List 72 END

List  numer 72 END już dostępny.

do pobrania pod adresem https://ekipy.end.org.pl/formacja/list-equipes-notre-dame/ oraz z LINK-a

A w nim między innymi:

   • Wehikuł czasu
   • Coś się kończy, coś się zaczyna
   • Słowo pary odpowiedzialnej Super-Regionu
   • List ERI
   • List doradcy duchowego ERI
   • Synodalność i kolegialność w Equipes Notre-Dame
   • Powołanie ekipy do spraw komunikacji
   • Ekipa ds. komunikacji
   • Nowe wydanie dwóch podstawowych dokumentów END
   • Słuchanie Słowa Bożego
   • Refleksja: porażająca ikona Boga
   • Węgry
   • Świadectwo z rekolekcji: Ukraina
   • Świadectwo z rekolekcji: Szwecja
   • Nasza modlitwa – Kasia i Piotr
   • Ikona Chrystusa Pantokratora
   • Modlitwa: To miłość Cię złożyła

Konferencja “Zrozumieć siebie”

“Zrozumieć siebie” to konferencja ks. Przemysława Krawca SAC dotycząca psychologicznych aspektów duchowości i wygłoszona podczas rozpoczęcia roku formacyjnego dla członków END z sektora mazowieckiego A.
Ks. Przemysław jest pallotynem, katechetą i psychoterapeutą. Opiekuje się wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym i Wspólnotą Trudnych Małżeństw “Sychar”, a od r. 2011 towarzyszy jako doradca duchowy ekipie W7A.
Nagranie konferencji jest dostępne na kanale END w Polsce.
Zapraszamy do wysłuchania!

Kolegium Regionu 3 (on-line)

W dniach 12 –  13 grudnia 2020 roku odbyło się Kolegium Regionu 3 w formie spotkania on-line. Podczas Kolegium w rozważaniach towarzyszył nam fragment Pisma Świętego zaproponowany przez ERI na ten rok formacyjny Kol 3,12-16. Bezpośrednim wprowadzeniem do Kolegium była wieczorna indywidualna modlitwa, do której rozważania nagrał  o. Jozue Szymański OFM Doradca Duchowy Regionu 3. W sobotę rozpoczęliśmy Eucharystią, w której większość z nas uczestniczyła on-line. Był czas na przedstawienie sektorów, formację dla par łącznikowych, słowo o. Jozuego, dyskusje w grupach mieszanych oraz dzielenie się. Po kolegium każdy z nas mógł w modlitwie rodzinnej trwać na modlitwie, do której również nasz Doradca Duchowy przygotował wprowadzenie. W spotkaniu uczestniczyło ponad dwadzieścia małżeństw i czterech kapłanów.. Kolegium odbyło się w formie on-line, było w nas wiele obaw, jednak jak się okazało dla Ducha Świętego nie ma przeszkód. W tym roku pierwszy raz małżeństwa z Czech same prezentowały, jak Ruch rozwija się u nich w kraju. Ważne słowa, które mogą być podsumowaniem tego Kolegium to to, że jesteśmy wezwani do modlitwy, rozeznawania woli Bożej w naszym życiu i bycia hojnymi. Dziękujemy wraz z o. Jozue wszystkim uczestnikom za organizację, zaangażowanie i mamy nadzieję, na spotkanie już na żywo w przyszłym roku.

Ania i Leszek, Para odpowiedzialna za Region 3

Święto Karty w Sektorze Mazowieckim D

5 grudnia 2020 r. Sektor Mazowiecki D uroczyście obchodził Święto Karty. Mimo trwającej w Polsce epidemii COVID-19, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, ok. 20 małżeństw zebrało się w sanktuarium Św. Ojca Pio na warszawskim Gocławiu, aby w Eucharystii i modlitwie uczcić kolejną rocznicę ogłoszenia Karty Equipes Notre-Dame (END). Pozostałe małżeństwa mogły uczestniczyć w spotkaniu drogą on-line.

Przed Mszą Św. odbyło się uroczyste poświęcenie (dokonane przez O. Jacka) nowej, ręcznie pisanej ikony Świętej Rodziny, wiernej kopii ikony siostry Pauli (zakonnicy benedyktyńskiego klasztoru na Górze Oliwnej w Jeruzalem) wykonanej jako “ikona-matka” specjalnie dla Ruchu Equipes Notre- Dame mówiącej o przymierzu Boga z małżeństwem i rodziną.

W tym roku Mszy Św. przewodniczył o. Jacek Gniadek (SVD), doradca duchowy Sektora Mazowieckiego D. W trakcie homilii, nawiązującej do słów Ewangelii z II niedzieli Adwentu, celebrans podkreślił potrzebę ciągłego, systematycznego starania się na małżeńskiej drodze do świętości, niezależnie od czasu oraz okoliczności. Okres pandemii, mimo swojej specyfiki, nie może zwalniać z tego trudu dla Pana, a być może stanowi on “nową normalność”, w którym czasy chorób zakaźnych i zdrowia społecznego będą się wzajemnie przeplatać. Mimo takiej sytuacji członkowie END winni nadal wymagać od siebie dalszego, żarliwego trwania przy Karcie oraz rozwijać własne, odpowiednio ukształtowane starania ewangeliczne.

Następnie miała miejsce prezentacja multimedialna na temat Orędowników Ruchu, z racji 60. rocznicy ustanowienia tej posługi. Alicja i Jacek Antosiukowie (Para Odpowiedzialna Sektora D) przedstawili zarówno główne elementy charyzmatu Orędownictwa, jak również opisali jego praktyczne formy świadczące, że – przez całą dobę i przez cały rok – na świecie czuwają modlitewnie małżeństwa zaangażowane w intencje oraz troski innych małżeństw Ruchu END.

W trakcie spotkania doszło także do złożenia przysięgi formacyjnej przez nową Ekipę W14D (pilotowaną przez Annę i Remigiusza Mierzęckich), z której jedno małżeństwo dokonało tego aktu za pośrednictwem internetu (on-line) będąc widocznymi dla zgromadzonych w kościele na specjalnym ekranie. Następnie, przez całą noc z 5 na 6 grudnia, małżeństwa sektorów mazowieckich czuwały przy Chrystusie eucharystycznym w kościele bł. Edmunda Bojanowskiego na warszawskim Ursynowie, ofiarując swoje modlitwy w intencjach własnych i całego Ruchu. Choć w okrojonej formie oraz nowatorskim kształcie, Święto Karty Sektora Mazowieckiego D stanowiło ożywienie i pokrzepienie dla wszystkich członków END, którzy  – w tym jakże trudnym czasie epidemicznym – szukają dróg Jezusowych w swoich małżeństwach oraz rodzinach w oparciu o nauki ks. Caffarela i bieżącą formację duchową realizowaną przez Ruch.

Ela i Michał Nowak-Wilkowscy

Fot. Marian Chrzan

ŚWIĘTO KARTY I 60 – LECIE ORĘDOWNIKÓW W SEKTORZE KUJAWSKIM

Inaczej niż zwykle wyglądało w tym roku Święto Karty w naszym sektorze. Ale okoliczności też inne. Długo rozważaliśmy zanim podjęliśmy decyzję o tym, aby nasze świętowanie rozłożyć na trzy dni.
Rozpoczęliśmy więc w niedzielę 6 grudnia o godz. 16.00 Mszą świętą w intencji małżeństw i doradców duchowych naszego sektora. Sprawował ją ks. K. Michalski, proboszcz parafii w Rdutowie i doradca duchowy ekipy Rdutów/Izbica. Podczas Mszy św. wysłuchaliśmy świadectwa Doroty i Zbyszka – małżeństwa należącego do Orędowników.
Tego samego dnia w godzinach wieczornych małżeństwa spotkały się w grupach mieszanych, oczywiście online. Choć mieliśmy wiele obaw, Duch św. czuwał nad nami i wszystkimi małżeństwami, które wyraziły chęć uczestniczenia w spotkaniach. Pomógł pokonać problemy techniczne, bariery, opory. Odbiór okazał się bardzo pozytywny. Była modlitwa, wymiana myśli na zadane pytania i chwila rozmowy na inne tematy. Dla wielu uczestników była to świetna forma poznawania małżeństw z innych ekip, szczególnie, że nie wszyscy jeżdżą na spotkania sektorowe. Wielką radością był udział w spotkaniach kapłanów, małżeństw z Gdańska i pilotowanych z Grudziądza. Znaleźli się nawet tacy, którzy gotowi są podobne spotkania zorganizować wkrótce.
Poniedziałek 7 grudnia był dla małżeństw naszego sektora dniem skupienia się na przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia. Poprowadził nas w tym dniu ks. R. Awerjanow – doradca duchowy ekip z Kutna. Dzięki głębokiej duchowo konferencji skierowanej do małżonków, zachęcił do wejścia na drogę, jaką powinni podążyć mąż i żona, aby przygotować się na przyjście Pana.
W ostatnim dniu naszego świętowania gościliśmy we Włocławku, w parafii ks. R. Żerkowskiego – doradcy duchowego ekipy z Lipna i jednocześnie doradcy ekipy sektora. Wieczorny czas przeżyliśmy na modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu. Podczas modlitwy różańcowej polecaliśmy wszystkich chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach. Towarzyszyły nam też myśli założyciela Ruchu END ks. H. Caffarela.
Ufamy, że był to dobry czas dla wszystkich małżeństw z sektora kujawskiego. Jak napisali do nas Ewa i Darek: „Przez trzy wieczory łączyliśmy się ze wszystkimi duchowo i czuliśmy, że jesteśmy wspólnotą END”.
Za wszystko dziękujemy Dobremu Bogu!
Bardzo dziękujemy też wszystkim kapłanom i małżeństwom za wsparcie i pomoc przy organizacji. Bez Was nie poradzilibyśmy sobie. Niech Pan Bóg obficie obdarza wszystkich Łaskami!
Mirka i Roman Sieradzcy, para odpowiedzialna sektora kujawskiego.

Link do konferencji ks. Roberta Awerjanowa :https://www.facebook.com/jan.rdutow.9/videos/220458226275888

Dievmātes komandu Hartas svētki

W minioną niedzielę 6 grudnia 2020 r. ekipy na Łotwie świętowały 73 rocznicę ogłoszenia Karty END. Celebracja rozpoczęła się wspólną Eucharystią w Kościele Św. Marii Magdaleny w Rydze, w której małżeństwa spoza Rygi mogły uczestniczyć online, a którą sprawował biskup Andris Kravalis. Dalsza część spotkania była już online. Uczestniczyło w niej około 30 małżeństw, 4 księży i biskup Andris Kravalis. Spotkanie „w sieci” rozpoczęliśmy koronką do Miłosierdzia Bożego. Po przedstawieniu się każdego małżeństwa opowiedzieliśmy zgromadzonym o Wspólnocie Orędowników, która obchodzi 60-lecie istnienia, mając nadzieję, że zachęcimy Łotyszy do zainicjowania modlitwy orędowniczej na Łotwie. Następnym punktem programu była konferencja Biskupa Andrisa „Henri Caffarel człowiek modlitwy”. Później w grupach dzielenia małżeństwa rozważały słowa:
“O nic się już zbytnio nie troskajcie,
ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!
A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł,
będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.” (Flp 4,6-7)
Po podsumowaniu grup dzielenia odmówiliśmy modlitwę o beatyfikację ojca Caffarela i Magnificat, a na zakończenie biskup Andris pobłogosławił uczestników.
Cieszymy się, że mogliśmy spędzić ten czas z małżeństwami, które już dobrze znamy, ale również z zupełnie nowymi. Dziękujemy Baibie i Dainisowi za zorganizowanie spotkania, a biskupowi Andrisowi za tłumaczenie oraz opiekę, jaką roztacza nad ekipami.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Last Sunday, December 6, 2020, teams in Latvia celebrated the 73rd anniversary of the END Card. The celebration began with a common Eucharist in the Church of St. Mary Magdalene in Riga, in which marriages from outside Riga could participate online, and which was held by Bishop Andris Kravalis. The rest of the meeting was online. About 30 married couples and 4 priests and bishop Andris Kavalis so toghether 5 advisors participated in it. We started the meeting “on the web” with the chaplet of Divine Mercy. After each couple introduced themselves, we told about the Community of Intercessors, which is celebrating its 60th anniversary, hoping to encourage Latvians to initiate intercessory prayer in Latvia. The next item on the agenda was Bishop Andris’s conference “Henri Caffarel, a man of prayer”. Later, in the mixed sharing groups, they considered the words:
“Do not be anxious about anything, but in every situation, by
prayer and petition, with thanksgiving, present your requests
to God. And the peace of God, which transcends all
understanding, will guard your hearts and your minds in
Christ Jesus.” (Ph 4 :4-7).”
After summing up the sharing groups, we prayed for the beatification of Father Caffarel and the Magnificat, and finally Bishop Andris blessed all of the participants.
We are glad that we were able to spend this time with couples we already know well, but also with completely new ones. We thank Baiba and Dainis for organizing the meeting, and we thank Bishop Andris for the translation and care he gives to the teams.

Beata and Marcin Pińkowscy
Region 2 responsible couple

“Do not be anxious about anything, but in every situation, by
prayer and petition, with thanksgiving, present your requests
to God. And the peace of God, which transcends all
understanding, will guard your hearts and your minds in
Christ Jesus.” (Ph 4 :4-7).”

Spotkajmy się – propozycja z Irlandii

Dear friends in Teams,

We are delighted to announce that our 2nd edition of the Marriage Masterclass with Teams of Our Lady will be taking place on a private group on Facebook, from December 1st, at 00.01 am until December 8th, at 11.59 pm (Irish time). Over 40 videos, from 10 countries spanning 5 continents are waiting for you at this free online event. JOIN our private Facebook group called Marriage Masterclass with Teams of Our Lady. To note, you can send your joining request anytime, however all our guests will be allowed in only at the start of the event.

Kindly circulate the Marriage Masterclass poster below with people of good faith, whether in Teams or not, who might be interested in participating. To those of you in the leadership of Teams, a further request to forward this email and poster to all members in your super-regions, regions and sectors.

By clicking on the poster below, you will be directed to the Marriage Masterclass group where all you need to do is CLICK the JOIN button. When sharing the poster, bear in mind that the link works only if you forward this email.  Alternatively, if you wish to display the poster on social media, websites etc, please find attached a second version of the poster which is more suitable for this purpose.

Given the personal content of the video testimonies and the need to create a safe space for this Marriage Masterclass, you are kindly requested to use discernment when circulating this poster outside Teams of Our Lady.

Finally, please keep the Marriage Masterclass in your prayers so it will be a successful event and will reach many hearts.

God bless and stay safe,

Ingrid and Padraig

Regional Expansion Committee

Teams of Our Lady Ireland

 

https://www.facebook.com/groups/2594017577554772

Kolegium Regionu 2 online

W dniach 13-14 listopada 2020 r. odbyło się Kolegium Region 2 online.  Nasze zamyślenie nad wspólnotą Regionu 2 rozpoczęliśmy od małżeńskiego wysłuchania się w słowa skierowane do nas przez ks. Stanisława Kosiorowskiego MIC, które były inspiracją do małżeńskiej modlitwy wieczornej w piątek.

Sobotę rozpoczęliśmy od włączenia się w Eucharystię online sprawowaną w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie. Podczas sobotniego Kolegium Regionu 2 online połączyło się 30 komputerów czyli stanowiliśmy międzynarodową grupę około 60 osób, które służą swoimi umiejętnościami, czasem i dobrym sercem na chwałę Panu. W trakcie naszego spotkania skupiliśmy się na posłudze pary łącznikowej starając się podzielić naszym doświadczeniem z tej posługi. Pary odpowiedzialne sektorów oraz pary łącznikowe naszych rejonów zagranicznych czyli Ukrainy i Łotwy przekazały wieści z poszczególnych wspólnot dzieląc się radościami i troskami. Było też kilka słów o tym, co się dzieje w Regionie 2 o rekolekcjach, o sesjach dla par informacyjnych i pilotujących oraz o działaniach ekipy satelickiej ds. komunikacji. Mieliśmy też dużą przyjemność usłyszeć trzy świadectwa. Pierwsze Halinki i Kazika Łupińskich, którzy w czerwcu kończą swoją posługę pary odpowiedzialnej Sektora Podlaskiego oraz dwa świadectwa o modlitwie osobistej Beatki i Piotra Michalskich. Na zakończenie w osobnych pokojach pary łącznikowe miały możliwość podzielenia się w ekipach mieszanych swoimi doświadczeniami z przeżywania posługi pary łącznikowej oraz porozmawiać o modlitwie osobistej, a ekipa odpowiedzialna Regionu 2 miała swoje spotkanie.

Polecamy owoce tego Kolegium przez ręce Maryi łącząc się w Magnificat!

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

P.S. Zdjęcie, które jest ilustracją do artykułu, zostało wykonane podczas Kolegium Super Regionu Polska – Europa Środkowa i jest na nim większość małżeństw z ekipy odpowiedzialnej Regionu 2.

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: