Rozpoczęcie Roku Formacyjnego w sektorze Mazowieckim B

W dniu 9 września 2023 roku odbyło się Rozpoczęcie Roku Formacyjnego Sektora Mazowieckiego B. Miało ono miejsce w Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie przy ul. Kobielskiej 10. Tematem przewodnim spotkania było tegoroczne hasło rozpoczynającego się roku formacyjnego, brzmiące: „Eucharystia, źródło misji”.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, w trakcie której uczestnicy wysłuchali Ewangelii o Jezusie – Panu szabatu, przechodzącym pośród zbóż oraz kazania ks. Zbigniewa Chwai, na temat Eucharystii, która „winna mieć wpływ i przełożenie na nasze decyzje i czyny”, a także „powinna kształtować styl naszego życia, naszą pracę oraz nasz stosunek do bliźnich”.

Bezpośrednio po Mszy Świętej, ku ogromnej radości wszystkich uczestników spotkania, dwie nowe pary uroczyście dołączyły do Ruchu Equipes Notre Dame, przyjmując Kartę. Anna i Robert Laskusowie dołączyli do ekipy W2B, a Aleksandra i Mariusz Paczuscy do ekipy W3B. Ponadto Agata i Tomek Eldringowie przyjęli posługę Pary Łącznikowej.

Po Mszy Świętej uczestnicy spotkania udali się na wspólny posiłek, który był jednocześnie okazją do rozmów i wzajemnej integracji pomiędzy parami z różnych ekip. Warto wspomnieć, że można było również skorzystać z księgarenki czynnej w trakcie przerw, aby zakupić wybraną, katolicką lekturę.

Kolejnym punktem dnia była konferencja ks. dr Roberta Ptaka na temat Eucharystii, podparta encykliką św. Jana Pawła II: „Ecclesia de Eucharistia”. Po jej wysłuchaniu słowa „Oto wielka tajemnica Wiary”, wypowiadane przez kapłana w trakcie Mszy Świętej tuż po przeistoczeniu, nabierały zupełnie innego znaczenia.

Bezpośrednio po konferencji, Agata i Tomek Eldringowie, którzy podjęli się posługi pary łącznikowej, podzielili się swoim pięknym świadectwem o życiu w ekipie. Opisywali w nim, jak doświadczają obecności Pana Boga w ich małżeństwie. Warta przytoczenia jest chociażby historia ich decyzji o dołączeniu do Ruchu. Oboje w trakcie tej samej Eucharystii, niezależnie, poczuli potrzebę bycia we wspólnocie. Ponad to podkreślali, jak istotne są dla nich punkty wysiłku. Ich decyzja o podjęciu się posługi pary łącznikowej nie była łatwa, jednakże kierując się Wiarą i natchnieniem Ducha Świętego, zdecydowali się na to z pewnością, że „za posługą idzie łaska”.

Po krótkiej przerwie kawowej wszystkie pary uczestniczące w spotkaniu zostały podzielone na grupy dzielenia, celem rozważania następujących pytań:

  1. Jak rozumiem słowa “[Naszym] zadaniem jest przyczyniać się, kierując się światłem Ewangelii, do budowania świata na miarę człowieka i odpowiadającego we wszystkim zamysłowi Boga” ?
  2. Czy Eucharystia przemienia moje/nasze życie? Jeśli tak to jak?

Po upływie założonego czasu, wszyscy na powrót zebrali się w jednej z przyparafialnych salek, gdzie przedstawiciele każdej z grup dzielili się wnioskami z rozważań w grupach.

Można było usłyszeć, m.in. że świat budowany na miarę człowieka odpowiadającego we wszystkim zamysłowi Boga, to taki w którym człowiek kieruje się przykazaniem miłości. Natomiast w kwestii tego, czy Eucharystia przemienia moje/nasze życie i jak – wszyscy byli przekonani, że tak. Trudnością było natomiast dokładne określenie „jak”. Niezależnie jednak od tego, bezsprzecznie dla wszystkich, niewyobrażalnym byłoby życie bez uczestnictwa w Eucharystii.

Na koniec para sektora przedstawiła plan roku formacyjnego, po którym odbyła się modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. H. Caffarela oraz wspólnie odmówiono Magnificat.

Rozpoczęcie roku formacyjnego 2023/2024 w Sektorze Małopolska A

W sobotę 09 września 2023 r. spotkaliśmy się w Wyższym Seminarium Duchownym oo Franciszkanów w Krakowie jako Ruch Ekip Notre Dame – Sektor Małopolska A, żeby rozpocząć nowy rok formacyjny w duchu miłości wzajemnej i braterstwa, a przede wszystkim – z Panem Bogiem.
Adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie czekaliśmy na punkt kulminacyjny i najważniejszy całego wydarzenia – uroczystą Mszę Świętą, której przewodniczył Doradca Duchowy Sektora o. Ariel Krzywda OFMCap. Życzył nam, abyśmy przez cały rok formacyjny czuli głód Ewangelii, jak Apostołowie, którzy odczuwali głód w szabat i łuskali kłosy, a to nie podobało się faryzeuszom. Jednak Pan Jezus naucza nas, że dobro człowieka jest ponad literą prawa i tak jak Apostołowie potrzebują pokarmu, tak wszyscy ludzie potrzebują pożywiać się Słowem Bożym każdego dnia.
Pary małżeńskie z poszczególnych ekip aktywnie uczestniczyły w Eucharystii poprzez posługi – czytając Słowo Boże, prowadząc modlitwę wiernych czy niosąc dary ołtarza. Na zakończenie Mszy Świętej miała miejsce uroczystość przyjęcia Karty, czyli wstąpienia do Ruchu, przez nowe małżeństwa, które odbyły pilotaż i sesję pilotażową oraz zdecydowały się włączyć w działania Ruchu. Serdecznie witamy nowych członków Ruchu!
Po Mszy Świętej miała miejsce krótka przerwa, którą z radością wykorzystaliśmy na uściski i miłe rozmowy oraz zasmakowanie darów stołu. Następnie w auli seminarium odbyła się konferencja, którą rozpoczęła Para Sektora od zdania sprawozdania z działalności i finansów Ruchu za ostatni rok. W drugiej części konferencji swoje słowo wygłosił o. Ariel Krzywda. Skupił się na rozważaniu tegorocznego hasła roku formacyjnego “Eucharystia źródłem misji”. Wskazał na 3 kierunki wyznaczane przez Kartę Ekip Notre Dame, które mają nam pomagać we wzrastaniu do miłości Boga: pomagać sobie wzajemnie we wzrastaniu do miłości Bożej, wzrastać w miłości do bliźniego i kierunek wyznaczany przez narodowe zgromadzenie ruchu na kolejne lata. Hasło roku formacyjnego jest właśnie tym trzecim kierunkiem, wybranym przez zgromadzenie narodowe dla członków Ekip, aby skupili się w danym roku na konkretnym aspekcie naszej wiary. O. Ariel przypomniał nauczanie II soboru watykańskiego w przedmiocie Eucharystii: jest to źródło i zarazem szczyt życia chrześcijańskiego.
Na zakończenie wspólnie pomodliliśmy się i rozeszliśmy do swoich domów, świadczyć o Chrystusie na co dzień wśród innych ludzi.
 

NOWENNA – zaczynamy w sobotę 9 września

18 września będziemy obchodzić 27 rocznicę śmierci ks. Caffarela. Proponujemy, aby w czasie nowenny codziennie zawalczyć o chwilę modlitwy i refleksji. Właśnie teraz, kiedy na początku roku formacyjnego, szkolnego, tego czasu najbardziej nam brakuje.
Na pewno w naszych sercach jest wiele intencji, które nosimy – zachęcamy do ich wzbudzenia. Warto pomodlić się za Kościół na świecie i w Polsce. Modlitwy potrzebuje wielu naszych bliskich np. Małgosia, która wraz z Joachimem byli pierwszymi odpowiedzialnymi za nasz Ruch w Polsce, Salome chora na mukowiscydozę wnuczka Teresy i Antoine, naszej pary strefy, czy Urszula córka Heleny i Pawła.

Zachęcamy do hojności serca…
Poniżej treść nowenny na każdy dzień autorstwa o. Jozue. Jak znajdziemy czas rano to damy sobie i Panu Bogu cały dzień na poruszenie serca i refleksję..

Pozostajemy w łączności modlitewnej Ania i Leszek

NOWENNA PRZED ROCZNICĄ ŚMIERCI KS. HENRI CAFFARELA 

9 IX – sobota
SŁOWA KS. CAFFARELA:

Szeroko otwórz serce, czyniąc najprostsze akty miłości względem Ojca lub Syna lub względem Ducha Świętego albo względem całej Trójcy, a miłość Bożego Serca ogarnie Twoje serce. Otwórz także wyobraźnię, opróżniając ją ze wszystkiego, co w niej zalega. Możliwe, że wówczas pojawi się przed Tobą, w nieoczekiwanym blasku, jakaś postawa Chrystusa, jakiś wyraz Jego Oblicza. Otwórz w końcu i zmysłowość, a być może Bóg swoją łaską rozbudzi w niej żarliwość, chyba, że pozostawi ją ogołoconą, lecz ukojoną.

REFLEKSJA:
Nazwij co blokuje Cię wewnętrznie podczas modlitwy….

DZIAŁANIE:
Jałmużna czyli podziel się, wpłać, wesprzyj akcje charytatywną…

MODLITWA:
Pomódl się dziesiątką różańca w int. beatyfikacji ks. Caffarela

10 IX – niedziela
SŁOWA KS. CAFFARELA:

Nie spinaj się, nie musisz się denerwować. Nie musisz próbować doświadczać, czuć. Po prostu uwierz i przylgnij. Święty, to człowiek, który centrum swojej istoty otworzył na napór Ducha, Bożej Mocy. Odtąd jest on już tylko przejściem. Przez owo przejście przenika i rozlewa się ta sama Moc, która unosi wszechświat ku jego spełnieniu i uświęceniu, kiedy Chrystus powróci w chwale, kiedy stworzy nowe niebo i nową ziemię dla oczyszczonej, uświęconej i przemienionej ludzkości.

REFLEKSJA:
Zastanów się, jak prawda o tym, że człowiek jest ciałem i duchem, wpływa na twoje życie…

DZIAŁANIE:
Wstąp dziś do kościoła na krótkie, osobiste nawiedzenie Najświętszego Sakramentu…

MODLITWA:
Pomódl się dziesiątką różańca w int. beatyfikacji ks. Caffarela…

11 IX – poniedziałek
SŁOWA KS. CAFFARELA:

To dobrze, że ubolewasz z powodu swoich niedoskonałości i uchybień: miłość nie może pogodzić się z tym, że nie była dostatecznie gorliwa i ofiarna. Ale litości! Nie oskarżaj się i nie kajaj przez cały czas, jaki spędzasz przy swoim Ojcu! W porze modlitwy nie zabraniaj swojemu Ojcu radości z posiadania dziecka, które kocha i któremu chce okazywać czułość. Znacznie bardziej niż grzechami ranisz Jego Serce, gdy nie pozwalasz Mu, aby rozproszył lęk twojej duszy, aby napełnił ją miłością, aby mógł zobaczyć, jak na Twojej twarzy rozkwita szczęście i aby wziął w posiadanie całe Twoje jestestwo, by go ukoić, rozwinąć, uświęcić.

REFLEKSJA:
Zastanów się jak wygląda twój rachunek sumienia…

DZIAŁANIE:
Wyznacz konkretną datę najbliżej spowiedzi…

MODLITWA:
Pomódl się dziesiątką różańca w int. beatyfikacji ks. Caffarela….

12 IX – wtorek
SŁOWA KS. CAFFARELA:

Proszę się przyjrzeć Bożej pedagogii. Ten, którego wszyscy potrzebują, a który sam nie potrzebuje nikogo, zechciał potrzebować ludzi, ponieważ ich kocha. Bóg potrzebuje ludzi. On nas zna i dobrze wie, że jest to najlepszy sposób, aby wydobyć z nas to, co najcenniejsze, aby nas wyprowadzić na najwyższe szczyty.

REFLEKSJA:
Zastanów się czy znasz sposoby jakimi Bóg Cię wychowuje…

DZIAŁANIE:
Wyślij do trzech osób sms-em fragment Pisma Świętego, który uważasz, że ta osoba dziś potrzebuje…

MODLITWA:
Pomódl się dziesiątką różańca w int. beatyfikacji ks. Caffarella….

13 IX – środa
SŁOWA KS. CAFFARELA:

Chrześcijanin to ktoś, kto znalazł taką Osobę. Zawiązuje się między nimi trwała więź, a chrześcijanin ochoczo oddaje swoje życie Innemu. Zna swojego towarzysza, któremu zawierzył, i który ocala go od samego siebie. I to dla własnego dobra służy sprawie Innego, a nie własnym interesom.

REFLEKSJA:
Zastanów się czy w ostatnim czasie ofiarowałeś dobrowolnie Panu Bogu coś, co Cię kosztowało, co było dla ciebie trudne…

DZIAŁANIE:
Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=4c4wjPkkpD4

MODLITWA:
Pomódl się dziesiątką różańca w int. beatyfikacji ks. Caffarella….

14 IX – czwartek
SŁOWA KS. CAFFARELA:

Święci zaszli daleko w miłości, ponieważ najpierw zaszli daleko w poszukiwaniu wiedzy. Są zakochani w Chrystusie tak, jak kochankowie. Są ciekawi Jego: a poprzez Jego słowa – poprzez ton jego głosu, powiedziałbym – poprzez Jego gesty, które znamy dzięki Ewangelii, mogą odkryć Jego duszę. Poszukują Go także w modlitwie, skrupulatnie i cierpliwie. A także w życiu. Bez wątpienia nie byliby Świętymi gdyby nie posiadali umiejętności słuchania

REFLEKSJA:
Zastanów się kogo w swoim najbliższym otoczeniu nazwałbyś „świętym”…

DZIAŁANIE:
Zrób sobie dodatkowy post przez wyrzeczenie się w tym dniu czegoś, co szczególnie lubisz.

MODLITWA:
Pomódl się dziesiątką różańca w int. beatyfikacji ks. Caffarela….

15 IX – piątek
SŁOWA KS. CAFFARELA:

Nie wystarczy jednak słuchać słowa — „…błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je’? (Lk 11, 28). radują się nim, żywią się nim, unoszą je ze sobą, jak Maryja Dziecię w Niej poczęte, które było Słowem substancjalnym. Poprzez swą Matkę Jezus uświęcał tych, których Ona spotykała; sprawił, że Jan Chrzciciel zadrżał z radości w łonie Elżbiety. I tak samo chce czynić poprzez nas.

REFLEKSJA:
Zastanów się co usłyszałeś od Boga na osobistej modlitwie w ostatnim czasie…

DZIAŁANIE:
Policz ile razy dziś podziękowałeś, a ile razy przepraszałeś…

MODLITWA:
Pomódl się dziesiątką różańca w int. beatyfikacji ks. Caffarela….

16 IX – sobota
SŁOWA KS. CAFFARELA:

Właściwie dużo par żyje pomiędzy dwoma ekstremami: porażką i wielkim sukcesem. Miłość jest w nich zarówno ubóstwem jak i bogactwem, sukcesem i porażką. Taka miłość stanowi cenną pomoc by dojść do Boga. Taki związek składa się z radości i łez, starań, poświęceń i modlitw, z rozczarowań i nadziei, darów i przebaczenia. Łaska zamieszkuje związek, w którym tak wiele od siebie otrzymujemy, i tyle cierpimy przez siebie i dla siebie. Łaska zamieszkuje tam i „pracuje” nad doprowadzeniem każdego do spotkania z żywym Chrystusem.

REFLEKSJA:
Zastanów się co było Twoimi największymi sukcesami i porażkami w małżeństwie…

DZIAŁANIE:
Zaskocz czymś przyjemnym swojego współmałżonka…

MODLITWA:
Pomódl się dziesiątką różańca w int. beatyfikacji ks. Caffarela….

17 IX – niedziela
SŁOWA KS. CAFFARELA:

Gdy mówi się o świętości małżonków, przypominają się słowa Chrystusa: “Drzewo będzie sądzone po swoich owocach”, nie po piękności, ale po owocach. Gdy Bóg przedstawia nam tego, którego chce zrobić ojcem wszystkich świętych – Abrahama, pokazuje mu gwiazdy na niebie mówiąc: “To jest Twoje potomstwo”. “Twoja świętość, to będzie twoja płodność”. To jest coś nowego w Kościele, nie chodzi o to, by kultywować swoją piękność, ale o to, by uczestniczyć w ewolucji stworzenia, która zmierza do swego celu.

REFLEKSJA:
Zastanów się co dla ciebie znaczy że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski…

DZIAŁANIE:
Dowiedz się czegoś więcej o dzisiejszym franciszkańskim święcie stygmatów św. Franciszka…

MODLITWA:
Pomódl się dziesiątką różańca w int. beatyfikacji ks. Caffarela….

18 IX – poniedziałek

Pomódl się modlitwą o beatyfikacje ks. Caffarela. Uczestnicz w tym dniu w Eucharystii w intencji Equipes Notre Dame.

 

Modlitwa w intencji Urszulki

Kochani!

Jeden cud już się wydarzył. Wasze zaangażowanie w modlitwę orędowniczą jest znakiem miłości, jaki daje nam Pan Bóg. Urszulka dzisiaj miała operację. Czeka ją teraz chemioterapia. Dziękujemy i zapewniamy o naszej modlitwie w Waszych intencjach.

Bóg zapłać! Magnificat!

Helena i Paweł

Kolegium Super Regionu; Dobre Miejsce (i dobry czas)

W dniach 4-6 sierpnia braliśmy udział w Kolegium Super Regionu, które odbyło się w Warszawie w Ośrodku Rekolekcyjnym „Dobre Miejsce” pod przewodnictwem nowej pary Super Regionu Ani i Leszka Gerste. Hasłem przewodnim był fragment zaczerpnięty z ewangelii św. Łukasza o budowaniu wieży  „rozważyć, aby budować”.

Kolegium rozpoczęło się w piątek wieczorem od spotkania,  na którym wszystkie małżeństwa i doradcy duchowi przedstawili się i powiedzieli kilka słów o tym jak zaczęło się budowanie ich drogi małżeńskiej lub kapłańskiej. Najważniejszym jednak punktem tego wieczora była Spowiedź św., Adoracja i Eucharystia.

Sobotni dzień był bardzo intensywny, rozpoczął się od jutrzni o 7.15. W ciągu dnia były prezentacje regionów, 2 spotkania w grupach mieszanych, spotkanie dotyczące finansów fundacji, spraw informatycznych i strony internetowej oraz materiałów formacyjnych. Swoje spotkanie mieli również doradcy duchowi, po którym skierowali do nas słowo kapłanów. Następnie Helena i Paweł Kukołowiczowie przybliżyli nam grupę Orędowników i Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Caffarela. Na zakończenie tej części dnia uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii, po której odbyły się uroczyste powołania do nowych posług w Ekipie roboczej Super Regionu, a po kolacji rozpoczął się  wieczór dziękczynienia prowadzony przez Helenę i Pawła Kukołowiczów.

Niedziela rozpoczęła się Eucharystią, a po śniadaniu było spotkanie podsumowujące spotkania w grupach mieszanych i dyskusja z parami regionów. Kolejne punkty dnia to prezentacje Regionów z Węgier i Białorusi, wystąpienia par odpowiedzialnych za sekretariat, za redakcję Listu, za komunikację oraz spotkania Regionów.

Kolegium Super Regionu było bardzo intensywne, musimy przyznać, że ilość spotkań i zagadnień, które były poruszane była dla nas zaskakująca. Jesteśmy w ekipach od ponad ośmiu lat, ale po raz pierwszy mogliśmy się przekonać jak złożonym organizmem jest nasz ruch. Jak wiele osób z troską i zaangażowaniem podejmuje różne posługi, poświęca siły i czas dla budowania wspólnoty END. Zobaczyliśmy, że dając coś z siebie, podejmując posługi, dokładamy małą cegiełkę do budowli jaką jest ruch END. Posługa to jednak nie jest podejmowany obowiązek (pięknie to wyjaśnił o. Jozue), posługa to dar. Dar od Pana Boga, dla podejmującego posługę. Pan Bóg przez posługi daje nam szansę, aby nie być konsumentem wiary, nie oczekiwać aby być „dobrze obsłużonym”. Ten dar to sposobność, żeby coś zrobić dla innych małżeństw, dla ruchu, dla Kościoła, żeby być aktywnym.

„Rozważyć, aby budować”. Wpierw rozważyć, na Adoracji Najświętszego Sakramentu, na Eucharystii, na modlitwie, to najważniejsze wskazówki jakie usłyszeliśmy.  Aby nie wyprzedzać Jezusa, ale szukać Jego woli. Nie budować wg swojego wyobrażenia, swojego pomysłu, czy iluzji, ale realnie zobaczyć jakie mamy materiały, czym dysponujemy. Budujmy taką wieżę na miarę naszych sił –  na jaką nam pozwalają dostępne materiały. I ze słów doradców duchowych: nie liczy się akcyjność, ale stała formacja, sakrament kapłaństwa i małżeństwa wspierają się i uzupełniają, formujcie się, mówicie, to czym żyjecie bo jest to potrzebne światu, szukajcie swojego miejsca w Kościele.

Z kolegium Super Regionu wyjechaliśmy trochę zmęczeni intensywnym planem dnia, ale też bardzo zbudowani, z przekonaniem, że to był doby czas w dobrym miejscu, i że nie jesteśmy osamotnieni w posłudze, którą rozpoczynamy. Wiemy, że możemy liczyć na wsparcie wielu zaangażowanych i oddanych charyzmatowi ruchu osób, że możemy zapytać, poprosić o wsparcie i radę. A najważniejsze,  że trzeba „rozważyć, aby budować”.

Chwała Panu.

Kasia i Mirek Stolarkowie

Filmowa relacja z Kolegium (z podziękowaniami dla Marka Szczepaniaka – twórcy filmiku): https://www.youtube.com/watch?v=ef_BxTyBuUo

Linki do fotorelacji z poszczególnych dni (z podziękowaniami dla Jerzego Kolbusza – fotografa):

https://photos.app.goo.gl/dPGvrGqqXPvGygg36

https://photos.app.goo.gl/MdzT7SuK24REBKbc9

https://photos.app.goo.gl/mggWbzSEo2XtSoGq5

Powołanie nowej pary odpowiedzialnej za Super Region Polska Europa Środkowa

W dniu 28 lipca 2023 po mszy kończącej coroczne międzynarodowe Kolegium ERI w Aparecidzie w Brazylii odbyło się przekazanie posług nowym małżeństwom odpowiedzialnym za Super Regiony i Regiony Wydzielone. Podczas tej uroczystości również my Ania i Leszek Gerste zostaliśmy powołani na parę odpowiedzialną za nasz Super Region Polska Europa Środkowa na najbliższe 5 lat. Naszym doradcą duchowym Ekipy Super Regionu został o. Jozue Szymański OFM. Bardzo dziękujemy Helence i Pawłowi za ich posługę.

Przed podjęciem posługi pierwszy raz uczestniczyliśmy w Kolegium międzynarodowym ERI. Było to dla nas niezapomniane doświadczenie wspólnoty. Odpowiedzialni i kapłani z całego świata zjeżdżają co roku, aby dzielić się doświadczeniem, świadectwem, formować i po prostu się spotkać, żeby być w łączności. Najpiękniejsza była panująca tam atmosfera serdeczności, otwarcia na drugiego człowieka. Spotkaliśmy osoby oddane posłudze, radosne i życzliwe.

Każdy z małżonków i kapłanów ma możliwość doświadczenia właśnie takiej żywej i różnorodnej wspólnoty na Zgromadzeniu Międzynarodowym organizowanym co 6 lat. Najbliższe odbędzie się 15 -20 lipca 2024 roku w Turynie. Są jeszcze wolne miejsca – czas do zapisu koniec sierpnia 2023 roku. Serdecznie zachęcamy do wysyłania zgłoszeń na adres mailowy torino2024@end.org.pl .

Prosimy Was o modlitwę, aby nasza służba była na Chwałę Bożą i dla dobra małżonków.

Ps. Dołączamy też nasze zdjęcie z Międzynarodowego Zgromadzenia w Fatimie z figurką Matki Bożej właśnie z Aparecidy. To był rok 2018 :)

Dlaczego warto pojechać do Turynu na międzynarodowe spotkanie naszego Ruchu? [WIDEO]

Szczęść Boże Drodzy Ekipowicze!

Polecamy krótkie słowo od Heleny i Pawła w temacie przyszłorocznego spotkania END w Turynie! Warto rozważyć uczestnictwo w tym wyjątkowym dla naszego Ruchu wydarzeniu – radosne spotkanie małżeństw Equipes Notre-Dame z całego świata w jednym miejscu! Temat formacyjny opracowany na ten rok Eucharystia – źródło misji przygotowuje nas wszystkich do Zgromadzenia w Turynie.

Termin Zgromadzenia w Turynie: 15-20 lipca 2024

Koszt uczestnictwa: 695 EUR za osobę (wyżywienie, nocleg, materiały)

Zapisy na e-mail: torino2024@end.org.pl

 

 

Chcesz wiedzieć więcej o tego rodzaju spotkaniu? Sprawdź relacje na stronie ostatniego spotkania międzynarodowego END w Fatimie klikając TUTAJ.

Czas. Słowo. Dar. Czyn. Dotyk. Świadectwo z rekolekcji w Sandomierzu

W dniach od 23 do 25 czerwca 2023 roku w Sandomierzu odbyły się rekolekcje, w których mieliśmy okazję wziąć udział. Wybraliśmy je, ponieważ po pierwsze – zainteresował nas temat: 5 języków miłości, a po drugie – prowadził je o. Jozue Szymański (OFM), dlatego byliśmy przekonani, że to spotkania będą dla nas wartościowe, i nie pomyliliśmy się.

Przede wszystkim zaskoczyło nas podejście do tematu. Ojciec mówił o posługiwaniu się pięcioma językami miłości nie między małżonkami, jak się spodziewaliśmy, ale w relacji między Bogiem a człowiekiem. Słyszeliśmy już wcześniej o pięciu językach miłości, ale nie odnosiliśmy ich do Boga. A Bóg kocha i chce być kochany – na wszystkie pięć sposobów. Chce, byśmy spędzali z Nim czas (i go mnoży!), byśmy wielbili Go słowem (i to głośno!), chce od nas daru z samych siebie, chce naszych czynów miłosierdzia i chce, byśmy byli z Nim jak najbliżej – w Komunii. Sam też kocha na każdy możliwy sposób. Spojrzenie o. Jozuego było dla nas odkrywcze i rzuciło nowe światło zarówno na sam ten temat, jak i w ogóle – na relację z Bogiem i okazywania sobie w tej relacji miłości.

Uzupełnieniem rozważań o. Jozuego były wystąpienia Kingi i Kamila Wierzbińskich, którzy spojrzeli na temat właśnie w kontekście relacji małżeńskiej. Tego, jak można drugiej osobie okazać miłość i jakie nieporozumienia mogą w związku z tym wynikać. Bezcenne były przykłady z życia, którymi dzieliła się Kinga. Przez ten pryzmat mogliśmy spojrzeć na nasze życie małżeńskie i rodzinne, odkryć, które z języków najbardziej nas dotyczą, co warto praktykować, a czego lepiej unikać.

Rekolekcje były czasem spotkania z Bogiem, szczególnie podczas mszy świętych, wieczornych adoracji, Jutrzni czy Nieszporów. Były też okazją do spotkania Boga w drugim człowieku – chętnym do rozmowy, pomocy, okazania życzliwości. Były możliwością poznania ekipowych par z całej Polski, do wymiany doświadczeń, poglądów. Wartościowa była również praca w grupach podczas ostatniego dnia rekolekcji, kiedy to rozważaliśmy kwestie związane z byciem apostołem, świadczeniem swoim życiem o Bogu i głoszeniem świadectwa. Był to czas, kiedy mogliśmy otworzyć nasze serca na działanie Ducha Świętego.

Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. Były zabawy z chustą, ogromne bańki mydlane, przeciąganie liny i poskręcane w różne kształty balony.

Dziękujemy organizatorom za przygotowanie rekolekcji i czuwanie nad ich przebiegiem oraz za gotowość do pomocy. Dziękujemy gospodarzowi Diecezjalnego Centrum Kultury, Edukacji i Formacji Chrześcijańskiej „Quo Vadis” ks. Józefowi Szczepańskiemu za pełne ciepła przyjęcie (i lody!!!). I dziękujemy o. Jozuemu – za przeprowadzenie nas drogą ku miłości do Boga i bliźnich.

Magnificat!
Barbara i Jakub Tworkowie

 

“Aby jednak życie Chrystusa mogło się w nas rozwijać, musi być karmione, gdyż zostało nam dane w zalążku”. Zakończenie roku formacyjnego 2022/2023 w Sektorze Podkarpackim

ŚWIADECTWO PIERWSZEJ EKIPY RZESZOWSKIEJ

Tuż przed rozpoczęciem wakacji, 17 czerwca, w Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Łańcucie, odbyło się zakończenie roku formacyjnego 2022/2023 dla Ekip Notre-Dame Sektora Podkarpackiego. Około 80 osób, małżonków i dzieci, modliło się podczas wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy Świętej. Następnie wszyscy uczestnicy w podziemiach kościoła zostali ugoszczeni obiadem i mogli porozmawiać przy filiżance kawy i pysznych ciastach.

Dla nas – członków Ekipy Rzeszowskiej – dzień ten był bardzo wyjątkowy, ponieważ pod koniec Mszy Świętej mogliśmy przyjąć Kartę END, wraz z małżeństwami po pilotażu z Ekipy VII i tym samym, po ponad roku spotkań przygotowujących, oficjalnie wstąpić do ruchu END. Bezpośrednio przed tym wydarzeniem ks. Krzysztof Sławniak oraz Kinga i Kamil Wierzbińscy poprowadzili konferencję na temat Sześciu punktów wysiłku, do przestrzegania których zobowiązani są członkowie ruchu. Wykłady i dyskusje utwierdziły nas w przekonaniu, że chcemy podjąć trud i wysiłek pracy nad sobą, swoimi małżeństwami i rodzinami.

W podjęciu decyzji o przystąpieniu do Equipes Notre-Dame pomogło nam odbycie dwunastu spotkań formacyjnych, odbywających się kolejno w domu każdego z małżeństw powstającej ekipy. Podczas nich towarzyszył nam nasz opiekun duchowy – ks. Krzysztof Sławniak oraz para pilotująca – Agnieszka i Dariusz Puczkowscy. Dzięki tym comiesięcznym spotkaniom mogliśmy nie tylko nauczyć się modlitwy Słowem Bożym, ale również dzielić się życiem i swoimi doświadczeniami, co dało podstawę do zbudowania relacji między nami – sześcioma małżeństwami. Każdy z nas jest zabiegany i zaabsorbowany przez problemy dnia codziennego, ale wierzymy, że praca duchowa, którą podjęliśmy i trud włożony w realizację punktów wysiłku pomogą nam być lepszymi ludźmi i wzrastać w wierze.

 

 

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
trojmiasto@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Liturgia dnia: