Zakończenie Roku Formacyjnego 26 czerwiec 2021 Zielona Góra


Szczęść Boże Nam wszystkim !!!
Minęło już „trochę” czasu od dnia, kiedy w parafii pw. św. Alberta w Zielonej Górze, 26 czerwca 2021 r. bardzo uroczyście zakończyliśmy rok formacyjny 2020/2021. Spotkanie przygotowały ekipy z Wolsztyna i Zielonej Góry. Pewna wyjątkowość tej uroczystości polegała na tym, iż w jej trakcie Kartę END przyjęło pięć z sześciu małżeństw pilotowanych przez Elę i Andrzeja. Wiedzieliśmy że jedno z małżeństw może mieć problem z przybyciem lecz ta para zjawiła się a odłożyć przyjęcie karty na późniejszy termin musiało – z przyczyn obiektywnych – inne małżeństwo.
Mszy św. przewodniczył gospodarz tamt. Parafii ksiądz proboszcz Zygmunt Zimnawoda w koncelebrze księdza Krzysztofa Musiała, pełniącego rolę Doradcy Duchowego Ekipy Sektora Wielkopolska C. Na zakończenie mszy św. a przed błogosławieństwem przyrzeczenie złożyli :
Sylwia i Marcin, Martyna i Sebastian, Monika i Łukasz, Agnieszka i Jakub, Katarzyna i Ryszard : otrzymali Ikonę św. Rodziny, zapaloną świecę oraz Kartę END.

Po podziękowaniach dla Eli i Andrzeja za trud włożony w pilotaż nowej ekipy


Powołaliśmy na Parę łącznikową Beatę i Darka.


Po zakończeniu mszy św. ks. Zygmunt zaprosił zgromadzonych na agapę na którą wszyscy ochotnie się udali.

Dla nas jako Pary Odpowiedzialnej Sektora Wielkopolska C zakończenie tego roku formacyjnego miało dodatkowo szczególny wymiar. Zakończyliśmy rok szczególnej posługi, w szczególnym czasie i ze szczególnymi zwrotami sytuacji.
Wiemy doskonale, że pandemia i związane z nią ograniczenia wymusiła na nas określone zachowania, konieczność zmiany ustalonych już terminów a przede wszystkim ograniczyła nam możliwość uczestniczenia w spotkaniach „ na żywo ”, które zawsze były dla nas szczególnym wydarzeniem dającym możliwość spotkania się, powspominania czy wspólnego układania planów na najbliższą przyszłość . Zdajemy sobie sprawę , że także my – Kazia i Maciej – byliśmy zaskakiwani nagłymi zwrotami sytuacji i nie zawsze umieliśmy zareagować w najwłaściwszy sposób za co bardzo serdecznie przepraszamy.
Wielką jednak nagrodą za włożoną pracę nas wszystkich, było właśnie przyjęcie do naszej wspólnoty Wielkopolska C , do Ruchu END młodych małżeństw pragnących dalsze swe życiowe plany układać zgodnie z przyjętą Kartą .
Dziękując wszystkim za pomoc w organizacji nie tylko tego spotkania chcemy powiedzieć, że szalenie pozytywne wrażenie zrobiło na nas miejsce i gospodarz parafii pw. św. Alberta i tak jak w rozmowach wspominaliśmy, miejsce to postaramy się wykorzystać jeszcze nie raz.
Na chwilę obecną , za nami spotkanie Ekipy Sektora Wielkopolska C – dnia 11 lipca 2021

oraz Kolegium Super Regionu , które odbyło się w Warszawie w dniach 24-26 lipca b.r.
a przed nami , jeszcze w sierpniu – Pielgrzymka do Andaluzji.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie i modlitwy w naszych intencjach życzymy Bożego Błogosławieństwa na nadchodzący czas, zapewniając, że pamiętamy o Was wszystkich w modlitwie.
Z Panem Bogiem .
Para Sektora Wielkopolska C Kazia i Maciej.

Ela odeszła…

Ela odeszła…

    Kościół wypełniony bliskimi, Jej zdjęcie przed ołtarzem ze znanym nam promiennym uśmiechem, żarliwie przez wszystkich odmawiana koronka do  Bożego Miłosierdzia, potem szczególnie przeżyta Msza św., grób tonący w kwiatach, bardzo wiele zamówionych mszy świętych. Wszystko to, pożegnanie i przebieg ceremonii pogrzebowej uzmysłowił nam, że nasza Elżbieta nie żyła dla siebie, ale dla wielu, zawsze gotowa świadczyć o nadzwyczajnym działaniu Boga w Jej życiu.
    Była z nami jakby od zawsze, dobra, pogodna, ciepła, współczująca, spiesząca z pomocą, rozmodlona. Ale także energiczna, a gdy była taka potrzeba bardzo konkretna. Modlitwą, ale także czynem, ogarniała licznych potrzebujących tego wsparcia.
    Wypełniała swoją chrześcijańską misję mimo długotrwałej ciężkiej choroby. Mieliśmy świadomość, że Dobry Bóg przedłużył Jej życie, było ono darowane by mogła świadczyć o Jego Miłosierdziu. Potrafiła rozmawiać i podpierać swoim optymizmem i ufnością w Bożą Opatrzność innych chorych, i co trzeba zaznaczyć, swoim optymizmem zarażała także lekarzy i pielęgniarki mówiąc im wprost o swojej wierze. Muzyka z filmu Misja, która zabrzmiała po pogrzebie nad Jej grobem, nie była przypadkowa – Ela była „misyjna”.
    Elżbieta odeszła 21 czerwca, świadoma, że kończy się Jej ziemska droga, żegnała się z najbliższymi, a na koniec została obdarowana przez męża szafarza wiatykiem.
    Choć Jej śmierć zasmuciła tak wielu, pozostawiła nadzieję, że jest teraz w dobrych, miłosiernych rękach naszego Ojca w Niebie, odprowadzona tam przez swoich Aniołów.

Przyjaciele z Ekipy A4

Wszystkim, którzy pomogli mi przeprawić łódź Eli na drugą stronę dziękuję z całego serca. Jestem wdzięczny za obecność duchową i praktyczną pomoc w trudnych dla naszej rodziny chwilach.
    Mirek z synami Mikołajem i Maciejem, synowymi Dagmarą i Kasią, wnukami Lenką i Filipem oraz całą rodziną.

2021.01.03 – Spotkanie kolędowe

2021.01.03 – Spotkanie kolędowe

Szczęść Boże!

W niedzielę 3-go stycznia miało miejsce spotkanie kolędowe online. Uczestniczyły w nim małżeństwa z sektorów Wielkopolska A i Wielkopolska B. Byli z nami również Danka i Marek Szczepaniak Para Odpowiedzialna za Region 1.

Rozpoczęliśmy spotkanie Słowem Bożym i komentarzem do niego ks. Piotra Szkudlarka. Rozważania zeszły na osobę św. Józefa. Zaintrygował nas Postacią ziemskiego Ojca Jezusa  i odesłał po więcej informacji do listu apostolskiego papieża Franciszka, opublikowanego 8 grudnia z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. Ksiądz zostawił nas również z zadaniem wypisania z Pisma Świętego i rozważenia wszystkich fragmentów dotyczących św. Józefa.

Bardzo cieszyliśmy się mogąc słyszeć kolędy śpiewane przez małżeństwa z naszego Ruchu. Każde małżeństwo śpiewało jedną zwrotkę ustalonej w ekipie kolędy. Wykonanie każdej ekipy wyglądało zupełnie inaczej. Jedna cała ekipa wykonała kolędę transmitując ją z kościoła swojego Doradcy Duchowego. W jednej ekipie pojawiło się pianino i akordeon. Oprócz gitary i ukulele pojawił się także bębenek na którym przygrywał ks. Piotr. Wiele radości sprawiły nam ekipy w których do śpiewu dołączyły dzieci lub wnuki. Podziwialiśmy cierpliwość najmłodszych czekających dzielnie na swoją kolej.

Spotkanie obudziło w nas dużo radości i wdzięczności.

Agnieszka i Piotr Zielińscy

Sesja Formacyjna

Sesja Formacyjna

Z początkiem nowego roku formacyjnego Ruchu END pod hasłem „Małżeństwo – sakrament misji”,
odbyła się 26 września 2020 r.Sesja dla Par Odpowiedzialnych i Par Łącznikowych.
Zaproszone małżeństwa najpierw spotkały się w kościele
pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie na Adoracji Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził Doradca Duchowy Sektora Wielkopolskiego C ks. Krzysztof Musiał.
Po osobistym spotkaniu z adorowanym Chrystusem uczestnicy przeszli do Domu Katechetycznego, gdzie odbyła się Sesja.
Para Odpowiedzialna za Sektor Wielkopolski C, Kazimiera i Maciej Związek, powitała serdecznie wszystkie przybyłe małżeństwa oraz doradcę duchowego Sektora.
Prowadzący przekazali informacje o obowiązkach Par Odpowiedzialnych i Par Łącznikowych w odniesieniu do Ekip Podstawowych i Pary Sektora. Zostały poruszone sprawy związane ze spotkaniem ekipy podstawowej, omawianiem tematu formacyjnego oraz rolą doradcy duchowego w ekipie.
Po przerwie na smaczny posiłek rozwinęła się dyskusja na temat możliwych problemów, które mogą wystąpić w życiu ekipy oraz nad sposobami ich rozwiązywania. Podjęto również na dyskusji pomysł stworzenia spotkań Mix-ekip.
Para Odpowiedzialna za Sektor C przypomniała również o zaplanowanych wydarzeniach i spotkaniach, które odbędą się w Sektorze, na które serdecznie zapraszała, przedstawiła na koniec kilka komunikatów organizacyjnych.
Niezwykle owocne spotkanie zakończył wspólny Magnifikat oraz kapłańskie błogosławieństwo dla obecnych małżeństw i ich ekip na posługę w bieżącym roku formacji duchowej.

Mirosława i Paweł Wachowiakowie

Rozpoczęcie Roku Formacyjnego 2020/2021 dnia 05-09-2020r w Międzychodzie

„Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie !!! Szczęść Boże !!!

Tymi słowami, jako pełniąca od niedawna posługę Pary Odpowiedzialnej Sektora Wielkopolska. C END powitaliśmy małżonków, dzieci oraz księży przybyłych na rozpoczęcie roku formacyjnego 2020/2021 w dniu 05 września 2020 r. w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie.
Pomimo wielu obaw co do zaplanowanej formy i treści spotkania ( organizujemy je pierwszy raz ) rozpoczęliśmy je zgodnie z planem Koronką do Miłosierdzia Bożego prowadzoną przez ks. Romana Grocholskiego – proboszcza tut. parafii. Następującą po koronce mszę św. prowadził – w koncelebrze z ks. Romanem – i homilię wygłosił ks. Krzysztof Musiał – Doradca Duchowy Ekipy Sektora.
Po homilii przystąpiliśmy do powołania :
– Pary Pilotującej – Paulina i Marek ;
– Pary Łącznikowej – Bogumiła i Andrzej ;
– Par Odpowiedzialnych Ekip Podstawowych
Po powołaniach kontynuowaliśmy mszę św.
Modlitwę powszechną przedstawił Krzysztof z córką Joasią.
Z darami do stołu ołtarza podeszli Basia, Ela i Kaziu.
Chcieliśmy tutaj wspomnieć dziękując b. serdecznie za przepiękną oprawę muzyczną panu organiście Krystianowi i jego żonie Kasi oraz kościelnemu Panu Wiesiowi za przygotowanie ołtarza.
Na zakończenie mszy św. zaprosiliśmy wszystkich na agapę przygotowaną w innej części miasta – Szkoła Podstawowa nr 1.
W trakcie agapy podzieliliśmy zebranych na grupy, wręczyliśmy temat do rozważań oddając w międzyczasie dzieci paniom animatorkom.
Po konkretnym obiedzie i „małej czarnej” z ciastkiem przeszliśmy do przygotowanych miejsc na krótkie rozważania tematu.
Wracając do kawy i słodkości prowadziliśmy gwarne, szczere, bardzo twórcze rozmowy – ich intensywność może świadczyć tylko o tym, jak bardzo stęskniliśmy się za spotkaniami w liczniejszym gronie. Jako statystykę podamy, że dorosłych było 70 osób i 34 dzieci – niezła gromadka.
Mamy nadzieję, że mimo drobnych wpadek organizacyjno-słownych spotkanie odbyło się w miłej ,rodzinnej, apostolskiej atmosferze.
Jeszcze raz wszystkich bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za szczerość, oddanie i wyrozumiałość.
Para Odpowiedzialna Sektora Wielkopolska. C END – Kazia i Maciej.

W załączeniu kilka zdjęć dzięki pracy Darka i Andrzeja.

END KOLEGIUM Borzęcin 01-03.08.2020

Szczęść Boże !!!

Jeszcze nie tak dawno termin Kolegium SR w Borzęcinie Dużym był tylko zapisaną datą budzącą trochę obaw i niepewności. Dzisiaj – 05-08-2020 r. jesteśmy już  2 dni po tym wydarzeniu. Dojechaliśmy sprawnie i bez przeszkód. Po przyjeździe otrzymaliśmy plan rozpisany co do minuty – bardzo napięty a ilość zaplanowanych wydarzeń trochę  nas przeraziła. Mieliśmy jednak wyobrażenie, że informacji do przekazania jest niewspółmiernie dużo, biorąc pod uwagę także fakt iż może padać wiele pytań od uczestników. Jednak najszybciej czas uciekał na spotkaniach w ekipach mieszanych przy dzieleniu się Słowem Bożym. Skład ekip ustalony został przez organizatorów – Helenkę i Pawła. Było to bardzo ważne w kontekście podejmowanych rozważań a co się z tym wiąże ich ciągłości.

Wielkim przeżyciem były msze św. obsługiwane każdego dnia przez inny Region. Każda z nich miała swój, niepowtarzalny charakter – wydawać się może że to nie jest możliwe przy określonym, znanym wszystkim rytuale  – a jednak.

Wielkie wrażenie wywarli na nas licznie przybyli uczestnicy z Węgier – reprezentowali Region 4 bardzo wyraziście.

Zakończenie niedzieli to wieczorne ognisko przy którym pośpiewaliśmy pieśni i piosenki, były także udane próby tańca pomimo uciążliwych warunków ( pod nogami trawa a w powietrzu komary ) mimo to było bardzo miło.

Wielkie podziękowanie za cały trud związany z organizacją i prowadzeniem Kolegium  skierować winniśmy  do Helenki i Pawła Kukułowicz Pary Odpowiedzialnej za Super Region.

Udział w Kolegium uświadomił nam, że pracy przed nami ogrom. Podjęliśmy się wielkiego wyzwania a na Kolegium byliśmy zdaje się jedynym małżeństwem rozpoczynającym swoją posługę jako Para Odpowiedzialna Sektora w związku z czym mieliśmy  pytań i wątpliwości znacznie więcej niż pozostali. Wiele się dowiedzieliśmy ale stwierdzamy także, że  mamy ogromne braki. Wszystko jednak w rękach Pana, bez którego nie było by nas w tym miejscu, więc jeżeli nas powołał to na pewno nie pozostawi nas samym sobie.

Jest to pierwsza informacja przekazana Wam drodzy Małżonkowie, przez nas jako Para Odpowiedzialna Sektora Wielkopolska C  za pośrednictwem tej strony. Mamy nadzieję, że w miarę szybko i sprawnie opanujemy jej obsługę i będziemy przekazywać Wam informacje w związku z czym prosimy o możliwie częste zaglądanie na naszą stronę oraz kierowanie uwag co do jej treści i sposobu redagowania – tego też się uczymy. Informujemy , że dla potrzeb – naszych sektorowych i nie tylko – kontaktów utworzony został dodatkowy adres emailowy : end.kmzwiazek@gmail.com za pośrednictwem którego będziemy również się kontaktować – przekazując Wam informacje ale także oczekując na niektóre odpowiedzi.

W załączeniu kilka zdjęć z Kolegium.

Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie – prosimy o modlitwę  – Para Sektora Wielkopolska C Kazia i Maciej Związek.

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: