Rozpoczęcie roku formacyjnego 2022/2023 w Sektorze Wielkopolska A

Nowy rok formacyjny naszej wspólnoty Equipes Notre Dame rozpoczęliśmy w niedzielę 18.09.2022 w Centrum Duszpasterskim im. Jana Pawła II przy parafii pw. św. Rocha w Poznaniu.

Spotkanie ogólne poprzedziło zebranie Par Odpowiedzialnych i Łącznikowych pod przewodnictwem Zosi i Wojtka Górów, czyli nowej Pary Sektora.

O godzinie 15 w kaplicy odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia i adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Następnie Wojtek Góra podzielił się z nami osobistym świadectwem o oddaniu swojego życia Maryi, nawiązującym do tegorocznego hasła roku formacyjnego.

Mszę św. koncelebrowało czterech doradców duchowych ekip, a homilię wygłosił ks. Paweł Pacholak, doradca duchowy ekipy regionu i doradca dwóch ekip podstawowych naszego sektora. W swoich rozważaniach połączył treści, które niesie hasło “Służyć na wzór Maryi” z refleksjami opartymi na tekście niedzielnej Ewangelii. Ciekawe okazało się zestawienie porządku i “improwizacji” jako wartości komplementarnych w życiu Maryi i każdego z nas.

Jedna z obecnych par małżeńskich przyjęła Kartę i dołączyła do istniejącej od wielu lat ekipy, nastąpiła także zmiana pary informacyjnej sektora. Nowe pary odpowiedzialne ekip otrzymały zapalone świece i uroczyście objęły swoją posługę.

Po Eucharystii zebraliśmy się na agapie. Przy kawie i wybornych ciastach przygotowanych przez uczestników mogliśmy w serdecznej atmosferze opowiedzieć sobie o wakacjach, o smutkach i radościach, o tym, co wydarzyło się w naszych rodzinach.

Ostatnim punktem programu były spotkania w grupach mieszanych poświęcone refleksjom osnutym na trzech pytaniach inspirowanych przez hasło roku formacyjnego. Wzbogaceni bardzo różnymi i ciekawymi spojrzeniami na ideę naśladowania Służebnicy Pańskiej, zakończyliśmy dzień wspólnym odmówieniem Magnificat.

(tekst Zenon Zbąszyniak, ekipa A13)

Link do zdjęć

Spływ kajakowy – 18.06.2022 w Regionie 1

Spływ kajakowy – 18.06.2022 w Regionie 1

Termin tegorocznego spływu kajakowego był trudny do ustalenia, kolejne terminy weekendy zajęte były przez Pielgrzymkę Super-Regionu i zakończenie roku formacyjnego, a ekipy odpowiedzialne za organizację nie mogły płynąć w tym samym czasie. Ostatecznie przyjęto sobotę 18 czerwca i mimo kłopotów z frekwencją uskładała się grupa 24 osób. czytaj dalej…

Zakończenie roku formacyjnego 2021/2022 w Sektorze Wielkopolskim A

Zakończenie roku formacyjnego 2021/2022 w Sektorze Wielkopolskim A

Uroczystość Najświętszej Trójcy, 12 czerwca 2022 r., wybraliśmy na dzień zakończenia roku formacyjnego Equipes Notre-Dame Sektorów Wielkopolska A i Wielkopolska B. Trzy lata temu cały Sektor Wielkopolski został podzielony na trzy części i w dwóch z nich powołano nowe pary odpowiedzialne. Minął okres pełnienia posługi, nie był łatwy, bo świat został zaatakowany przez koronawirusa, który sprawił, że nie można było “w realu” uczestniczyć w Mszach Św., wielu spotkaniach, nabożeństwach czy rekolekcjach. Ratowaliśmy się Internetem, zamknięci w domach spotykaliśmy się online, choć nie wszyscy sobie z tym radzili. Na szczęście w ostatnim czasie wróciliśmy do normalności i zakończenie roku formacyjnego można było przeżyć realnie. czytaj dalej…

Zawody Wędkarskie i Festyn Rodzinny w Regionie 1

Zawody Wędkarskie i Festyn Rodzinny w Regionie 1

7 maja, wczesnym rankiem, grupa miłośników żywych rybek spotkała się tradycyjnie nad jez. Czapnica, by po przerwie spowodowanej pandemią, uczestniczyć w XI już konkursie wędkarskim. Wśród wędkarzy był również kapłan-Doradca Duchowy ekipy A5.

Podczas trwania połowów przybywały kolejne rodziny, by wziąć udział w festynie towarzyszącym zawodom. Pogoda sprzyjała miłemu spotkaniu małżeństw z wielkopolskich sektorów oraz ich dzieciom podczas licznych konkursów i zabaw. Na zwycięzców czekały nagrody.
czytaj dalej…

Boże, modlę się za Ukrainę

Boże, modlę się za Ukrainę

Wiadomości z samej Ukrainy: w Odessie członkowie ekip żyją prawdziwymi cudami. Rakiety wystrzelone w kierunku osiedli mieszkalnych wpadły do ujścia rzeki i nie spowodowały strat. Czują ochronę Pana Boga z różnych stron, gdyż dotychczas sztorm uniemożliwiał desant z Morza Czarnego W Czerniowcach na razie jest spokojniej.

Jesteśmy wraz z Ukrainą ogromnie wdzięczni za modlitwę różańcową w intencji pokoju. W czwartek e marca również w tej intencji w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie ks. Stanisław Kosiorowski MIC odprawił Eucharystię. Wszystkim, którzy chcieliby poczuć ducha tej modlitwy załączamy nagranie dwóch pieśni właśnie z tej Eucharystii w tym “Boże, modlę się za Ukrainę”, które są śpiewane przez panią Ludmiłę Dudnik w języku ukraińskim.

Tak, jaki nformowali Helena i  Paweł słowa wsparcia i modlitwy płyną z całego świata. My dołączamy słowa z Włoch: 

Dear Beata and Marcin Pinkowscy,
we are Clelia and Gianni Passoni, responsible for Super Region Italy.

On behalf of the Italian equipiers, we express all our regret for the great suffering that this affair is causing everyone.
For now we are close to you in prayer of intercession so that it may first ofall change the heart of each of us and help us to make gestures of kindness towards any brother or sister we meet on our way and to plead for peace for all.

May Our Lady protect you, we embrace you united in prayer Clelia and Gianni Passoni

Cari Beata et Marcin Pinkowscy,
siamo Cleliae Gianni Passoni, responsabili della Super Regione Italia. A nome degli equipiers italiani esprimiamo tutto il nostro rammarico per latanta sofferenza  che questa vicenda sta provocando a tutti. Per ora vi siamo vicini nella preghiera di intercessione perchè possa primadi tutto cambiare il cuore di ognuno di noi e ci aiuti a compiere gesti dibontà verso qualsiasi fratello o sorella che incontriamo sulla nostrastrada  e per supplicare pace per tutti. Nostra Signora vi protegga , un abbraccio uniti nella preghiera Clelia eGianni Passoni

Drodzy Beato i Marcinie Pinkowscy,
Jesteśmy Clelia i Gianni Passoni, odpowiedzialni za Super Region Włochy. W imieniu włoskich ekip wyrażamy cały nasz żal z powodu wielkiego cierpienia, jakie ta sprawa powoduje dla wszystkich.Teraz jesteśmy blisko Was w modlitwie wstawienniczej, aby przede wszystkim odmieniła serce każdego z nas i pomogła nam czynić gesty życzliwości każdemu spotkanemu na naszej drodze bratu lub siostrze i wypraszać pokój dla wszystkich. Niech Matka Boża was chroni, obejmujemy was zjednoczeni w modlitwie.
Cleliai Gianni Passoni Łączymy sięw modlitwie różańcowej.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Spotkanie opłatkowe 2021/2022 w Sektorze Wielkopolskim A

Spotkanie opłatkowe 2021/2022 w Sektorze Wielkopolskim A

Po adwentowych tygodniach doczekaliśmy się Bożego Narodzenia – radosnego czasu głębokich wzruszeń duchowych, spotkań rodzinnych i kolędowania. Tę radość chcemy też przeżywać jako wspólnota END, w związku z czym w sobotę, 8 stycznia 2022 r. ekipy A6 i A15 przygotowały Spotkanie Opłatkowe w kościele pw. Narodzenia Pańskiego na os. Stefana Batorego w Poznaniu.

czytaj dalej…

Święto Karty 2021/2022 w Sektorze Wielkopolskim A

Święto Karty 2021/2022 w Sektorze Wielkopolskim A

Dzień 8 grudnia, kiedy obchodzimy Święto Niepokalanego Poczęcia NMP, a dla członków Ruchu Equipes Notre-Dame także rocznicę opublikowania Karty END, przypadał w tym roku w środę. Zatem uroczyste świętowanie przenieśliśmy na sobotę, 11 grudnia 2021 r. Na miejsce spotkania wybraliśmy kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Czerwonaku.
Na tę uroczystość zaprosiliśmy ks. biskupa Szymona Stułkowskiego i Parę Odpowiedzialną Regionu 1 – Dankę i Marka Szczepaniaków.

czytaj dalej…

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Liturgia dnia: