Obchody Święta Karty Ekip Notre Dame sektora kujawskiego 10.12.2022.

W dniu 10.12.2022 w Kutnie w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kutnie, odbyło się spotkanie w ramach obchodów święta karty Ekip Notre Dame. Spotkało się ponad 70 członków naszego ruchu z sektora kujawskiego END. Wspólnie wysłuchaliśmy konferencji Hanny i Kazimierza Brezów pt. „ Dzielenie materiałem formacyjnym na spotkaniu ekipy” i rozważaliśmy w ekipach mieszanych tę część naszej pracy formacyjnej. Później była wspólna eucharystia ,w której krzepiące słowo w homilii skierował do nas Doradca Duchowy sektora Ks. Robert Awerjanow w kościele św. Wawrzyńca .Następnie obiad w rodzinnej atmosferze i przytulnych salach szkoły katolickiej, przyjacielskie rozmowy i modlitwa na zakończenie spotkania.

 

Rozpoczęcie roku formacyjnego 2022/2023 sektora kujawskiego.

17 września 2022 w Parafii p.w. bł. Michała Kozala w Lipnie miało miejsce rozpoczęcie roku formacyjnego sektora kujawskiego END. W spotkaniu wzięło udział ponad 90 osób.

Spotkanie dla wszystkich chętnych poprzedziła krótka sesja dla par odpowiedzialnych ekip, poświęcona przypomnieniu zadań pary odpowiedzialnej i zasad prawidłowej komunikacji podczas dzielenia na naszych spotkaniach.

Częścią centralną tego dnia była eucharystia, po której nowi członkowie naszego ruchu przyjęli zobowiązanie przestrzegania karty ekip, natomiast Renata i Tomasz Matczakowie oraz Aneta i Marek Zadrąg będą pełnić posługę par łącznikowych.
Ks. Rafał Zieliński przedstawił konferencję pt. „ Rozwiązywanie konfliktów w małżeństwie”, która stała się podstawą do dzielenia dla małżonków podczas spotkania w ekipach mieszanych.

Wspaniała atmosfera braterstwa i gościnności gościła w porze obiadowo deserowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym, zwłaszcza gospodarzom za możliwość rozpoczęcia nowego roku naszej formacji w tak wspaniałej atmosferze i warunkach.

Wielkopostny Dzień Skupienia w Licheniu

26 03 w Licheniu odbył się wielkopostny dzień skupienia naszego sektora. Ponad 30 małżeństw miało okazję pochylić się nad tajemnica spotkania z miłosiernym Ojcem i przemyśleć który z Jego synów jest bliższy naszym postawom dzięki konferencji KS. Zbigniewa Borkowskiego. Potem mieliśmy okazję podzielić się naszym doświadczeniem miłosierdzia w małżeństwie i doświadczyć wspólnej drogi krzyżowej.

Dzień Ojca w Skierniewicach, zorganizowane we współpracy z mężczyznami z END z sektora kujawski

Specjalne rekolekcje tylko dla mężczyzn, zorganizowane we współpracy z mężczyznami z END z sektora kujawskiego, poprowadzili ks. Robert Awerjanow, proboszcz parafii św. Floriana z Bedlna, referent ds. duszpasterstwa rodzin, i Krzysztof Stasiak, mąż, ojciec, katecheta z Kutna, od lat formujący się w Équipes Notre-Dame. Zwieńczeniem spotkania była Msza św., której przewodniczył ks. Adam Kwaśniak, proboszcz parafii na Rawce.

Męskie spotkanie rozpoczęło się w Godzinie Miłosierdzia Koronką do Bożego Miłosierdzia, po której nastąpiła krótka konferencja, będąca przygotowaniem do adoracji Najświętszego Sakramentu. Wygłosił ją Marek Kozłowski, teolog i katecheta. Adorację i śpiew poprowadził zespół Good Band, złożony z samych mężczyzn. Po błogosławieństwie panowie wysłuchali konferencji “Stawać się ojcem – proces, który się nie kończy”. Był to dwugłos ks. Awerjanowa i K. Stasiaka.

Kapłan na progu konferencji wskazał na trzy najważniejsze relacje w życiu mężczyzny: na więzi z własnym ojcem, z najważniejszymi kobietami – matką i żoną oraz z Bogiem. – Te trzy relacje są dla mężczyzny najważniejsze. W nich ujawnia się, kim naprawdę jesteśmy. W nich także kształtuje się nasza tożsamość mężczyzny – mówił ks. Awerjanow.

Kapłan podkreślił, jak ważna jest relacja z własnym ojcem. – To, jakie mieliście relacje ze swoimi ojcami, będzie wpływało na relacje z waszymi dziećmi. Będąc już ojcem, być może będziesz chciał lub nawet musiał naprawić tę relację. Każdy ma swoją indywidualną drogę, bagaż doświadczeń, ale zawsze można spróbować zrozumieć swojego ojca przez spojrzenie na doświadczenie jego relacji z jego ojcem. Można też spróbować przebaczyć mu w sercu i modlić się za niego i za waszą relację – zachęcał kapłan.

Ksiądz Awerjanow omówił kolejne etapy stawania się ojcem: wchodzenie w ojcostwo, bycie ojcem nastolatka, dorosłego dziecka. Nie pominął też troski i dbałości o dobrą relację z Bogiem Ojcem. Do każdego omawianego etapu odnosił się K. Stasiak, który z obecnymi w świątyni mężczyznami dzielił się świadectwem swojego dorastania do ojcostwa.

Na zakończenie konferencji mężczyźni otrzymali “list od Boga Ojca”.

– To było piękne, męskie spotkanie, bardzo owocne, choć nie zawsze radosne. Wspomnienia z dzieciństwa obecnych ojców często nie były miłe i niewielu może swoich ojców uznać za przykład ojcowskiej opieki. Mój ojciec nigdy mnie nie przytulił i nigdy nie powiedział mi, że jest ze mnie dumny. Dopiero w objęciach Boga Ojca mogłem znaleźć ukojenie i spokój, a list, który dziś od Niego dostałem, jest dowodem prawdziwej miłości. Wierzę, że Bóg Ojciec pomoże mi być lepszym ojcem niż mój tata dla mnie – wyznał Jacek Sawicki.

Materiał ze  strony: Gość Niedzielny

Boże, modlę się za Ukrainę

Wiadomości z samej Ukrainy: w Odessie członkowie ekip żyją prawdziwymi cudami. Rakiety wystrzelone w kierunku osiedli mieszkalnych wpadły do ujścia rzeki i nie spowodowały strat. Czują ochronę Pana Boga z różnych stron, gdyż dotychczas sztorm uniemożliwiał desant z Morza Czarnego W Czerniowcach na razie jest spokojniej.

Jesteśmy wraz z Ukrainą ogromnie wdzięczni za modlitwę różańcową w intencji pokoju. W czwartek e marca również w tej intencji w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie ks. Stanisław Kosiorowski MIC odprawił Eucharystię. Wszystkim, którzy chcieliby poczuć ducha tej modlitwy załączamy nagranie dwóch pieśni właśnie z tej Eucharystii w tym “Boże, modlę się za Ukrainę”, które są śpiewane przez panią Ludmiłę Dudnik w języku ukraińskim.

Tak, jaki nformowali Helena i  Paweł słowa wsparcia i modlitwy płyną z całego świata. My dołączamy słowa z Włoch: 

Dear Beata and Marcin Pinkowscy,
we are Clelia and Gianni Passoni, responsible for Super Region Italy.

On behalf of the Italian equipiers, we express all our regret for the great suffering that this affair is causing everyone.
For now we are close to you in prayer of intercession so that it may first ofall change the heart of each of us and help us to make gestures of kindness towards any brother or sister we meet on our way and to plead for peace for all.

May Our Lady protect you, we embrace you united in prayer Clelia and Gianni Passoni

Cari Beata et Marcin Pinkowscy,
siamo Cleliae Gianni Passoni, responsabili della Super Regione Italia. A nome degli equipiers italiani esprimiamo tutto il nostro rammarico per latanta sofferenza  che questa vicenda sta provocando a tutti. Per ora vi siamo vicini nella preghiera di intercessione perchè possa primadi tutto cambiare il cuore di ognuno di noi e ci aiuti a compiere gesti dibontà verso qualsiasi fratello o sorella che incontriamo sulla nostrastrada  e per supplicare pace per tutti. Nostra Signora vi protegga , un abbraccio uniti nella preghiera Clelia eGianni Passoni

Drodzy Beato i Marcinie Pinkowscy,
Jesteśmy Clelia i Gianni Passoni, odpowiedzialni za Super Region Włochy. W imieniu włoskich ekip wyrażamy cały nasz żal z powodu wielkiego cierpienia, jakie ta sprawa powoduje dla wszystkich.Teraz jesteśmy blisko Was w modlitwie wstawienniczej, aby przede wszystkim odmieniła serce każdego z nas i pomogła nam czynić gesty życzliwości każdemu spotkanemu na naszej drodze bratu lub siostrze i wypraszać pokój dla wszystkich. Niech Matka Boża was chroni, obejmujemy was zjednoczeni w modlitwie.
Cleliai Gianni Passoni Łączymy sięw modlitwie różańcowej.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Święto Karty – Sektor Kujawski

11 grudnia 2021 w Łubiance uroczystą mszą św. rozpoczęło się spotkanie sektora kujawskiego Ekip Notre Dame z okazji święta karty. Wspólna modlitwa a następnie spotkanie w Diecezjalnym Centrum Kultury w zamku bierzgłowskim było okazją do przypomnienia wartości daru jakim jest nasza Karta. Mieliśmy okazję cieszyć się z daru wspólnoty ale także dzięki konferencji ks. Rajmunda Ponczka przemyśleć mury jakie budujemy między nami i Bogiem ale też zobaczyć jakie narzędzia daje nam formacja END by te mury burzyć.

Rozpoczęcie roku formacyjnego – Sektor Kujawski

W parafii św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy odbyło się spotkanie rozpoczynające nowy rok formacyjny ekip małżeńskich Notre-Dame sektora kujawskiego, do którego należy diecezja łowicka.

W centrum spotkania, w którym uczestniczyły małżeństwa z trzech diecezji (łowickiej, włocławskiej i toruńskiej), była Msza św., której przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Sławomir Sobierajski, proboszcz łęczyckiej parafii. Z hierarchą modlili się także kapłani posługujący ekipom: ks. Robert Awerjanow z Bedlna, ks. Paweł Olszewski z Brochowa i ks. Cezary Porada z Łęczycy.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Sławomir Sobierajski.
AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA /FOTO GOŚĆ

W homilii kapłan udzielił małżeństwom wiele cennych rad służących budowaniu komunii osób w małżeństwie. – Jak mówił kard. Wyszyński, rodzina to pierwsza szkoła zarówno dla małżonków jak i dla dzieci. Tam uczymy się, jak należy się zachowywać, jak postępować – wskazywał. Kapłan porównał rodzinę do przychodni zdrowia. To w rodzinie leczy się nie tylko ciało, ale i ducha, domowymi sposobami, do których należy czułość, przytulenie, pocałunek. Trzecim porównaniem przywołanym przez kaznodzieję była oaza. Rodzina jest bowiem miejscem, w którym człowiek odpoczywa, nabiera sił. – Warto się zastanowić, czy choćby w części te zadania, jakie spełniają szkoła, przychodnia zdrowia i oaza, spełnia nasza rodzina. Warto się nad tym zastanowić, bo jeśli tego nam brakuje, to jest pewnego rodzaju dysfunkcja. Myślę, że wy jesteście tymi, którzy chcą, aby rodzina spełniała zadania, które przed nią postawiono. I chcecie być w tym szczęśliwi – mówił kaznodzieja.

Kardynał mówił krótko: “Rodzina powinna być Bogiem silna”. Już na starcie małżeństwa, przy ślubie, wołamy o Bożą moc, miłość, siłę, łaskę, o Boże pomysły. “Rodzina Bogiem silna” – wierzę, że możecie to zamienić na fakty – przekonywał ks. Sobierajski. Kapłan zachęcał małżonków do tego, aby swoje relacje opierali na miłości ukrzyżowanej. – W sprawach istotnych musi być zawsze jedność, w drugorzędnych – wolność, we wszystkich – zawsze miłość – nauczał.

Podczas Eucharystii nastąpiło podjęcie posług przez pary, które posługują jako odpowiedzialni.
AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA /FOTO GOŚĆ

Podczas Eucharystii nastąpiło podjęcie zadań przez pary, które posługują jako odpowiedzialni, jako pary łącznikowe i pary pilotażowe. Każda z nich otrzymała od kapłanów płonącą świecę.

Małżonkowie uczestniczyli w spotkaniu wraz z dziećmi.
AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA /FOTO GOŚĆ

W programie kilkugodzinnego spotkania była także konferencja ks. Roberta Awerjanowa, diecezjalnego opiekuna ruchu, której tematem zaczerpnięty był z hasła bieżącego roku formacyjnego “Małżeństwo chrześcijańskie – zaczyn odnowy rodziny i społeczeństwa”.

– Jesteśmy w tym nowym roku formacyjnym zaproszeni do zastanowienia się nad miejscem i konkretnym znaczeniem Pana Boga w życiu naszych małżeństw i rodzin, i do odkrycia tego, jaki wpływ ma na nasze życie Bóg – mówił ks. Robert Awerjanow.

– Rodzina budowana na małżeństwie mężczyzny i kobiety ma szczególną rolę w budowaniu wspólnego domu, jakim jest świat, w którym żyjemy. Dla wszystkich, którzy uczestniczymy w życiu ekip Ruchu END: małżeństw, wdów, wdowców, doradców duchowych, istnieje tylko jedna droga uświęcenia w tym świecie. Pan Jezus wymaga tego wprost, abyśmy byli jedno, a ta jedność to uczenie się takiej miłości do ludzi, do świata, do tego, co stworzone, jaką jesteśmy kochani przez Pana Boga – przekonywał kapłan.

Wskazując zadania, jakie warto zrealizować podczas bieżącego roku, ks. Robert zachęcał do tego, by małżonkowie nie bali się świadczyć o ruchu, by spróbowali choć jedno z małżeństw zaprosić do formacji. Prosił też, by formujący się nie zamykali się na spotkania, relacje, by nie negowali materiałów przygotowanych dla całego ruchu i by stawiali na budowanie jedności.

Były też grupki dzielenia.
AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA /FOTO GOŚĆ

W programie były także grupki dzielenia, czas spędzony przy wspólnym obiedzie, a także między wyznaczonymi punktami programu, kiedy to małżonkowie dzielili się doświadczeniami.

Ostatnim punktem programu była modlitwa przy figurze Matki Bożej. Uczestnicy spotkania odmówili wspólnie koronkę do Bożego Miłosierdzia, a także Magnificat.

Spotkanie zakończyło się modlitwą.
AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA /FOTO GOŚĆ

Warto wspomnieć, że przystępujące do ruchu małżeństwa przyjmują Kartę Équipes Notre-Dame. Zawiera ona istotę, regułę i zasady funkcjonowania małżonków w ruchu. Jest to swojego rodzaju “instrukcja obsługi”. Wstąpienie do END poprzedza roczne przygotowanie, które kończy się przyjęciem karty. Co roku deklaracja ta jest odnawiana.

Żródło: https://lowicz.gosc.pl/doc/7099744.Formacja-w-ekipach

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Liturgia dnia: