Sesja dla Par Pilotujących w Regionie 2 – Polska

W grudniu, na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia, odbyła się jednodniowa sesja stacjonarna dla sektorów polskich Regionu 2. Dzięki życzliwości Księży Michalitów, mogliśmy ją zorganizować na terenie szkół Michalickich w Markach-Strudze. W sesji ostatecznie wzięło udział 5 małżeństw z sektorów Mazowieckiego B, Łódzkiego i Podlaskiego.
Mszę św. podczas sesji odprawił i umocnił nas słowem ks. Wojciech Kapusta Michalita, doradca duchowy ekipy w Markach. Dziękujemy Darii i Bartoszowi Hałaczkiewiczom – parze sektora mazowieckiego B, za podzielenie się swoimi refleksjami o pilotażu z perspektywy pary odpowiedzialnej sektora.
Niestety tym razem nie mieliśmy możliwości usłyszeć świadectwa kapłańskiego przy okazji konferencji o roli doradcy duchowego w ekipie. Niejako w ramach rekompensaty postanowiliśmy przeznaczyć ten czas na dzielenie w grupie doświadczeniem relacji ekipy ze swoim doradcami duchowymi. Okazało się to niezwykle budujące.
Sesję oceniamy jako wartościowy chyba dla wszystkich czas. Mieliśmy łaskę spotkać pięć wielkich duchem i zapałem małżeństw, z radością podejmujących swoją posługę pilotażu.

Beata i Piotr Michalscy
Sesje dla par pilotujących – Region 2
Ruch Duchowości Małżeńskiej
Equipes Notre-Dame

Sesja dla par pilotujących w Regionie 2 – Łotwa

W październiku 2021 odbyła się sesja dla par pilotujących na Łotwie. Tym razem wspólnie z parą łącznikową na Łotwie uzgodniono, że zostanie przeprowadzona w formie on-line w ciągu trzech, cotygodniowych spotkań po 3 godz. każde. W Sesji wzięło udział łącznie 6 małżeństw, którym towarzyszył bp Andris Kravalis, doradca duchowy ekip łotewskich, wielki entuzjasta Ruchu Equipes Notre-Dame. Bezcenną pomoc uzyskaliśmy od siostry Anny, która profesjonalnie przetłumaczyła przygotowane przez nas prezentacje oraz służyła tłumaczeniem przez wszystkie nasze spotkania.
Na Łotwie obecnie prowadzone są trzy pilotaże, a jeden jest w trakcie zawiązywania się. Małżeństwa biorące udział w sesji miały okazję podzielić się wzajemnie swoim doświadczeniem. Mieliśmy również czas na pochylenie się nad konkretnymi problemami, z jakimi spotykają się pary pilotujące na Łotwie.
W konferencji poświęconej roli doradcy duchowego w ekipie wziął udział również jeden kapłan z ekipy pilotowanej, a bp Andris podzielił się swoim świadectwem kapłańskiego towarzyszenia małżeństwom z Equipes Notre-Dame. Jak zaobserwowaliśmy rozłożenie tematyki sesji na cotygodniowe spotkania, umożliwiło wielu małżeństwom na udział w sesji.

Beata i Piotr Michalscy
Sesje dla par pilotujących – Region 2
Ruch Duchowości Małżeńskiej
Equipes Notre-Dame

Święto Karty END w Rydze

W dniu 12 grudnia w niedzielę Gaudete, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe Presektor Łotewski obchodził z radością Święto Karty END. Największą radość stanowiło przeżywanie Eucharystii w kościele Św. Marii Magdaleny, której przewodniczył ks. biskup Andris Kravalis. Ks. biskup w homilii mówił, jak ważna jest formacja małżeńska w duchowym rozwoju rodziny. Radosnym świadectwem dla całej wspólnoty parafialnej, mówiącym o radykalnym pójściu drogą Jezusa, było przyjęcie przez 3 ekipy kończące pilotaż Karty END. Przyjęcie Karty nastąpiło w obliczu wspólnoty parafialnej, łotewskiej wspólnoty END oraz nas pary odpowiedzialnej Regionu 2, którzy towarzyszyliśmy całemu spotkaniu online. W swoim wystąpieniu, odwołując się do słów czytań z dnia “Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność” (Flp, 4, 5) mówiliśmy o tym, że o własną świętość dbamy przez wprowadzanie zmian w życie, a o świętość współmałżonka dbamy przez łagodne i czułe wskazówki. Kończąc naszą wypowiedź zaprosiliśmy cały Presektor Łotewski do uczestnictwa w międzynarodowości naszego Ruchu przez uczestniczenie w jubileuszowej pielgrzymce do Częstochowy w czerwcu 2022 r. Całe spotkanie zakończyła konferencja prowadzona przez małżeństwo meksykańsko-łotewskie pogłębiająca znajomość objawienia św. Juanowi Diego oraz przedstawiająca działanie Maryi z Guadalupe również obecnie w życiu konkretnych ludzi, których wyrywa z sekt satanistycznych.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Kolegium Regionu 2

6 listopada 2021 r. w Kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie Pan Jezus zgromadził ponad 30 osób z Polski i Łotwy, aby razem celebrować wspólnotę Regionu 2. Podczas konferencji nasza wspólnota powiększała się o kolejne 10 osób, które łączyły się z nami online. Dzień ten był otoczony modlitwą i czuliśmy, że był również przeniknięty obecnością Zbawiciela. Radością była dla nas Eucharystia odprawiona w intencji małżeństw podejmujących posługi, a sprawowana przez ks. Stanisława Kosiorowskiego MIC, doradcę duchowego ekipy odpowiedzialnej Regionu 2.

W trakcie konferencji mówiliśmy o posłudze pary łącznikowej starając się podzielić naszym doświadczeniem z tej posługi oraz doświadczeniem z perspektywy pary odpowiedzialnej sektora, która pomaga parom łącznikowych w różnych trudnościach. Pary odpowiedzialne sektorów polskich i para łącznikowa ekip łotewski opowiadały o radościach i troskach poszczególnych wspólnot. Niestety nie mogła przylecieć do nas para łącznikowa z Ukrainy. I my i nasza para łącznikowa z Ukrainy bardzo żałowaliśmy, zwłaszcza, że, jak sami ze smutkiem mówili, na chińską chorobę wzięli chińską szczepionkę i to powoduje trudność w przekraczaniu granic.

W drugiej części dnia para prowadząca sesje dla par pilotujących opowiedziały o swoich doświadczeniach z sesji online dla Łotwy, Później Daria i Bartosz Hałaczkiewiczowie przedstawili świadectwo dotyczące rekolekcji, przedstawiając etapy dojrzewania do różnego rodzaju rekolekcji. Po kolacji pary łącznikowe w grupach mieszanych dzieliły się swoimi doświadczeniami z przeżywania posługi pary łącznikowej oraz przeżywaniem konkretnego punktu wysiłku, jakim są rekolekcje, a pary odpowiedzialne sektorów wraz parą odpowiedzialną Regionu 2 miały spotkanie ekipy odpowiedzialnej Regionu 2. Część oficjalną spotkania zakończyliśmy radosnym Magnificat. Na koniec ekipa Sektora Mazowieckiego B spotkała się z parą odpowiedzialną Regionu 2.

Przy okazji Kolegium Regionu 2 mieliśmy okazję gościć parę łącznikową z Łotwy. Rudite i Krisjanis ubogacili nas swoją otwartością i doświadczeniami wyniesionymi z ruchu Spotkań Małżeńskich. W swoich sercach przechowujemy wspomnienia wspólnych modlitw wieczornych i wspólnej wizyty w Wilanowie, gdzie zachwycaliśmy się królewskimi ogrodami światła, w których można obejrzeć spektakl światło i dźwięk. Wspólnie podziwialiśmy mapping czyli filmy wyświetlane na fasadzie pałacu Jana III Sobieskiego. Przy okazji mieliśmy możliwość opowiedzieć o naszym sławnym królu. W naszych rozmowach często przewijała się historia Polski i Łotwy, co jest dla nas istotne, gdyż pozwala nam zrozumieć kraj, którym opiekujemy się.

Polecamy owoce tego Kolegium przez ręce Maryi łącząc się w Magnificat!

Za wszystko chwała Panu
Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Rekolekcje w presektorze Łotewskim

W ostatni weekend sierpnia wraz z ekipami na Łotwie mogliśmy przeżyć ich coroczne rekolekcje. Z uwagi na niewielką ilość ekip czyli 5 oraz 3 pilotaże Łotysze organizują jeden termin rekolekcji dla wszystkich członków END. Tym razem podczas rekolekcji mieliśmy okazję przedstawić świadectwo na temat reguły życia oraz opowiedzieć o międzynarodowości naszego ruchu. Jako para regionu i para łącznikowa dla Łotwy mówiliśmy o międzynarodowości tej dalekiej czyli m. in. o międzynarodowych zgromadzeniach w Brazylii i Portugalii, ale również o tej bliskiej, która przejawia się choćby w możliwości skorzystania z atrakcyjnej, spójnej komunikacji wizualnej przygotowanej przez ekipę ds. komunikacji w Polsce, a z której można skorzystać w całym naszym Super Regionie. Plakaty, broszury, zakładki czy wizytówki wzbudziły duże zainteresowanie, więc dziękujemy ekipie ds. komunikacji za wysiłek włożony w przygotowanie. W dalszej części dnia s. Emanuela powiedziała piękną konferencję o Lectio Divina. Aby od razu wykorzystać jej wskazówki, zanurzyliśmy się w to, co Bóg mówi do nas w Ewangelii Św. Łukasza o nawróconej jawnogrzesznicy (Łk. 7, 36-50). Wyciszeni, niosąc w sercach Słowo Boże udaliśmy się na Adorację i Eucharystię. Podczas Eucharystii z radością powołaliśmy drugą już dla Łotwy parę łącznikową Rudite Klints i Krisjanisa Ozolins.
W niedzielę mieliśmy przyjemność uczestniczenia w audiencji u ryskiego biskupa pomocniczego Andrisa Kravalisa. Biskup Andris uczestniczył w powstaniu ekip na Łotwie i cały czas otacza je szczególną opieką. Biskup Andris jest bardzo ciepłym człowiekiem, dlatego każda rozmowa z nim rozgrzewa nasze wnętrze, a wspomnienie wywołuje uśmiech.
Dziękujemy bardzo Babie i Dainisowi za przygotowanie rekolekcji, Sanicie i Arsenijsowi za gościnność i inspirujące rozmowy na różne tematy w tym o posłudze pary informacyjnej,Weronic i Elgarsowi za tłumaczenie a wszystkim członkom ekip na Łotwie za życzliwość.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Priecīgus Ziemassvētkus – Życzenia Bożonarodzeniowe z Łotwy

Lai Jēzus iemājo mūsu sirdīs, mūsu ģimenēs, mūsu darba vietās un visur, kur vien iesim!
Lai Dieva mīlestība, miers un Vina Valstība ir ar mums!

Dainis un Baiba Stikuti
Dievmātes komandu Latvijā saiknes pāris

Niech Jezus zamieszka w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych miejscach pracy i gdziekolwiek pójdziemy!
Niech miłość Boga, pokój i Jego Królestwo będą z nami!

Dainis i Baiba Stikuti
Para łącznikowa dla ekip na Łotwie

Let Jesus live in our hearts, in our families, in our workplaces and wherever we go!
May God’s love, peace and His Kingdom be with us!

Dainis & Baiba Stikuti
Liason couple for Teams in Latvia

Dievmātes komandu Hartas svētki

W minioną niedzielę 6 grudnia 2020 r. ekipy na Łotwie świętowały 73 rocznicę ogłoszenia Karty END. Celebracja rozpoczęła się wspólną Eucharystią w Kościele Św. Marii Magdaleny w Rydze, w której małżeństwa spoza Rygi mogły uczestniczyć online, a którą sprawował biskup Andris Kravalis. Dalsza część spotkania była już online. Uczestniczyło w niej około 30 małżeństw, 4 księży i biskup Andris Kravalis. Spotkanie „w sieci” rozpoczęliśmy koronką do Miłosierdzia Bożego. Po przedstawieniu się każdego małżeństwa opowiedzieliśmy zgromadzonym o Wspólnocie Orędowników, która obchodzi 60-lecie istnienia, mając nadzieję, że zachęcimy Łotyszy do zainicjowania modlitwy orędowniczej na Łotwie. Następnym punktem programu była konferencja Biskupa Andrisa „Henri Caffarel człowiek modlitwy”. Później w grupach dzielenia małżeństwa rozważały słowa:
“O nic się już zbytnio nie troskajcie,
ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!
A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł,
będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.” (Flp 4,6-7)
Po podsumowaniu grup dzielenia odmówiliśmy modlitwę o beatyfikację ojca Caffarela i Magnificat, a na zakończenie biskup Andris pobłogosławił uczestników.
Cieszymy się, że mogliśmy spędzić ten czas z małżeństwami, które już dobrze znamy, ale również z zupełnie nowymi. Dziękujemy Baibie i Dainisowi za zorganizowanie spotkania, a biskupowi Andrisowi za tłumaczenie oraz opiekę, jaką roztacza nad ekipami.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Last Sunday, December 6, 2020, teams in Latvia celebrated the 73rd anniversary of the END Card. The celebration began with a common Eucharist in the Church of St. Mary Magdalene in Riga, in which marriages from outside Riga could participate online, and which was held by Bishop Andris Kravalis. The rest of the meeting was online. About 30 married couples and 4 priests and bishop Andris Kavalis so toghether 5 advisors participated in it. We started the meeting “on the web” with the chaplet of Divine Mercy. After each couple introduced themselves, we told about the Community of Intercessors, which is celebrating its 60th anniversary, hoping to encourage Latvians to initiate intercessory prayer in Latvia. The next item on the agenda was Bishop Andris’s conference “Henri Caffarel, a man of prayer”. Later, in the mixed sharing groups, they considered the words:
“Do not be anxious about anything, but in every situation, by
prayer and petition, with thanksgiving, present your requests
to God. And the peace of God, which transcends all
understanding, will guard your hearts and your minds in
Christ Jesus.” (Ph 4 :4-7).”
After summing up the sharing groups, we prayed for the beatification of Father Caffarel and the Magnificat, and finally Bishop Andris blessed all of the participants.
We are glad that we were able to spend this time with couples we already know well, but also with completely new ones. We thank Baiba and Dainis for organizing the meeting, and we thank Bishop Andris for the translation and care he gives to the teams.

Beata and Marcin Pińkowscy
Region 2 responsible couple

“Do not be anxious about anything, but in every situation, by
prayer and petition, with thanksgiving, present your requests
to God. And the peace of God, which transcends all
understanding, will guard your hearts and your minds in
Christ Jesus.” (Ph 4 :4-7).”

Kolegium Regionu 2 online

W dniach 13-14 listopada 2020 r. odbyło się Kolegium Region 2 online.  Nasze zamyślenie nad wspólnotą Regionu 2 rozpoczęliśmy od małżeńskiego wysłuchania się w słowa skierowane do nas przez ks. Stanisława Kosiorowskiego MIC, które były inspiracją do małżeńskiej modlitwy wieczornej w piątek.

Sobotę rozpoczęliśmy od włączenia się w Eucharystię online sprawowaną w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie. Podczas sobotniego Kolegium Regionu 2 online połączyło się 30 komputerów czyli stanowiliśmy międzynarodową grupę około 60 osób, które służą swoimi umiejętnościami, czasem i dobrym sercem na chwałę Panu. W trakcie naszego spotkania skupiliśmy się na posłudze pary łącznikowej starając się podzielić naszym doświadczeniem z tej posługi. Pary odpowiedzialne sektorów oraz pary łącznikowe naszych rejonów zagranicznych czyli Ukrainy i Łotwy przekazały wieści z poszczególnych wspólnot dzieląc się radościami i troskami. Było też kilka słów o tym, co się dzieje w Regionie 2 o rekolekcjach, o sesjach dla par informacyjnych i pilotujących oraz o działaniach ekipy satelickiej ds. komunikacji. Mieliśmy też dużą przyjemność usłyszeć trzy świadectwa. Pierwsze Halinki i Kazika Łupińskich, którzy w czerwcu kończą swoją posługę pary odpowiedzialnej Sektora Podlaskiego oraz dwa świadectwa o modlitwie osobistej Beatki i Piotra Michalskich. Na zakończenie w osobnych pokojach pary łącznikowe miały możliwość podzielenia się w ekipach mieszanych swoimi doświadczeniami z przeżywania posługi pary łącznikowej oraz porozmawiać o modlitwie osobistej, a ekipa odpowiedzialna Regionu 2 miała swoje spotkanie.

Polecamy owoce tego Kolegium przez ręce Maryi łącząc się w Magnificat!

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

P.S. Zdjęcie, które jest ilustracją do artykułu, zostało wykonane podczas Kolegium Super Regionu Polska – Europa Środkowa i jest na nim większość małżeństw z ekipy odpowiedzialnej Regionu 2.

Rozpoczęcie roku formacyjnego na Łotwie

27 września 2020 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku formacyjnego na Łotwie. W trakcie dnia skupienia bp Andris Kravalis w konferencji przybliżył sylwetkę o. Henri Caffarela oraz wagę jaką przykładał do modlitwy i jego rekomendacje dotyczące relacji z Panem Bogiem. Eucharystię koncelebrował bp. Andris wspólnie z nowym doradcą duchowym. Ponieważ była to Msza Św. niedzielna sprawowana dla całej parafii, dlatego znalazło się na niej również miejsce na świadectwo z pilotażu. A bp. Andris pobłogosławił powołane już wcześniej dwie pary pilotujące, które wkrótce rozpoczną kolejne pilotaże. Podczas Eucharystii nowa ekipa przyjęła Kartę END w obecności pary odpowiedzialnej Regionu 2 Beaty i Marcina Pińkowskich, którzy uczestniczyli online w rozpoczęciu roku formacyjnego i powiedzieli krótką konferencję. Byliśmy bardzo wzruszeni, gdy znane nam i nieznane małżeństwa podchodziły do kamery i machały do nas.

Beata i Marcin Pińkowscy

para odpowiedzialna Regionu 2

Spotkania online ekip

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym razem z Kasią i Markiem Rymszami z trzeciej ekipy warszawskiej (W3A) dzielimy się doświadczeniami ze spotkań ekip online.

 

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Liturgia dnia: