialne za łączność pomiędzy Strefą Europy Centralnej i Międzynarodową Ekipą Odpowiedzialną ERI i jednocześnie wchodzi w skład tej Ekipy. Wizyta miała na celu przybliżenie struktury i działania Super – Regionu, gdyż we wrześniu bieżącego roku w Rzymie planowane jest powołanie Super–Regionu  Polska – Europa Centralna.  Nasi goście pragnęli spotkać się  z małżeństwami odpowiedzialnymi za Sektory i przyszłe Regiony,  aby bliżej je poznać i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Odbyły się trzy spotkania: w Warszawie u Kasi i Marka Rymszów (spotkanie z przedstawicielami Sektora Mazowieckiego, Małopolskiego,  Śląskiego oraz z  doradcą duchowym Ekipy Regionu – ks. Wojciechem Zyśkiem i doradcą duchowym Sektora Mazowieckiego ks. Grzegorzem Jankowskim), w Licheniu u Renaty i Tomka Matczaków (spotkanie z przedstawicielami Sektora Kujawskiego oraz z przedstawicielami licheńskich Ekip i  ich doradcą ks. Henrykiem Kulikiem) i u nas w domu w Robakowie (spotkanie z przedstawicielami Sektora Dolnośląskiego, Wielkopolskiego oraz z doradcą duchowym ks. Andrzejem Prybą, obecny był również  Ojciec Karol Meissner). Poza zaplanowanymi spotkaniami odbyło się jeszcze spotkanie u naszego doradcy Ekipy podstawowej ks. Rafała Czerniejewskiego, który po porannej Mszy św. zaprosił naszych gości oraz członków naszej Ekipy na śniadanie. Tuż przed odlotem do Libanu odbyło się  krótkie spotkanie przy kawie u Heleny i Pawła Kukołowiczów. Cała wizyta w Polsce miała charakter przyjacielskiego spotkania. Mahassen i Georges wyjeżdżając prosili, aby wszystkim obecnym na spotkaniach bardzo podziękować za otwartość i życzliwość, mówili również , że widzą w Polsce dużą pracę i zaangażowanie naszych małżeństw,  są bardzo zadowoleni i wyjeżdżają spokojni o nasza przyszłość.  Dla naszego małżeństwa bliższe poznanie Pary Strefy było bardzo miłym, ubogacającym doświadczeniem.

Pozdrawiamy i łączymy się z Wami w modlitwie Magnificat

Lucyna i Krzysztof