Wielkopostny Dzień Skupienia 28 01 2023 – sektor Kujawski

Pod hasłem „Asceza chrześcijańska a reguła życia” odbył się w Licheniu wielkopostny dzień skupienia sektora kujawskiego Ruchu Equipes Notre-Dame. W spotkaniu zorganizowanym w sobotę, 25 lutego, wzięło udział ok. 80 osób.

– Jak co roku spotykamy się w Licheniu na wielkopostnym dniu skupienia. Raz w miesiącu spotykamy się na formacji małżeńskiej, a kilka razy w roku organizujemy spotkania w większym gronie. W trakcie tego dnia skupienia do Lichenia zawitały małżeństwa zrzeszone w sektorze kujawskim EN-D, w skład którego wchodzą 4 diecezje: włocławska, bydgoska, toruńska i łowicka – wyjaśnili państwo Barbara i Krzysztof Stasiakowie z Kutna, para odpowiedzialna za sektor kujawski.
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od udziału we wspólnej Eucharystii oraz drodze krzyżowej w kościele parafialnym pw. św. Doroty. Następnie małżonkowie udali się do domu rekolekcyjnego „Betania”, aby wysłuchać konferencji przygotowanej przez ks. Zbigniewa Grygorcewicza MIC, sanktuaryjnego duszpasterza, który jest jednocześnie Doradcą Duchowym licheńskich ekip Ruchu EN-D.
– Zawsze staramy się, aby nasze spotkanie miało jeden ogólny temat, nad którym się pochylamy. W tym roku rozważamy jeden z punktów naszej formacji, to znaczy w jaki sposób reguła życia ma się do ascezy chrześcijańskiej – dodali państwo Stasiakowie.
W trakcie konferencji ks. Grygorcewicz wyjaśnił jak głęboko, jako chrześcijanie, tkwimy w formalizmie religijnym. Cytował fragment z Księgi Proroka Joela, który słyszeliśmy w Środę Popielcową – „rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty”. Przywołał także słowa z proroka Izajasza – „ten lud czci mnie tylko wargami, lecz sercem jest daleko ode mnie”.
Zwrócił także uwagę na sposób działania szatana, który uderza w nas, gdy jesteśmy zmęczeni, słabi, osamotnieni. – Tak, jak kusił Jezusa po 40 dniach poszczenia na pustyni, tak samo i dziś stara się nas zniewolić, abyśmy wpadli w sidła grzechu; kusi nas w różny sposób np. pokusą nieakceptowania swojego życia czy też pokusą pieniądza – mówił kapłan zachęcając jednocześnie do trwania w modlitwie, która jest najlepszą obroną przez atakami złego ducha.
Po wysłuchaniu konferencji uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy, w których każdy mógł odnieść się do słów kapłana oraz własnego doświadczenia związanego z poruszonym tematem.
Małżonkowie zrzeszeni w Ruchu Equipes Notre-Dame starają się wypełniać w swoim codziennym życiu pewne określone zadania, tj, modlitwę osobistą oraz małżeńską lub rodzinną, regularne czytanie i rozważanie Pisma św., raz w roku uczestnictwo w rekolekcjach, raz w miesiącu dialog małżonków z zaproszeniem na te rozmowę także Boga, miesięczna wewnętrzna praca nad słabościami poprzez ustalenie reguły i jej przestrzeganie i ostatni z punktów, które starają się wypełniać małżonkowie to spotkanie formacyjne.
W Polsce istnieją 3 regiony Ruchu Equipes Notre-Dame. W parafii pw. św. Doroty w Licheniu działają 2 ekipy zrzeszające 9 małżeństw.

ROBERT ADAMCZYK

Link do artykułu: www.lichen.pl/end-3-23/

Przyjęcie Karty w Bydgoszczy 28.01.2023 r. – sektor Kujawski

28 01 2023 w parafii Św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy nasz sektor powiększył się o nową ekipę. Po ukończonym rocznym pilotażu prowadzonym przez Mirkę i Romana Sieradzkich 4 małżeństwa wzięły udział w dniu dniu skupienia którego ukoronowaniem była sprawowana przez ks. Bogusława Chomę. Na jej zakończenie małżonkowie uroczyście przyjęli kartę END. Nietypowym elementem tego uroczystego dnia była możliwość obejrzenia przez chętnych członków ekip END premiery spektaklu baletowego w Operze Novej w Bydgoszczy podczas którego jednym z występujących na scenie solistów był jeden z mężów z nowo powstałej ekipy.

Obchody Święta Karty Ekip Notre Dame sektora kujawskiego 10.12.2022.

W dniu 10.12.2022 w Kutnie w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kutnie, odbyło się spotkanie w ramach obchodów święta karty Ekip Notre Dame. Spotkało się ponad 70 członków naszego ruchu z sektora kujawskiego END. Wspólnie wysłuchaliśmy konferencji Hanny i Kazimierza Brezów pt. „ Dzielenie materiałem formacyjnym na spotkaniu ekipy” i rozważaliśmy w ekipach mieszanych tę część naszej pracy formacyjnej. Później była wspólna eucharystia ,w której krzepiące słowo w homilii skierował do nas Doradca Duchowy sektora Ks. Robert Awerjanow w kościele św. Wawrzyńca .Następnie obiad w rodzinnej atmosferze i przytulnych salach szkoły katolickiej, przyjacielskie rozmowy i modlitwa na zakończenie spotkania.

 

Rozpoczęcie roku formacyjnego 2022/2023 sektora kujawskiego.

17 września 2022 w Parafii p.w. bł. Michała Kozala w Lipnie miało miejsce rozpoczęcie roku formacyjnego sektora kujawskiego END. W spotkaniu wzięło udział ponad 90 osób.

Spotkanie dla wszystkich chętnych poprzedziła krótka sesja dla par odpowiedzialnych ekip, poświęcona przypomnieniu zadań pary odpowiedzialnej i zasad prawidłowej komunikacji podczas dzielenia na naszych spotkaniach.

Częścią centralną tego dnia była eucharystia, po której nowi członkowie naszego ruchu przyjęli zobowiązanie przestrzegania karty ekip, natomiast Renata i Tomasz Matczakowie oraz Aneta i Marek Zadrąg będą pełnić posługę par łącznikowych.
Ks. Rafał Zieliński przedstawił konferencję pt. „ Rozwiązywanie konfliktów w małżeństwie”, która stała się podstawą do dzielenia dla małżonków podczas spotkania w ekipach mieszanych.

Wspaniała atmosfera braterstwa i gościnności gościła w porze obiadowo deserowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym, zwłaszcza gospodarzom za możliwość rozpoczęcia nowego roku naszej formacji w tak wspaniałej atmosferze i warunkach.

Wielkopostny Dzień Skupienia w Licheniu

26 03 w Licheniu odbył się wielkopostny dzień skupienia naszego sektora. Ponad 30 małżeństw miało okazję pochylić się nad tajemnica spotkania z miłosiernym Ojcem i przemyśleć który z Jego synów jest bliższy naszym postawom dzięki konferencji KS. Zbigniewa Borkowskiego. Potem mieliśmy okazję podzielić się naszym doświadczeniem miłosierdzia w małżeństwie i doświadczyć wspólnej drogi krzyżowej.

Dzień Ojca w Skierniewicach, zorganizowane we współpracy z mężczyznami z END z sektora kujawski

Specjalne rekolekcje tylko dla mężczyzn, zorganizowane we współpracy z mężczyznami z END z sektora kujawskiego, poprowadzili ks. Robert Awerjanow, proboszcz parafii św. Floriana z Bedlna, referent ds. duszpasterstwa rodzin, i Krzysztof Stasiak, mąż, ojciec, katecheta z Kutna, od lat formujący się w Équipes Notre-Dame. Zwieńczeniem spotkania była Msza św., której przewodniczył ks. Adam Kwaśniak, proboszcz parafii na Rawce.

Męskie spotkanie rozpoczęło się w Godzinie Miłosierdzia Koronką do Bożego Miłosierdzia, po której nastąpiła krótka konferencja, będąca przygotowaniem do adoracji Najświętszego Sakramentu. Wygłosił ją Marek Kozłowski, teolog i katecheta. Adorację i śpiew poprowadził zespół Good Band, złożony z samych mężczyzn. Po błogosławieństwie panowie wysłuchali konferencji “Stawać się ojcem – proces, który się nie kończy”. Był to dwugłos ks. Awerjanowa i K. Stasiaka.

Kapłan na progu konferencji wskazał na trzy najważniejsze relacje w życiu mężczyzny: na więzi z własnym ojcem, z najważniejszymi kobietami – matką i żoną oraz z Bogiem. – Te trzy relacje są dla mężczyzny najważniejsze. W nich ujawnia się, kim naprawdę jesteśmy. W nich także kształtuje się nasza tożsamość mężczyzny – mówił ks. Awerjanow.

Kapłan podkreślił, jak ważna jest relacja z własnym ojcem. – To, jakie mieliście relacje ze swoimi ojcami, będzie wpływało na relacje z waszymi dziećmi. Będąc już ojcem, być może będziesz chciał lub nawet musiał naprawić tę relację. Każdy ma swoją indywidualną drogę, bagaż doświadczeń, ale zawsze można spróbować zrozumieć swojego ojca przez spojrzenie na doświadczenie jego relacji z jego ojcem. Można też spróbować przebaczyć mu w sercu i modlić się za niego i za waszą relację – zachęcał kapłan.

Ksiądz Awerjanow omówił kolejne etapy stawania się ojcem: wchodzenie w ojcostwo, bycie ojcem nastolatka, dorosłego dziecka. Nie pominął też troski i dbałości o dobrą relację z Bogiem Ojcem. Do każdego omawianego etapu odnosił się K. Stasiak, który z obecnymi w świątyni mężczyznami dzielił się świadectwem swojego dorastania do ojcostwa.

Na zakończenie konferencji mężczyźni otrzymali “list od Boga Ojca”.

– To było piękne, męskie spotkanie, bardzo owocne, choć nie zawsze radosne. Wspomnienia z dzieciństwa obecnych ojców często nie były miłe i niewielu może swoich ojców uznać za przykład ojcowskiej opieki. Mój ojciec nigdy mnie nie przytulił i nigdy nie powiedział mi, że jest ze mnie dumny. Dopiero w objęciach Boga Ojca mogłem znaleźć ukojenie i spokój, a list, który dziś od Niego dostałem, jest dowodem prawdziwej miłości. Wierzę, że Bóg Ojciec pomoże mi być lepszym ojcem niż mój tata dla mnie – wyznał Jacek Sawicki.

Materiał ze  strony: Gość Niedzielny

Boże, modlę się za Ukrainę

Wiadomości z samej Ukrainy: w Odessie członkowie ekip żyją prawdziwymi cudami. Rakiety wystrzelone w kierunku osiedli mieszkalnych wpadły do ujścia rzeki i nie spowodowały strat. Czują ochronę Pana Boga z różnych stron, gdyż dotychczas sztorm uniemożliwiał desant z Morza Czarnego W Czerniowcach na razie jest spokojniej.

Jesteśmy wraz z Ukrainą ogromnie wdzięczni za modlitwę różańcową w intencji pokoju. W czwartek e marca również w tej intencji w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie ks. Stanisław Kosiorowski MIC odprawił Eucharystię. Wszystkim, którzy chcieliby poczuć ducha tej modlitwy załączamy nagranie dwóch pieśni właśnie z tej Eucharystii w tym “Boże, modlę się za Ukrainę”, które są śpiewane przez panią Ludmiłę Dudnik w języku ukraińskim.

Tak, jaki nformowali Helena i  Paweł słowa wsparcia i modlitwy płyną z całego świata. My dołączamy słowa z Włoch: 

Dear Beata and Marcin Pinkowscy,
we are Clelia and Gianni Passoni, responsible for Super Region Italy.

On behalf of the Italian equipiers, we express all our regret for the great suffering that this affair is causing everyone.
For now we are close to you in prayer of intercession so that it may first ofall change the heart of each of us and help us to make gestures of kindness towards any brother or sister we meet on our way and to plead for peace for all.

May Our Lady protect you, we embrace you united in prayer Clelia and Gianni Passoni

Cari Beata et Marcin Pinkowscy,
siamo Cleliae Gianni Passoni, responsabili della Super Regione Italia. A nome degli equipiers italiani esprimiamo tutto il nostro rammarico per latanta sofferenza  che questa vicenda sta provocando a tutti. Per ora vi siamo vicini nella preghiera di intercessione perchè possa primadi tutto cambiare il cuore di ognuno di noi e ci aiuti a compiere gesti dibontà verso qualsiasi fratello o sorella che incontriamo sulla nostrastrada  e per supplicare pace per tutti. Nostra Signora vi protegga , un abbraccio uniti nella preghiera Clelia eGianni Passoni

Drodzy Beato i Marcinie Pinkowscy,
Jesteśmy Clelia i Gianni Passoni, odpowiedzialni za Super Region Włochy. W imieniu włoskich ekip wyrażamy cały nasz żal z powodu wielkiego cierpienia, jakie ta sprawa powoduje dla wszystkich.Teraz jesteśmy blisko Was w modlitwie wstawienniczej, aby przede wszystkim odmieniła serce każdego z nas i pomogła nam czynić gesty życzliwości każdemu spotkanemu na naszej drodze bratu lub siostrze i wypraszać pokój dla wszystkich. Niech Matka Boża was chroni, obejmujemy was zjednoczeni w modlitwie.
Cleliai Gianni Passoni Łączymy sięw modlitwie różańcowej.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Święto Karty – Sektor Kujawski

11 grudnia 2021 w Łubiance uroczystą mszą św. rozpoczęło się spotkanie sektora kujawskiego Ekip Notre Dame z okazji święta karty. Wspólna modlitwa a następnie spotkanie w Diecezjalnym Centrum Kultury w zamku bierzgłowskim było okazją do przypomnienia wartości daru jakim jest nasza Karta. Mieliśmy okazję cieszyć się z daru wspólnoty ale także dzięki konferencji ks. Rajmunda Ponczka przemyśleć mury jakie budujemy między nami i Bogiem ale też zobaczyć jakie narzędzia daje nam formacja END by te mury burzyć.

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Liturgia dnia: