Karnawał ze Świętą Rodziną w Sektorze Podlaskim

W par. pw. św. Wojciecha w Wyszkowie 8 stycznia odbyło się „Karnawałowe spotkanie ze Świętą Rodziną” zorganizowane przez małżeństwa z ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame z Sektora Podlaskiego. O godzinie 17.00 małżonkowie spotkali się w przygotowanej sali dolnego kościoła. Po przywitaniu przez ks. Romana Karasia – proboszcza parafii przybyłych małżonków. Wprowadzenia w medytację, słowami papieża Benedykta XVI dokonał ks. Robert Szulencki – doradca duchowy ekipy odpowiedzialnej Sektora Podlaskiego: „Rodzina, praca, święto: trzy dary Boże, trzy wymiary naszej egzystencji, które muszą znaleźć właściwą równowagę. Zharmonizowanie czasu pracy z potrzebami rodziny, życia zawodowego z ojcostwem i macierzyństwem, pracy ze świętem ma ważne znaczenie dla budowania społeczeństwa o ludzkim obliczu. Niech zawsze na pierwszym miejscu będzie «być» przed logiką «mieć»: pierwsza z nich buduje, druga prowadzi do destrukcji. Trzeba, przede wszystkim w rodzinie, wychowywać się do wiary w autentyczną miłość, tę, która pochodzi od Boga i łączy nas z Nim, i właśnie z tego względu «przekształca nas w «my», które przezwycięża nasze podziały i sprawia, że stajemy się jednym, tak że ostatecznie Bóg jest „wszystkim we wszystkich””. Następnie Damian i Ewelina Pachulscy zapalili święcę i rozpoczęła się adoracja ikony Świętej Rodziny. Blask świec, podkład muzyczny, bliskość małżonków, tekst medytacji czytany przez lektorów sprawiał, że był to czas szczególnej obecności Maryi, Józefa i Jezusa. Zapalenie świec przez mężów, od świecy ustawionej przy ikonie i przyniesienie jej symbolizowało wniesienie Chrystusa – Światłości Świata do małżeństwa. Małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską, po czym podchodzili do doradcy duchowego i otrzymywali kapłańskie błogosławieństwo. Tak zakończyła się część modlitewna.

Następnie w drugiej części sali małżonkowie przypomnieli swój weselny pierwszy taniec, a następnie kolejne… Były gry i zabawy, nie zabrakło też tortu… Tak jak na weselu. Rozmowy, przy herbacie, kawie… o radościach i trudach małżeńskiego życia, o wspólnocie ekip, towarzyszyły małżonkom ubogaconym przez wspólny czas. Spotkanie zakończyła modlitwa Magnificat i przesłanie papieża Benedykta XVI: „Miłość, która jednoczyła Maryję i Józefa i otaczała Boże Dziecię, niech jednoczy chrześcijańskie rodziny. Niech rodzi się z niej wzajemny szacunek między małżonkami, troska o każde nowe życie i o szczęśliwy rozwój przyszłych pokoleń”. Padło też pytanie kiedy poprawiny…

Dziękujmy małżonkom za udział w medytacji. Ks. Romanowi Karasiowi za życzliwość. Diecezjalnemu Radiu Nadzieja za informację na antenie rozgłośni o spotkaniu.

Ruch Duchowości Małżeńskiej „Equipes Notre-Dame” jest wspólnotą małżeństw, chcących pełniej i głębiej przeżywać swój sakrament. Dzieło o. Henri Caffarela wspiera i rozwija tysiące małżonków na całym świecie. Codzienna modlitwa, słuchanie Słowa Bożego, comiesięczne wspólne zasiadanie, uczestnictwo raz w roku w rekolekcjach czy reguła życia – to tylko niektóre z konkretów zaproponowanych przez francuskiego kapłana w założycielskiej „Karcie Equipes Notre-Dame”.

xrsz

Święto Karty w Sektorze Podlaskim Łomża 10.12.2022

75 – lecie ustanowienia Karty END Sektor Podlaski świętował w sobotę 10 grudnia w parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży. Po spotkaniach przy kawie, ciachu i kanapkach już oficjalnie powitała nas para sektora Basia i Kazik Karwowscy. Następnie krótką historię parafii opowiedział nam gospodarz miejsca ks. Jacek Czaplicki – proboszcz.

Bardzo ciekawą konferencję na temat „Komunikacji w małżeństwie” poprowadzili Agnieszka i Jacek Frydrych. Dobra komunikacja powinna opierać się na szczerości i uczciwości. Podstawą komunikacji w małżeństwie jest rozmowa. Dialog ma prowadzić nas do zrozumienia i ma być pomocą w rozwiązywaniu różnych konfliktów. „Gniewajcie się, a nie grzeszcie: Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce”.

Bardzo poruszające świadectwo o „Modlitwie małżeńskiej” wygłosili Jola i Andrzej Bukowscy z Augustowa. Opowiedzieli jak każde z nich różnorodnie wzrastało duchowo – jednak najbardziej ich związek budowała modlitwa małżeńska. Wspólne modlitwy, czytanie i rozważanie Pisma Św. umacniały ich relację małżeńską. Natomiast „Obowiązkiem zasiadania” podzielili się Renata i Tomasz Głęboccy. Jak sami mówią ten punkt wysiłku zmobilizował ich do rozmów. Dialog przemienił ich relacje małżeńskie, wręcz zaznajomił ich na nowo. Przekonani są o tym, że obecność zapalonej świecy i wezwanie Ducha św. daje im świadomość, że sprawy rozwiązuje się łatwiej, a rozmowa sprawia im więcej przyjemności.

Kolejnym punktem było spotkanie małżeństw w grupach mieszanych, gdzie dzieliliśmy się swoimi przemyśleniami na temat Komunikacja w małżeństwie na drodze do świętości. Ten punkt spotkania jest dla nas zawsze bardzo ubogacający, ponieważ możemy w nim bliżej poznać małżeństwa z naszego Sektora i wymienić się myślami.

Po przerwie obiadowej nadszedł czas na najważniejszy punkt naszej uroczystości czyli Eucharystię, której przewodniczył ks. Robert Szulencki doradca duchowy ekipy sektora, a homilię wygłosił ks. Jacek Czaplicki. Podzielił się z nami istotną myślą; iż Ruch jest wtedy silny, kiedy potrafi wyjść poza swoje kręgi, a my posiądziemy umiejętność przekraczania samych siebie. Na zakończenie życzył wszystkim uczestnikom spotkania ognia w rozwoju duchowości małżeńskiej. Adorację pięknym śpiewem ubogacili Ania i Janusz Nachtygalowie z Przasnysza. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym Magnifikat oraz podzieliliśmy się chlebem.

Z Panem Bogiem

Marta i Mariusz Bryk z ekipy Somianka II

Życzenia z Odessy – Boże Narodzenie 2022

Дорогі наші друзі, щиро дякуємо всім, хто доєднався до приготування подарунків для пар END з України. Переживаємо зараз важкі часи. Нажаль всі наші плани зараз настроєні на задоволення елементарних побутових проблем. Світло, вода та тепло в хаті для нас це вже свято. Ніколи не думали, що опинимося в такому стані, але нажаль наша країна переживає важкі, але історичні часи. Всі ми готові принести комфорт в жертву свободи. Віримо і надіємося на краще майбутнє для наших дітей. Саме в ці часи, ми розуміємо важливість тепла сімейних стосунків та підтримки ближніх.

Ми безмежно вдячні вам і ніколи не забудемо того, що ви передали нам світло в найтемніший для нас час, через ці подарунки. І кожен раз, коли вони будуть світити для нас, ми будемо дякувати Вам в молитві. Нехай Господь благословить всіх вас! Молимося з Вами в темні часи, та маю надію, що так само будемо молитися і радіти в часи перемоги!

I nasze nieudolne tłumaczenie. Helena i Paweł

Nasi Drodzy Przyjaciele,

szczerze dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do przygotowania prezentów dla małżeństw należących do Equipes Notre-Dame z Ukrainy. Teraz doświadczamy ciężkiego czasu. Niestety wszystkie nasze plany są teraz podporządkowane zaspokojeniu podstawowych potrzeb naszych rodzin: światła, wody i ciepła. Gdy jest wtedy w naszym domu jest święto. Nigdy nie myśleliśmy, że znajdziemy się w takiej sytuacji, ale niestety nasz kraj doświadcza trudnych, ale historycznych czasów. Wszyscy jesteśmy gotowi złożyć ofiarę, aby być wolnymi. Wierzymy i mamy nadzieję na lepszą przyszłość dla naszych dzieci. W ten czas jeszcze lepiej rozumiemy znaczenie ciepła relacji rodzinnych i wsparcia naszych sąsiadów.

Jesteśmy wam wdzięczni i nigdy nie zapominamy, że ofiarowaliście nam światło w najciemniejszym czasie dla nas. Za każdym razem, gdy to światło zabłyśnie, podziękujemy wam w modlitwie. Niech Pan Was wszystkich błogosławi! Modlimy się z Wami w ciemności i mamy nadzieję, że będziemy się również modlić i radować się w zwycięstwie!

Victoria i Dima Demieduk z Odessy, Para Odpowiedzialna Presektora Ukraińskiego

Święto Karty w sektorze mazowieckim D

3 grudnia 2022 r., małżeństwa z sektora D zgromadziły się w Parafii Bł. E. Bojanowskiego w  Warszawie, by wspólnie przeżywać święto Karty. Była to jednocześnie okazja do dziękczynienia Bogu za 75 lat Karty.Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii, podczas której kazanie wygłosił Ksiądz Jacek Gniadek SVD, doradca duchowy naszego sektora.Ks. Jacek przypomniał, że każdy z nas jest odpowiedzialny za Kościół, wszystkich jego członków, również tych, którzy nie spotkali jeszcze Boga. Podkreślił, że wszyscy stanowimy owczarnię Chrystusa, a On jak dobry Pasterz troszczy się o wszystkie owce.Na zakończenie Mszy Świętej dwa małżeństwa, które ukończyły pilotaż indywidualny, dołączyły do wspólnoty Equipe Notre Dame poprzez przyjęcie Karty.Po Eucharystii odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wspólnie wielbiliśmy Boga, polecaliśmy Mu wszystkie Ekipy oraz prosiliśmy o szybką beatyfikację ojca H. Caffarela.Nakarmieni Słowem Bożym i Ciałem Pańskim przeszliśmy na spotkania przy kawie, herbacie i  pysznych ciastach. Nasi odpowiedzialni zadbali także o rozgrzewający posiłek w ten grudniowy, zimowy dzień, a spotkanie przy wspólnym stole pozwoliło nam zintegrować się i  bliżej poznać.Kolejnym punktem była konferencja-świadectwo Janiny i Janusza Jarnutowskich „Czytanie Słowa Bożego’’. Dzielili się oni swoim doświadczeniem odkrywania Boga w Słowie, które ma moc przemieniać zatwardziałe serca, ale też zachęcali do regularnego czytania Pisma Świętego.Usłyszeliśmy, że każdy czas jest właściwy na otwarcie i rozważenie Pisma Świętego, bo Bóg chce do nas mówić cały czas. Potrzeba tylko naszej otwartości. Słowo Boże nawet gdy go początkowo nie rozumiemy, z czasem przynosi owoce w naszym życiu.Następnie podczas spotkań w grupach dzieliliśmy się doświadczeniem czytania Słowa Bożego i  życia nim na co dzień.Na zakończenie spotkania, doradca duchowy ks. Jacek zachęcił nas do pogłębienia swojej wiedzy religijnej poprzez lekturę książek Branda Pitre’a „Jezus i żydowskie korzenie Maryi” oraz „Jezus i  żydowskie korzenie Eucharystii”, w których amerykański biblista pomaga spojrzeć na Maryję i  Eucharystię z perspektywy Starego Testamentu i judaizmu.

Spotkanie zakończyliśmy wspólnym Magnificat.

 Magdalena i Piotr Kierzkowscy

75-lecie Karty END w Radiu Warszawa

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu redaktor Weroniki Kostrzewy z Beatą i Marcinem Pińkowskimi, którzy wystąpili w „Rundzie pytań” 8 grudnia 2022 r. Okazją do spotkania był jubileusz ogłoszenia Karty END, a pytania dotyczyły formacji w naszym Ruchu.

Odsłuchaj: Radio Warszawa – 75 lecie Karty END

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Liturgia dnia: