SPOTKANIE TRÓJMIEJSKICH EKIP NA ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACYJNEGO 2023/2024

W niedzielę 9 czerwca 2024 roku w ogrodzie parafii pw. św. Mikołaja w Gdyni, w licznym składzie, spotkały się 4 ekipy z terenu Trójmiasta.
Gospodarzem miejsca był doradca duchowy ekipy 3 ks. Jacek Socha.
Spotkanie było również okazją do poznania nowej ekipy – pilotowanej przez Magdę i Zygmunta Zmuda Trzebiatowskich.
Nowo zawiązana ekipa wyróżnia się największą ilością dzieci i bardzo szybko zgrała się z pozostałymi trójmiejskimi grupami.

Spotkanie było okazją do prezentacji ostatniego roku działalności wszystkich ekip.
Owocnie spędziliśmy czas na rozmowach przy pysznym grillu, ciastach i kawie serwowanej przez „endowych” kucharzy i baristów.

Lucyna i Krzysztof Wysoccy –  nasza Para Łącznikowa z Poznania – opowiedziała nam o działaniach Ruchu
na rzecz młodych małżeństw i narzeczonych oraz przygotowaniach do Światowego Zjazdu END w Turynie w lipcu tego roku.

Nasze spotkanie miało charakter towarzyski i było dobrą okazją do podsumowania działalności środowiska trójmiejskiego END w minionym roku formacyjnym. Zakończyliśmy Mszą Świętą. w której modliliśmy się między innymi o owoce działalności Equipes Notre-Dame.

Kaja i Kuba Pietruszewscy

Warsztaty w Swarzewie styczeń 2024

Kochani!
W dniach 18-21 stycznia 2024 przeżywaliśmy warsztaty zorganizowane w Swarzewie w domu rekolekcyjnym Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa koło Pucka. Były to warsztaty o komunikacji, które pozwoliły nam odnowić wiedzę, ale i poszerzyć jak dobrze rozmawiać i prowadzić dialog by coraz lepiej się rozumieć i budować naszą jedność w małżeństwach i nie tylko.

Dziękujemy bardzo Kasi i Piotrowi,
którzy prowadzili nas przez meandry komunikacji NVC.

 

Gdańsk Wielkopostny Dzień Skupienia

W sobotę, 16 marca, ekipy z Trójmiasta spotkały się na Wielkopostnym Dniu Skupienia w Gdańsku.
Gościliśmy w parafii pw. Św. Judy Tadeusza. Rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu oraz Mszą Świętą.
Obecne były małżeństwa z gdańskich ekip oraz doradca duchowy ekipy R1T2, proboszcz goszczącej nas parafii, ksiądz Łukasz Idem.

Krótką konferencję poprowadzili dla nas Para Odpowiedzialna za nasz Region Danka i Marek Szczepaniakowie.
Przypomnieli najważniejsze myśli ojca Caffarela na temat znaczenia modlitwy osobistej, w tym wezwanie do poświęcenia na nią „choć 1/96 dnia”. Podzielili się też własnym świadectwem takiej modlitwy – jej wpływem na ich małżeństwo, rodzinę i rozwój wiary.
Podkreślili, jak ważne dla każdego z nas jest świadome wygospodarowanie w naszym życiu tych 10-15 minut dziennie
na indywidualne spotkanie z Bogiem, tak by nic innego w tym czasie nie robić;
i jak dzięki takiemu spotkaniu łatwiej iść dalej w życiowe obowiązki z radością i Bożą mocą.

Po tej części dnia, rozeszliśmy się do spotkań w grupach mieszanych.
Dzieliliśmy się przemyśleniami na temat tego, jak przyjmujemy życiowe krzyże w życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym.
Zastanawialiśmy się czy pozwalamy Jezusowi nieść nasze krzyże czy raczej się buntujemy, i czy zauważamy krzyże bliskich nam osób.

Zakończyliśmy wspólnym posiłkiem i rozmowami.
Dziękujemy za wspólną modlitwę i czekamy na dalsze ekipowe spotkania!
Basia i Konrad Danielowie

Wielkopostny Dzień Skupienia Trójmiasto 19 marca 2023

KLIKNIJ *DZIEŃ SKUPIENIA TRÓJMIEJSKICH EKIP ZA NAMI.

KLIKNIJ *ZAPRASZAMY DO NAS NA REKOLEKCJE ;-)

W klimatycznej scenerii otoczonego lasem sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku 19 marca odbył się
kolejny Dzień Skupienia Ekip E.N.D. z Trójmiasta. W Trójmieście są takie cztery i większość rodzin na co dzień w nich skupiona, pojawiła się by wspólnie modlić się, dzielić się refleksją, lepiej poznawać wzajemnie oraz planować przyszłość i kolejne działania.
Miło jest znów się spotykać, dowiadywać co u pozostałych rodzin, których nie widuje się na co dzień, a później usiąść i wspólnie wysłuchać konferencji o drodze formacji chrześcijańskich małżeństw, którą proponują Ekipy Notre Dame. Teoria oczywiście wszystkim znana, ale przesiana przez sito osobistych doświadczeń i świadectwa, brzmi zupełnie inaczej, przekonuje i pociąga.
Słuchanie opowieści Lucyny i Krzysztofa – małżeństwa, które od 21 lat, odkąd w Polsce działają END, współtworzy je, rozwija rozwijając własny związek to bardzo dobre doświadczenie, które warto docenić.
Te własne doświadczenia małżeństw wybrzmiały również podczas krótkiej pracy w grupach dzielenia się rozważaniami i własnym życiem.
Mimo tego, że w salkach zasiadły ze sobą osoby z różnych ekip, a zatem nieznające się zbyt dobrze, rozmowa była bardzo otwarta, a gotowość do opowiadania o własnych doświadczeniach – ogromna. To zresztą cecha tych spotkań, gdzie wszystko co się dzieje, dzieje się w wolności. Jedni mają przestrzeń na mówienie, inni na słuchanie i wszystko się doskonale uzupełnia, zwłaszcza gdy małe dzieci równolegle mają swoje zajęcia z doświadczoną animatorką.
Po obiedzie i kuluarowych rozmowach była okazja do wspólnej Drogi Krzyżowej, wiodącej dookoła kościoła. Rozważania towarzyszące wędrówce przygotowały różne małżeństwa – to nasz wspólny wkład, ale i świadectwo różnorodności refleksji i opowiadania o swoich myślach.
Droga krzyżowa zakończyła się przed wejściem do kościoła – zupełnie nieprzypadkowo, bo kolejnym punktem naszego spotkania była msza święta. Msza to nie tylko okazja do wspólnej modlitwy, ale i zadbania o jej oprawę – tu miały okazje wykazać się dwie z ekip, choć szarża Mariusza Ossowskiego, który spontanicznie zaśpiewał psalm pozwala uznać również wkład trzeciej ekipy za istotny.

Ostatnim elementem, kończącym msze, było podziękowanie Oli i Robertowi Matusiakom za ostatnie dwa lata służby jako pary łącznikowej a na ich miejsce powołanie aż dwóch par łącznikowych, które od tej pory będą dbać o łączność Trójmiasta z Regionem. O ile dla Lucyny i Krzysztofa Wysockich to kolejne już takie doświadczenie, o tyle dla Magdy i Olka Neymanów – zupełnie nowe. Trzymamy zatem kciuki i będziemy wspierać najlepiej jak potrafimy. A po mszy było jeszcze godzinne spotkanie par łącznikowych z parami odpowiedzialnymi za poszczególne Ekipy. To okazja, by porozmawiać o sytuacji w poszczególnych ekipach, o troskach, nadziejach i planach, szczególnie tych, które może uda zrealizować się szerszym składem. Pojawiły się zatem nowe pomysły, padły też obietnice odwiedzenia poszczególnych Ekip. Już zaczynamy zatem wyczekiwać. Przy okazji bardzo dziękujemy Dance i Markowi Szczepaniakom za świetną organizację spotkania a gospodarzom miejsca – OO. Zmartwychwstańcom za gościnę.

Magda i Zygmunt Zmuda – Trzebiatowscy

Rozpoczęcie roku formacyjnego 10 września. Trójmiasto.

10 września 2022 roku w Gdyni odbyło się rozpoczęcie roku formacyjnego 2022/23. Ekipy z Pomorza spotkały się w Gdyni dzięki uprzejmości Ojców Jezuitów na terenie prowadzonej przez nich szkoły. Pierwsza część spotkania przeznaczona była dla tegorocznych par odpowiedzialnych. Nastąpiło też przekazanie materiałów formacyjnych i „Listu”. Następnie obecne pary małżeńskie oraz doradcy duchowi z ekip trójmiejskich wysłuchali dwóch konferencji. Hanna i Kazimierz Brezowie podzielili się praktycznymi radami na sposób przygotowywania się do spotkań ekip i pracy z materiałami formacyjnymi. Basia i Krzysztof Stasiakowie, Para Sektora Kujawskiego opowiedzieli co Ruch END daje im, ich małżeństwu i ich rodzinie. W skupieniu podczas konferencji pomogła zorganizowana na ten czas opieka dla naszych dzieci.

Po przerwie i wspólnym obiedzie odbyły się spotkania w grupach mieszanych.
Dzieliliśmy się naszymi odpowiedziami – które często przybierały formę świadectw – na trzy następujące pytania:
1. Dlaczego przystąpiliśmy do Ruchu?
2. Co daje nam Ruch?
3. W jaki sposób przygotowujemy się do spotkania  ekipy?

Najistotniejsze konkluzje tych rozmów każda grupa przedstawiła potem na forum.
Podzieliliśmy się przede wszystkim tym, co podobnie odczuwamy.

Następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej koncelebrowanej przez ojca Artura Wyzinę, doradcę duchowego ekipy R1T1 oraz księdza Łukasza Idema, doradcę ekipy R1T2.

Na koniec para łącznikowa Rejonu Trójmiasta,
Aleksandra i Robert Matusiakowie przedstawili nam plany Ruchu na ten rok.

 

Boże, modlę się za Ukrainę

Wiadomości z samej Ukrainy: w Odessie członkowie ekip żyją prawdziwymi cudami. Rakiety wystrzelone w kierunku osiedli mieszkalnych wpadły do ujścia rzeki i nie spowodowały strat. Czują ochronę Pana Boga z różnych stron, gdyż dotychczas sztorm uniemożliwiał desant z Morza Czarnego W Czerniowcach na razie jest spokojniej.

Jesteśmy wraz z Ukrainą ogromnie wdzięczni za modlitwę różańcową w intencji pokoju. W czwartek e marca również w tej intencji w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie ks. Stanisław Kosiorowski MIC odprawił Eucharystię. Wszystkim, którzy chcieliby poczuć ducha tej modlitwy załączamy nagranie dwóch pieśni właśnie z tej Eucharystii w tym “Boże, modlę się za Ukrainę”, które są śpiewane przez panią Ludmiłę Dudnik w języku ukraińskim.

Tak, jaki nformowali Helena i  Paweł słowa wsparcia i modlitwy płyną z całego świata. My dołączamy słowa z Włoch: 

Dear Beata and Marcin Pinkowscy,
we are Clelia and Gianni Passoni, responsible for Super Region Italy.

On behalf of the Italian equipiers, we express all our regret for the great suffering that this affair is causing everyone.
For now we are close to you in prayer of intercession so that it may first ofall change the heart of each of us and help us to make gestures of kindness towards any brother or sister we meet on our way and to plead for peace for all.

May Our Lady protect you, we embrace you united in prayer Clelia and Gianni Passoni

Cari Beata et Marcin Pinkowscy,
siamo Cleliae Gianni Passoni, responsabili della Super Regione Italia. A nome degli equipiers italiani esprimiamo tutto il nostro rammarico per latanta sofferenza  che questa vicenda sta provocando a tutti. Per ora vi siamo vicini nella preghiera di intercessione perchè possa primadi tutto cambiare il cuore di ognuno di noi e ci aiuti a compiere gesti dibontà verso qualsiasi fratello o sorella che incontriamo sulla nostrastrada  e per supplicare pace per tutti. Nostra Signora vi protegga , un abbraccio uniti nella preghiera Clelia eGianni Passoni

Drodzy Beato i Marcinie Pinkowscy,
Jesteśmy Clelia i Gianni Passoni, odpowiedzialni za Super Region Włochy. W imieniu włoskich ekip wyrażamy cały nasz żal z powodu wielkiego cierpienia, jakie ta sprawa powoduje dla wszystkich.Teraz jesteśmy blisko Was w modlitwie wstawienniczej, aby przede wszystkim odmieniła serce każdego z nas i pomogła nam czynić gesty życzliwości każdemu spotkanemu na naszej drodze bratu lub siostrze i wypraszać pokój dla wszystkich. Niech Matka Boża was chroni, obejmujemy was zjednoczeni w modlitwie.
Cleliai Gianni Passoni Łączymy sięw modlitwie różańcowej.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
trojmiasto@end.org.pl
malopolska@end.org.pl
pomorze.zachodnie@end.org.pl

Liturgia dnia: