Jak budować i umacniać relacje w małżeństwie? – zakończenie roku formacyjnego w sektorze mazowieckim B

W sobotę 11 czerwca spotkaliśmy się, aby podziękować Panu Bogu za kończący się rok formacyjny w naszym sektorze. Zakończenie odbyło się w parafii p.w. św. Józefa w Pruszkowie przy ulicy Helenowskiej 3.

Zaczęliśmy od Adoracji Pana Jezusa. Kolejnym punktem tego dnia była Eucharystia, którą celebrował ks. Marcin Szatanek doradca duchowy ekipy W2. Oprawą muzyczną natomiast zajęła się Ola Sewerynik organizując na czas Mszy Świętej chór, do którego, jak zawsze mogli zgłosić się chętni Ekipowicze. W homilii ks. Marcin Szatanek przywołał postać Św. Barnaby, który wspólnie ze Św. Pawłem wyruszył z Antiochii, by nawracać i tworzyć nowe wspólnoty chrześcijańskie. Temat został przedstawiony w kontekście  misyjności ruchu END  i dzielenia się otrzymanym dobrem z innymi.  Były to z niesłychanie ważne i potrzebne słowa dla każdego Małżeństwa. 

Po Mszy Świętej Para Odpowiedzialna Regionu 2 – Beata i Marcin Pinkowscy powołali nową parę odpowiedzialną naszego sektora – Beatę i Piotra Michalskich. Nie zabrakło również podziękowań dla Darii i Bartosza Hałaczkiewiczów za ich trzyletnią posługę – za ich trud i  zaangażowanie w budowaniu naszego Sektora Mazowieckiego B.

W ramach konferencji wysłuchaliśmy wykładu pt. „Wspólny czas małżonków jako filar budowania i umacniania relacji”, który wygłosił dr Wojciech Wierzejski – wykładowca akademicki UKSW. Mieliśmy okazję usłyszeć wiele cennych wskazówek dotyczących komunikacji w  małżeństwie oraz utwierdzić się w przekonaniu, jak ważnym aspektem małżeństwa jest poznanie swoich stylów komunikacji miłości, która może być okazywana w różny sposób np. poprzez mówienie komplementów, wspólnie spędzanie czasu, udzielanie pomocy czy też wręczanie podarunków. Dr Wierzejski podkreślał również jak ważnym aspektem w budowaniu i umacnianiu relacji są wspólne rytuały (np. regularne randki małżeńskie) oraz tak zwane „pozytywne interakcje”. Wykład był niezwykle inspirujący, zwłaszcza ze względu na rozpoczynający się czas urlopów, kiedy będziemy mieli możliwość spędzić ze swoimi Współmałżonkami więcej czasu niż bywa to wśród gąszczu codziennych obowiązków. 

Po konferencji odbyły się spotkania w grupach mieszanych, gdzie mogliśmy podzielić się swoimi doświadczeniami, odpowiadając na pytania wysłane wcześniej drogą mailową. Równolegle swoje spotkanie z parą odpowiedzialną sektora odbyli obecni doradcy duchowi naszych ekip. 

W ostatniej części spotkania przyszedł czas na obiad i integrację przy kawie i herbacie. Na zakończenie wspólnie uwielbiliśmy Boga, odmawiając Magnificat. Posileni fizycznie, a przede wszystkim duchowo, wdzięczni Panu Bogu za kolejny rok formacyjny oraz za dobro, którego doświadczyliśmy od drugiego człowieka podczas tego wydarzenia, wróciliśmy do swoich domów. 

Za ten obfity w liczne łaski  czas, który został dla nas przygotowany – Chwała Panu!

Zakończenie roku formacyjnego Sektora Dolnośląskiego

11 Czerwca 2022r w Sektorze Dolnośląskim odbyło się zakończenie roku formacyjnego .

Spotkaliśmy się na mszy św w kościele pw. św Barbary w Polkowicach .Piękną oprawę muzyczną mszy sw zapewniła nam Ekipa z Polkowic .

Natomiast kazanie wygłosił ks. Andrzej Godyń. Przytaczamy zanotowane myśli.
Na początku zauważył, że człowiek będący dzieckiem jest bardzo ufny, a później często w życiu może się do kogoś zrazić, zawieść. I nabiera pewnego dystansu, nieufności do innych – na wszelki wypadek nie dowierzymy komuś, bo to jest bezpieczniejsze. Niektórych nie lubimy. Przypomniał scenę z Dziejów Apostolskich, w której Barnaba wbrew stanowisku św. Pawła zaufał powtórnie Markowi, który wcześniej „od nich odszedł”. (Dz. 15, 36-41).Wielkość Barnaby polega na tym, że potrafi komuś zaufać, dać mu szansę.

Pan Bóg jest cierpliwy!

Wiara polega na tym, że trzeba zaufać, zaryzykować. Jesteśmy wierzącymi w świecie niewierzących.

My nie jesteśmy z tego świata. My jesteśmy „inni”. A jednocześnie, Paweł i Barnaba, którzy nawet potrafili się spierać, mają świadczyć w świecie. Jesteśmy Boży, ale właśnie my jesteśmy do tego świata posłami. Jako ludzie świeccy jesteście w pierwszej linii – w waszych miejscach pracy.

W dzisiejszych czasach to jest już taka odwaga aby przyznać się do Chrystusa. Bóg nawraca serca, my nie nawracamy serc – ale my mamy świadczyć!

Niejednokrotnie można usłyszeć takie świadectwa, że gdyby nie ta wspólnota, to już „byliby po rozwodzie”.

Jakby mieliby świadczyć Ci, którzy są bezgrzeszni to nikt by nie mógł świadczyć.

Patrząc na młodych, jest trudno przyjąć nam do wiadomości, że nam „świat ucieka”. I doświadczycie bólu ojca syna marnotrawnego. Pozostaje czekanie, modlitwa i post.

My dzięki wierze nie jesteśmy krótkowzroczni. Wiemy, że jeżeli zgrzeszymy to chcemy się z tego podnieść. Mamy w perspektywie wieczność.

Musimy uczyć dzieci tożsamości, one muszą wiedzieć, że są „inni”, i mają się nie bać. To jest ważna część wychowania, że jesteśmy chrześcijanami w coraz bardziej niechrześcijańskim świecie. Świat uwodzi, a my musimy tak wychowywać nasze dzieci aby miały w perspektywie życie wieczne. Trzeba słuchać Ducha Św.- Słowa Bożego, trzeba się nawracać.

Nie jest też dobrą drogą mówić, ze kiedyś było lepiej. Nie. Duch Św. daje światło na ten czas.

Społeczeństwo dzisiejsze można by podzielić niejako na takie trzy grupy ludzi. Jedni głośno krzyczą, mają media, propagują zło. Na drugim biegunie jest grupa ludzi, którzy przyznają się do wiary, Chrystusa i o tym mówią. I jest cały duży „środek”, czyli masa ludzi, którzy są nieugruntowani. I jeżeli my milczymy, to ten „środek” przesuwa się w stronę tych, którzy głośniej krzyczą. W związku z tym my musimy się czasem odezwać- coś powiedzieć i wtedy ci ludzie mogą się zreflektować. My mamy świadczyć mimo, że sami mamy jakieś problemy – jesteśmy słabi. To świadectwo słabego też ma znaczenie- ja się nie chwalę tym, że jestem lepszy ale tym, że mój Bóg mi przebaczy. Nie musimy „wszystkiego osiągnąć w tym świecie” jak niestety wielu to postrzega – nam wystarcza, że Bóg nam przebacza!
Tam gdzie my jesteśmy mali, to pomaga nam Pan Bóg – właściwie to On wszystko robi.

Miłość jest cierpliwa!

Po mszy św przyjęły kartę  i przystąpiły do naszego Ruchu dwa nowe małżeństwa z czego bardzo się wszyscy cieszymy !

 

Życzymy wszystkim małżeństwom udanych i bezpiecznych wakacji !

 

 

Nowa para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego B

Podczas zakończenia roku formacyjnego w Sektorze Mazowieckim B nastąpiło radosne wydarzenie podjęcia posługi pary odpowiedzialnej sektora przez Beatę i Piotra Michalskich. Bardzo dziękujemy Beatce i Piotrowi za otwarte serca na ponowne wezwanie, z którym zwrócił się do nich Pan Jezus.

Bardzo dziękujemy Darii i Bartkowi Hałaczkiewiczom, którzy kończą swoją posługę pary odpowiedzialnej sektora, za troskę o potrzeby duchowe małżeństw. Daria i Bartek są dla nas świadectwem, jak spokojnie i w sposób otwarty wyjść naprzeciw opiniom członków END. Przez swą posługę dali przepiękne świadectwo życia w miłości i życzliwości. Dziękujemy Wam Kochani za prowadzenie małżeństw z Warszawy i okolic ku świętości.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Artykuł z Ukrainy do Listu END Francja-Luksemburg-Szwajcaria

Ukraina przeżywa ciężkie czasy. A także ekipy na Ukrainie. Ekipy w Odessie nie spotkały się od początku wojny. Prawie wszyscy członkowie ekip musieli emigrować za granicę, uciekając przed bombardowaniami, które rozpoczęły się 24 lutego i trwają do dziś. Wielu mężczyzn również z ekip broni naszego kraju. A kobietom pozostaje front modlitewny. Gorąco modlimy się za naszych obrońców i pokój dla Ukrainy. Nasi duchowi doradcy zostali wolontariuszami, którzy podróżują do „gorących” miejsc i pomagają tym, którzy znajdują się w strefie wojny. W swoich kościołach przyjmują uchodźców z okupowanych terytoriów. Wojna jest tak blisko nas, że jej odgłosy słyszymy prawie codziennie. Nie wiemy, kiedy to się skończy. Nie rozumiemy, czy wszyscy wrócą z emigracji, bo statystyki pokazują, że wielu uciekających przed wojną nie wraca do swoich domów. A także swoich ekip. Ale modlimy się za wszystkich i czekamy na wszystkich. I w tym czasie rozpaczy mieszkańców Odessy oświetliło światło nadziei z naszej ekipy z Czerniowiec. W minioną sobotę (21.05.2022) nowe małżeństwa przyjęły Kartę END. Skończyli pilotaż i powstaje nowa ekipa. To pokazało nam osobiście moc Boga, że nawet w kraju, w którym toczy się wojna, powstają ekipy. I będzie życie, będzie rozwój i będzie łaska Pana! Serdecznie dziękujemy wszystkim za modlitwę za nas i nasz kraj. Wierzymy, że Pan nas nie opuści. Oddajemy się Mu z pełną ufnością. I dziękujemy za wszystkie cuda, którymi nas obdarza.

Україна переживає важкі часи. І екіпи на Україні також. Екіпи в Одесі не збираються на зустрічі від початку війни. Майже всі члени екіпи мусили емігрувати за кордон, тікаючи від бомбардувань, які розпочалися 24 лютого і продовжуються досі. Багато чоловіків і з екіп також боронять нашу країну. А жінкам залишається молитовний фронт. Молимося гаряче за наших захисників та мир для України. Наші священники- духовні наставники перетворилися в волонтерів, які їздять в гарячі точки та допомагають тим людям, які знаходяться в зоні бойових дій. Приймають в своїх костелах біженців з окупованих територій. Війна є до нас так близько, що ми майже щоденно чуємо її звуки.. Ми не знаємо коли це закінчиться. Ми не розуміємо, чи всі повернуться з еміграції . Бо статистика говорить, що багато тих хто тікає від війни, не повертається більше до свого дому. І до своїх екіп також. Але ми молимося за кожного і чекаємо кожного. І в такий час розпачу для одеситів, нам засвітило світло надії від наших екіп з Чернівців. В минулу суботу, нові подружжя прийняли Карту. У них закінчився пілотаж, та буде сформована нова екіпа. Це для нас особисто показало могутність Бога, що навіть в країні де є війна, засновуються екіпи. І буде життя і буде розвиток і буде Господня благодать! Щиро дякуємо всім за молитву за нас та нашу країну. Віримо, що Господь нас не залишить. Віддаємося Йому в повноті довіри. І дякуємо, за всі чудеса якими Він обдаровує нас.

Viktorija i Dimitrij Demedjuk

Radość w tych ciężkich chwilach

W sobotę 21 maja podczas toczącej się wojny na Ukrainie Pan Bóg pobłogosławił nas wszystkich radością przyjęcia Karty END przez nową ekipę mieszkającą w pobliżu Czerniowców w Fedorovce. Podczas Eucharystii koncelebrowanej przez doradcę ekipy pilotowanej ks. Józefa trzy małżeństwa przyjęły Kartę, a czwarte przyjmie, kiedy mąż wróci z frontu, o co się modlimy. W związku z sytuacją para odpowiedzialna Regionu 2 łączyła się online i duchowo z małżeństwami obecnymi na miejscu. Po Eucharystii wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w agapie i radosnym świętowaniu. Ten weekend był to też czas,uczestnictwa pary łącznikowej z Odessy w spotkaniach powierzonych jej opiece ekip. Dziękujemy ks. Józefowi i parze pilotującej Weronice i Romanowi Kotowskim za świadectwo życia i opiekę nad nową ekipą. Romanowi dodatkowo dziękujemy za tłumaczenie nas.
Dziękujemy Bogu za wszystko!

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Spotkanie piąte – ASCEZA | Modlitewne przygotowanie do pielgrzymki na 20 lat END w Polsce

Spotkanie piąte – ASCEZA

  

Do osobistego rozważenia:  Koh 2, 9-11
I stałem się większym i możniejszym niż wszyscy,
co byli przede mną w Jeruzalem;
w dodatku mądrość moja mi została.
Niczego też, czego oczy moje pragnęły,
nie odmówiłem im.
Nie wzbraniałem sercu memu żadnej radości –
bo serce moje miało radość
z wszelkiego mego trudu;
a to mi było zapłatą
za wszelki mój trud.
I przyjrzałem się wszystkim dziełom,
jakich dokonały moje ręce,
i trudowi, jaki sobie przy tym zadałem.
A oto: wszystko to marność i pogoń za wiatrem!
Z niczego nie ma pożytku pod słońcem.

+ Odmów: Magnificat

Zapraszamy Ekipowiczów i sympatyków Ruchu END do wspólnego trwania w modlitewnym przygotowaniu przed naszą Pielgrzymką do Częstochowy, gdzie będziemy świętować jubileusz 20 – lecia Ruchu Equipes Notre – Dame w Polsce. Od dnia 29 kwietnia do 3 czerwca  w każdy piątek będziemy publikować rozważania modlitewne.

Spotkanie czwarte – DOBROWIDZENIE | Modlitewne przygotowanie do pielgrzymki na 20 lat END w Polsce

Spotkanie czwarte – DOBROWIDZENIE

Do osobistego rozważenia: Łk 15, 8-10

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca».

+ Odmów: Magnificat

Zapraszamy Ekipowiczów i sympatyków Ruchu END do wspólnego trwania w modlitewnym przygotowaniu przed naszą Pielgrzymką do Częstochowy, gdzie będziemy świętować jubileusz 20 – lecia Ruchu Equipes Notre – Dame w Polsce. Od dnia 29 kwietnia do 3 czerwca  w każdy piątek będziemy publikować rozważania modlitewne.

Spotkanie trzecie – POZNANIE | Modlitewne przygotowanie do pielgrzymki na 20 lat END w Polsce

Spotkanie trzecie – POZNANIE

Do osobistego rozważenia: J 1, 10-14

Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego –
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.

+ Odmów: Magnificat

Zapraszamy Ekipowiczów i sympatyków Ruchu END do wspólnego trwania w modlitewnym przygotowaniu przed naszą Pielgrzymką do Częstochowy, gdzie będziemy świętować jubileusz 20 – lecia Ruchu Equipes Notre – Dame w Polsce. Od dnia 29 kwietnia do 3 czerwca  w każdy piątek będziemy publikować rozważania modlitewne.

O naszym Ruchu w kontekście synodalności – artykuł z “Niedzieli”

Kochani END-owicze i nasi sympatycy!

Papież Franciszek wezwał nas do uczestnictwa w synodzie powszechnym. Tekst wprowadzający do Synodu nie był szczególnie zachęcający, co nie pomagało w podjęciu prośby Papieża. A jednak, gdy uważnie spojrzeć na sposób działania naszego Ruchu to, również ku naszemu zdumieniu, zauważyliśmy, że jest ono bardzo synodalne.” – piszą Helena i Paweł Kukołowiczowie, para odpowiedzialna za Super-Region Polska – Europa Środkowa w END.

Więcej na ten temat przeczytacie w artykułe z “Niedzieli” dostępnym tutaj: Niedziela maj 2022 tekst o synodalności-strony-5-6

 

Spotkanie drugie – ŚWIĘTOŚĆ | Modlitewne przygotowanie do pielgrzymki na 20 lat END w Polsce

Spotkanie drugie – ŚWIĘTOŚĆ

Do osobistego rozważenia: Kpł 11, 44-45

Ponieważ Ja jestem Pan, Bóg wasz – uświęćcie się! Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty! Nie będziecie się plugawić małymi zwierzętami, które pełzają po ziemi. Bo Ja jestem Pan, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abym był waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo Ja jestem święty!

+ Odmów: Magnificat

Zapraszamy Ekipowiczów i sympatyków Ruchu END do wspólnego trwania w modlitewnym przygotowaniu przed naszą Pielgrzymką do Częstochowy, gdzie będziemy świętować jubileusz 20 – lecia Ruchu Equipes Notre – Dame w Polsce. Od dnia 29 kwietnia do 3 czerwca  w każdy piątek będziemy publikować rozważania modlitewne.

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Liturgia dnia: