Wielkopostny Dzień Skupienia w Sektorze Wielkopolska C

Wielkopostny Dzień Skupienia w Sektorze Wielkopolska C

9 marca odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia w Sektorze Wielkopolska C. Miejscem spotkania był kościół pw. św. Marcina w Dusznikach. Małżonkowie,  wraz ze swoimi dziećmi, w asyście ks. Michała Nowackiego i ks. Stanisława Łopuszańskiego, uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, której rozważania oparte były na męce Chrystusa w odniesieniu do drogi jaką mają kroczyć małżonkowie ku świętości, pokonując własne słabości, upadki, egoizm dla Chrystusa.  Dzieci czynnie uczestniczyły w nabożeństwie i niosły, przygotowane wcześniej przez siebie, krzyże. Następnie odbyła się Msza Święta podczas której kazanie wygłosił doradca duchowy sektora. Pod koniec Mszy Św. nastąpiło uroczyste przyjęcie Karty przez małżeństwa, które utworzyły nową ekipę Dąbrówka 2. Kolejnym punktem tego dnia były spotkania w grupach. Po nich odbyła się agapa, na której pojawiła się tradycyjnie zupa i słodki poczęstunek. Na koniec zaprezentowały się ekipy organizujące spotkanie, czyli Wilczyna 1 i Wilczyna 2 oraz nowopowstała ekipa Dąbrówka 2.

Wielkopolski Dzień Skupienia członków E.N.D. niesie w sobie ogromny ładunek treści, a obecność na spotkaniu powiększa jego wartość i znaczenie. Piękny czas refleksji na drodze krzyżowej za sprawą małżonków, którzy napisali rozważania, a także kapłanów Michała i Stanisława sprawujących Eucharystię w naszych intencjach obecnych i nieobecnych. Pragniemy podziękować BOGU i ks. Michałowi za słowo skierowane podczas Liturgii, a ks. Stanisławowi za gościnę. Bycie w E.N.D. zobowiązuje,  a taki dzień skupienia – zatrzymania się przy BOGU i we Wspólnocie bardzo pomaga. Wystarczy być i dzielić się sobą z innymi dlatego bardzo serdecznie pozdrawiamy Małżonków którzy złożyli przyrzeczenie wierności Ruchowi E.N.D. Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim pozostałym za dar spotkania.

Nagranie z kazaniem ks. Michała:

 

(tekst: Agnieszka Karge, Grażynka i Franciszek Longierowie, zdjęcia: Marek Szczepaniak, audio: Mirek Stolarek)

 

Dzień Skupienia na zakończenie Pilotażu w Sektorze Wielkopolska C

Dzień Skupienia na zakończenie Pilotażu w Sektorze Wielkopolska C

W dniu 3 lutego 2024 w Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Werbistów w Chludowie pod Poznaniem odbył się Dzień Skupienia na zakończenie pilotażu nowej ekipy z Sektora Wielkopolska C. Dzień skupienia organizowała Para Pilotująca Renata i Andrzej Kryczka, którzy przez ponad rok prowadzili pilotaż 6 małżeństw. W spotkaniu brały udział 4 pilotowane małżeństwa: Mariola i Szymon, Marta i Maciej, Magda i Jarek,  Roma i Łukasz oraz doradca duchowy ekipy ks. Dariusz Mazur. Dwa małżeństwa Hanna i Adam oraz Michalina i Tomasz z powodu choroby niestety w ostatniej chwili musiały zrezygnować z udziału w spotkaniu. W pierwszej części dnia skupienia brała również udział Para Łącznikowa nowej ekipy – Asia i Krzysztof Rudniccy oraz Kasia i Mirek Stolarkowie – Para Odpowiedzialna Sektora Wielkopolska C.

Dzień skupienia rozpoczął się od Mszy Św. odprawionej przez ks. Darka. W czasie wygłoszonego kazania ks. Darek nawiązując do Ewangelii z dnia mówił o życiu Słowem Bożym, o pustyni,  głodzie Słowa i stylu życia Słowem Bożym.

Po Mszy Św. miało miejsce przywitanie i zapoznanie się wszystkich uczestników, przeprowadzone w bardzo oryginalny sposób, tzn. organizatorzy Renata i Andrzej wyznaczyli wszystkim zadanie zbudowania makiety swojego domowego ogniska, a potem opowiedzenia o tym. Wszyscy niezwłocznie przystąpili do pracy, a po trudach budowy z radością prezentowali swoje wspólnoty rodzinne. Po prezentacji w ramach dalszego pobudzenia umysłu zostaliśmy zaproszeni do Tańca Hebrajskiego.

Po przerwie na kawę i pyszne ciasto oglądaliśmy film „Henri Caffarel, Ktoś u naszego boku…” W filmie mogliśmy zobaczyć archiwalne zdjęcia i fragmenty filmów z udziałem ojca Caffarela oraz posłuchać słów ojca Caffarela oraz świadectw małżeństw, które miały szczęście poznać go osobiście. Ten film jest poruszającym świadectwem głębokiej wiary o. Caffarela, zaufania do Boga i gotowości udzielania odważnej odpowiedzi na znaki czasu w jakich o. Caffarel żył. Duże wrażenie na nas zrobiły wypowiedzi małżeństw występujących w filmie na temat poruszenia, szoku jaki w Kościele wywołało opublikowanie przez papieża Pawła VI encykliki Humanae vitae i jaka dyskusja toczyła się wtedy również w kręgach END na temat złagodzenia, uproszczenia czy zniesienia wymagań, „bo to już jest zbyt skomplikowane”. Ojciec Caffarel powiedział wtedy: zawsze gdy w Kościele są trudności, kryzysy to przezwycięża się je przez zdwojenie wymagań. Polecamy wszystkim członkom Ruchu END obejrzenie tego filmu.

Po filmie Para Odpowiedzialna za Sektor C miała prezentację pt. „Ekipa częścią większej wspólnoty”, w której została przedstawiona struktura Ruchu od sektora przez region, super region, aż po międzynarodową ekipę odpowiedzialną ERI. Staraliśmy się pokazać, że ekipa jest częścią dużej wspólnoty małżeństw i powinna być otwarta na czerpanie z tej wspólnoty, a także na wnoszenie do wspólnoty poprzez dar z siebie dla innych. Przedstawiliśmy również informacje o spotkaniach realizowanych w sektorze,  pielgrzymce regionu i rekolekcjach.

Kolejnym punktem spotkania było świadectwo Pary Łącznikowej Asi i Krzysztofa, którzy pięknie opowiedzieli o tym jak zmieniło się ich życie od czasu wstąpienia do ruchu, jak coraz bardziej otwierali się na siebie i zmieniała się ich optyka ze skupienia na dzieciach na skupienie na żonie, mężu i relacji z Bogiem. Jak mówili Asia z Krzysztofem okazało się, że przy takim ustawieniu „priorytetów” zyskali wszyscy, dzieci czują się bezpieczniej i wszyscy są bardziej szczęśliwi.

Po smacznym obiedzie Para Łącznikowa i my pożegnaliśmy się z uczestnikami spotkania, a pozostałe małżeństwa miały 1,5 godziny na „zasiądźmy razem” w obecności Pana. Kolejnymi punktami spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu i spotkanie ekipy pilotowanej.

Ufamy, że ten dzień był dobrym podsumowaniem pilotażu i utwierdził pilotowane małżeństwa w podjętej decyzji o przyjęciu Karty END i utworzeniu ekipy Dąbrówka 2.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, ks. Darkowi, Parze Łącznikowej Asi i Krzysztofowi za zaangażowanie.  Szczególne podziękowania kierujemy do Pary Pilotującej Renaty i Andrzeja Kryczka za ogromne zaangażowanie, oryginalne pomysły i troskę o powierzone im małżeństwa.

W naszych modlitwach powierzamy Panu pilotowane małżeństwa, prosząc o Boże Błogosławieństwo i owocny wzrost w Ruchu END. Szczególnie też powierzamy Matce Bożej trójkę dzieci, która w najbliższym tygodniach przyjdzie na świat w tej ekipie, prosząc o szczęśliwe rozwiązanie.

Chwała Panu.

Kasia i Mirek Stolarkowie

Spotkanie kolędowe w Sektorze Wielkopolska C

Spotkanie kolędowe w Sektorze Wielkopolska C

W dniu 13 stycznia 2024r. w Sektorze Wielkopolska C odbyło się spotkanie kolędowe, które było dla nas przedłużeniem świętowania Bożonarodzeniowego, czasem wspólnej modlitwy i okazją do dzielenia się z innymi małżeństwami radością z narodzin Zbawiciela.

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Św. w kościele p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie, którą odprawił doradca duchowy ekipy Międzychód ks. kan. Roman Grocholski. Podczas kazania ks. kanonik nawiązując do Ewangelii mówił o naszym powołaniu. O tym, że wszyscy jesteśmy powołani do głoszenia Dobrej Nowiny. Dla głosicieli Dobrej Nowiny czasy zawsze były trudne – mówił ks. Roman – bo chrześcijaństwo nie pasuje do tego świata,  ale Duch Święty posługując się słabymi ludźmi zawsze sobie dobrze radził. Dlatego nie narzekajmy na to, w jakich czasach żyjemy, nie narzekajmy, że czasy są trudne, bądźmy otwarci na działanie Ducha Świętego i idźmy głosić Dobrą Nowinę.

Po Mszy Św. wysłuchaliśmy historii związanych z powstawaniem kolęd i pastorałek przygotowanych przez Elę i Andrzeja Ponińskich (parę odpowiedzialną ekipy Międzychód) oraz wspólnie z towarzyszącym zespołem muzycznym śpiewaliśmy kolędy przy żłóbku.

Po koncercie kolęd przeszliśmy do pobliskiej salki parafialnej na agapę, którą rozpoczęliśmy od składania życzeń i dzielenia się opłatkiem. Wspólny posiłek zaczęliśmy tradycyjną zupą grzybową i żurkiem, a zakończyliśmy pysznymi ciastami i kawą. Biesiada była przeplatana śpiewem kolęd i rozmowami w radosnej atmosferze. Już małą tradycją w naszym sektorze stały się prezentacje ekip organizujących spotkanie. Tym razem organizatorami spotkania były ekipy C1 Ostroróg i C2 Międzychód. Są to ekipy, które w ruchu END są od samego początku, dlatego z dużą przyjemnością i radością słuchaliśmy jak małżeństwa z tych ekip opowiadały o swoim stażu małżeńskim, dzieciach, wnukach i latach formacji w ruchu. Cieszymy się, że mamy w sektorze takie ekipy.

Zapraszamy również do obejrzenia krótkiej relacji filmowej z tego spotkania.

To było radosne i dobre spotkanie.

Chwała Panu.

(tekst Kasia i Mirek Stolarkowie, zdjęcia Mirek Stolarek, Marek Szczepaniak, film Marek Szczepaniak)

Święto Karty w Sektorze Wielkopolska C

Święto Karty w Sektorze Wielkopolska C

W dniu 9 grudnia 2023r. w  Sektorze Wielkopolska C obchodziliśmy Święto Karty.

Rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele parafialnym w Skórzewie, którą odprawił doradca duchowy naszego sektora ks. Michał Nowacki, w koncelebrze z ks. Krzysztofem Musiałem doradcą ekip C1 i C11 i ks. Zygmuntem Zimnawoda doradcą ekipy C9. Bardzo cieszyliśmy się z zaangażowania i obecności naszych doradców duchowych. Podczas wygłoszonego kazania ks. Michał wskazywał na znaczenie adwentu jako okresu oczekiwania na przyjście Pana oraz czasu odkrywania głębi Eucharystii. Nawiązał również do słów ojca Caffarela na temat Eucharystii, która jest źródłem wielu łask dla małżonków i „przyczynia się w potężny sposób do wzbogacenia naszej miłości małżeńskiej  oraz całego życia rodzinnego”. Zachęcamy do wysłuchania całego kazania ks. Michała pod poniższym linkiem.

W trakcie Mszy Św. po raz pierwszy Kartę END przyjęli Magdalena i Tomasz małżeństwo, które dołączyło do ekipy C9 z Zielonej Góry.

Po mszy świętej mieliśmy spotkanie, na którym świadectwo wygłosili Danusia i Marek Szczepaniakowie – pełniący posługę Pary Odpowiedzialnej Regionu 1 i jednocześnie członkowie ekipy C3 naszego sektora. W swoim świadectwie Danusia  i Marek w poruszający sposób opowiedzieli o swojej drodze małżeńskiej w odkrywaniu Karty END i znaczeniu punktów wysiłku w budowaniu miłości małżeńskiej. W obrazowy sposób pokazali jak ważne są: przyjęcie w pełni –  bez zastrzeżeń i wyjątków całego charyzmatu Ruchu END i wewnętrzna gotowość małżeństwa do weryfikacji, czy droga formacji, jaką proponuje END jest naszą drogą. Całe świadectwo Danusi i Marka można usłyszeć pod poniższym linkiem.

Następnie mieliśmy spotkania w grupach, dzieląc się swoimi refleksjami na temat wpływu jaki ma formacja w END na przeżywanie Eucharystii oraz tego, czym jest dla nas Karta END i duchowość Ruchu.

Ostatnim punktem spotkania była Agapa – czas na rozmowy i bliższe poznanie. W trakcie Agapy swoją prezentację miały też ekipy organizujące spotkanie, tzn. ekipa C10 z Dąbrówki i ekipa C11 z Tarnowa Podgórnego. Najmłodszych uczestników odwiedził też Św. Mikołaj z upominkami.

Chwała Panu.

(tekst Kasia i Mirek Stolarkowie, zdjęcia Adam Budzichowski, nagrania Marek Szczepaniak)

 

Sesja Formacyjna dla Par Odpowiedzialnych i Łącznikowych w sektorze Wielkopolska C

Sesja Formacyjna dla Par Odpowiedzialnych i Łącznikowych w sektorze Wielkopolska C

W dniu 14 października 2023r. w sektorze Wielkopolska C odbyła się sesja formacyjna  dla Par Odpowiedzialnych i Łącznikowych.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kaplicy Parafii pw. św. Rity w Lusówku, którą odprawił doradca duchowy naszego sektora ks. Michał Nowacki. Podczas wygłoszonego kazania ks. Michał szczególnie podkreślił rolę i znaczenie posług w Ruchu END, dzięki którym możliwy jest wzrost duchowy zarówno małżeństw jak i całej Wspólnoty. Podkreślał, że Ruch duchowości małżeńskiej, jakim jest nasza Wspólnota potrzebuje ciągłego wzrostu, nie może być stagnacji w sferze duchowej, Ruch musi  być ciągle w ruchu. Nie możemy się zatrzymywać, ale cały czas „iść do przodu”, zdążając do celu jakim jest świętość.

Po Mszy Świętej mieliśmy spotkanie, któremu towarzyszyło hasło „przywiezione” z Kolegium Super Regionu „rozważyć aby budować”. Para Odpowiedzialna Sektora przekazała najnowsze informacje dotyczące Super Regionu oraz sektora. Omówiliśmy kwestie organizacyjne, finanse, potrzeby i kierunki rozwoju naszego sektora w najbliższym roku.

Kolejnym punktem programu sesji była konferencja wygłoszona przez Grażynkę i Franciszka Longierów, którzy przedstawili rolę i zadania pary odpowiedzialnej ekipy. Dali bardzo poruszające świadectwo na temat swojego odkrywania czym jest odpowiedzialność w Ruchu END w oparciu o KARTĘ poprzez dogłębne studiowanie jej litery i odkrywanie jej Ducha.

Zachęcamy do odsłuchania całej konferencji po poniższym linkiem.

Konferencja na temat Odpowiedzialności w Ekipach

Rolę i zadania Par Łącznikowych przedstawili Miłka i Andrzej Lubikowie, dzieląc się  refleksjami i spostrzeżeniami ze swojej  3-letniej posługi jako Pary Łącznikowej. Wskazywali w jaki sposób budować wspólnotę i poprzez utrzymywanie łączności i bliskich relacji z ekipami.

Na zakończenie sesji pracowaliśmy w grupach, gdzie mieliśmy do rozwiązania konkretne trudności z jakimi możemy się spotkać na co dzień w naszych ekipach. Dzieląc się swoimi przemyśleniami i refleksjami, próbowaliśmy szukać konkretnych wskazówek jak postąpić w sytuacjach problemowych.

To był owocny czas. Chwała Panu.

(tekst Kasia i Mirek Stolarkowie)

Rozpoczęcie Roku Formacyjnego 2023/2024 w sektorze Wielkopolska C

Rozpoczęcie Roku Formacyjnego 2023/2024 w sektorze Wielkopolska C

W sobotę, 16 września 2023 r. o godz. 11:00, zgromadziliśmy się licznie w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu, by uroczyście rozpocząć nowy rok formacyjny 2023/2024, którego hasło brzmi: „EUCHARYSTIA, ŹRÓDŁO MISJI”.

Pierwszym i najważniejszym punktem naszego spotkania była Eucharystia, podczas której wysłuchaliśmy Ewangelii o dobrym i złym drzewie oraz o budowaniu domu na skale. Ks. Michał Nowacki w kazaniu przytoczył opowieść o Krzysztofie Kolumbie, któremu ojciec pokazywał morze i mówił, że za tym morzem jest ląd i ty go odkryjesz. Dla nas małżonków Equipes Notre Dame, tym lądem jest świętość i my ją odkryjemy, idąc drogą formacji i budując na skale, czyli Chrystusie. Dziś w dniu rozpoczęcia Roku Formacyjnego jesteśmy znowu na początku drogi. Ważne żebyśmy się zastanowili, co chcemy w tym roku zbudować, co chcemy poprawić, nad czym chcemy pracować przez cały rok.

Pod koniec Mszy Świętej nastąpiło przyjęcie Karty przez ekipę Tarnowo Podgórne 1. Następnie podziękowaliśmy Mirce i Pawłowi Wachowiakom za 4 lata posługi Pary Łącznikowej. Ponadto dwa małżeństwa: Patrycja i Karol Liberscy oraz Joanna i Krzysztof Rudniccy przyjęli posługę Par Łącznikowych. Potem nastąpiło symboliczne rozesłanie Par Odpowiedzialnych do posługi w ekipach.

Po Mszy Świętej, w kościele odbyła się konferencja ks. Bartosza Rojny nt. Eucharystii i radzenia sobie z trudnościami w jej przeżywaniu. Wybrzmiało w niej, jak ważna jest wiara w to, co dokonuje się podczas każdej Mszy Św., że przychodzi do nas żywy Jezus. Gdy uwierzymy i  uświadomimy sobie jak wielkim wydarzeniem i darem jest Eucharystia dużo łatwiejsze okaże się pokonywanie rozmaitych trudności w przeżywaniu Mszy Św.

Następnie udaliśmy się do domu parafialnego, gdzie dzieci bawiły się w swoim gronie, pod okiem Pań opiekunek, a małżonkowie, podczas spotkania w grupach, dzielili się swoimi doświadczeniami i trudami w przeżywaniu Mszy Św., próbując odpowiedzieć na pytania: Jaki moment Mszy Św. jest dla Was najpiękniejszy, a jaki najtrudniejszy? Co pomaga Wam skupić się podczas Eucharystii? Jak przygotowujecie się do Mszy Św.? Co jest dla Was trudnością w przeżywaniu Mszy Św.?

Ostatnim punktem spotkania była Agapa, która jak zawsze była okazją do rozmów, integracji, odświeżenia znajomości między małżeństwami z ekip. Poza tym w trakcie Agapy małżeństwa z ekip organizujących spotkanie –  Nowy Tomyśl i Wolsztyn – zaprezentowały swoje ekipy i powiedziały kilka słów o sobie.

Dziękujemy wszystkim obecnym. Chwała Panu!

(tekst: Agnieszka Kowalska, Kasia i Mirek Stolarkowie)

(zdjęcia: Darek Mieńko)

 

Zakończenie Roku Formacyjnego Lusówko dnia 24-06-2023r

Zakończenie Roku Formacyjnego Lusówko dnia 24-06-2023r

FOTO RELACJA Z  ZAKOŃCZENIA ROKU FORMACYJNEGO W LUSÓWKU

 PODZIĘKOWANIE ORGANIZATOROM

P O D Z I Ę K O W A N I E

Kochani !!!

Drodzy Małżonkowie

Ekip Tarnowo Podgórne 1 i Tarnowo Podgórne 2.

Pragniemy podziękować Wam za organizację  i przygotowanie uroczystości  „ Zakończenia Roku Formacyjnego   „

Dziękujemy za gościnność, okazaną życzliwość.

Dziękujemy Ks. Krzysztofowi za sprawowaną Mszę Św. w intencji Ruchu i słowo skierowane do zebranych.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się organizacyjnie do tej uroczystości.

Dziękujemy także za ofiary złożone w trakcie Mszy św.   .Bóg zapłać.

Życzymy Wam  opieki Matki Bożej , dużo pomysłów, wytrwałości  oraz  jeszcze większej odwagi i otwarcia się na podejmowanie posług dla rozwoju

Ruchu Ekip Notre – Dame.

Pozdrawiamy. Kazia i Maciej Związek     Para  Odpowiedzialna   Sektor Wielkopolska C   END

Lusówko  , dnia 24-06-2023r

Szczęść Boże !!

Kochani Małżonkowie, kochane dzieci , drodzy Doradcy Duchowi i sympatycy naszego Ruchu.
Jako małżonkowie kończący posługę Pary Odpowiedzialnej Sektora Wielkopolska C chcieliśmy wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wszelkie dobro jakiego w trakcie pełnienia posługi Pary Sektora doświadczyliśmy. Oddanie Ruchowi dawało się odczuć w trakcie wszystkich działań o organizację których prosiliśmy poszczególne Ekipy.

Jak przypuszczaliśmy, prowadzenie sektora dało nam wiele nowych doświadczeń ale także  okazało się sprawą niełatwą, doświadczając nas dodatkowo epidemią Covid 19 co w początkowym okresie rozłożyło wszelkie działania. Po pewnym czasie okrzepliśmy w tym temacie i wszyscy staraliśmy się powrócić do założeń dotyczących spotkań określonych w Karcie. Jak pamiętamy część ich odbywała się zdalnie, nie wszystkie zaplanowane spotkania udało się zrealizować za co bardzo przepraszamy. Ucierpiał na tym nasz Ruch,  którego jednym z podstawowych założeń są spotkania bezpośrednie  czego nie można było realizować. Na szczęście dla nas wszystkich przetrwaliśmy ten trudny okres i stopniowo staramy się wrócić do „starych, sprawdzonych metod działania Ruchu”. Zdajemy sobie sprawę iż sytuacja ta była utrudnieniem nie tylko dla nas ale przede wszystkich dla poszczególnych małżeństw i ekip.

Dziękujemy Parze Regionu – Dance i Markowi – za wyrozumiałość , cierpliwość i ciepłe słowo do nas kierowane w każdej sytuacji, nawet takiej, na którą mieli inny punkt widzeniem .

Dziękujemy także małżonkom, którzy odpowiedzieli pozytywnie na naszą propozycję prowadzenia Sektora przez kolejne lata. Życzymy Wam , Kasiu i Mirku aby nowa rola przyniosła Wam wiele radości ze spotkań, nowych pozytywnych doświadczeń  wynikających z pełnienia tej roli.

Osobne podziękowania kierujemy do księży, doradców duchowych poszczególnych ekip oraz księdza Krzysztofa za to iż podjął się pełnienia funkcji Doradcy Duchowego Ekipy Sektora i mimo wielu obowiązków wynikających z bieżących obowiązków uczestniczył w spotkaniach Ekipy Sektora i spotkaniach sektorowych.

Jednak przede wszystkim musimy podziękować Wam, drodzy małżonkowie członkowie poszczególnych Ekip, za oddanie się Ruchowi, za pokonywanie wielu trudności aby wziąć udział w spotkaniach ekip, sektorowych, Spotkaniach Regionu czy Super Regionu. Wielkie dzięki. Bóg zapłać.

Na zakończenie chcieliśmy przeprosić za to czego nie udało nam się dokonać,  za wszelkie niedociągnięcia w zorganizowanych spotkaniach, za potknięcia i gafy. Zapewniamy Was że wynikało to nie z naszej niechęci czy  niedbałości lecz tak wyszło.

Za to wszystko dziękujmy Panu, gdyż bez jego wsparcia niczego byśmy nie dokonali.

Kazia i Maciej.

Lusówko, dnia 24 czerwca 2023 r.

 

 

 

                                                            

..

Krótka relacja z pielgrzymki przez Bałkany Południowe do Medjugorje.

Krótka relacja z pielgrzymki przez Bałkany Południowe do Medjugorje.

Krótka relacja z pielgrzymki przez Bałkany Południowe do Medjugorje.
29 czerwca – 09 lipca 2023 r. 

Pielgrzymki z udziałem małżeństw z Equipes Notre Dame stały się już pewną tradycją. Po pielgrzymce przez sanktuaria maryjne Europy do Fatimy (2018), Gruzji (2019) i Andaluzji (2021), w wyniku „plebiscytu” wybór padł na kierunek Bałkany i Medjugorje. Pierwotny termin – maj 2022 r. – został przesunięty z powodu niepewnej sytuacji politycznej w Europie (agresja Rosji na Ukrainę).

Postanowiliśmy dotrzeć do Medjugorje od strony południowej odwiedzając po drodze takie kraje jak Węgry (Budapeszt), Serbia (tylko przejazd), Macedonia Północna (Skopje, Wąwóz Matka, Ochryda, klasztor św. Nauma), Albania (Tirana, Durres, plaża Golem, Lezha, Szkodra), Czarnogóra (Podgorica, Cetinja, Budva, Kotor), Chorwacja (Dubrownik). A w drodze powrotnej, jadąc przez Bośnię i Hercegowinę, zwiedziliśmy Mostar i Sarajewo. Program pielgrzymki, ułożony wraz z biurem Exodus z Zielonej Góry, łączył walory duchowe z atrakcjami turystycznymi i wypoczynkiem.

W pielgrzymce wzięło udział 47 osób, zarówno członków END, jak również przyjaciół i członków rodzin. Opiekę duchową sprawował ks. Michał Nowacki, aktualnie wikariusz parafii w Pniewach oraz doradca duchowy wielkopolskich ekip. Pilotem był Ivo – z pochodzenia Chorwat, od wielu lat zamieszkały w Polsce, problematykę bałkańską znający także z autopsji. I dwóch najważniejszych uczestników – nasi świetni kierowcy autokaru – Adam i Grzegorz, dla których żadne bałkańskie serpentyny nie były straszne.

 

 

 

Wspaniali ludzie tworzący niepowtarzalną atmosferę radości, codzienna msza św., modlitwy i konferencje w autokarze, cudowna przyroda dookoła sprawiły, że pozostały w nas niezapomniane wrażenia, które, miejmy nadzieję, będą zaczynem tego co dobre i piękne w budowaniu lepszego świata wokół nas.

 

 

 

Niniejszą relację opatrzyliśmy epitetem „krótka”, gdyż szersze opracowanie w formie  wspomnień, świadectw i relacji uczestników ma się ukazać w jesiennym wydaniu Listu.

Ania i Jurek Kolbuszowie – Sektor Wielkopolska A

Zainteresowanych relacją fotograficzną zapraszamy do skorzystania z poniższych linków:

Dzień 1 – 29.06.2023 – Polska, Czechy, Słowacja, Węgry
Poznań
Zdjęcia IDM: https://photos.app.goo.gl/Yqou6uehX82CGnx99

Budapeszt
Zdjęcia  AJK:  https://photos.app.goo.gl/d7F8ij85eekse1639
IDM: https://photos.app.goo.gl/SQpKG5TN9sNXWR3J8

Dzień 2 – Serbia, Macedonia Płn.
Vinski Dvor
AJK: https://photos.app.goo.gl/NyGSMgYsfYhHgzcDA
przejazd przez Belgrad
AJK: https://photos.app.goo.gl/mhB36hEU8N7GbQwm9
Skopje
AJK: https://photos.app.goo.gl/VCvBMFuyQ5fqAiSZ9

Dzień 3 – Macedonia Płn.
IDM: https://photos.app.goo.gl/DMDmMWS8VHo3yeJP7
Wąwóz Matka
AJK: https://photos.app.goo.gl/81zt1BS1UuvdGQku6

Mavrovo i przełom Czarnego Drinu
AJK: https://photos.app.goo.gl/2UMW7v95gD8UJtHg6
Ochryda
AJK: https://photos.app.goo.gl/QaBXmECVmByjsySw8

Dzień 4 – Macedonia Płn., Albania
u św. Nauma
AJK: https://photos.app.goo.gl/MKYFiz6ndDPq9ARY7

Albania
IDM: https://photos.app.goo.gl/wNxxxYC9NPxrnAm2A

Tirana
AJK: https://photos.app.goo.gl/LjjYKzDiN2ZKqf6W8

Durres
AJK: https://photos.app.goo.gl/zK9SNcQaP9M4VN2b9

Dzień 5 – Albania
plaża Golem
AJK: https://photos.app.goo.gl/GxNitq19kyTZXXWXA

Dzień 6 – Albania, Czarnogóra
Lezhe
AJK: https://photos.app.goo.gl/mRnh613twFGRB27r7

Szkodra
AJK: https://photos.app.goo.gl/Zugem5zCpRDHnCQQ9

Czarnogóra
IDM: https://photos.app.goo.gl/BwZHE8inHZAZYZV98

Podgorica
AJK: https://photos.app.goo.gl/u5wU6WKRgE8ZaAtG9

Cetinje
AJK: https://photos.app.goo.gl/47XnFTinPAsntyYu7

 Dzień 7 – Czarnogóra, Chorwacja
przez Budvę do Kotoru
AJK: https://photos.app.goo.gl/j3BmFFjJoVR84Sg79

Kotor i Zatoka Kotorska
AJK: https://photos.app.goo.gl/vQcVux2ie2228nPY6

Dubrownik
AJK: https://photos.app.goo.gl/JDPMnHnUUpiJHioF6
IDM: https://photos.app.goo.gl/GkTD9HWnqedieEwMA

 Dzień 8 – Bośnia i Hercegowina
Medjugorje
IDM: https://photos.app.goo.gl/UkMP1yPbaBK34zgq8
Medjugorje – Podbrdo
AJK: https://photos.app.goo.gl/NLB1ZTA3R7zgnn9t7

Dzień 9 – Bośnia i Hercegowina
Medjugorje – Kriżevac – wodospady Kravica
AJK: https://photos.app.goo.gl/3WzAsSmStgYbVEPZ6

Dzień 10 – Bośnia i Hercegowina
Medjugorje – Mostar – Sarajewo
AJK: https://photos.app.goo.gl/LuLjF18deUBgZ4gq9

 Dzień 11 – 09.07.2023 – Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Węgry, Słowacja, Czechy, Polska

Odżak – powrót
AJK: https://photos.app.goo.gl/17aGHGksbDKy18Yt5

ZDJĘCIA GRUPOWE
IDM: https://photos.app.goo.gl/ibALXKCAGvuoUEdNA

Zdjęcia IDM – Iwona i Darek Mieńko
Zdjęcia AJK – Ania i Jurek Kolbusz

 

 

REKOLEKCJE  LICHEŃ  21-23 Kwietnia 2023

REKOLEKCJE LICHEŃ 21-23 Kwietnia 2023

Szczęść Boże wszystkim !!!

Krótkie świadectwo z rekolekcji „Małżeńskie EKG. Małżeństwo tajemnica to wielka” które przeżywaliśmy w Sanktuarium w Licheniu  w dniach 21-23 kwietnia 2023 r.

W rekolekcjach docelowo wzięło udział 11 małżeństw oraz 1,5 roczny Piotruś.

Temat rekolekcji, miejsce rekolekcji, prowadzący rekolekcje ks. Andrzej Pryba MSF – Misjonarz Świętej Rodziny oraz konwencja prowadzenia rekolekcji gwarantowały ich wyjątkowość.

Tak też się stało.

W trakcie zawiązywania wspólnoty dowiedzieliśmy się o sobie skąd jesteśmy, jak długo formujemy się w Ruchu, jaką liczną rodziną jesteśmy,  jaką drogą do ruchu „dotarliśmy” i jeszcze kilku szczegółów pozwalających nam na kompletne skrócenie dystansu. Wynikało z tych informacji także to iż dwa małżeństwa nie są w Ruchu END.

Nie będziemy tutaj przedstawiać szczegółowego planu  a w ogólnym zarysie wyglądał on tak : po niedługiej konferencji ks. Andrzeja, każdy z małżonków  otrzymywał zestaw pytań na które pisemnie precyzował swoje uczucia, odczucia, spostrzeżenia itp. Żony udawały się do pokoi a mężowie na sali zapoznawali się z pytaniami i opisywali swoje przeżycia, odczucia ….. Po dwóch kwadransach mężowie udawali się do swoich żon i tam wspólnie, przy zapalonej świecy odkrywali swoje „karty”.  Taki przebieg miały wszystkie konferencje i wspólne zasiadanie a było ich  cztery. Każdy zestaw pytań miał swoją sferę zagadnień, dotykał różnych aspektów życia np. budowania więzi małżeńskiej, rozpoznawania przemijania czasu, pomocy w nabieraniu zaufania i otwartości między  małżonkami i wiele innych.

Zwieńczeniem rekolekcji stała się jednak całonocna – z soboty na niedzielę – adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy.

Mieliśmy możliwość wybrania sobie godziny adoracji. Nasza adoracja trwała od godz.3,30 – 4,30 –.

Małżonkowie sam na sam,  przed Najświętszym Sakramentem. W trakcie tej godziny modliliśmy się w ciszy, na głos, przy pomocy modlitwy przygotowanej przez organizatorów czy modlitwy spontanicznej o czym z wielkim przejęciem o tym przeżyciu mówili zebranym na podsumowaniu Rekolekcji.

Jako pełniący obowiązki pary gospodarczej mieliśmy na początku obawy np. o oprawę mszy św. ale i tutaj zadziałał Duch św. i szybko „ujawnił” się ministrant i organista. Ponadto wiele pracy w przygotowanie rekolekcji włożyli bezpośredni organizatorzy – Kasia i Bartek, Ewa i Grzegorz oraz Renia i Kasia, które na co dzień pełnią posługę w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

WIELKIE DZIĘKI.

Osobne podziękowania kierujemy do ks. Andrzeja za przygotowanie i prowadzenie rekolekcji w taki a nie inny sposób, za samą tematykę i sposób jej przybliżenia; za wspomnienia które wywołał pytaniami, za przemyślenia do których pytania skłoniły.

DZIĘKUJEMY.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom rekolekcji za obecność, otwartość, modlitwę – za wszystko.

SZCZĘŚĆ BOŻE !!!                  Kazia i Maciej.

Świadectwo z Rekolekcji

Dzień 21.04.2023r. Rozpoczęcie rekolekcji w Licheniu prowadzący ksiądz Andrzej Pryba. Wspaniały Ojciec, który na rekolekcjach umie pięknie przekazać Słowo Boże, które prowadzi prosto do serca i można się nim zachwycić. My jako małżeństwo, skorzystaliśmy mając okazję, że odbywały się w Licheniu, bo było by nam ciężko jechać daleko bo mąż choruje na raka. Oboje jesteśmy jako drugie małżeństwo, bo mąż mojej żony zmarł jak miał 31lat, a moja żona zmarła miała 41lat. Obecna żona była 19lat wdową, a ja 2 lata wdowcem. Tak Pan Bóg i modlitwa sprawiła, że jesteśmy małżeństwem, w pierwszym małżeństwie byłem 23lata. A teraz w drugim małżeństwie z nowa żona 27lat. Mamy już po 73 lata. Jesteśmy w pełni sprawni, żeby nie choroba u męża. Nie będę rozpisywać naszego wspólnego życia, jesteśmy zgodną rodziną rozumiemy się na spojrzenie wiemy co trzeba zrobić. Na rekolekcjach poznaliśmy kilka nowych wspaniałych małżeństw. Podczas rekolekcji. Program dla nas był całkiem nowy. Bo po każdej konferencji dostawaliśmy po pięć pytań jednakowych żona i mąż. I na nie oddzielnie odpowiadaliśmy wiedzieliśmy co potrzebujemy. Tak że dialog był bardzo wspaniały i długi. Muszę wspomnieć o pięknej drugiej, nocce bo była podzielona na 11godz. Każde małżeństwo miało godzinę na osobiste spotkanie z Chrystusem modlitwę i rozmowę. Na końcu oddaliśmy siebie i rodzinę w opiekę Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. Wszystko pięknie zorganizowała para prowadząca Kazia i Maciej, która miała wszystko przygotowane i opracowane. Niech Pan Bóg im błogosławi w ich posłudze.

Chwała Panu Zosia i Kaziu.

Modlitwa małżonków 1    modlitwa małżonków 2

Obsługa Mszy św. i uczestnicy.

Wielkopostny Dzień Skupienia 11-03-2023 Poznań

Wielkopostny Dzień Skupienia 11-03-2023 Poznań

Na spotkaniu Ekipy Regionu zakiełkowała myśl, aby tegoroczny Wielkopostny Dzień Skupienia zorganizować wspólnie przez Sektor Wielkopolska A, B i C – w którymś z kościołów w Poznaniu. Idea pozostała do przemyślenia i nabierała mocy.
W trakcie spotkania z Parą Regionu w Gostyniu w sprawie organizacji Pielgrzymki Regionu Pierwszego , Pary Odpowiedzialne Sektorów A, B i C zadecydowały o organizacji Wielkopostnego Dnia Skupienia wspólnie, w Poznaniu. Wstępnie przydzielono funkcje poszczególnym Sektorom i tak : Sektor Wielkopolska A i Sektor Wielkopolska B– znalezienie odpowiedniego miejsca – duży kościół z odpowiednim zapleczem ( salka dla dzieci, miejsce do pracy w grupach i na wspólną agapę ); – zaproszenie kapłana, który poprowadzi spotkanie;
– Sektor Wielkopolska C – obsługa mszy św. ( czytania, dary, kolekta itp. ) ;
Dalsze spotkania Par Odpowiedzialnych Sektorów odbywały się telefonicznie, e-milowo bądź poprzez Skypa. Różnie bywało z tymi spotkaniami – jedno jednak musiało odbyć się w miejscu wybranym na spotkanie.
Wizyta w wytypowanym kościele  którego gospodarz zdecydował się przyjąć nas wypadła bardzo pomyślnie. Udostępniano nam kościół, salki dla dzieci oraz salę na spotkania w grupach i agapę z odpowiednią ilością wyposażenia.
Przyjmując zgłoszenia chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu mieliśmy różne odczucia związane z frekwencją – w pierwszym okresie wydawało się mało chętnych lecz później to się zmieniało i docelowo to około 170 dorosłych osób i około 60 dzieci.
W oczekiwaniach swoich kierowaliśmy się chęcią doprowadzenia do spotkania małżonków, którzy znając się jeszcze z pracy w ekipach przed podziałem na sektory z uwagi na ten podział mieli trochę ograniczoną możliwość spotykania się – znaleźli się w różnych sektorach.
W sobotę, 11 marca 2023 r. od godziny 13:30 do pięknego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przy ulicy Kołłątaja w Poznaniu przybywali na spotkanie małżonkowie z dziećmi. Nabożeństwo Pokutne prowadził , mszy św. przewodniczył i skierował słowo do zebranych ksiądz Tadeusz Baranowski. Wielkie dzięki. Musimy także podziękować księżom, którzy pełnili posługę w konfesjonałach w trakcie nabożeństwa – Bóg zapłać.
Para Odpowiedzialna Sektora Wielkopolska A – Zosia i Wojtek – powołała nową ekipę , a my jako Para Odpowiedzialna Sektora Wielkopolska C – z uwagi na kończącą się nam posługę, przedstawiliśmy Kasię i Mirka , którzy podjęli się poprowadzić Sektor Wielkopolska C przez kolejne lata.

Dziękujemy Zosi i Wojtkowi, Ewie i Maciejowi za włożoną pracę w przygotowanie tego wydarzenia – Kazia i Maciej,
Widzieliśmy uśmiechy, serdeczne powitania i wiele radości na twarzach uczestników – o to chodziło.
Wydaje się, że wystarczy naszego komentarza. Uważamy, że niezmiernie bogata biblioteka fotograficzna tego spotkania – za którą dziękujemy Andrzejowi – dopowie resztę.<https://www.cewe-myphotos.com/open/sharedEvent/ccf6a4e72475453ebbceb69e63df7358>
Do zobaczenia z wszystkimi w dniu 27 maja br. na Pielgrzymce Regionu I w Gostyniu .
Chwała Panu.
Międzychód, dnia 19.03.2023 r.
P.S.
Było by nam bardzo miło otrzymać od któregoś z uczestników spotkania świadectwa, informacji czy po prostu krótkiej impresji.
Z góry dziękujemy. Kazia i Maciej

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
trojmiasto@end.org.pl
malopolska@end.org.pl
pomorze.zachodnie@end.org.pl

Liturgia dnia: