Priecīgus Ziemassvētkus – Życzenia Bożonarodzeniowe z Łotwy

Lai Jēzus iemājo mūsu sirdīs, mūsu ģimenēs, mūsu darba vietās un visur, kur vien iesim!
Lai Dieva mīlestība, miers un Vina Valstība ir ar mums!

Dainis un Baiba Stikuti
Dievmātes komandu Latvijā saiknes pāris

Niech Jezus zamieszka w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych miejscach pracy i gdziekolwiek pójdziemy!
Niech miłość Boga, pokój i Jego Królestwo będą z nami!

Dainis i Baiba Stikuti
Para łącznikowa dla ekip na Łotwie

Let Jesus live in our hearts, in our families, in our workplaces and wherever we go!
May God’s love, peace and His Kingdom be with us!

Dainis & Baiba Stikuti
Liason couple for Teams in Latvia

Dievmātes komandu Hartas svētki

W minioną niedzielę 6 grudnia 2020 r. ekipy na Łotwie świętowały 73 rocznicę ogłoszenia Karty END. Celebracja rozpoczęła się wspólną Eucharystią w Kościele Św. Marii Magdaleny w Rydze, w której małżeństwa spoza Rygi mogły uczestniczyć online, a którą sprawował biskup Andris Kravalis. Dalsza część spotkania była już online. Uczestniczyło w niej około 30 małżeństw, 4 księży i biskup Andris Kravalis. Spotkanie „w sieci” rozpoczęliśmy koronką do Miłosierdzia Bożego. Po przedstawieniu się każdego małżeństwa opowiedzieliśmy zgromadzonym o Wspólnocie Orędowników, która obchodzi 60-lecie istnienia, mając nadzieję, że zachęcimy Łotyszy do zainicjowania modlitwy orędowniczej na Łotwie. Następnym punktem programu była konferencja Biskupa Andrisa „Henri Caffarel człowiek modlitwy”. Później w grupach dzielenia małżeństwa rozważały słowa:
“O nic się już zbytnio nie troskajcie,
ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!
A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł,
będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.” (Flp 4,6-7)
Po podsumowaniu grup dzielenia odmówiliśmy modlitwę o beatyfikację ojca Caffarela i Magnificat, a na zakończenie biskup Andris pobłogosławił uczestników.
Cieszymy się, że mogliśmy spędzić ten czas z małżeństwami, które już dobrze znamy, ale również z zupełnie nowymi. Dziękujemy Baibie i Dainisowi za zorganizowanie spotkania, a biskupowi Andrisowi za tłumaczenie oraz opiekę, jaką roztacza nad ekipami.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Last Sunday, December 6, 2020, teams in Latvia celebrated the 73rd anniversary of the END Card. The celebration began with a common Eucharist in the Church of St. Mary Magdalene in Riga, in which marriages from outside Riga could participate online, and which was held by Bishop Andris Kravalis. The rest of the meeting was online. About 30 married couples and 4 priests and bishop Andris Kavalis so toghether 5 advisors participated in it. We started the meeting “on the web” with the chaplet of Divine Mercy. After each couple introduced themselves, we told about the Community of Intercessors, which is celebrating its 60th anniversary, hoping to encourage Latvians to initiate intercessory prayer in Latvia. The next item on the agenda was Bishop Andris’s conference “Henri Caffarel, a man of prayer”. Later, in the mixed sharing groups, they considered the words:
“Do not be anxious about anything, but in every situation, by
prayer and petition, with thanksgiving, present your requests
to God. And the peace of God, which transcends all
understanding, will guard your hearts and your minds in
Christ Jesus.” (Ph 4 :4-7).”
After summing up the sharing groups, we prayed for the beatification of Father Caffarel and the Magnificat, and finally Bishop Andris blessed all of the participants.
We are glad that we were able to spend this time with couples we already know well, but also with completely new ones. We thank Baiba and Dainis for organizing the meeting, and we thank Bishop Andris for the translation and care he gives to the teams.

Beata and Marcin Pińkowscy
Region 2 responsible couple

“Do not be anxious about anything, but in every situation, by
prayer and petition, with thanksgiving, present your requests
to God. And the peace of God, which transcends all
understanding, will guard your hearts and your minds in
Christ Jesus.” (Ph 4 :4-7).”

Kolegium Regionu 2 online

W dniach 13-14 listopada 2020 r. odbyło się Kolegium Region 2 online.  Nasze zamyślenie nad wspólnotą Regionu 2 rozpoczęliśmy od małżeńskiego wysłuchania się w słowa skierowane do nas przez ks. Stanisława Kosiorowskiego MIC, które były inspiracją do małżeńskiej modlitwy wieczornej w piątek.

Sobotę rozpoczęliśmy od włączenia się w Eucharystię online sprawowaną w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie. Podczas sobotniego Kolegium Regionu 2 online połączyło się 30 komputerów czyli stanowiliśmy międzynarodową grupę około 60 osób, które służą swoimi umiejętnościami, czasem i dobrym sercem na chwałę Panu. W trakcie naszego spotkania skupiliśmy się na posłudze pary łącznikowej starając się podzielić naszym doświadczeniem z tej posługi. Pary odpowiedzialne sektorów oraz pary łącznikowe naszych rejonów zagranicznych czyli Ukrainy i Łotwy przekazały wieści z poszczególnych wspólnot dzieląc się radościami i troskami. Było też kilka słów o tym, co się dzieje w Regionie 2 o rekolekcjach, o sesjach dla par informacyjnych i pilotujących oraz o działaniach ekipy satelickiej ds. komunikacji. Mieliśmy też dużą przyjemność usłyszeć trzy świadectwa. Pierwsze Halinki i Kazika Łupińskich, którzy w czerwcu kończą swoją posługę pary odpowiedzialnej Sektora Podlaskiego oraz dwa świadectwa o modlitwie osobistej Beatki i Piotra Michalskich. Na zakończenie w osobnych pokojach pary łącznikowe miały możliwość podzielenia się w ekipach mieszanych swoimi doświadczeniami z przeżywania posługi pary łącznikowej oraz porozmawiać o modlitwie osobistej, a ekipa odpowiedzialna Regionu 2 miała swoje spotkanie.

Polecamy owoce tego Kolegium przez ręce Maryi łącząc się w Magnificat!

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

P.S. Zdjęcie, które jest ilustracją do artykułu, zostało wykonane podczas Kolegium Super Regionu Polska – Europa Środkowa i jest na nim większość małżeństw z ekipy odpowiedzialnej Regionu 2.

Rozpoczęcie roku formacyjnego na Łotwie

27 września 2020 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku formacyjnego na Łotwie. W trakcie dnia skupienia bp Andris Kravalis w konferencji przybliżył sylwetkę o. Henri Caffarela oraz wagę jaką przykładał do modlitwy i jego rekomendacje dotyczące relacji z Panem Bogiem. Eucharystię koncelebrował bp. Andris wspólnie z nowym doradcą duchowym. Ponieważ była to Msza Św. niedzielna sprawowana dla całej parafii, dlatego znalazło się na niej również miejsce na świadectwo z pilotażu. A bp. Andris pobłogosławił powołane już wcześniej dwie pary pilotujące, które wkrótce rozpoczną kolejne pilotaże. Podczas Eucharystii nowa ekipa przyjęła Kartę END w obecności pary odpowiedzialnej Regionu 2 Beaty i Marcina Pińkowskich, którzy uczestniczyli online w rozpoczęciu roku formacyjnego i powiedzieli krótką konferencję. Byliśmy bardzo wzruszeni, gdy znane nam i nieznane małżeństwa podchodziły do kamery i machały do nas.

Beata i Marcin Pińkowscy

para odpowiedzialna Regionu 2

Spotkania online ekip

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym razem z Kasią i Markiem Rymszami z trzeciej ekipy warszawskiej (W3A) dzielimy się doświadczeniami ze spotkań ekip online.

 

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Sesja dla par pilotujących na Łotwie

W dniach 11 – 13 października 2019 r w Rydze odbyła się sesja dla par pilotujących na Łotwie. W sesji uczestniczyło 6 małżeństw. Od momentu poznania się na lotnisku wszyscy byli dla nas bardzo otwarci i serdeczni. Dziękujemy za gościnę Inese i Edvinsowi – małżeństwu o wielkim, hojnym sercu!

Podczas sesji prowadziliśmy cztery konferencje. Na wstępie okazało się, że ks. Elvis Rudovics przetłumaczył na łotewski dwie pierwsze prezentacje, co bardzo nas pokrzepiło i pomogło sprawnie je przeprowadzić. Pewną trudność sprawiła praca nad konkretnymi spotkaniami, gdyż małżeństwa nie miały jeszcze przetłumaczonego na łotewski podręcznika dla pary pilotującej. Nie było łatwo, ale udało się. Podczas sesji był również czas na swobodną wymianę myśli. Najwięcej zainteresowania wzbudziła kwestia ilości spotkań podczas pilotażu. Przypomnieliśmy małżeństwom pilotującym, że w rozeznaniu zawsze mają pełne wsparcie ze strony pary odpowiedzialnej Regionu 2, która odpowiada za pilotaże w rejonach, w których nie ma jeszcze powołanych sektorów i powinni z niego jak najczęściej korzystać.

W drugiej części spotkania towarzyszył nam biskup Andris Kravalis – cudowny kapłan i człowiek! Tłumaczył konferencję o roli doradcy duchowego w ekipie, którą przygotowaliśmy na podstawie nowej broszury i własnych doświadczeń. Do Rygi przywieźliśmy nowy dokument „Kapłan doradca duchowy i towarzyszenie duchowe w Equipes Notre-Dame” i wręczyliśmy wszystkim doradcom duchowym ekip łotewskich – bp Andrisowi, ks. Elvisowi i ks. Karolowi.

W niedzielę uczestniczyliśmy w uroczystej sumie z Biskupem Andrisem w kościele pw. św. Marii Magdaleny. Biskup powiedział kilka słów o sesji dla par pilotujących do wszystkich uczestników i poprosił nas o świadectwo, które tłumaczył.

Bogu niech będą dzięki, za Jego dzieła! Rozwój ruchu na Łotwie jest Jego dziełem oraz owocem zaangażowania i świadectwa małżeństw. Niech Pan będzie uwielbiony!!!

Bardzo dziękujemy ks. Elvisowi i bp Andrisowi za poświęcony czas i tłumaczenie naszych wypowiedzi na łotewski.

Beata i Piotr Michalscy
para prowadząca sesje dla par pilotujących w Regionie 2

Kolegium Regionu 2

11 stycznia 2020 r. w Kościele Zesłania Ducha Świętego w Warszawie Pan Jezus zgromadził 40 osób z Polski i Łotwy, aby razem celebrować wspólnotę Regionu 2. Dzień ten był otoczony modlitwą i czuliśmy, że był również przeniknięty obecnością Zbawiciela. Radością była dla nas Eucharystia odprawiona w intencji małżeństw podejmujących posługi, a sprawowana przez ks. Stanisława Kosiorowskiego MIC, doradcę duchowego ekipy odpowiedzialnej Regionu 2 oraz diakona stałego z Łotwy Dainisa Stikuts.
W trakcie konferencji mówiliśmy o kolegialności, która czasami może prowadzić do okazywania trudnej miłości braterskiej, gdy ostateczna decyzja jest inna niż nasze osobiste rozeznanie. Pary odpowiedzialne sektorów polskich i para łącznikowa ekip łotewski opowiadały o radościach i troskach poszczególnych wspólnot. Niestety nie mogła przylecieć do nas para łącznikowa z Ukrainy, gdyż dwa tygodnie wcześniej urodziła im się córeczka, ale rozmawialiśmy o ekipach ukraińskich oraz otaczaliśmy je modlitwą. Po obiedzie pary prowadzące sesje dla par pilotujących opowiedziały o swoich doświadczeniach z sesji na Łotwie, Ukrainie i Białorusi, a para koordynująca rekolekcje w Regionie 2 przedstawili obszar rekolekcji.
W ostatniej części kolegium Janina i Janusz Jarnutowscy przedstawili wzruszające świadectwo małżeńskiego słuchania Słowa Bożego. Po kolacji pary łącznikowe w grupach mieszanych dzieliły się przeżywaniem kolegialności oraz przeżywaniem konkretnego punktu wysiłku, jakim jest słuchanie Słowa Bożego, a pary odpowiedzialne sektorów wraz parą odpowiedzialną Regionu 2 miały spotkanie ekipy odpowiedzialnej Regionu 2. Spotkanie zakończyliśmy radosnym Magnificat.
P. S. Dziesięciogodzinne kolegium tylko wzmocniło chęć dalszego przebywania razem. Michał Rukat nasz ekipowy przewodnik po Warszawie wraz z żoną Marysią zabrał naszych gości z Łotwy na nocne zwiedzanie Łazienek Królewskich. A tam mogli między innymi obejrzeć wystawę z okazji 100-lecia relacji między Polską a… Łotwą.

Za wszystko chwała Panu
Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Dieva māte mēs visi esam Kristū

Septembra sākumā svinējām Dievmātes dzimšanas dienu, kas ir Dievmātes komandu (Equipes Notre-Dame) kustības aizbildne. Viņa visus mūs ved pie Kristus, kurš ir komandu dzīves centrā. Patiesi, šīs kustības rašanās bija liels notikums Baznīcā, patiesa revolūcija, kura radās 1939.gadā kā atbilde uz laulāto pāru ilgām kļūt svētiem caur laulības sakramentu. Dievmātes komandas atklāja, ka Dieva gribas un klātbūtnes meklēšana palīdz attīstīt un padziļināt pāra garīgumu, ko sauc par laulības garīgumu. 80 gadu gaitā pilnveidojot savu darbību, kustība palīdz nepieņemt kā pašsaprotamu, ka sakramentāla laulība nodrošinās laimīgu laulības dzīvi. Tas ir neatlaidīgs darbs mūža garumā, kurā laulātie viens otram un kopā ar garīgo vadītāju palīdz šajā ceļā.

Dievmātes komandas kustības garīgums izriet no Kristus aicinājuma sekot Viņam – “nāc un seko man” (Mk 10,21), kas ir aicinākums katram kristītajam liecināt par Kristu. Laulātie tāpēc tiek aicināti to darīt kopā viens ar otru un ciešā sadraudzībā ar citiem pāriem. Tādējādi divu cilvēku mīlestība ir dievišķās mīlestības atspoguļojums.

Šo aicinājumu jūt daudzi laulātie pāri, kuri nevēlas samierināties tikai ar nomināla kristieša stāvokli, bet vēlas ko vairāk – piedzīvot vienotību ar Kungu. Tāpēc šogad pie jau esošajām divām Dievmātes komandām pievienojās vēl divas, kopā astoņi pāri, kuri pēc gadu ilgušās formācijas izteica vēlmi tiekties uz svētumu savā laulībā caur Dieva mīlestību. Tas atspoguļojas Dievmātes komandu kustības harizmā un pienākumos. Šajā ceļā pāri katru mēnesi kā komandas biedri sanāks kopā, kur dalīsies vienkāršībā un patiesībā, lūgšanā un draudzībā, kas piešķir nozīmi Laulības sakramentam un palīdz pārvarēt grūtības, ar ko pāriem nākas saskarties.

Tāpēc, ka kustība ir jau aizsākusies un attīstījusies Latvijā pēdējos pāris gados, šobrīd katru gadu būs iespēja piedzīvot pilno kustības formāciju viena gada laikā. Jaunai sezonai iespējams pieteikties šeit: https://ej.uz/pieteiktiesDMK

Papildus informāciju skatiet: http://www.equipes-notre-dame.lv/

Baiba un Dain is Stikuts

Pierwsze przyjęcie Karty END na Łotwie

Latvijā darbību sāk starptautiska ģimeņu kustība “Equipes Notre-Dame”

(tekst w j.polskim w dalszej części wpisu)

Svētdien, 4. martā, Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā astoņi laulātie pāri no Latvijas saņēma starptautiskās kustības “Equipes Notre-Dame” Hartu un salika solījumu uz gadu, apsolot šo laiku palikt kustībā un sekot tās piedāvātajam formācijas ceļam. Tas bija arī oficiāls šīs kustības darbības sākums Latvijā.

czytaj dalej…

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: