Homilia na V niedzielę Wielkiego Postu ks. Ricardo Londoño

Moi kochani Bracia,

Przeżywamy inny Wielki Post , aniżeli celebrowaliśmy przez całe dotychcczasowe życie. Wielki Post, który zaprasza do życia, a większość z nas w kwarantannie. Żyjemy przez te dni albo tygodnie jak na pustyni, co pozostawia ślad w naszym życiu. Wielki Post, w którym dzielimy ból, cierpienie, chorobę i śmierć. Być może nigdy nie mieliśmy takiego stanu kruchości i słabości.

Co jest ważne, ten pozostawiony ślad jest znakiem obecności miłości Boga, który nam pomaga znaleźć sens w tym absurdzie, dramacie, niepewności w tym, co wydaje się nie mieć znaczenia.

Niedziele w tym czasie zapraszają na drogę odnowy chrztu świętego i ukazują nam konkretne znaki obecności Jezusa: Zwycięzca pokusy,która chciała usunąć go z drogi; Jego przemienienie, które jest przedsmakiem Jego chwały i zaproszeniem, abyśmy Mu zaufali; Przez ostatnie trzy niedziele widzieliśmy Jezusa, który jawi się nam jako żywa Woda egzystencjalnej pełni, jako światło, które oświetla i nadaje sens istnieniu w ciemności i ciemności, a dziś jako prawdziwe Życie.

Słowo, które usłyszeliśmy, otwiera nam drogę zrozumienia: Jeśli w ostatnią niedzielę pytanie brzmiało: „Kto zgrzeszył ? I dlaczego tak się dzieje? W tę niedzielę pojawia się wołanie, podobnie jak siostry Łazarza : „Gdybyś tu był …”.

Ponieważ wiele osób wciąż zadaje to samo pytanie: gdzie jest Bóg? Skoro jest tyle bólu i cierpienia. Dlaczego teraz go nie ma? To pytanie pojawiło się podczas Holokaustu, podczas wielkich tragedii, podczas plag, a teraz w obliczu tej nowej pandemii. Gdzie jesteś? Gdzie się chowasz? I jeszcze raz powinniśmy zadać sobie pytanie, jaki jest nasz Bóg ? Jakie mamy pojęcie o jego działaniu w nas? Jakiego Boga szukamy lub z jakim chcemy mieć relacje? Ponieważ Bóg jest tym, który wszystko rozwiązuje, wszystko kontroluje, wszystko robi, wszystko czym żyjemy jest bez znaczenia.

Bóg znajduje się w tym, który cierpi, w umieraniu, w tym, który umiera. Ale jest także w lekarzu, pielęgniarce, asystencie zdrowia, w służeniu, w towarzyszeniu,w pocieszaniu, w zachęcaniu. On jest Bogiem miłosierdzia i współczucia i jest obecny gdy dajemy miłosierdzie i współczucie.

A oto początek odpowiedzi: jest w pocieszeniu, w nadziei, we współczuciu.

Dzisiejsze czytania prowadzą nas do spojrzenia na to, co oznacza Bóg życia. Już u proroka Ezechiela, w niewoli Izraelitów w Babilonie, Bóg mówi o otwarciu grobów Izraela i nadaniu im nowego życia. To jest zmartwychwstanie, które wyznaczy koniec wygnania i powrót nadziei; to jest włożenie w nas Jego ducha, abyśmy żyli.

Kiedy wołamy z psalmistą, abyśmy byli wysłuchani, znajdujemy miłosierdzie i odkupienie, które pochodzą od Boga.

Paweł przypomina nam, że otrzymaliśmy Ducha, którego Pan obiecał w czasach wygnania, i że dzięki temu Duchowi nie jesteśmy już w grzechu, egoizmie i nieokiełznanych ambicjach, ale w życiu miłością, przebaczeniem i służbą na wzór Chrystusa, który w pełni posiada Ducha i dzieli się nim z nami. Jeśli w nas mieszka Duch, który wzbudził Jezusa z martwych, ożywi nas i sprawi, że będziemy mieć pełnię życia w Bogu.

Jezus pokazuje nam wartość przyjaźni i przywiązania. Rodzina z Betanii była rodziną jego przyjaciół. Tylko miłość tłumaczy, że pomimo niebezpieczeństwa chce wrócić do Judei, chce towarzyszyć i okazywać miłosierne współczucie. Tylko z miłości uczniowie mogli powiedzieć: „Idziemy, aby wraz z nim umrzeć”.

Jezus dzieli nasz ból i nasze cierpienie. Kiedy choroba nami wstrząsa, kiedy czekamy na badania lekarskie. Jaki będzie wynik? Pozytywny czy negatywny? Odkrywamy kruchość naszego życia, a jednocześnie nasze ogromne pragnienie życia. Żyjemy w otoczeniu ciemności, niepewności. Co to jest życie? Czym jest śmierć? Jak żyć? Jak umrzeć? Nie chcemy myśleć o śmierci. Lepiej o tym zapomnieć. Nie mów o tym. Żyj każdego dnia bez zbytnich zmartwień. Ale okoliczności są nam narzucone i pytania powracają.

Jezus płacze z bólu przy śmierci przyjaciela i płacze cierpieniem swoich sióstr. Dzisiaj także Jezus płacze z nami. Jest po naszej stronie, obecny pocieszając. I wzywa nas do nadziei i zaufania. Mówi do sióstr Łazarza słowami, które są dla nas wszystkich wyzwaniem i zaproszeniem: „Jeśli uwierzycie, ujrzycie chwałę Boga” i „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem: ten, kto we mnie wierzy, choćby umarł, będzie żył. .. wierzysz w to? ”

Doświadczenie życiodajnej mocy Boga, którą jest Miłość, jest możliwe tylko przy autentycznej postawie wiary. Postawa, której potrzebujemy przez cały czas, ale szczególnie w czasach, gdy grozi nam ból i śmierć. Grozi nam upadek w rozpacz, pesymizm.

Ta niedziela jest niedzielą życia, jest niedzielą nadziei, jest niedzielą zaufania. Nie oznacza to, że wszystko wydarzy się tak, jak tego chcemy, oznacza to, że pomimo iż jest tyle bólu i cierpienia pozostajemy ufający i pełni nadziei. Wiemy, że miłość Boga jest większa niż my i nasze pragnienia.

I to doświadczenie miłość jest miłością, którą musimy przynieść tym, którzy teraz cierpią i cierpią.

Nasza modlitwa, nasza Eucharystia, jest celebracją wiary, nadziei i miłości.

Tłumaczenie Honorat Pakuła – dziękujemy!

Msza św. niedzielna (sobota 20.00)

Drogie Małżeństwa i drodzy Kapłani Doradcy Duchowi,

podobnie, jak tydzień temu w sobotę o 20.00 naszego czasu będziemy mogli poprzez facebook uczestniczyć we Mszy św. odprawianej przez ks. Ricardo Londono, doradcę duchowego ERI. Zjednoczmy się w modlitwie. Prosimy, abyście ofiarowali swoją modlitwę w intencji Italii. Przed dwoma godzinami otrzymaliśmy poprzez WhatsUp od Giovanniego (Giovanni i Paola są odpowiedzialni za sekretariat ERI)  relację z Bergamo (Lombardio). Jedno słowo przychodzi do głowy: upiorne.  Prośmy o zatrzymanie epidemii.

Czytania z V niedzieli Wielkiego Postu. Otrzymaliśmy homilię. Umieścimy ja na stronie po przetłumaczeniu (oryginał po hiszpańsku).

Adres facebooka na plakacie.

Serdecznie pozdrawiamy – pamiętamy o Was w modlitwie,

Helena i Paweł Kukołowiczowie

To nic, że jest trudno!

Drogie Małżeństwa i Drodzy Kapłani Doradcy Duchowi!

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w sobotniej Mszy św. sprawowanej w Bogocie przez Doradcę Duchowego Ojca Ricardo Londoño było dla Was radością. Mogliśmy nie tylko uczestniczyć we Mszy św., co w naszej polskiej rzeczywistości szczęśliwie nie jest trudne, ale mogliśmy w ten sposób spotkać wielką międzynarodową rodzinę małżeństw i kapłanów doradców duchowych uczestniczących w Ruchu Equipes Notre-Dame. W sumie do transmisji przekazywanej przez facebook dołączyło 9000 różnych uczestników.

Bardzo Was prosimy, abyście regularnie zaglądali na naszą stronę. Poprzez stronę internetową będziemy przekazywali najnowsze wiadomości odnoszące się do życia naszego Ruchu.

Docierają do nas informacje, że są ekipy, które z powodu ograniczeń w poruszaniu się zorganizowały spotkania ekip drogą elektroniczną. Taka forma ma wiele ograniczeń i nie zastąpi rzeczywistego spotkania. Niemniej jeżeli spotkanie marcowe jeszcze się nie odbyło spróbujcie zorganizować je w tej formie. Jeżeli nie wiecie jak zestawić połączenie internetowe prosimy o kontakt z Marzenką i Jackiem Kozaczukami, którzy są odpowiedzialni za naszą stronę internetową (strona@end.org.pl). Spotkanie kwietniowe prosimy przesuńcie na czas po świętach. Istnieje iskierka nadziei, że po świętach będziemy mogli powrócić do spotykania twarzą w twarz.

Nie rezygnujmy z przygotowania do kolejnego spotkania, realizujmy wszystkie punkty wysiłku. Być może, ze względu na istniejące ograniczenia, będziemy zmuszeni zmienić regułę życia. Reguła życia powinna być zawsze dopasowywana do aktualnej naszej sytuacji.
Pan Bóg daje nam szczególny czas, w którym ogromna większość z nas ma więcej czasu na modlitwę, rozważanie Słowa Bożego, czytanie duchowe. Wykorzystajmy go!

Papież Franciszek wezwał nas do odmówienia 25 marca w południe, w dniu, w którym wspominamy Zwiastowanie Pańskie, jednego Ojcze Nasz. Włączmy się w tę modlitwę, gdziekolwiek będziemy.

Serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy zapewniając o naszej modlitwie! Magnificat!

Helena i Paweł Kukołowiczowie, para odpowiedzialna SR Polska Europa – Środkowa

Pamiętajcie o modlitwie za ks. Adama Ceynowę. Spotkaliśmy go w grudniu na zakończeniu pliotażu w Gdyni. Jego słowa budziły nadzieję i mobilizowały do wysiłku.

Żegnamy ks.Adama Ceynowę

“wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.”
Kochani!

Musimy się podzielić z Wami smutną wiadomością. W dniu 23 marca 2020r. odszedł do Pana
Ks. Adam Ceynowa.
Poznaliście Go m.in. podczas prowadzenia konferencji na temat modlitwy podczas rekolekcji kończących pilotaż w Gdyni w grudniu 2019 r.
Ksiądz Adam posługiwał z oddaniem małżeństwom od wielu lat. Był doradcą duchowym sektora kujawskiego, doradcą ekip END. Gdy prosiliśmy Go o wygłoszenie konferencji na naszych rekolekcjach w Gdyni nie odmówił. Gdy rozmawiałem z Nim w Gdyni powiedział mi, że do końca nie wiedział czy przyjedzie, ponieważ bardzo źle się czuł. Jego choroby nie było widać, a On nigdy się tym nie afiszował. Ci, którzy go znali wiedzieli, iż chorował od wielu lat, ale zawsze był gotów bezinteresownie służyć ludziom. Takim Go będziemy pamiętać. Prawdziwie oddany służbie Panu i ludziom Kapłan.
Bardzo prosimy o włączenie się do modlitwy polecając Miłosiernemu Bogu Duszę Jego Wiernego Sługi Ks. Adama Ceynowę.
Poniżej komunikat Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

Hania i Zdziś

Kuria Diecezjalna Toruńska informuje, że dnia 23 marca 2020 r. zmarł w 55 roku życia i 30 roku kapłaństwa śp. ks. kan. Adam Ceynowa, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie, diecezjalny moderator wspólnoty Żywego Różańca.

Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Wiesława Śmigla zostanie odprawiona w środę, 25 marca o godz. 11.00 w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie, z uwagi na zagrożenie epidemiczne – wyłącznie w gronie najbliższej rodziny.

Pochówek odbędzie się w czwartek, 26 marca o godz. 13.00 w Pucku.

W związku z obowiązującymi przepisami, księża – oprócz duszpasterzy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie – proszeni są o odprawienie Mszy św. za zmarłego kapłana w swoich parafiach.

Na stronie diecezji odbędzie się transmisja on line z Mszy św. pogrzebowej. Zachęcamy do duchowej łączności.

Polecajmy śp. ks. kan. Adama Ceynowę Bożemu Miłosierdziu.

Informacja na temat Mszy św.

Ks. Ricardo Londoño

– wstęp do maila, w którym przesłał do nas homilię.

Mieszkam samotnie na niewielkiej przestrzeni kilku metrów i dlatego chcę dołączyć do wszystkich członków END poprzez tę celebrację eucharystyczną. Nie będziecie fizyczne na tej Eucharystii, niemniej celebracja będzie jednoczyła nas, wspólnotę wierzących, w osobie zmartwychwstałego Pana.

W tej celebracji, będziemy dziękować Bogu za życie i wspólnotę. Pragniemy modlić się za tak wielu ludzi, którzy przeżywają bardzo bolesne i dramatyczne chwile. Ofiarowujemy tę świętą mszę, aby pamiętać o tych, którzy zginęli podczas tego nieszczęścia. Modlimy się, aby podziękować tym, którzy ofiarują swoją hojną i solidarną służbę oraz modlić się o pomyślność dla nas wszystkich. Jest to wyraz miłości do życia, które angażuje nas w podejmowane działania.

Ze względu na niedogodności związane z przestrzenią będę cały czas w tym samym miejscu podczas Mszy św. Ze względu na ograniczone możliwości techniczne słychać będzie tylko mój głos.

Głównym językiem urzędowym Ruchu END jest francuski. Jest jeszcze 4 inne języki oficjalne portugalski, hiszpański, angielski i włoski. Postaram się użyć również tych języków.

Umieszczamy również tekst homilii. Został dosłownie przed chwilą przetłumaczony przez Ulę i Jacka Łuczaków, którym bardzo dziękujemy. Zrobili to w 15 minut. Niesamowite!

Szczęść Boże!

Helena i Paweł

Ps. Przepraszamy za kiepskiej jakości tłumaczenie maila – to presja czasu i słaba znajomość francuskiego.

Homilia do czytań niedzielnych z 22 marca 2020

Chociaż teksty Słowa Bożego są w tę niedzielę szczególnie bogate w treści i w nauczaniu, chcę tylko zwrócić uwagę na pytanie uczniów do Jezusa. “Panie, który zgrzeszył, ten człowiek czy jego rodzice, że urodził się niewidomy?” I chcę skupić się na tym pytaniu, ponieważ jest to pytanie, które miliony ludzi sobie zadaje, które my sami sobie dzisiaj zadajemy. Bardzo mały wirus, który pojawił się kilka miesięcy temu i który mnoży się w niemal bez końca, sprawił, że cały świat zadrżał i zmienił wszystkie ludzkie dziedziny życia: relacje międzyludzkie, politykę, gospodarkę, religie, wiarę, Kościół, itd.

Jest to stałe pytanie w obliczu ludzkiego cierpienia, w obliczu bólu, choroby, katastrofy, tragedii. Zawsze szukamy powodu, motywu lub winy. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego my? I pytanie to jest najczęściej skierowane do samego Boga. Szukamy, rozumiemy, staramy się zrozumieć i poznać, ale przyczyna, powód lub wina nie pojawia się. Staramy się poznać, wyjaśnić lub zrozumieć, a pozostajemy bez zadowalającej odpowiedzi.

Dla ludzi, cierpienie jest całkowicie bez sensu. Co więcej, również w odpowiedzi jaką Jezus daje swoim uczniom, nie odnajdujemy pełnej satysfakcji. Jest coś, co pozostaje w ciemności, co nie daje się wyjaśnić. Tyle że ta ślepota nie jest spowodowana grzechem ani jego, ani jego rodziców; ale działanie Boga musi się objawić przez Niego i w Nim.

A Jezus jest nam przedstawiony jako światło. ” Podczas gdy ja jestem na świecie, jestem światłem świata.”

A my, potrzebujemy tego światła. Potrzebujemy Go, aby pomógł nam wyjaśnić, co się dzieje. Ponieważ ciągle pytamy, pytamy i szukamy, gdzie i w kim leży wina; gdzie i przez kogo znajdziemy wyjaśnienie, odpowiedź, rozwiązanie.

Zawsze będziemy starać się tłumaczyć zło i to, co złe. Filozofie, religie, teologie, nauki humanistyczne i ścisłe, będą wciąż próbować i wciąż będą poszukiwać. Ale wydaje się, że nie pojawi się nic satysfakcjonującego. Tajemnica nadal pozostaje.

Pozostaje nam ufność, że Jezus, Światłość świata, zaoferuje nam drogę i sens. Będziemy nadal widzieć pozory, tylko Pan może zobaczyć serce”, powiedział Bóg do Samuela, “… człowiek widzi to co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce”.

I takie było właśnie doświadczenie tego, który z uzdrowionej ślepoty spotkał później Jezusa i całe jego życie zostało wywrócone do góry nogami. Nie tylko odzyskał możliwość fizycznego widzenia, ale poprzez umycie się, otworzyła się dla niego nowa droga.

To właśnie dzięki temu, naszemu rozumieniu łaski chrzcielnej, poprzez Kościół, możemy żyć. Chrzest otworzył przed nami nową i pełną wyzwań drogę, o ile traktujemy poważnie Sakrament Chrztu.

Eucharystia dla END na całym świecie

Drodzy,
ze względu na to, że wszelkie bezpośrednie kontakty są zawieszone Odpowiedzialna Ekipa Międzynarodowa proponuje nam wszystkim udział we mszy św., która będzie odprawiana przez Ojca Pere Ricardo Londona, kapłana doradcy duchowego ERI. Msza święta będzie transmitowana przez facebook. Początek o 20 naszego czasu w sobotę 21 marca 2020.
Zachęcamy do uczestnictwa. Prosimy przekażcie wszystkim małżeństwom i kapłanom.
Ks London wrócił z Paryża ze spotkania ERI i zgodnie z przepisami przechodzi 14 dniową kwarantannę w miejscu zamieszkania, tj w Bogocie.
Serdecznie pozdrawiamy i zawierzamy Was wstawiennictwu Matki Bożej.
Helena i Paweł

Ducha nie gaście!

Drogie Małżeństwa i Drodzy Kapłani Doradcy Duchowi!

Przeżywamy czas szczególnych rekolekcji, udania się na pustynię, na której brakuje nam wody a każdy następny dzień wydaje się być niepewny. My również tak przeżywamy ten czas. Tym bardziej nasze serca kierują się do tych wszystkich, których kochamy, w pierwszej kolejności do naszych rodzin, potem do Was. Wyrazem tego jest nasza modlitwa w Waszej  intencji kierowana do miłosiernego Boga. Sięgamy po różaniec, aby przez ręce Matki Bożej, tej której zawierzyliśmy nasz Ruch, prosić o łaskę odsunięcia od nas rozprzestrzeniającej się choroby.

Z wyrazami miłości, zjednoczeni w modlitwie

Helena i Paweł Kukołowiczowie

Para Odpowiedzialna Super-Regionu Polska Europa – Środkowa

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.
Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

Dear Couples and dear Fathers Spiritual Counsellors!

We are going through a time of special retreats, going to a desert where we experience the lack of water and every next day seems to be uncertain. We are also experiencing this time. Our hearts are directed to all those we love, first to our families and then to you. This is expressed in our prayer for you, to the merciful God. We hold the rosary in our hands and through the hands of the Mother of God, to whom we have entrusted our Movement, we ask for the grace of pushing away the spreading disease from us.

With words of love, united in prayer

Helena i Paweł Kukołowiczowie

Responsible couple for Super-Region Poland and Europe – Central

 

God, merciful Father,
in your Son, Jesus Christ, you have revealed your love
and poured it out upon us in the Holy Spirit, the Comforter,
We entrust to you today the destiny of the world and of every man and woman.
Bend down to us sinners,
heal our weakness,
conquer all evil,
and grant that all the peoples of the earth
may experience your mercy.
In You, the Triune God,
may they ever find the source of hope.
Eternal Father,
by the Passion and Resurrection of your Son,
have mercy on us and upon the whole world!
Amen.

John Paul II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

Дорогі Подружжя і Дорогі Священики Духовні Радники!

Ми переживаємо час особливих говінь, вихід у пустелю, на якій бракує нам води і кожен наступний день видається непевним. Ми також так переживаємо цей час. Що більше, наші серця керуються до всіх, кого ми любимо, в першу чергу до наших сімей, потім до Вас. Виразом цього є наша молитва у Вашому намірі, що направляється до милосердного Бога. Ми сягаємо по Розарій, щоб через руки Божої Матері, Якій ми довірили наш Рух, просити про милість відвести від нас хворобу, що поширюється.

Господи, милосердний Отче,
Який об’явив свою любов
у Твоєму Синові Ісусові Христу
і вилив її на нас у Святому Дусі-Утішителю,
Тобі довіряємо сьогодні долі світу і кожну людину.
Нахилися над нами грішними,
вилікуй нашу слабкість,
здолай всіляке зло,
дозволь всім мешканцям землі
зазнати Твого милосердя,
щоб в Тобі, триєдиний Господи,
завжди віднаходили джерело надії.
Передвічний Отче,
ради болючої муки і воскресіння Твого Сина
будь милосердним для нас і всього світу!
Амінь.

Ян Павло II, Краків-Лагевнікі, 17.08.2002

Dārgie pāri un garīgie pavadītāji!

Mēs piedzīvojam īpašu rekolekciju laiku, dodamies tuksnesī, kur piedzīvojam ūdens trūkumu un katra nākamā diena šķiet neskaidra. Mūsu sirds ir pievērsta visiem tiem, kurus mēs mīlam, vispirms mūsu ģimenēm un pēc tam arī jums. To izsakām mūsu lūgšanā par jums Žēlsirdīgajam Dievam. Mēs turam Rožukroni savās rokās un caur Dievmātes aizbildniecību, kurai mēs esam uzticējuši mūsu Kustību, lūdzam žēlastību, lai Dievs aptur slimības izplatīšanos.

Mīlestībā un vienoti lūgšanā,

Helena i Paweł Kukołowiczowie
Polijas un Centrāleiropas superreģiona atbildīgais pāris

Dievs, žēlsirdīgais Tēvs, savā Dēlā, Jēzū Kristū, tu esi atklājis savu mīlestību un izlēji to pār mums Svētajā Garā, Mierinātājā. Mēs šodien uzticam Tev pasaules, kā arī katra vīrieša un sievietes likteni. Noliecies pie mums, grēciniekiem, dziedini mūsu vājumu, uzvari ļaunumu, un dod lai visas zemes tautas var izjust Tavu žēlsirdību. Tevī, Trīsvienīgais Dievs, viņi atradīs cerības Avotu. Mūžīgais Tēvs, caur Tava Dēla nāvi un Augšāmcelšanos, apžēlojies par mums un visu pasauli!
Amen.

John Paul II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

REKOLEKCJE – ODWOŁANIE

Drogie Małżeństwa i Drodzy Doradcy Duchowi!

Ze względu na bardzo szybki rozwój koronawirusa w naszej ojczyźnie podjęliśmy decyzję o odwołaniu do końca kwietnia wszystkich rekolekcji organizowanych przez END. Odpowiedzialne małżeństwa za rekolekcje w poszczególnych Regionach prosimy o kontakt z ośrodkami rekolekcyjnymi, przekazanie tej decyzji i rozwiązanie problemów finansowych, jeżeli takowe wystąpią. Mamy nadzieję, że osoby kierujące ośrodkami rekolekcyjnymi przyjmą naszą decyzję ze zrozumieniem. Proponujemy, aby zaliczki na poczet rekolekcji pozostały na koncie Fundacji END. Staną się zaliczkami na inne wasze rekolekcje, gdy ich organizacja stanie się możliwa. Jeżeli jednak ktoś wolałby otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy prosimy o zgłoszenie tego do małżeństwa odpowiedzialnego za rekolekcje, Hani i Kazia Brezów za pośrednictwem maila rekolekcje@end.org.pl

Pozostajemy w łączności modlitewnej z Wami, prosząc Dobrego Boga o oddalenie od nas wszystkich tej choroby, które wywołuje wielu osobach tak wielki lęk. Ufajmy w Boże Miłosierdzie.

Helena i Paweł Kukołowiczowie

Para Odpowiedzialna za Super-Region Polska Europa – Środkowa

Świadectwo z rekolekcji w Licheniu

Szczęść Boże
Kochani Małżonkowie
W dniach 21-23 luty w Licheńskim Sanktuarium uczestniczyliśmy w rekolekcjach dla małżeństw Ruchu END, które prowadzili Hanna i Jerzy Matuszkowie oraz Ojciec Roman Hernoga ze Zgromadzenia Karmelitów Bosych Tematem przewodnim rekolekcji była: „ Modlitwa małżonków”. W piątkowy wieczór, po wspólnej Eucharystii, rozpoczęliśmy rekolekcje od wysłuchania krótkiej historii Ruchu END. Uświadomiliśmy sobie, jak wiele małżeństw w Polsce i na całym świecie kroczy droga do świętości wyznaczoną przez Ojca Caffarela. Wspierani na całym świecie przez 8509 kapłanów- Doradców Duchownych doświadczamy, jak bardzo nasze małżeństwa są drogą na której Pan Jezus mówi do nas „ Pójdź za mną”. W łączności z małżeństwami z 85 krajów świata przeżywamy prawdę, że nie możemy mieć Jezusa Chrystusa tylko dla siebie, ale możemy być obok Chrystusa z drugim – z naszym małżonkiem, z małżeństwami z ekipy, z wszystkimi małżeństwami sakramentalnymi na całym świecie, z drugim człowiekiem.
Drugą cześć tego wieczoru wypełnił temat „Seksualność i Rodzicielstwo”, w którym prowadzący przypominali nam , że Sakrament małżeństwa oparty jest na dwóch filarach: miłości i przekazywaniu życia. Seksualność jest wyrazem okazywania miłości, a akt małżeński jest sposobem wyrażania głębokiej miłości do współmałżonka. Płodność zaś, jest obrazem miłości małżeńskiej – owocowaniem Sakramentu Małżeństwa. Pamiętając, że modlitwa małżonków jest nawiązywaniem przyjaźni z Panem Bogiem, fundamentalne znaczenie ma dążenie do przyjaźni z Panem Bogiem w małżeńskiej seksualności. Pierwsze spotkanie stworzyło solidne i konieczne podstawy do dalszych rozważań na temat: Łaski Sakramentu Małżeństwa, Owocach modlitwy Małżeńskiej, Potrzebach Modlitwy Wspólnotowej i Indywidualnej, Trudnościach w modlitwie małżeńskiej oraz o Eucharystii jako źródle jedności i miłości małżeńskiej.
W głoszonych nam konferencjach odkrywaliśmy, że Świętość to upodobnienie się do Pana Boga, że Sakrament Małżeństwa jest sakramentem uzdalniającym nas do Miłości na wzór Miłości Chrystusa do Kościoła. Miłość małżeńską charakteryzuje jedność i głębokie zjednoczenie. Jako małżonkowie powinniśmy dążyć do takiego zjednoczenia na wielu płaszczyznach. Jednym z wymiarów jedności małżeńskiej jest wspólna modlitwa. Warunkiem koniecznym wspólnego stawania przed Panem Bogiem w modlitwie małżeńskiej jest wzajemne przepraszanie siebie i wzajemne wybaczenie – akt skruchy. Istotą modlitwy jest żywa relacja z Panem Bogiem, i ze modlitwa zawsze powinna płynąć z serca- modlitwa jest nawiązywaniem przyjaźni, domaga się wiary i jest rozmową z Bogiem- Tym, który nas Kocha.
Z każdą kolejną konferencją uświadomiliśmy sobie jak bardzo potrzebowaliśmy tych rekolekcji; tego poukładania. Podczas pracy w grupach małżonkowie dzielili się swoimi doświadczeniami modlitwy .Właśnie wtedy usłyszeliśmy, że modlitwa małżonków jest jak kotwica zarzucona w Panu Bogu, gdy wokół nas szaleją burze. Przynosi spokój i pewność, że jest się w dobrych rękach. Tak bliskie było to naszemu sercu. Czasem trwania w świetle i miłości Bożej była sobotnia adoracja połączona z modlitwą małżeńską przed Najświętszym Sakramentem. Uwielbienie Pana Boga za dobro, którego nam udziela przez współmałżonka – uświadomienie sobie tego wielkiego obdarowania i dziękowanie za nie, było autentycznym stanięciem w prawdzie o sobie i otwieraniem serc wdzięcznych i pokornych – było czasem łaski. Niedzielna konferencja o Eucharystii jako źródle jedności i miłości małżeńskiej wskazała, że Eucharystia jest wzorem modlitwy i najwyższą formą kultu Bożego, że to właśnie Eucharystia wychowuje nas do miłości bezinteresownej aż po Krzyż i uzdalnia nas do miłości małżeńskiej. Powinniśmy przeżywać każdą Eucharystię w jedności z współmałżonkiem, świadomie i z pełnym zaangażowaniem, ponieważ Sakrament Eucharystii i Sakrament Małżeństwa wzajemnie się przenikają i uzupełniają, stając się źródłem Łaski Uświecającej, dającej życie wieczne. Wróciliśmy z rekolekcji ubogaceni i wdzięczni prowadzącym Hani i Jurkowi za skarby serca, którymi się z nami dzielili . Wdzięczni jesteśmy Ojcu Romanowi za jego konferencje, służenie nam w Sakramencie Pokuty, za sprawowane Eucharystie i trwanie w modlitewnym skupieniu podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. Chociaż od początku w naszym małżeństwie uciekaliśmy się w modlitwie do Pana Boga i wspólna modlitwa nas uratowała, to odbyte rekolekcje bardzo pomogły nam wzmocnić nasze modlitewne zaangażowanie, pozwalając zwrócić uwagę na szczególne momenty modlitwy wspólnotowej, indywidualnej a szczególnie modlitwy małżeńskiej, które tworzą całość i wzajemnie się uzupełniają. Bardzo dziękujemy Reni i Heniowi Grajkom za organizację, dyspozycyjność, okazywane wyrozumienie i czuwanie nad naszymi potrzebami w tym wyjątkowym czasie. Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem
Grażyna i Janek Staszak

Link do galerii: https://photos.app.goo.gl/fpi6nkoS6yUEpgNw8

 

 

Świadectwo z rekolekcji w Zaniemyślu

W dniach od 14 do 16 lutego 2020 spotkaliśmy się w Zaniemyślu, w „Bojanowym Gnieździe” aby wspólnie przemyśleć, przemodlić i poszukać wskazań jak „Odrodzić się na nowo”. Takie hasło było bowiem myślą przewodnią kolejnych rekolekcji END-u. Naszym wspólnym poszukiwaniom nie pierwszy już raz przewodniczył ks. Przemysław Kompf (proboszcz urokliwego drewnianego kościoła w Wierzenicy), kapłan bardzo życzliwy naszej formacji duchowej. Niezwykle przemyślane, inspirowane fragmentami Pisma Św. i odwołujące się do działania Ducha Św., ale zarazem ubogacone licznymi przykładami z życia i trafiające do serca konferencje/ homilie pobudzały do refleksji nad naszym małżeńskim życiem. Zachęcały do doskonalenia wspólnej drogi do uświęcania naszego małżeństwa, a także do odrodzenia się wzajemnych uczuć i dobrych relacji.
Codzienne msze św., konferencje, wspólnotowa adoracja Najświętszego Sakramentu, jutrznie, koronka do Miłosierdzia Bożego, dyskusje w grupach oraz rozmowy indywidualne sprzyjały zawiązywaniu wspólnoty i pozwalały na zastanowienie się czym jest dla nas/dla mnie ruch END , jak się w nim odnajdujemy/odnajduję, jak pomaga nam/mi dążyć do świętości w naszym małżeństwie.Szczególny charakter miała całonocna małżeńska adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której każde małżeństwo mogło przeżywać swoje bardzo osobiste spotkanie z Panem Bogiem. Sporo refleksji dostarczyło nam również spotkanie w grupach i dyskusja na temat co jest dla każdego najtrudniejsze: pokora, modlitwa, poszukiwanie Bożego oblicza, odwrócenie się od złych dróg, czy nie przywiązywanie się do dóbr ziemskich, a także określenie zobowiązań wynikających z uczestniczenia w ruchu END jako „punktu wysiłku”. Szczególny dla nas był moment odnowienia przyrzeczenia małżeńskiego, bowiem ksiądz rekolekcjonista zaprosił do ołtarza parę z najdłuższym stażem małżeńskim i pozwolił nam przeżyć wzruszającą chwilę – jak przed 57 laty. Bardzo budujący był liczny udział w rekolekcjach młodych par ze swoim potomstwem ( ponad 20-ro dzieci).

Za wybór miejsca spotkania, znakomitą organizację, w tym przygotowanie materiałów informacyjnych i pełną gotowość do pomocy w najdrobniejszych nawet sprawach, winni jesteśmy serdeczne podziękowanie parze odpowiedzialnej Ewie i Grzegorzowi Małeckim, a wszystkim 29-ciu uczestniczącym małżeństwom dziękujemy za niezwykłą modlitewną atmosferę i wzajemną życzliwość.

Chwała Panu
Hanka i Antoni Dmochowscy

Galeria zdjęć: https://photos.app.goo.gl/EkexqUxLrKna1DWs9

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: