Powołanie Regionu 5

W dniu 7 września 2019 roku w Nieświerzu, uroczyście dziękowaliśmy Panu Bogu za 15 lat Ruchu Equioes Notre Dame na Białorusi. W czasie tych uroczystości. po mszy świetej odprawionej przez ks. Arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza został powołany 5 Region Super-Regionu Polska – Europa Środkowa i zostały utworzone dwa Sektory. Więcej informacji dostępnych na stronie.

Bal karnawałowy

Jak co roku małżeństwa Sektora Małopolska A, zorganizowały bezalkoholowy Bal Karnawałowy. Tegoroczny bal odbył się na barce ewangelizacyjnej “Aquarius” zacumowanej w okolicy Wawelu. W balu uczestniczyli małżonkowie z Ruchu END, jak również zaproszeni goście, którzy nie należą do Ruchu.

Wspólna zabawa była okazją do zaprezentowania Ruchu i przedstawienia  świadectwa o życiu małżonków Ruchu END. Wspólna zabawa trwała niemal do białego rana. Wszyscy uczestnicy wyrazili ochotę uczestnictw w kolejnych balach organizowanych przez nasz sektor.

Przekazanie posługi w Sektorze Białoruskim

DSC01301aW niedzielę, 12.06.2016, w najstarszym kościele w Mińsku (Białoruś), pod  wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża (na kościele widnieje napis w języku polskim a na przykościelnym cmentarzu głównie pochowani są nasi rodacy), w obecności pary Regionu 2, Katarzyny i Marka Rymszów , odbyło się przekazanie posługi pary Sektora Białoruskiego. Swoją posługę zakończyli Tatiana i Mikołaj Mieleszkiewicz a podjęła młoda para Alina i Maksim Ugoricz. Mszę Świętą sprawował bardzo zasłużony dla rozwoju Ruchu END na Białorusi ojciec Andriej.  Przekazanie posługi poprzedziła sesja dla par odpowiedzialnych i łącznikowych Sektora Białoruskiego, którą poprowadzili Kasia i Marek. Zakończenie całej uroczystości świętowaliśmy przy blinach, które o świcie smażyła Alina.

czytaj dalej…

Świętowanie 10 lat istnienia Equipes Notre–Dame na Białorusi

9 sierpnia br. wraz z czterema małżeństwami z Polski uczestniczyliśmy w świętowaniu 10-lecia istnienia ekip na Białorusi. Uroczystość miała miejsce w miejscowości Uzda, w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, niedaleko Mińska. Przybyli małżonkowie ekip z dziećmi oraz często ludzie nie związani jeszcze z ruchem. Świętowanie rozpoczęło się w nowo wybudowanym kościele przedstawieniem Sektora Białoruskiego – przez Tatianę i Mikołaja – Parę Odpowiedzialną. Małżonkowie przybliżyli życie w ekipach sektora, przedstawili poszczególne ekipy oraz ich rozwój na przestrzeni tych 10 lat.

            Następnie dziękowaliśmy Bogu za łaski otrzymane w czasie tych 10 lat wielbiąc Go w Najświętszym Sakramencie. Punktem kulminacyjnym tego dnia była Eucharystia sprawowana przez dziewięciu kapłanów doradców duchowych ekip której przewodniczył ksiądz biskup Archidiecezji Mińsko – Mohylewskiej – Jurij Kacabucki. W homilii ks. biskup zwrócił uwagę, że każdy Ruch wzrasta jeżeli staje się mocny Bogiem. W ruchu przeżywamy radości, ale również trudności z których nie jesteśmy zwolnieni. Razem spędzamy czas, razem się modlimy, razem otrzymujemy łaskę Bożą. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i Jego świadkami dla innych ludzi.

Napełniajmy się Jezusem – On dokona całej reszty.

Chwała Panu.

Maria i Leszek.

czytaj dalej…

Hasło roku 2013/14 …,,Gdzie jest wasza wiara ?’’…

Drodzy Małżonkowie i Doradcy Duchowi!

Pragniemy, aby  w trwającym jeszcze roku wiary  hasłem naszego roku formacyjnego 2013/2014 były słowa Pana Jezusa  z Ewangelii św. Łukasza – Gdzie jest Wasza wiara ?. Słowa te kieruje Pan Jezus do swoich uczniów podczas burzy na jeziorze galilejskim (Łk. 8, 22 – 25)  Uczniowie razem ze swoim mistrzem wsiadają do łodzi Szymona Piotra i wypływają na jezioro. Podczas gdy oni spokojnie wiosłują Jezus jest bardzo zmęczony, Jezus śpi.  Jednakże zrywa się wielki sztorm. Uczniowie pełni lęku biegną do Jezusa, budzą Go i proszą Go, aby uratował ich z tej niebezpiecznej sytuacji. Pan Jezus spełnia prośbę swoich uczniów rozkazuje burzy i wichrom, aby się uciszyły. Ale kiedy następuje cisza Jezus pyta uczniów: Gdzie jest Wasza wiara ? To pytanie i szukanie odpowiedzi na nie są dzisiaj aktualne i bardzo ważne.  W naszych małżeństwach, podobnie jak uczniowie na jeziorze galilejskim  doświadczamy trudnych, czasami beznadziejnych sytuacji. Te bardzo trudne sytuacje, są często rezultatem braku wiary. Pytanie Pana Jezusa nie jest łatwe, odpowiedź na nie wymaga zatrzymania się, głębokiej refleksji. Prorok naszych czasów, nasz założyciel Ojciec Caffarel mówił : szukajmy razem. Zatem szukajmy razem odpowiedzi na pytanie Jezusa, bo nie jesteśmy sami „w łodzi”, mamy przecież obok siebie  współmałżonka, ekipę, małżeństwa z sektora i regionu. Dla  małżeństw chrześcijańskich jest istotne, aby w każdej sytuacji pozostać w „łodzi Piotrowej”. Pamiętajmy, że Pan Jezus jest zawsze obecny w naszym życiu i czuwa nad nami nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że On śpi .

Lucyna i Krzysztof Wysoccy

Para Regionu Polska

Sektor Białoruski ma nową Parę Odpowiedzialną

Dotychczasowa Para Odpowiedzialna za Sektor Białoruski – Ludmiła i Andrzej – zakończyła swoją posługę. Za pośrednictwem Lucyny i Krzysztofa – Pary Regionu Polska, Bóg powierzył odpowiedzialność za ów sektor na kolejne trzy lata Tatianie i Mikołajowi. Jest 11 sierpnia 2013 roku. Naszym oczom ukazuje się piękny poranek. Promienie słoneczne oświetlają pokój udostępniony nam przez Irenę i Dymitra. Poprzedniego wieczoru była kolacja i długie rozmowy. Obecny był kapłan – doradca duchowy ekipy, a zarazem proboszcz parafii w Nieświerzu. Dla nas to pierwsze spotkanie z Białorusią i jej mieszkańcami.

Zostaliśmy przyjęci z wielką serdecznością. Po smacznym śniadaniu wyruszamy do kościoła, gdzie zgromadziły się małżeństwa tworzące ruch Equipes Notre-Dame na Białorusi. Eucharystię sprawuje trzech doradców duchowych ekip. Małżonkowie dziękują Bogu za Ruch, za posługujących i powierzają nową Parę Odpowiedzialną za Sektor Białoruski. Odpowiedzialność za sektor to zawsze ciężar, ale tu na Białorusi to ciężar jeszcze większy. Tu wszystko musi się odrodzić, okrzepnąć. Z całego serca powierzamy ich Bogu. Po Eucharystii Ludmiła i Andrzej dziękowali Bogu za trzyletnią posługę dla ruchu, za otrzymane łaski, za każde dobro i ludzką życzliwość, a Tatiana i Mikołaj prosili Boga o opiekę, o dary i łaski potrzebne do pełnienia odpowiedzialności za sektor na kolejne lata. Wizyta na Białorusi wzmocniła w nas świadomość – jakże ważna jest odmawiana każdego dnia modlitwa Magnificat, ogarniająca wszystkie małżeństwa na całym świecie. To wyraz jedności ruchu, ale i wzajemnej życzliwości oraz troski. Na Białorusi doświadczyliśmy od małżonków ekip wielkiej serdeczności. Dziękujemy im za każde dobro i życzymy pięknego wędrowania za Jezusem.

Bernadeta i Piotr

czytaj dalej…

NOCNE CZUWANIE W NIEŚWIEŻU

CAM_2046.JPGW nocy z 7 na 8 kwietnia 2012 r. w nieświeskim kościele Bożego Ciała odbyło się nocne czuwanie modlitewne z udziałem rodzin ruchu Equipes Notre-Dame. Wieczorem przy Grobie Chrystusa modliła się młodzież z siostrami [zakonnymi], a później w nocnym czuwaniu wzięły udział małżeństwa. Bardzo nam miło, że dołączyła do nas młodzież i parafianie. Modlitwa ekip – to czas duchowej łączności z rodzinami całego Kościoła Katolickiego, a także pogłębienie rozumienia Męki Pana, wielkiego święta Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Andrzej i Ludmiła Szkraba czytaj dalej…

NASTĘPNE SPOTKANIE EKIPY NR 2 z NIEŚWIEŻA

CAM_2016.JPGIm większa miłość do Boga, tym bardziej wzrasta miłość do bliźniego.

25 marca 2012 r. odbyło się spotkanie ekipy nr 2 z Nieświeża. Rozpoczęliśmy modlitwą; była też modlitwa w intencjach osobistych. Rozważaliśmy kwestię przykazania miłości, świadczenie o nim w naszym środowisku. Była to okazja do omówienia z rodzinami problemu wzrastania w wierze. Wysłuchaliśmy też słów ks. Adama o budowaniu relacji w domu i w pracy.
Jesteśmy przekonani, że nie ma nic ważniejszego, niż przykazanie miłości Boga, które przemienia się w miłość do człowieka. Nie da się rozdzielić tych dwóch miłości, jak nie da się rozdzielić drzewa od liści. Im większa miłość do Boga, tym bardziej wzrasta miłość do bliźniego; im większa miłość do ludzi, których spotykamy na co dzień, naszych braci i sióstr, tym bardziej wzrasta i pogłębia się miłość do Boga.

Dziękujemy Bogu za nasze spotkanie, za nasze rodziny i kapłanów, którzy pracują z nami. czytaj dalej…

Rozważanie Drogi Krzyżowej Jezusa

23 marca 2012 r. podczas rekolekcji w parafii Bożego Ciała w Nieświeżu, ruch małżeński “Equipes Notre-Dame” rozważał Drogę Krzyżową Zbawiciela. Rozważając 14 stacji drogi małżeństwa modliły się w intencji swoich dzieci. Niechaj ta Droga Krzyżowa dopomaga nam, rodzicom i dzieciom, mężnie, mimo trudności życia iść za Krzyżem Pana, bo w Nim nasza nadzieja i zbawienie.

РАЗВАЖАЛІ НАД КРЫЖОВЫМ ШЛЯХАМ ЕЗУСА ХРЫСТА

23 сакавіка 2012 года, пад час рэкалекцый у парафіі Божага Цела ў Нясвіжы, сем’і руха “EQUIPES NOTRE – DAME” разважалі над Крыжовым шляхам Збаўцы.
У разважаннях над чатырнаццаццю стацыямі шляху сужэнствы маліліся за сваіх дзяцей. Няхай гэты Крыжовы шлях дапаможа нам, бацькам і дзецям, мужна, нягледзячы на жыццёвыя цяжкасці, ісці за крыжом Пана, бо ў Ім – наша надзея і збаўленне.

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: