Wielkopostny Dzień Skupienia w Licheniu

26 03 w Licheniu odbył się wielkopostny dzień skupienia naszego sektora. Ponad 30 małżeństw miało okazję pochylić się nad tajemnica spotkania z miłosiernym Ojcem i przemyśleć który z Jego synów jest bliższy naszym postawom dzięki konferencji KS. Zbigniewa Borkowskiego. Potem mieliśmy okazję podzielić się naszym doświadczeniem miłosierdzia w małżeństwie i doświadczyć wspólnej drogi krzyżowej.

Dzień Ojca w Skierniewicach, zorganizowane we współpracy z mężczyznami z END z sektora kujawski

Specjalne rekolekcje tylko dla mężczyzn, zorganizowane we współpracy z mężczyznami z END z sektora kujawskiego, poprowadzili ks. Robert Awerjanow, proboszcz parafii św. Floriana z Bedlna, referent ds. duszpasterstwa rodzin, i Krzysztof Stasiak, mąż, ojciec, katecheta z Kutna, od lat formujący się w Équipes Notre-Dame. Zwieńczeniem spotkania była Msza św., której przewodniczył ks. Adam Kwaśniak, proboszcz parafii na Rawce.

Męskie spotkanie rozpoczęło się w Godzinie Miłosierdzia Koronką do Bożego Miłosierdzia, po której nastąpiła krótka konferencja, będąca przygotowaniem do adoracji Najświętszego Sakramentu. Wygłosił ją Marek Kozłowski, teolog i katecheta. Adorację i śpiew poprowadził zespół Good Band, złożony z samych mężczyzn. Po błogosławieństwie panowie wysłuchali konferencji “Stawać się ojcem – proces, który się nie kończy”. Był to dwugłos ks. Awerjanowa i K. Stasiaka.

Kapłan na progu konferencji wskazał na trzy najważniejsze relacje w życiu mężczyzny: na więzi z własnym ojcem, z najważniejszymi kobietami – matką i żoną oraz z Bogiem. – Te trzy relacje są dla mężczyzny najważniejsze. W nich ujawnia się, kim naprawdę jesteśmy. W nich także kształtuje się nasza tożsamość mężczyzny – mówił ks. Awerjanow.

Kapłan podkreślił, jak ważna jest relacja z własnym ojcem. – To, jakie mieliście relacje ze swoimi ojcami, będzie wpływało na relacje z waszymi dziećmi. Będąc już ojcem, być może będziesz chciał lub nawet musiał naprawić tę relację. Każdy ma swoją indywidualną drogę, bagaż doświadczeń, ale zawsze można spróbować zrozumieć swojego ojca przez spojrzenie na doświadczenie jego relacji z jego ojcem. Można też spróbować przebaczyć mu w sercu i modlić się za niego i za waszą relację – zachęcał kapłan.

Ksiądz Awerjanow omówił kolejne etapy stawania się ojcem: wchodzenie w ojcostwo, bycie ojcem nastolatka, dorosłego dziecka. Nie pominął też troski i dbałości o dobrą relację z Bogiem Ojcem. Do każdego omawianego etapu odnosił się K. Stasiak, który z obecnymi w świątyni mężczyznami dzielił się świadectwem swojego dorastania do ojcostwa.

Na zakończenie konferencji mężczyźni otrzymali “list od Boga Ojca”.

– To było piękne, męskie spotkanie, bardzo owocne, choć nie zawsze radosne. Wspomnienia z dzieciństwa obecnych ojców często nie były miłe i niewielu może swoich ojców uznać za przykład ojcowskiej opieki. Mój ojciec nigdy mnie nie przytulił i nigdy nie powiedział mi, że jest ze mnie dumny. Dopiero w objęciach Boga Ojca mogłem znaleźć ukojenie i spokój, a list, który dziś od Niego dostałem, jest dowodem prawdziwej miłości. Wierzę, że Bóg Ojciec pomoże mi być lepszym ojcem niż mój tata dla mnie – wyznał Jacek Sawicki.

Materiał ze  strony: Gość Niedzielny

Święto Karty – Sektor Kujawski

11 grudnia 2021 w Łubiance uroczystą mszą św. rozpoczęło się spotkanie sektora kujawskiego Ekip Notre Dame z okazji święta karty. Wspólna modlitwa a następnie spotkanie w Diecezjalnym Centrum Kultury w zamku bierzgłowskim było okazją do przypomnienia wartości daru jakim jest nasza Karta. Mieliśmy okazję cieszyć się z daru wspólnoty ale także dzięki konferencji ks. Rajmunda Ponczka przemyśleć mury jakie budujemy między nami i Bogiem ale też zobaczyć jakie narzędzia daje nam formacja END by te mury burzyć.

Rozpoczęcie roku formacyjnego – Sektor Kujawski

W parafii św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy odbyło się spotkanie rozpoczynające nowy rok formacyjny ekip małżeńskich Notre-Dame sektora kujawskiego, do którego należy diecezja łowicka.

W centrum spotkania, w którym uczestniczyły małżeństwa z trzech diecezji (łowickiej, włocławskiej i toruńskiej), była Msza św., której przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Sławomir Sobierajski, proboszcz łęczyckiej parafii. Z hierarchą modlili się także kapłani posługujący ekipom: ks. Robert Awerjanow z Bedlna, ks. Paweł Olszewski z Brochowa i ks. Cezary Porada z Łęczycy.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Sławomir Sobierajski.
AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA /FOTO GOŚĆ

W homilii kapłan udzielił małżeństwom wiele cennych rad służących budowaniu komunii osób w małżeństwie. – Jak mówił kard. Wyszyński, rodzina to pierwsza szkoła zarówno dla małżonków jak i dla dzieci. Tam uczymy się, jak należy się zachowywać, jak postępować – wskazywał. Kapłan porównał rodzinę do przychodni zdrowia. To w rodzinie leczy się nie tylko ciało, ale i ducha, domowymi sposobami, do których należy czułość, przytulenie, pocałunek. Trzecim porównaniem przywołanym przez kaznodzieję była oaza. Rodzina jest bowiem miejscem, w którym człowiek odpoczywa, nabiera sił. – Warto się zastanowić, czy choćby w części te zadania, jakie spełniają szkoła, przychodnia zdrowia i oaza, spełnia nasza rodzina. Warto się nad tym zastanowić, bo jeśli tego nam brakuje, to jest pewnego rodzaju dysfunkcja. Myślę, że wy jesteście tymi, którzy chcą, aby rodzina spełniała zadania, które przed nią postawiono. I chcecie być w tym szczęśliwi – mówił kaznodzieja.

Kardynał mówił krótko: “Rodzina powinna być Bogiem silna”. Już na starcie małżeństwa, przy ślubie, wołamy o Bożą moc, miłość, siłę, łaskę, o Boże pomysły. “Rodzina Bogiem silna” – wierzę, że możecie to zamienić na fakty – przekonywał ks. Sobierajski. Kapłan zachęcał małżonków do tego, aby swoje relacje opierali na miłości ukrzyżowanej. – W sprawach istotnych musi być zawsze jedność, w drugorzędnych – wolność, we wszystkich – zawsze miłość – nauczał.

Podczas Eucharystii nastąpiło podjęcie posług przez pary, które posługują jako odpowiedzialni.
AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA /FOTO GOŚĆ

Podczas Eucharystii nastąpiło podjęcie zadań przez pary, które posługują jako odpowiedzialni, jako pary łącznikowe i pary pilotażowe. Każda z nich otrzymała od kapłanów płonącą świecę.

Małżonkowie uczestniczyli w spotkaniu wraz z dziećmi.
AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA /FOTO GOŚĆ

W programie kilkugodzinnego spotkania była także konferencja ks. Roberta Awerjanowa, diecezjalnego opiekuna ruchu, której tematem zaczerpnięty był z hasła bieżącego roku formacyjnego “Małżeństwo chrześcijańskie – zaczyn odnowy rodziny i społeczeństwa”.

– Jesteśmy w tym nowym roku formacyjnym zaproszeni do zastanowienia się nad miejscem i konkretnym znaczeniem Pana Boga w życiu naszych małżeństw i rodzin, i do odkrycia tego, jaki wpływ ma na nasze życie Bóg – mówił ks. Robert Awerjanow.

– Rodzina budowana na małżeństwie mężczyzny i kobiety ma szczególną rolę w budowaniu wspólnego domu, jakim jest świat, w którym żyjemy. Dla wszystkich, którzy uczestniczymy w życiu ekip Ruchu END: małżeństw, wdów, wdowców, doradców duchowych, istnieje tylko jedna droga uświęcenia w tym świecie. Pan Jezus wymaga tego wprost, abyśmy byli jedno, a ta jedność to uczenie się takiej miłości do ludzi, do świata, do tego, co stworzone, jaką jesteśmy kochani przez Pana Boga – przekonywał kapłan.

Wskazując zadania, jakie warto zrealizować podczas bieżącego roku, ks. Robert zachęcał do tego, by małżonkowie nie bali się świadczyć o ruchu, by spróbowali choć jedno z małżeństw zaprosić do formacji. Prosił też, by formujący się nie zamykali się na spotkania, relacje, by nie negowali materiałów przygotowanych dla całego ruchu i by stawiali na budowanie jedności.

Były też grupki dzielenia.
AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA /FOTO GOŚĆ

W programie były także grupki dzielenia, czas spędzony przy wspólnym obiedzie, a także między wyznaczonymi punktami programu, kiedy to małżonkowie dzielili się doświadczeniami.

Ostatnim punktem programu była modlitwa przy figurze Matki Bożej. Uczestnicy spotkania odmówili wspólnie koronkę do Bożego Miłosierdzia, a także Magnificat.

Spotkanie zakończyło się modlitwą.
AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA /FOTO GOŚĆ

Warto wspomnieć, że przystępujące do ruchu małżeństwa przyjmują Kartę Équipes Notre-Dame. Zawiera ona istotę, regułę i zasady funkcjonowania małżonków w ruchu. Jest to swojego rodzaju “instrukcja obsługi”. Wstąpienie do END poprzedza roczne przygotowanie, które kończy się przyjęciem karty. Co roku deklaracja ta jest odnawiana.

Żródło: https://lowicz.gosc.pl/doc/7099744.Formacja-w-ekipach

CZAS WIELKOPOSTNEGO SKUPIENIA W SEKTORZE KUJAWSKIM

“Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?” (Mt 26, 40) Te słowa wypowiedział Jezus do śpiących uczniów, powracając z modlitwy w Ogrodzie Oliwnym. Pragnąc pozostać z Jezusem, w nocy 25.02.21 od godziny 23.00 do 24.00, podczas tej Świętej Godziny, małżeństwa naszego sektora w skupieniu i modlitwie, na kolanach, rozpoczęły czas Wielkopostnego Skupienia.

Następnego dnia, pozostając w zaciszu swoich domów, mogliśmy wsłuchać się w słowa konferencji „Józef – Cień Ojca”, którą poprowadził doradca duchowy ekipy toruńskiej ks. Rajmund Ponczek. Przybliżył nam postać opiekuna Świętej Rodziny – człowieka ciszy, głębokiego namysłu i roztropności, obdarzonego łaską miłości bezinteresownej. Ksiądz Rajmund podkreśla: „Bóg potrzebuje sług. Potrzebuje Ciebie. Ty masz być Józefem w swojej rodzinie, wspólnocie, parafii, Kościele…”

Link do konferencji: https://youtu.be/fvuJO87qof8

Sobota 27.02 była dla naszego sektora szczególnym dniem. Podczas Mszy św. sprawowanej przez ks. Andrzeja Siejaka w intencji małżeństw z END ekipa z Grudziądza przyjęła Kartę END. Wprawdzie w nielicznym gronie, ale w duchowej łączności z małżeństwami sektora, co mogło być możliwe za sprawą Internetu. Karolina i Adrian tak wspominają to wydarzenie: „W dniu 27.02.2021r. w kościele Niepokalanego Serca NMP przyjęliśmy Kartę END, 4 pary małżeńskie. Wraz z nami był nasz doradca duchowy, ks. A. Siejak. Przyjęcie Karty jest dla nas przysłowiową „kropką nad i”, ponieważ chcemy kształtować swoje życie w oparciu o charyzmat wspólnoty Equipes Notre – Dame i wzrastać w miłości do siebie i do bliźniego, wierni i na wzór miłości Chrystusowej. Wspólnota jest dla nas kolejnym narzędziem w naszej drodze do świętości. Wśród przyjaciół łatwiej niesie się brzemię dnia codziennego. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!”

Następnego dnia, w niedzielę, w godzinach wieczornych mogliśmy spotkać się w ekipach mieszanych, oczywiście online, aby podzielić się radościami i smutkami przeżywanymi w swoich macierzystych ekipach w trudnym czasie ostatnich miesięcy.

Chwała Panu za ten czas! Mirka i Roman, odpowiedzialni za Sektor Kujawski

Link do pozostałych zdjęć :      https://drive.google.com/drive/folders/16-mshtif9tAHGs6yCMbDi-Usnh4fVtiw?usp=sharing

 

NASZ DORADCA DUCHOWY

 

   26 grudnia do Domu Pana odszedł Doradca Duchowy dwóch licheńskich ekip.  30 grudnia 2020r. pod przewodnictwem Pasterza Diecezji bp Wiesława Meringa odbyła się Msza pogrzebowa w koncelebrze z księżmi z dekanatu, z okolicznych parafii, z księżmi z mariańskich parafii oraz Doradcą Duchowym naszego sektora Ks. Romanem Żerkowskim. Homilię do obecnych wygłosił przełożony prowincji Zgromadzenia Księży Marianów   ks. Tomasz Nowaczek. 

Ks. Henryk Kulik MIC był wyjątkowym kapłanem. Pozostawił w naszych sercach ból. Poniżej kilka świadectw jak widzieli go małżonkowie z naszych ekip.

Dzisiaj w Licheńskim kościele odbywa się Msza pogrzebowa za śp. księdza Kulika, proboszcza i opiekuna duchowego END. Był to człowiek bardzo wspaniały, o dużym sercu. Możemy go nazwać ojcem parafii, bo dbał o biednych, troszczył się o chorych. Próbował doprowadzać do Chrystusa małżeństwa, które żyły bez sakramentów świętych. Gdy w parafii zdarzały się jakieś nagłe choroby i nieszczęścia, odwiedzał i wspierał duchowo, zawsze pamiętał w modlitwie. Czuł się bardzo odpowiedzialny za END, przez całe sześć lat nie opuścił ani jednego spotkania. Przybywał zawsze z radością i zadowoleniem. Każdy temat po opracowaniu przez ekipę zawsze dokładnie wytłumaczył. Nigdy nie zapomnimy jego krótkich a tak bardzo owocnych homilii. Podczas pobytu w klasztorze, gdy sam był już bardzo chory, zadzwonił do nas, byliśmy z żoną bardzo chorzy, pytał się o zdrowie i obiecywał modlitwę. Mamo, możesz być dumna ze swego syna. Wiemy, że za szybko odszedł do Pana. Ale taka była wola Boga.

Zosia i Kaziu

Ks. proboszcz był człowiekiem o wielkim sercu, pomocny dla każdego, był wzorem dla parafian. Każdy miał do niego szacunek i darzył go sympatią (za pomoc, zrozumienie i pokorę). Nasz kochany ksiądz był najlepszym darem dla naszej parafii, wspaniały człowiek i kapłan. Jego odejście jest ogromną stratą i bólem. Był przyjacielem i traktowaliśmy go jak członka rodziny. To wzór prawdziwego, niezwykle oddanego kapłana. Jego uśmiech, dobroć i prawda w oczach pozostanie na zawsze w naszej pamięci i sercu.  Dziękujemy Bogu za dar jego życia i powołania kapłańskiego .

Teresa i Andrzej

Trudno jest pisać o ks. Henryku – naszym opiekunie duchowym w czasie przeszłym. Przecież tak niedawno towarzyszył  nam w naszych spotkaniach END. Gdy tylko przekroczył próg domu, witał się serdecznie ze wszystkimi. W czasie wspólnych rozmów od ostatniego spotkania zagłębiał się w nasze problemy, radości i zmartwienia. Zanosiliśmy wspólnie nasze podziękowania i prośby, wzajemnie się umacniając w Bogu. Dalej będziemy modlić się, aby Bóg Ojciec otworzył Ci bramy raju. Na koniec spotkania – z błogosławieństwem twym czuło się radość, że Pan jest tu i błogosławi przez twe ręce, a chwile pożegnania chciało się odciągać w czasie, choć wiedzieliśmy, że masz jeszcze inne obowiązki. Dałeś nam siebie – zatroskanego kapłana i przyjaciela, człowieka tak skromnego i otwartego na posługę. Zawsze mającego dobre słowo, serdeczny gest, ciepłe spojrzenie. Wyczekiwaliśmy zawsze z utęsknieniem na twój przyjazd na comiesięczne spotkanie, byłeś i jesteś naszym fundamentem, kierunkowskazem, jak być dobrym człowiekiem, tak bliski naszym sprawom, nie czuliśmy dystansu, łamałeś wszystkie bariery.

“Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za Nim” – myślę, że swe powołanie spełniłeś i dlatego tak szybko, niespodziewanie, Bóg zabrał Cię do siebie.

Nasze słowa nie są w stanie wyrazić tego, co czują i przeżywają nasze serca. Zachowamy na zawsze w pamięci te lata, które były dla nas latami radosnych spotkań, wzrastania w Bogu, wspólnych wyjazdów, po prostu dzielenia  się miłością. Dziękujemy Bogu za osobę ks. Henryka.

Małgorzata i Paweł

Wszystko zaczęło się w 2014r., kiedy poprosiliśmy ks. Henryka Kulika MIC, by został Doradcą Duchowym trzech naszych licheńskich ekip. Potrzebował trochę czasu do namysłu. Teraz wiemy dlaczego. Dlatego, że był osobą odpowiedzialną, kiedy zgodził się zostać Doradcą, potraktował to bardzo poważnie. Nigdy nie opuszczał spotkań w ekipie podstawowej, był do nich zawsze przygotowany. Bardzo lubiliśmy jak podsumowywał nasze dyskusje, z miłością tłumaczył i odpowiadał na nasze pytania, naprowadzał na właściwy tor nasze wywody.  Swoim dobrym słowem, prostotą i skromną postawą docierał do ludzi i porywał nas do działania i pracy nad sobą. Czymś niesamowitym było to, że tak układał swoje zajęcia w parafii, iż pomimo, że był proboszczem, uczestniczył z nami w 80% wszystkich spotkań w sektorze! Mógłby tym zawstydzić bardzo wiele małżeństw, które rezygnują z tego bogactwa (wymiany doświadczeń duchowych, możliwości zyskania wspaniałych przyjaciół). Był naszym doradcą, towarzyszem i przyjacielem, pełnym radości i życzliwości. Widział wzrost duchowy każdego z małżonków i znał nasze słabości. Każdy z nas co jakiś czas doświadcza trudności życiowych, bywa że brakuje sił. Wtedy mogliśmy liczyć nie tylko na członków ekipy, zawsze wtedy z takim małżeństwem był cichy, towarzyszący, pełen pokoju, ciepła i miłości nasz Doradca Duchowy. Nie lubił splendoru i pochwał, był kapłanem pełnym pokory, której mogliśmy się od niego uczyć. Pobożnym, chociaż to dziwnie pisać tak o kapłanie, ale urzekały nas jego skupienie i złożone dłonie podczas Eucharystii. Nie narzekał. Jak już mówił o innych, to tylko dobrze. Dopiero teraz jak Pan Go powołał do siebie widzimy, że kochaliśmy naszego kapłana za mało, za mało służyliśmy, nieuważnie słuchaliśmy, za mało zapraszaliśmy do siebie… i wiele jeszcze innych za mało… Dlatego bardzo trafnie wpisują się nam w rzeczywistość słowa ks. Jana Twardowskiego: “Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”.  Dziękujemy Panu Bogu, że postawił na naszej drodze duchowej właśnie tego kapłana, który  z Bożą mądrością kierował nas ku świętości. Robił to łagodnie i delikatnie, pozwalając każdemu iść swoim tempem.

Renata i Tomasz

Odszedł od nas człowiek wyjątkowy. Księdza Henryka zapamiętamy jako bardzo pobożnego, skromnego i spokojnego Kapłana. Oddanego Bogu i ludziom, o wielkim sercu, pogodnym usposobieniu i  wielkiej życzliwości. Był bardzo dobry, mądry i lubiany. Dla nas był połączeniem wspaniałego Kapłana, dobrodusznego ojca i pięknego człowieczeństwa. Po śmierci ks. Henryka napisałem do niego pożegnalny  sms, oto jego treść: „Księże Henryku, za wszystko bardzo dziękujemy i jesteśmy wdzięczni. Za dobroć Twoją i mądre słowa, uśmiech i dobry humor. Za wiarę  i miłość, której nas uczyłeś z wielką cierpliwością. Dziękujemy za Twoją ojcowską opiekę nad naszym małżeństwem. Tak nagle nas opuściłeś. Bez pożegnania. Będziemy bardzo tęsknić. Odpoczywaj w domu Pana, o którym tak pięknie nam opowiadałeś   i módl się za nami. Dla nas jesteś Święty. Do zobaczenia.  Amen.

Karolina i Paweł

Dziękujemy Bogu, że postawił na naszej drodze tak wspaniałego kapłana, wiernego swojemu powołaniu i życzliwego ludziom. Ksiądz Henryk urzekł nas swoją skromnością, pokorą i świadectwem wiary. Zawsze służył dobrą radą, dobrym słowem i zapewniał o swojej modlitwie nawet wtedy, kiedy sam był już bardzo chory. W czerwcu tego roku błogosławił sakramentalny związek małżeński naszej córki. Nie zapomnimy jego słów, kiedy składając życzenia nowożeńcom powiedział:” Jak się nam uda, może za 25 lat zaprosicie  nas na srebrny jubileusz”, a zaledwie kilka miesięcy później odszedł do Pana.  Ksiądz Henryk zostanie w naszej pamięci jako wspaniały opiekun duchowy i przyjaciel.

Renata i Heniek

 

 

 

ŚWIĘTO KARTY I 60 – LECIE ORĘDOWNIKÓW W SEKTORZE KUJAWSKIM

Inaczej niż zwykle wyglądało w tym roku Święto Karty w naszym sektorze. Ale okoliczności też inne. Długo rozważaliśmy zanim podjęliśmy decyzję o tym, aby nasze świętowanie rozłożyć na trzy dni.
Rozpoczęliśmy więc w niedzielę 6 grudnia o godz. 16.00 Mszą świętą w intencji małżeństw i doradców duchowych naszego sektora. Sprawował ją ks. K. Michalski, proboszcz parafii w Rdutowie i doradca duchowy ekipy Rdutów/Izbica. Podczas Mszy św. wysłuchaliśmy świadectwa Doroty i Zbyszka – małżeństwa należącego do Orędowników.
Tego samego dnia w godzinach wieczornych małżeństwa spotkały się w grupach mieszanych, oczywiście online. Choć mieliśmy wiele obaw, Duch św. czuwał nad nami i wszystkimi małżeństwami, które wyraziły chęć uczestniczenia w spotkaniach. Pomógł pokonać problemy techniczne, bariery, opory. Odbiór okazał się bardzo pozytywny. Była modlitwa, wymiana myśli na zadane pytania i chwila rozmowy na inne tematy. Dla wielu uczestników była to świetna forma poznawania małżeństw z innych ekip, szczególnie, że nie wszyscy jeżdżą na spotkania sektorowe. Wielką radością był udział w spotkaniach kapłanów, małżeństw z Gdańska i pilotowanych z Grudziądza. Znaleźli się nawet tacy, którzy gotowi są podobne spotkania zorganizować wkrótce.
Poniedziałek 7 grudnia był dla małżeństw naszego sektora dniem skupienia się na przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia. Poprowadził nas w tym dniu ks. R. Awerjanow – doradca duchowy ekip z Kutna. Dzięki głębokiej duchowo konferencji skierowanej do małżonków, zachęcił do wejścia na drogę, jaką powinni podążyć mąż i żona, aby przygotować się na przyjście Pana.
W ostatnim dniu naszego świętowania gościliśmy we Włocławku, w parafii ks. R. Żerkowskiego – doradcy duchowego ekipy z Lipna i jednocześnie doradcy ekipy sektora. Wieczorny czas przeżyliśmy na modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu. Podczas modlitwy różańcowej polecaliśmy wszystkich chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach. Towarzyszyły nam też myśli założyciela Ruchu END ks. H. Caffarela.
Ufamy, że był to dobry czas dla wszystkich małżeństw z sektora kujawskiego. Jak napisali do nas Ewa i Darek: „Przez trzy wieczory łączyliśmy się ze wszystkimi duchowo i czuliśmy, że jesteśmy wspólnotą END”.
Za wszystko dziękujemy Dobremu Bogu!
Bardzo dziękujemy też wszystkim kapłanom i małżeństwom za wsparcie i pomoc przy organizacji. Bez Was nie poradzilibyśmy sobie. Niech Pan Bóg obficie obdarza wszystkich Łaskami!
Mirka i Roman Sieradzcy, para odpowiedzialna sektora kujawskiego.

Link do konferencji ks. Roberta Awerjanowa :https://www.facebook.com/jan.rdutow.9/videos/220458226275888

Świadectwo Małgosi i Michała – Kutno, 7 września 2019

Jesteśmy małżeństwem od 11 lat. Nasza droga z międzynarodowym ruchem duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame zaczęła się rok temu, gdy rozpoczęliśmy spotkania jako para pilotowana. Jednak, jeśli tak głębiej wpatrzymy się w naszą historię,  to Matkę Bożą do naszego życia zaprosiliśmy już dużo wcześniej. Na początku naszych wspólnych, poważnych planów, podczas drogi powrotnej z gór, gdzie się zaręczyliśmy, zajechaliśmy do Sanktuarium w Częstochowie. Tam  przy Cudownym Obrazie prosiliśmy Matkę Bożą o opiekę nad naszym przyszłym małżeństwem oraz naszą miłością.

7 września 2019 roku przybyliśmy do kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Kutnie na rozpoczęcie roku formacyjnego ekip małżeńskich Notre-Dame sektora kujawskiego. Msza św. sprawowana była przez bp Wojciech Osiala oraz innych kapłanów z parafii, w których ekipy istnieją. Po Komunii Św. złożyliśmy przyrzeczenie. Podczas przyrzeczenia otrzymaliśmy świecę ze światłem Ducha Świętego z rąk księdza biskupa oraz Kartę i Ikonę Św. Rodziny od pary sektora,  Mirki i Romana Sieradzkich.

Przyjęcie Karty trwa chwilę, ale jest to czas niezwykły, bardzo głęboki, czuje się podniosłość chwili. Wspomniałam wtedy Matkę Boską z Jasnej Góry, o której pisaliśmy wcześniej oraz Matkę Boską Hodyszewską. Pani Hodyszewska opiekuje się mną od samego początku i jest bardzo bliska mojemu sercu. Przed jej obrazem wraz z mężem przysięgaliśmy sobie miłość małżeńską, a gdy dzieci pojawiły się w naszym życiu, też zawierzyliśmy ich zdrowie i życie jej opiece. Gdy sobie uświadamiasz jak wiele dobrego wnosi Matka Boża w Twoje życie małżeński, nie sposób jest przejść obok tego bez wzruszenia, zatrzymania się na chwilę i otarcia łzy kręcącej się w oku.

Po błogosławieństwie udaliśmy się razem z innymi małżeństwami ekip  Notre-Dame na poczęstunek, który spędziliśmy w miłej atmosferze. Następnie udaliśmy się na konferencję ks. Roberta Awerjanowa, diecezjalnego opiekuna ruchu i doradcy duchowego dwóch ekip kutnowskich. Tematem konferencji było: „Dążenie do świętości w życiu codziennym małżonków”. Temat ten świetnie wpisuje się w tematykę formacyjną na rok 2019/2020, ŚWIĘTE MAŁŻEŃSTWO. Ksiądz Robert podkreślał między innymi, iż  świętość w małżeństwie jest świętością dnia codziennego, przeżywanego przez małżonków i ich rodziny podczas normalnego życia. Jednocześnie ważnym jest, aby do tego normalnego życia zapraszać codziennie Pana Boga i przeżywać nasze życie w przyjaźni z Bogiem. I chociaż mogłoby się wydawać, że codzienne troski, zabieganie, natłok spraw uniemożliwiają głębokie relacje z Panem, to jak przekonywał ksiądz Awerjanow, nasze rodziny, ogniska domowe oraz relacje małżeńskie są również naturalnym środowiskiem do wzrastania w miłości.

 

 

 

 

 

Małgorzata i Michał Tempczyk, e. Brochów

Rajd Rodzinny – Bieniszew – Kawnice – Ląd – niedziela 19 kwietnia 2015 r.

Zapraszamy w imieniu Ekip Licheńskich na Rajd Rodzinny – Bieniszew – Kawnice – Ląd, który odbędzie się w niedzielę 19 kwietnia 2015 r.

Chcielibyśmy, aby charakter rajdu łączył ze sobą walory pielgrzymkowo-religijne z turystyczno-krajoznawczymi, aby był to ciekawie spędzony czas z rodziną i przyjaciółmi. Rajd jest dla rodzin z naszego Ruchu, ale wziąć w nim mogą udział wszyscy członkowie naszych rodzin oraz nasi znajomi i przyjaciele formalnie z Ruchem nie związani. W ten sposób byłaby to także forma promocji Ruchu.

Organizatorami są ekipy Licheń 1, Licheń 2 i Licheń 3, funkcję Komandora Rajdu pełnią Zosia i Kaziu Flaszyńscy (tel. 782 280 355).

Program Rajdu:
9.00 zbiórka
Centrum Handlowe Galeria nad Jeziorem, Konin ul. Ignacego Paderewskiego 8 – parking od strony reklamy RTV. Przedstawiciele licheńskich ekip, Renia i Heniu Grajek, będą oczekiwać przyjezdnych z Sektora Wielkopolskiego i Kujawskiego z żółtym parasolem. Osoby które będą miały problem z dojazdem na miejsce kontakt telefoniczny do Reni 602 277 344 i Henia 781 541 295
9.20 wyjazd korowodem samochodów jednakowo oznaczonych do Klasztoru Ojców Kamedułów w Bieniszewie, adres: Bieniszew-Klasztor 1, gmina Kazimierz Biskupi

Bieniszew – klasztor Ojców Kamedułów – zespół klasztorny Eremu Pięciu Męczenników, do którego prowadzi tylko polna droga, otoczony jest murem, poza który wstęp mają tylko mężczyźni (z wyjątkiem niedzielnej Mszy Świętej o 10.30, w której uczestniczyć mogą również kobiety). Według tradycji w roku 1662 miała się tu objawić Matka Boska, która nakazała postawienie w tym miejscu kościoła oraz sprowadzenie z Krakowa “białych mnichów”. W późnobarokowym kościele znajdują się relikwie św. Pięciu Braci Męczenników.
9.50 możliwość usłyszenia krótkiej historii Bieniszewa i informacji o życiu zakonników. Dla zainteresowanych zakup, widokówek, albumów i miodu wyprodukowanego przez Kamedułów
10.30 Eucharystia
• około 11.45- 12.00 (dokładna informacja na miejscu) wyjazd z Bieniszewa korowodem do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach

Kawnice (gmina Golina) – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. W sanktuarium znajduje się XVII-wieczny łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia.
12.30 przyjazd ( Parkowanie na placu przed kościołem, na który z chorągiewką będą kierować przedstawiciele licheńskich ekip). Uwaga !!!! NIE WCHODZIMY DO KOŚCIOŁA PONIEWAŻ TRWA MSZA ŚW. !!!
wspólny posiłek (organizatorzy pokierują na miejsce )
( posiłek: zupa z wkładką i z bułką oraz ciasto, herbata i kawa )
13.30 spotkanie w kościele: krótka wspólna modlitwa, następnie Proboszcz Parafii Kawnice ks. Piotr Ziółkowski – przybliży historię kawnickiego sanktuarium
14.15 wspólny przejazd korowodem samochodów do Lądu

Ląd – dawne opactwo Cystersów, obecnie Salezjańskie Wyższe Seminarium Duchowne – kościół, klasztor i ogród to architektoniczne perełki na mapie wschodniej Wielkopolski
15.00 oprowadzanie
16.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Magnificat oraz końcowe błogosławieństwo
powrót do domów

Środkami transportu będą głównie własne samochody osobowe i nie planujemy „odgórnej” organizacji zbiorowych środków transportu. Zachęcamy jednak do samoorganizacji i rozważenia możliwości przyjazdu większymi ekipami np. wynajętym mikrobusem. Oprócz efektu ekonomicznego byłoby to dodatkową formą integracji.

Ze względów logistycznych organizatorzy apelują o przekazanie do 29.03 (niedziela) choćby orientacyjnej liczby chętnych do uczestnictwa. Pary Odpowiedzialne ekip prosimy o przekazanie tych informacji poprzez Parę Odpowiedzialną Sektora Kujawskiego – Anię i Tadzia Kostkowskich.

Serdecznie zachęcamy do licznego udziału, bo będzie to z pewnością czas radości ze spotkania i wielu duchowych przeżyć połączonych z podziwianiem piękna stworzonego ręką człowieka na chwałę bożą.

Ania i Jurek Kolbuszowie – Para Odpowiedzialna Sektora Wielkopolskiego

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Liturgia dnia: