Spotkanie Różańcowe 15-10-2022 Poznań

Spotkanie Różańcowe 15-10-2022 Poznań

W dniu 15 października 2022 r. o godzinie 15 rozpoczęło się Spotkanie Różańcowe END Sektora Wielkopolska C .
Organizatorami były Ekipy Międzychód 1 i 2.
Doradca duchowy ekipy Międzychód 2 – ojciec Hieronim – zaproponował miejsce spotkania – miejsce jego nowej posługi – Kościół św. Franciszka z Asyżu – Poznań – ul. Garbary 22.
Krótką chwilę zastanawialiśmy się jak wielu z nas jest w stanie podjąć trud dojechania na spotkanie jednak miejsce i osoba ojca Hieronima okazały się na tyle interesujące, że rozesłaliśmy informację o miejscu i terminie naszego sektorowego spotkania w tej świątyni.
Wszystko odbyło się zgodnie z planem. Mszę św. odprawił w intencji Ruchu END ojciec Hieronim. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy homilii a po mszy św. Ekipa Międzychód 2 prowadziła różaniec poprzedzając każdą tajemnicę krótkim rozważaniem.
Msza św. , homilia, różaniec w tej pięknej scenerii wywarły na nas ogromne wrażenie i stanowiły wielkie przeżycie.
Osobnym, miłym akcentem było miejsce konferencji i agapy – podziemia kościoła – ze swoją specyficzną akustyką, swoją specyficzną atmosferą, swoją historią.
Jesteśmy przekonani, że przesłanie konferencji poparte szczególnym miejscem pozostanie w pamięci.
Dziękujemy ojcu Hieronimowi oraz organizatorom za trud włożony w przygotowanie spotkania – Bóg zapłać !!!

Kazia i Maciej.
Międzychód, dn.23-10-2022 r.
PS. Jesteśmy ciekawi Waszych wrażeń – czekamy na krótkie relacje. Umieścimy je na naszej stronie.

Rozpoczęcie Roku Formacyjnego 17-09-2022 Wolsztyn

Rozpoczęcie Roku Formacyjnego 17-09-2022 Wolsztyn

Rozpoczęcie Roku Formacyjnego 2022/2023
Ekip Notre Dame Sektor Wielkopolska C

W dniu 17 września 2022 r. – zgodnie z wcześniejszymi planami – spotkaliśmy się jako Sektor Wielkopolska C w Wolsztynie rozpoczynając Rok Formacyjny 2022/2023 Ekip Notre Dame pod hasłem „Służyć na wzór Maryi”.
Organizatorzy – Ekipa z Wolsztyna i Zielonej Góry – dołożyli wielu starań, aby spotkanie miało właściwy charakter, miejsce i przebieg – dobra atmosfera, skupienie,
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11,30 krótkim oprowadzeniem po świątyni przez księdza proboszcza, który wskazał na najciekawsze elementy historyczne i architektoniczne Fary.
Punktualnie o godz. 12 jako Para Sektora Wielkopolska C powitaliśmy przybyłych na spotkanie małżonków oraz księży. Przypomnieliśmy także plan spotkania.
Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Sławomir Koncelebransem był ksiądz Zygmunt – opiekun – doradca duchowy ekipy z Zielonej Góry.
Przed błogosławieństwem kończącym mszę nastąpiły kolejno wydarzenia.
Przyjęcie Karty END przez Sandrę i Jarosława – Ekipa Międzychód 2 oraz Agnieszkę i Sławka – Ekipa Wolsztyn 2.
W miejscu tym skierowaliśmy podziękowania parom, które prowadziły pilotaż tych małżeństw – Ani i Sebastianowi oraz Paulinie i Damianowi. Jesteśmy im bardzo wdzięczni, że mimo różnych obiektywnych trudności doprowadzili te pary do dzisiejszej uroczystości.
Następnie powołani zostali na Parę Pilotującą Ekipę Dąbrówka 2 – Renata i Andrzej oraz Kasię i Mirka Na Parę Pilotującą Ekipę Tarnowo Podg.1
Z wielką radością powołaliśmy na Parę Informacyjną naszego Sektora – Beatę i Darka.
Iwona i Szymon oraz Monika i Marcin podjęli się posługi Par Łącznikowych dla ekip, które zostały im przydzielone.
Na zakończenie tej części poprosiliśmy nowo wybrane na rozpoczynający się rok formacyjny Pary Odpowiedzialne Ekip Podstawowych, o podejście do stopni ołtarza gdzie przekazane zostały akty powołania oraz świece.
Wszelkich czynności dokonywaliśmy wspólnie z księżmi za co im serdecznie dziękujemy.
Jesteśmy szczerze wdzięczni Panu, że wszystkie małżeństwa do których zwróciliśmy się o podjęcie poszczególnych posług odpowiedziały pozytywnie.
Postawa ta jest wielce budująca i mówiąca o dużej odpowiedzialności i zaangażowaniu się w ideę Ruchu END.
Wszystkim, szczególnie jednak małżonkom, którzy podjęli się nowych posług z całego serca dziękujemy.
Pamiętamy o Was oraz o wszystkich małżeństwach Ruchu w naszej codziennej modlitwie.
Po błogosławieństwie – w strugach deszczu – udaliśmy się do Szkoły Podstawowej w celu dalszego świętowania.
Dzieci zostały przekazane pod opiekę animatorek a pozostali udali się na aulę, gdzie bardzo ciekawą, dopasowaną do dzisiejszych wymogów prelekcję , popartą stosownymi przykładami wygłosiła Pani Magdalena.
Po prelekcji udaliśmy się wszyscy na ciepłą zupę oraz kawę, herbatę i „coś słodkiego”.
Małżonkowie z wielką radością spotkali się , wymieniali poglądy i opowiedzieli sobie o tym, co wydarzyło się od ostatniego takiego spotkania a także o swoich planach na najbliższy czas.
Jeszcze raz chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować organizatorom oraz wszystkim przybyłym małżeństwom, za to, że uświetniły swoją obecnością to jakże ważne dla naszego Sektora wydarzenie.
Bóg zapłać!

Sesja dla Par Odpowiedzialnych i Łącznikowych 03-09-2022r w Międzychodzie

Sesja dla Par Odpowiedzialnych i Łącznikowych 03-09-2022r w Międzychodzie

Sesja dla Par Odpowiedzialnych i Par Łącznikowych dnia 03-09-2022r w Międzychodzie.
O godz 10:00 rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu w Kościele przy Kaplicy Adoracji .
Adorację przygotowała i prowadziła Para Łącznikowa Mirka i Paweł.
Następnie udaliśmy się do Domu Katechetycznego przy Probostwie na dalszą cześć spotkania.
Po przedstawieniu się małżeństw Para Sektora przedstawiła pokaz w formie slajdów na temat formacji, spotkań ekipy, roli par odpowiedzialnych i par łącznikowych, rola doradcy w ekipie.
Problemy i trudności jakie mogą nas spotkać. Para Sektora przedstawiła obecnym bieżące informacje dot. działalności
Sektora Wielkopolska C oraz plan roczny spotkań.
W dalszej części miało miejsce:
– dzielenie się doświadczeniami Pary Łącznikowej Bogumiły i Andrzeja na temat organizacji spotkań i współpracy z Parami Odpowiedzialnymi.
– dzielenie się Pary Łącznikowej Mirki i Pawła na temat przekazywania informacji dot. działalności Ekipy i przekazanie wzoru sprawozdań.
Po przerwie na kawę i ciasto Para Finansowa Agnieszka i Józef wydała materiały formacyjne.
Następnie odmówiliśmy Magnifikat i zakończyliśmy spotkanie.
Para Sektora Wielkopolska C Kazia i Maciej

Zakończenie roku formacyjnego dnia 25 czerwca 2022 Duszniki

Zakończenie roku formacyjnego dnia 25 czerwca 2022 Duszniki

  1. Czy w END odnajduję się jako „ochotnik” pragnący służyć innym dla Chrystusa?
    2. Czy możliwa jest realizacja mistyki END bez relacji z drugim człowiekiem w ekipie, sektorze, w Ruchu END?
    3. Czy duchowość małżeńska END zmienia mnie w życiu osobistym, małżeńskim?
    Te trzy pytania postawione zostały do analizy, przedyskutowania w grupach w trakcie zakończenia roku formacyjnego 2021/2022, które odbyło się w Dusznikach w dniu 25 czerwca 2022 r. Spotkanie przygotowały ekipy Wilczyna 1 i 2 a przebiegało zgodnie z programem spotkania.
    Rozpoczęliśmy o godz. 12 mszą św. przed którą jako Para Sektora Wielkopolska C powitaliśmy przybyłych małżonków oraz doradców duchowych ekip podstawowych. Mszę prowadził Doradca duchowy Ekipy Sektora ksiądz Krzysztof który w homilii nawiązał do czytanego fragmentu Ewangelii z dnia poprzez zadania, zasady, wymogi Ruchu END wyrażając swoją wdzięczność Panu Bogu za Ruch, jego rozwój i małżeństwa, które pracują w Ruchu i dla Ruchu.

Przed zakończeniem mszy św. poprosiliśmy pary pragnące przystąpić do Ruchu o podejście do stopni ołtarza i po uroczystym złożeniu przyrzeczenia Para Pilotująca wręczyła pięciu małżeństwom Ikony Ruchu, Para Sektora -Akt przyrzeczenia a obecni księża – ks. Krzysztof i ks. Stanisław wręczyli zapaloną świecę .
Kolejnym akcentem tego spotkania było złożenie podziękowania Paulinie i Markowi za trud pilotażu zwieńczony dzisiejszym wprowadzeniem małżonków do Ruchu
. Po zakończonej eucharystii wysłuchaliśmy świadectwa Grażynki i Franka Longier z pielgrzymi na Jasną Górę na obchody 20-lecia END w Polsce, które wprowadziło nas do pracy w grupach. Każda z grup wybrała dogodne miejsce do dzielenia czy to w chłodzie parafialnych murów czy też w cieniu otaczających drzew. Zaistniało 5 grup każda grupa miała wyznaczoną parę odpowiedzialną i udaliśmy się do przygotowanych miejsc na kilkudziesięciominutowe spotkania.
Równolegle w tym samym czasie dzieci mniejsze i większe pod opieką integrowały się w każdy możliwy sposób, czy to na dmuchanych zamkach, w rysowaniu, puszczaniu baniek mydlanych czy wypoczywając w cieniu namiotu w ten upalny sobotni dzień.
Z relacji każdej grupy przekazanej nam na piśmie jednoznacznie wynika , że :
– staraliśmy się – na swój sposób zdefiniować ten termin i uważamy, że ochotnik to ktoś przyjmujący zobowiązania dobrowolnie, w szczególny sposób zobowiązania wynikające z Karty END;
– wszyscy czujemy się ochotnikami, gdyż bez tego czynnika niemożliwym staje się jakiekolwiek działanie we wspólnocie jaką jest Ekipa;
– każdy z nas w przynależny sobie sposób realizuje ideę „ochotnika”;
– szczególną jest realizacja pełnienia poszczególnych posług jakimi obdarza nas Ruch END;
– realizując się jako ochotnik czujemy się narzędziem w ręku Pana Boga dając także siebie innym;
– we wszystkich działaniach łączy nas wspólna droga a nasza różnorodność uczy nas innego spojrzenia na określoną sytuację czy okoliczności;
– odkrywamy, że wielkie znaczenie w życiu poszczególnych małżeństw odgrywa duchowość Ruchu END poprzez budowanie relacji w naszych małżeństwach, szczególnie poprzez dialog małżeński;
– dzięki duchowości rozwija się także nasz osobisty kontakt z Panem Bogiem poprzez modlitwę indywidualną, rodzinną czy małżeńska co w znaczący sposób poprawia relacje małżeńskie oraz międzyludzkie;
– niemożliwe jest uniknięcie wszelkich upadków, które jednak z racji umiejętności ich rozpoznania mobilizują nas do dalszej, skuteczniejszej pracy nad sobą.
Jednym z tematów podnoszonych nie tylko w trakcie spotkania w grupach a także w trakcie spotkania wszystkich przy wspólnym stole była troska o odbudowanie znaczenia wspólnych spotkań sektorowych, które na skutek pandemii podlegały pewnym ograniczeniom.
Wielką radość dało się zauważyć wśród małżonków z racji możliwości udziału w tym spotkaniu a szczególnie w spotkaniach w grupach. Te spotkania powodują, że wymieniamy się nie tylko naszymi osiągnięciami i troskami ale powodują powstawanie szczególnej więzi między małżeństwami. Fakt iż w grupie przedstawiają się małżonkowie z różnych ekip ( także małżonkowie, którzy w trakcie mszy św. przystąpili do Ruchu ) powoduje jeszcze mocniejszą integrację
Szczególne, bardzo trafne spostrzeżenia w odniesieniu do postawionych pytań do pracy w grupach obrazuje przesłana garść informacji, spostrzeżeń czy wniosków jednej z grup przytoczona poniżej :
Uwagi i wnioski, jakie wypłynęły podczas pracy w grupach na zakończeniu roku formacyjnego w Dusznikach 25.06.2022:
Czy w END odnajduję się jako ,, ochotnik” pragnący służyć innym dla Chrystusa?
Być ochotnikiem to zrobić coś więcej niż potrzeba, dawać siebie innym, dawać swój czas.
Jako ochotnik można służyć udzielając się w kościele, w parafii, podejmowanie posług w kościele, był to czynnik, który przyczynił się do wstąpienia pewnego małżeństwa do ekip.
Umieć dawać świadectwo innym, starsze małżeństwa z Ruchu stało się wzorem do naśladowania dla młodych małżeństw.
Pokazywanie drogi do zbawienia innym małżeństwom.
Jako ochotnicy, trzeba się cały czas formować, aby nie stać w miejscu, by móc dawać świadectwo innym.
Być ochotnikiem, to z ochotą przyjmować posługi w ruchu: jako para odpowiedzialna ekipy, para pilotująca, para łącznikowa, para sektora, czy inne posługi.
Służąc małżeństwom ubogacamy siebie; pilotując nowe ekipy wracamy do źródeł.
Propozycja przyjęcia posługi w Ruchu dodaje siły.

Czy możliwa jest realizacja mistyki END bez relacji z drugim człowiekiem w ekipie, sektorze w Ruchu END?
Nie jest to możliwe. Zdrowa relacja w małżeństwie, spotkania modlitewne, wspólna integracja w ekipie, sektorze buduje relacje z drugim człowiekiem. Ważne jest, aby zapraszać na spotkania integracyjne doradców duchowych, aby dbać o nich. Kapłani też potrzebują życia we wspólnocie.

Czy duchowość małżeńska END zmienia mnie w życiu osobistym, małżeńskim.
Wszyscy zgodni są, że duchowość małżeńska zmienia mnie i nasze małżeństwo. Rozwój duchowy jest zauważalny, pozytywnie wpływa na rozwój osobisty i małżeński.
To postawa serca. Jeśli ktoś ma otwarte serce dla Boga i ludzi, to duchowość będzie nas zmieniała. Jezus nas zmienia, gdy otwieramy się na działanie Boga.
Ruch nas dyscyplinuje. Zobowiązania trzymają nas i dyscyplinują. Wypełnianie punktów wysiłku jest swoistą regułą życia.
Małżonkowie działający w Ruchu, są wspaniałym przykładem wychowawczym dla swoich dzieci, dają też dobre świadectwo dla parafii.
Duchowość END to pokonywanie swojego egoizmu. To otwarcie się na wspólnotę.
Zwieńczeniem spotkania była wspólna Agapa przy pysznej zupie, chłodnych napojach, świeżo kiszonych ogórkach i słodkościach domowej roboty i tak zakończyliśmy rok formacyjny 2021/2022 E.N.D.

Zawody Wędkarskie i Festyn Rodzinny w Regionie 1

Zawody Wędkarskie i Festyn Rodzinny w Regionie 1

7 maja, wczesnym rankiem, grupa miłośników żywych rybek spotkała się tradycyjnie nad jez. Czapnica, by po przerwie spowodowanej pandemią, uczestniczyć w XI już konkursie wędkarskim. Wśród wędkarzy był również kapłan-Doradca Duchowy ekipy A5.

Podczas trwania połowów przybywały kolejne rodziny, by wziąć udział w festynie towarzyszącym zawodom. Pogoda sprzyjała miłemu spotkaniu małżeństw z wielkopolskich sektorów oraz ich dzieciom podczas licznych konkursów i zabaw. Na zwycięzców czekały nagrody.
czytaj dalej…

Wielkopostny Dzień Skupienia 12-03-2022r

Szczęść Boże !!! Witamy bardzo serdecznie na stronie Sektora Wielkopolska C Equipes Notre Dame .
Zbliżamy się powoli do Niedzieli Palmowej a to znaczy że już za kilkanaście dni rozpoczniemy wielkie świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego.
Przeżywamy jeszcze Wielki Post – okres przygotowania się do tego święta i mamy więc trochę czasu na właściwe jego przeżycie.
Jednym z doświadczeń związanych z Wielkim Postem jest niewątpliwie Droga Krzyżowa.
Poniżej przedstawiamy krótką, fotograficzną relację ze spotkania w ramach kolejnego wydarzenia Sektora END Wielkopolska C.
Spotkanie odbyło się – zgodnie z planem – w Parafii Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze przy ulicy Źródlanej w dniu
12 marca 2022 r.
Plan zakładał : ok. godz. 11:45 krótkie przywitanie się przyjezdnych uczestników i organizatorów ; godz. 12 :00- Droga Krzyżowa a po niej
Adoracja i msza św. którą sprawował Proboszcz tamt. Parafii Ks. Zygmunt i od godz. 14 -agapa na którą wszyscy uczestnicy czekali. To oczekiwanie wynikało z faktu, iż na skutek pandemicznych obostrzeń od dwóch lat w takiej formy spotkań nie było. Było wiele uścisków, konkretnej wymiany poglądów i doświadczeń, humoru przy pysznej zupie a później – przy kawie i ciastku.
Chcieliśmy bardzo podziękować ( robiliśmy to także w trakcie spotkania ) wszystkim zaangażowanym w jego organizację , pozostałym uczestnikom ale szczególnie księdzu Zygmuntowi za pomoc i udostępnienie miejsca.
W trakcie mszy św. staraliśmy duchowo połączyć się z Ekipą z Goleniowa, która w tym samym czasie prowadziła rozważania drogi krzyżowej w swojej parafii a towarzyszyli im Ania i Jurek Kolbuszowie. Wielkie dzięki.
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy przesyłamy życzenia

Para Sektora Wielkopolska C Kazia i Maciej

 

Boże, modlę się za Ukrainę

Boże, modlę się za Ukrainę

Wiadomości z samej Ukrainy: w Odessie członkowie ekip żyją prawdziwymi cudami. Rakiety wystrzelone w kierunku osiedli mieszkalnych wpadły do ujścia rzeki i nie spowodowały strat. Czują ochronę Pana Boga z różnych stron, gdyż dotychczas sztorm uniemożliwiał desant z Morza Czarnego W Czerniowcach na razie jest spokojniej.

Jesteśmy wraz z Ukrainą ogromnie wdzięczni za modlitwę różańcową w intencji pokoju. W czwartek e marca również w tej intencji w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie ks. Stanisław Kosiorowski MIC odprawił Eucharystię. Wszystkim, którzy chcieliby poczuć ducha tej modlitwy załączamy nagranie dwóch pieśni właśnie z tej Eucharystii w tym “Boże, modlę się za Ukrainę”, które są śpiewane przez panią Ludmiłę Dudnik w języku ukraińskim.

Tak, jaki nformowali Helena i  Paweł słowa wsparcia i modlitwy płyną z całego świata. My dołączamy słowa z Włoch: 

Dear Beata and Marcin Pinkowscy,
we are Clelia and Gianni Passoni, responsible for Super Region Italy.

On behalf of the Italian equipiers, we express all our regret for the great suffering that this affair is causing everyone.
For now we are close to you in prayer of intercession so that it may first ofall change the heart of each of us and help us to make gestures of kindness towards any brother or sister we meet on our way and to plead for peace for all.

May Our Lady protect you, we embrace you united in prayer Clelia and Gianni Passoni

Cari Beata et Marcin Pinkowscy,
siamo Cleliae Gianni Passoni, responsabili della Super Regione Italia. A nome degli equipiers italiani esprimiamo tutto il nostro rammarico per latanta sofferenza  che questa vicenda sta provocando a tutti. Per ora vi siamo vicini nella preghiera di intercessione perchè possa primadi tutto cambiare il cuore di ognuno di noi e ci aiuti a compiere gesti dibontà verso qualsiasi fratello o sorella che incontriamo sulla nostrastrada  e per supplicare pace per tutti. Nostra Signora vi protegga , un abbraccio uniti nella preghiera Clelia eGianni Passoni

Drodzy Beato i Marcinie Pinkowscy,
Jesteśmy Clelia i Gianni Passoni, odpowiedzialni za Super Region Włochy. W imieniu włoskich ekip wyrażamy cały nasz żal z powodu wielkiego cierpienia, jakie ta sprawa powoduje dla wszystkich.Teraz jesteśmy blisko Was w modlitwie wstawienniczej, aby przede wszystkim odmieniła serce każdego z nas i pomogła nam czynić gesty życzliwości każdemu spotkanemu na naszej drodze bratu lub siostrze i wypraszać pokój dla wszystkich. Niech Matka Boża was chroni, obejmujemy was zjednoczeni w modlitwie.
Cleliai Gianni Passoni Łączymy sięw modlitwie różańcowej.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Zabawa Karnawałowa 05 luty 2022 Międzychód

Zabawa karnawałowa -Region 1 Sektor Wielkopolski END 05-02-2022r

Międzychód – Hotel” Neptun”

Spotkania w formie zabawy karnawałowej organizowane są od wielu lat.

Namieszała jednak pandemia i w 2021 r. takie spotkanie nie mogło się odbyć.

W tym też roku, ustalając plan pracy Sektora Wielkopolska C na 2021/2022 określiliśmy datę i miejsce spotkania- tak więc organizuje Ekipa Międzychód1 w Hotelu Neptun w Międzychodzie.

Całym motorem w działaniach dotyczących zabawy okazała się Kazia, która oświadczyła że bez względu na obostrzenia czy ilość uczestników zabawa się odbędzie.

Był moment, kiedy mieliśmy 4 zgłoszenia a termin był „tuż  tuż” zaproponowałem odwołanie wszystkiego- zdeterminowana Kazia nie dała za wygraną- zabawa się odbędzie.

I tak, w sobotę, 05 lutego o godz.19:15 słowami ”Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Szczęść Boże” i lampką szampana rozpoczęliśmy zabawę.

Do obiadu zasiedliśmy w 10 par (9 par z ekip) wraz  z księdzem proboszczem Romanem, który jak nam obiecał w styczniu na spotkaniu ekipowym  , pomimo niedawno przebytej choroby zaszczycił nas swoją obecnością. Dwa małżeństwa w ostatniej chwili z powodu izolacji i kwarantanny musiały odwołać swój przyjazd.

Do tańca przygrywał Piotr a śpiewała Beata. Z zadania wywiązali się wg. nas wzorowo-z Sali dotarły do nas same pozytywne opinie.

Bawiący się małżonkowie to: Magdalena i Artur; Ania i Jurek; Paulina i Marek; Jolanta i Idzi;

Ewa i Paweł; Ela i Andrzej; Danka i Marek; Małgosia i Bogdan; Agnieszka i Andrzej; Kazia i Maciej.

W trakcie wieczoru bawiliśmy się w „tańcu z balonami”  w „balu maskowym”- na szczęście w maseczkach  “nie cowidowych”

W pewnym momencie ok. godz. 22:30 na parkiet zaprosiliśmy do wspólnego tańca grupę polsko-francuskich gości pokazując –jak  potrafimy się bawić.

Osobnym punktem programu był quiz do którego pytania, odpowiedzi , nagrody i stosowne prezentacje przygotowali Ania i Jurek oraz Danka i Marek za co im bardzo dziękujemy. „Sorry” że nie zrobiłem tego niedzielnego poranka.

Wieczór przemknął bardzo szybko. Takiego spotkania nam bardzo brakowało co dało się zauważyć patrząc na dyskutujących, wspominających i planujących nowe spotkania i wycieczki małżonków.

Jeszcze raz , wszystkim  uczestnikom, parze przygrywającej , obsłudze Hotelu bardzo dziękujemy.

Tak jak było zaplanowane ok. godziny 2:00 odśpiewaliśmy pieśń „Kiedy ranne wstają zorze..” oraz „Magnifikat” i  zakończyliśmy spotkanie.

Międzychód , dnia 09-02-2022                                  Kazia i Maciej

CZYTAJ DALEJ

ŚWIADECTWO ZE SPOTKANIA KARNAWAŁOWEGO 05-02-2022

W sobotę 5 lutego 2022 mieliśmy okazję po raz pierwszy uczestniczyć w zabawie karnawałowej organizowanej przez Equipes Notre-Dame. Nasza obecność na zabawie stanęła pod znakiem zapytania z powodów epidemiologicznych. Bóg jednak czuwał nad nami i dodał nam przekonania, że chcąc wprowadzać rozwój duchowy w nasze życie małżeńskie powinniśmy poszerzać krąg znajomych – świadków żywej wiary.

          Właściciel hotelu Neptun – w którym odbywała się zabawa przywitał nas słowami “Bardzo miło nam Was powitać! Wszyscy czekaliśmy na Was!” I tak też rzeczywiście było. Byliśmy bardzo mile zaskoczeni otwartością uczestników oraz wzorcową organizacją zabawy. Czas minął na tańcach, rozmowach i atrakcjach przygotowanych przez organizatorów. Maskarada, taniec z balonami czy quiz wiedzy o spotkaniach karnawałowych END przekonał nas, że nawet w czasie pandemii ludzie wiary powinni umacniać się wspólnym spędzaniem czasu.

       Zabawę karnawałową rozpoczęliśmy i zakończyliśmy modlitwą, która zjednoczyła nas we wspólnym dziękczynieniu Boga w Trójcy Jedynemu. Owocem tego spotkania jest plan zawiązania na terenie powiatu grodziskiego nowej ekipy małżeństw chcących wspólnie dążyć do rozwoju duchowego.

         Dziękujemy organizatorom, wszystkim małżeństwom, właścicielowi hotelu, miłej obsłudze i profesjonalnemu zespołowi muzycznemu za dobroć, którą od Was otrzymaliśmy. Do zobaczenia na spotkaniach!

                                               Jolanta i Idzi

 

czytaj dalej…

Wspólne Kolędowanie 08 -01-2022r

 

Szczęść Boże !!!

Takiego spotkania naprawdę nam brakowało !!!  

Świetne, prawdziwe kolędowanie !!!

Mieliśmy ogromną przyjemność wziąć udział w

Bożonarodzeniowym kolędowaniu w Nowym Tomyślu

Zorganizowanym przez Ekipy z Nowego Tomyśla i Dąbrówki.

Oprawa muzyczna, śpiewy, dobór tekstów oraz wykonanie czytań – recytacji  

bardzo wymowne, sugestywne, oddające atmosferę ustawionego przed ołtarzem Żłóbka.

Bardzo dziękujemy – na pewno w imieniu wszystkich uczestników.        

    Pozdrawiamy . Życzymy wielu pomysłów

                    Kazia i Maciej

Międzychód , dnia 22-01-2022 r.

czytaj dalej…

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Liturgia dnia: