Wielkopostny Dzień Skupienia 2022/2023

Pragniemy Wam z całego serca podziękować za przygotowanie i Wasz udział w Wielkopostnym Dniu Skupienia. Przede wszystkim dziękujemy naszym Kapłanom. Księdzu Tadeuszowi Baranowskiemu i Księdzu Rafałowi Czerniejewskiemu za ich obecność i posługę. Dziękujemy ekipom B3 i B12 za ich trud przygotowania spotkania. Dziękujemy pomysłodawcom miejsca spotkania u Filipinów – Asi i Szymonowi, Parze Kwatermistrzowskiej Donacie i Darkowi i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania trzech sektorów.

czytaj dalej…

Zawody Wędkarskie i Festyn Rodzinny w Regionie 1

Zawody Wędkarskie i Festyn Rodzinny w Regionie 1

7 maja, wczesnym rankiem, grupa miłośników żywych rybek spotkała się tradycyjnie nad jez. Czapnica, by po przerwie spowodowanej pandemią, uczestniczyć w XI już konkursie wędkarskim. Wśród wędkarzy był również kapłan-Doradca Duchowy ekipy A5.

Podczas trwania połowów przybywały kolejne rodziny, by wziąć udział w festynie towarzyszącym zawodom. Pogoda sprzyjała miłemu spotkaniu małżeństw z wielkopolskich sektorów oraz ich dzieciom podczas licznych konkursów i zabaw. Na zwycięzców czekały nagrody.
czytaj dalej…

Wielkopostny Dzień Skupienia 2022

W sobotę 5 marca miał miejsce w naszym sektorze Wielkopostny Dzień Skupienia. Gościł nas ks. Proboszcz Paweł Pacholak Doradca Duchowy ekipy Regionu w swojej parafii pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Mszę Świętą sprawował ks. Jan Ciesiółka – Doradca Duchowy ekipy B2. Spotkanie współorganizowały ekipy B2 i B7. Oprawę muzyczną tworzyli ekipa B14 i B5.

Tematem przewodnim konferencji i grup dzielenia był motyw “belki i drzazgi w oku”.

Pochylaliśmy się nad zagadnieniami:

– jakie uczucia mi towarzyszą gdy słyszę słowa Jezusa “Obłudniku” Czy w sobie widzę przejawy obłudy?
– jakie są moje rozmowy o innych?
– Jezus mówi o miłości nieprzyjaciół. Czy nie przebywam tylko w gronie wybranych, z którymi dobrze się czuję, z którymi czuję się bezpiecznie?
– Co czuję gdy słyszę słowa Jezusa “miłujcie swoich nieprzyjaciół”? Czy nie ma we mnie wewnętrznego oporu? Czy potrafię przebaczyć? Jakie uczucia przeszkadzają mi kochać w pełni moich bliskich?

Link do zdjęć:

https://photos.app.goo.gl/TspjxPPH6TVk6VL7A

Boże, modlę się za Ukrainę

Boże, modlę się za Ukrainę

Wiadomości z samej Ukrainy: w Odessie członkowie ekip żyją prawdziwymi cudami. Rakiety wystrzelone w kierunku osiedli mieszkalnych wpadły do ujścia rzeki i nie spowodowały strat. Czują ochronę Pana Boga z różnych stron, gdyż dotychczas sztorm uniemożliwiał desant z Morza Czarnego W Czerniowcach na razie jest spokojniej.

Jesteśmy wraz z Ukrainą ogromnie wdzięczni za modlitwę różańcową w intencji pokoju. W czwartek e marca również w tej intencji w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie ks. Stanisław Kosiorowski MIC odprawił Eucharystię. Wszystkim, którzy chcieliby poczuć ducha tej modlitwy załączamy nagranie dwóch pieśni właśnie z tej Eucharystii w tym “Boże, modlę się za Ukrainę”, które są śpiewane przez panią Ludmiłę Dudnik w języku ukraińskim.

Tak, jaki nformowali Helena i  Paweł słowa wsparcia i modlitwy płyną z całego świata. My dołączamy słowa z Włoch: 

Dear Beata and Marcin Pinkowscy,
we are Clelia and Gianni Passoni, responsible for Super Region Italy.

On behalf of the Italian equipiers, we express all our regret for the great suffering that this affair is causing everyone.
For now we are close to you in prayer of intercession so that it may first ofall change the heart of each of us and help us to make gestures of kindness towards any brother or sister we meet on our way and to plead for peace for all.

May Our Lady protect you, we embrace you united in prayer Clelia and Gianni Passoni

Cari Beata et Marcin Pinkowscy,
siamo Cleliae Gianni Passoni, responsabili della Super Regione Italia. A nome degli equipiers italiani esprimiamo tutto il nostro rammarico per latanta sofferenza  che questa vicenda sta provocando a tutti. Per ora vi siamo vicini nella preghiera di intercessione perchè possa primadi tutto cambiare il cuore di ognuno di noi e ci aiuti a compiere gesti dibontà verso qualsiasi fratello o sorella che incontriamo sulla nostrastrada  e per supplicare pace per tutti. Nostra Signora vi protegga , un abbraccio uniti nella preghiera Clelia eGianni Passoni

Drodzy Beato i Marcinie Pinkowscy,
Jesteśmy Clelia i Gianni Passoni, odpowiedzialni za Super Region Włochy. W imieniu włoskich ekip wyrażamy cały nasz żal z powodu wielkiego cierpienia, jakie ta sprawa powoduje dla wszystkich.Teraz jesteśmy blisko Was w modlitwie wstawienniczej, aby przede wszystkim odmieniła serce każdego z nas i pomogła nam czynić gesty życzliwości każdemu spotkanemu na naszej drodze bratu lub siostrze i wypraszać pokój dla wszystkich. Niech Matka Boża was chroni, obejmujemy was zjednoczeni w modlitwie.
Cleliai Gianni Passoni Łączymy sięw modlitwie różańcowej.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Kolegium Super-Regionu Polska – Europa Środkowa

Kolegium Super-Regionu Polska – Europa Środkowa

Drodzy!

W dniach od 24 do 26 lipca 2021 roku w Dobrym Miejscu na Bielanach w Warszawie odbyło się Kolegium Super-Regionu Polska – Europa Środkowa. W Kolegium uczestniczyły małżeństwa odpowiedzialne za polskie regiony i sektory, małżeństwa odpowiedzialne z Regionu Węgierskiego, oraz małżeństwa posługujące dla Super-Regionu. Szczególną radością była obecność ośmiu kapłanów doradców duchowych posługujących w Ruchu. Niestety nie mogły przybyć małżeństwa z Białorusi. Mogliśmy jednak wysłuchać ich prezentacji, w której przedstawili życie Ruchu w ich kraju. Pomimo wszystkich trudności wiernie trwają w charyzmacie Ruchu.

czytaj dalej…

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
trojmiasto@end.org.pl
malopolska@end.org.pl
pomorze.zachodnie@end.org.pl

Liturgia dnia: