Skupienie wielkopostne w Sektorze Łódzkim

Skupienie modlitewne w Sektorze Łódzkim odbyło się w sobotę 6 marca 2021. Spotkanie zostało zorganizowane w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Łodzi, z uwzględnieniem wymogów sanitarnych. W wydarzeniu uczestniczyło kilkanaście małżeństw.

Pierwszą częścią była konferencja ks. dra Marka Pluty pt. “Misja sakramentu małżeństwa” na podstawie dokumentów ks. Caffarela. Ks. Marek zwrócił uwagę, że Pan Bóg powołując człowieka powierza mu misję. Podstawową misją małżeństwa jest ukazywanie miłości Boga poprzez świadectwo własnego życia. To świadczenie jest w pierwszej kolejności wobec własnych dzieci. Następnie wobec osób oraz małżeństw, które są niewierzące. Jest to związane z powszechnym powołaniem do ewangelizowania przez osoby ochrzczone. Ważnym aspektem tutaj jest gościnność. Dzięki takim prostym gestom można pokazać w praktyce, co znaczy być człowiekiem wierzącym. Ks. Marek wspomniał również o zagrożeniach, jakie niesie współczesna kultura, w której wartość człowieka sprowadza się do jego produktywności oraz możliwości konsumpcji. Prowadzi to do sytuacji, w której relacje osobowe tracą na znaczeniu i wielu młodych ludzi nie decyduje się na założenie rodziny. A ci, którzy jednak zdecydują się, mają często duże problemy z wykroczeniem poza schemat zaspakajania własnych potrzeb. Ks. Marek mówił również, jak w praktyce mogłaby wyglądać misja małżeństw END wobec przygotowujących się do sakramentu małżeństwa lub towarzyszenia małżeństwom w obliczu problemów.

Kolejnym punktem skupienia była adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której było miejsce na modlitwę osobistą.

Następnie mieliśmy wspólną Eucharystię. Ewangelią na ten dzień była przypowieść o miłosiernym Ojcu. Podczas kazania, które wygłosił ks. Łukasz padło nawiązanie do obrazu Rembrandta pt. Powrót syna marnotrawnego. Na obrazie jedna dłoń Ojca jest szeroka i spracowana, natomiast druga smukła i biała, jakby kobieca.

 

 

 

 

 

Po Eucharystii Hania i Józiu Błazińscy podzielili się swoim świadectwem nt. misji ich małżeństwa w kontekście służenia ruchowi END:

MISJA W NASZYM ŻYCIU
Dzisiaj odczytujemy jako drogę naszego powołania w małżeństwie. Zaczęło się od mojego nawrócenia, potem za namową naszej córki Oli pojechaliśmy na pierwszą oazę rodzin w Ruchu Kościoła Domowego. Tutaj jest początek naszego posługiwania w oazie i Kościele. Na początku naszej drogi podjęliśmy regułę życia z listu do Efezjan “Gniewajcie się a nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce” (Ef 4,26). Jest to reguła na całe nasze życie (wisi wydrukowana w sypialni). Początek naszej posługi nie był odczytany jako misja w Kościele – był to dla nas obowiązek. Moje nawrócenie i odkrywanie Kościoła jako wspólnoty stało się fascynacją mojego życia i pociągnięcie Hani, mojej żony, do działania – Hania była zawsze osobą wierzącą. Od tego momentu odkrywamy jako nasze powołanie do pełnienia misji  w ruchu Kościoła Domowego. Około 20 lat temu kiedy zaistniał
Ruch Equipes Notre-Dame w Polsce, my jako jedyni w Diecezji Łódzkiej otworzyliśmy się na ten ruch :laikatu:. Początek to tworzenie pierwszej ekipy warszawskiej W-1 – trwaliśmy w niej jeden rok. Zaczynamy próbować ekipę łodzką i tworzymy ją z małżeństwami z Wielunia, powstaje ekipa łódzko-wieluńska Ł-1,którą tworzyliśmy z Kwiatkowskimi Basią i Markiem, Sygulskimi
Władzią i Włodkiem, Skrzypeckimi Basią i Włodkiem i Mazurami Bogusią i Bronkiem oraz z ks. Markiem Plutą – jedynym kapłanem w diecezji który nam nie odmówił posługi. W tym czasie otaczaliśmy to nasze działanie modlitwą, ofiara 40 mszy świętych w intencji powstania ruchu w diecezji łódzkiej.
Rozeznawanie Słowa Bożego było naszym umocnieniem, otrzymaliśmy takie słowo które nas umacnia i prowadzi przez życie w ruchu z psalmu 92 (jutrznia II i IV tygodnia): Nawet i w starości wydadzą owoc zawsze pełni życiodajnych soków.
Dzisiaj misję odczytujemy w charyzmacie Ruchu END, jako misja w małżeństwie, w rodzinie, w ruchu, Kościele i społeczeństwie.
W małżeństwie tą misją jest odpowiedzialność wzajemna za zbawienie współmałżonka. W rodzinie jest to najczęściej towarzyszenie w życiu naszych dzieci i wnuków – Jedni drugich brzemiona noście.
W ruchu jest to dojrzewanie w zależności od stopnia odpowiedzialności – jest to dojrzewanie czasowe do misji kościoła wg. charyzmatu ruchu END.
Przekonanie w naszych sercach zawsze jest takie, że wszystko co robimy to na Chwałę Boga. Dzisiaj nasze świadectwo kończymy słowami:
Tak mówcie i wy gdy uczynicie wszystko co wam polecono. “Sługami nieużytecznymi jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” (Łk17,10).
Hania i Józef PSŁ

Ostatnią częścią była nieobowiązkowa agapa.

“Wygrać trudne małżeństwo” nagrania

Za zgodą pana Jacka Pulikowskiego publikujemy konferencje, które zostały wygłoszone podczas Spotkań Duchowych online “Wygrać trudne małżeństwo”.
Konferencje są cztery, w tym ostatnia jest sesją odpowiedzi na anonimowe pytania zadane przez uczestników. Publikujemy je wszystkie. Jednak pierwsze nagranie ma złą jakość i gdyby, ktoś wiedział, w jaki sposób je naprawić, to prosimy o kontakt z nami region2@end.org.pl. Wysłuchanie pierwszej konferencji nie jest konieczne do skorzystania z pozostałych.
Konferencja 1 Konferencja nr 1
Konferencja 2 Konferencja nr 2
Konferencja 3 Konferencja nr 3
Konferencja 4 Konferencja nr 4
Para odpowiedzialna Regionu 2
Beata i Marcin Pińkowscy

Eucharystia w Regionie 2

W dniu 6 lutego 2021 r. w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie małżeństwa z Regionu 2 modliły się w intencji życia wiecznego dla naszych drogich przyjaciół zmarłych w ciągu ostatnich lat. Eucharystię koncelebrował doradca duchowy ekipy odpowiedzialnej Regionu 2 ks. Stanisław Kosiorowski MIC. Uczestniczyło w niej ponad 20 małżeństw oraz wdowy i dzieci. Wszyscy ofiarowaliśmy tę Mszę św. w intencji śp. Władysławy Sygulskiej, śp. Witolda Magalskiego, śp. Janusza Ryszarda Trzpila oraz śp. Tomasza Rakka.

“Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.”

Święto Karty w Sektorze Łódzkim

Święto Karty w naszym Sektorze Łódzkim odbyło się 12 grudnia w p. Miłosierdzia Bożego w Łodzi. Spotkanie rozpoczęliśmy mszą o godz.10.00 w systemie on-line, mimo zagrożenia wirusem Covid-19 uczestniczyło we mszy kilka małżeństw, które wzięły udział czynny w mszy. Ksiądz dr. M. Pluta w kazaniu wyjaśnił nam sens orędownictwa, opowiedział historie powstania orędownikow, równocześnie zachęcając do uczestnictwa.
Małżeństwa z sektora uczestniczyły w modlitwie orędowniczej z 8 na 9 grudnia w nocy. W tym dniu dwie ekipy kończące pilotaż przyjęły Kartę END w systemie on-line. Są to ekipy Ł-7 i Ł-8.
Hania i Jozef PSŁ

Świadectwo pary odpowiedzialnej z ekipy Ł-7
Na dzisiejszy dzień, Święto Karty, nasza ekipa czekała od 1,5 roku. Był to czas pełen zwrotów -urodziło się między innymi czworo ekipowych dzieci, a okres pandemii uniemożliwił nam spotkania na żywo. Pilotaż rozpoczęty na wiosnę 2019 roku przez dziesięć par, zakończyły cztery małżeństwa.
Przyjęcie karty przez naszą ekipę odbyło się w sposób nietypowy – przez internet. Po wypowiedzeniu formuły przyjęcia przez każde małżeństwo w naszych sercach wyzwoliła się niezwykła radość. Długo czekaliśmy na ten moment. Pokonawszy wiele przeciwności, po długim okresie formacji duchowej, przygotowaniach, w końcu staliśmy się Ekipą Notre Dame w pełnym wymiarze. Pełni wdzięczności parze pilotującej, nie możemy się doczekać przyszłorocznych spotkań pogłębiających naszą wiarę w Chrystusa oraz umacniających miłość małżeńską.
Za Ruch Ekip Notre Dame – Chwała Panu.
Adam i Monika Ł-7

Kolegium Regionu 2 online

W dniach 13-14 listopada 2020 r. odbyło się Kolegium Region 2 online.  Nasze zamyślenie nad wspólnotą Regionu 2 rozpoczęliśmy od małżeńskiego wysłuchania się w słowa skierowane do nas przez ks. Stanisława Kosiorowskiego MIC, które były inspiracją do małżeńskiej modlitwy wieczornej w piątek.

Sobotę rozpoczęliśmy od włączenia się w Eucharystię online sprawowaną w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie. Podczas sobotniego Kolegium Regionu 2 online połączyło się 30 komputerów czyli stanowiliśmy międzynarodową grupę około 60 osób, które służą swoimi umiejętnościami, czasem i dobrym sercem na chwałę Panu. W trakcie naszego spotkania skupiliśmy się na posłudze pary łącznikowej starając się podzielić naszym doświadczeniem z tej posługi. Pary odpowiedzialne sektorów oraz pary łącznikowe naszych rejonów zagranicznych czyli Ukrainy i Łotwy przekazały wieści z poszczególnych wspólnot dzieląc się radościami i troskami. Było też kilka słów o tym, co się dzieje w Regionie 2 o rekolekcjach, o sesjach dla par informacyjnych i pilotujących oraz o działaniach ekipy satelickiej ds. komunikacji. Mieliśmy też dużą przyjemność usłyszeć trzy świadectwa. Pierwsze Halinki i Kazika Łupińskich, którzy w czerwcu kończą swoją posługę pary odpowiedzialnej Sektora Podlaskiego oraz dwa świadectwa o modlitwie osobistej Beatki i Piotra Michalskich. Na zakończenie w osobnych pokojach pary łącznikowe miały możliwość podzielenia się w ekipach mieszanych swoimi doświadczeniami z przeżywania posługi pary łącznikowej oraz porozmawiać o modlitwie osobistej, a ekipa odpowiedzialna Regionu 2 miała swoje spotkanie.

Polecamy owoce tego Kolegium przez ręce Maryi łącząc się w Magnificat!

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

P.S. Zdjęcie, które jest ilustracją do artykułu, zostało wykonane podczas Kolegium Super Regionu Polska – Europa Środkowa i jest na nim większość małżeństw z ekipy odpowiedzialnej Regionu 2.

Wspomnienie o śp.Władzi Sygulskiej z I ekipy wieluńskiej.

WYBAW MNIE PANIE PRZEZ TWE MIŁOSIERDZIE (godzina czytań z dn.16,11)

W dniu 15 listopada w Wigilię Matki Bożej Miłosierdzia została zabrana do domu Ojca nasza ukochana siostra Władzia Sygulska uczestniczka I ekipy wieluńskiej.
Władzia była osobą otwartą, pokorną, odważną, pogodną pełną serdeczności.

Poznaliśmy się w Ruchu Domowego Kościoła, Władzia i Włodek byli parą filialną byli dla nas drogowskazem i podporą w trudnych czasach w kościele.
W roku 2000 zostali zaproszeni wraz z grupą innych małżeństw na IX Międzynarodowe Zgromadzenie Ruchu Ekipes Notre Dame do Santiago de Compostella. Po tym wydarzeniu spotkaliśmy się razem i w naszych sercach zrodziła się myśl, aby w Łodzi i w Wieluniu powstał ruch END. Tak też się stało, powstała pierwsza ekipa łódzko-wieluńska wraz z doradcą duchowym ks.dr. Markiem Plutą. Ekipa ta trwała 7 lat, staliśmy się rodziną “nie z krwi”, ale z przyjaźni.

Władzia dała się poznać jako osoba pełna wiary, odpowiedzialności, co objawiało się w jej codziennej modlitwie zawierzenia za małżeństwo, rodzinę, a także za ruch END. Miłość do Chrystusa przenosiła na swojego męża, dzieci i wnuki. Codzienna eucharystia umacniała ich sakrament małżeństwa oraz zaangażowanie w ruchu END.

Władziu dałaś nam się poznać jako uczynna prawniczka, a także byłaś bardzo utalentowana (malowałaś obrazy i sadziłaś piękne kwiaty w swoim ogrodzie, który był twoją radością).
Dziękujemy Ci Władziu za Twoje swiadectwo wiary i miłości do Boga i ludzi.

Hania i Jozef Ekipa Ł-1

Łodź 18.11.2020 r.

Sesja dla par pilotujących w Regionie 2

W niedzielę 11 października 2020 r. w Słupnie koło Warszawy odbyła się sesja dla par pilotujących w Regionie 2. Spotkanie przygotowali i poprowadzili Beata i Piotr Michalscy para prowadząca sesje dla par pilotujących. Towarzyszył im ks. Piotr Kluk doradca duchowy ekipy Sektora Mazowieckiego B., który ubogacił nowe pary pilotujące swoim kapłańskim świadectwem oraz merytorycznymi uwagami w ramach konferencji o roli doradcy duchowego w ekipie. Był to dobry czas, na który przyjechały pełne ewangelicznego zapału i zaangażowania w Ruch małżeństwa. Małżonkowie uczestniczyli w parafialnej Eucharystii i zostali przywitani przez ks. proboszcza, dzięki czemu nasza wspólnota zaistniała w świadomości parafian.

Beata i Piotr Michalscy
Para prowadząca sesje dla par pilotujących

Rekolekcje „Modlitwa rodzinna” w Pratulinie

W ciepły lipcowy weekend, tuż przed wyborami na prezydenta Polski, uczestniczyliśmy w rekolekcjach na temat modlitwy rodzinnej w Pratulinie nad Bugiem. Rekolekcje prowadzili Maja i Leszek Kukułkowie z księdzem Markiem Ulatowskim.
Były to rekolekcje z dziećmi, na które pojechaliśmy z naszym najmłodszym synem Marcinem. Tematyka rekolekcji przeplatała się z historią tego miejsca i ofiarą życia błogosławionych Męczenników z Pratulina. Już pierwszego dnia rekolekcji mieliśmy okazję zobaczyć film przypominający wydarzenia z lat 1873 – 74, kiedy to podlascy unici musieli znosić głód, upokorzenia i tortury ze względu na wierność kościołowi i papieżowi. Ich niezłomna wiara, jedność i działanie we wspólnocie, były dla nas budującym świadectwem. Po sanktuarium oprowadzał nas ks. Jacek Guz, kustosz, opowiadał historie ludzi, którzy za przyczyną błogosławionych męczenników doznali cudownego uzdrowienia lub cieszą się długo oczekiwanym potomstwem. Chociaż minęło wiele lat od czasu męczeńskiej śmierci unitów na Podlasiu „w Pratulinie ludzie są prostej, głębokiej wiary, nie stawiającej pytań” jak mówił ks. Jacek. Oni wiedzą, że zbawiamy się we wspólnocie i my tego właśnie uczyliśmy się po raz kolejny na rekolekcjach.
Nasza rodzinna wspólnota jest miejscem miłości i modlitwy. Już na pierwszej konferencji wybrzmiały słowa: „Największy dar, jaki mogą przekazać dzieciom rodzice, to przekazać im Boga.” Nie trzeba czekać aż dzieci dorosną i zaczną mówić, aby praktykować codzienną modlitwę rodzinną. Już od pierwszych dni życia dziecko słucha i zapamiętuje, uczestniczy w modlitwie nawet wtedy, gdy zdaje nam się, że tylko nas rozprasza. Dzieci modlą się na swój sposób, mają bardzo podzielną uwagę, obserwują rodziców i czerpią z ich świadectwa. Otoczone atmosferą miłości i akceptacji, chętnie towarzyszą rodzicom i szybko się uczą. Na konferencjach dostaliśmy praktyczne wskazówki do realizacji modlitwy rodzinnej, oparte na doświadczeniu prowadzących.
W domu należy zorganizować odpowiednie miejsce, gdzie może się spotkać cała rodzina, gdzie można zapalić świecę i otworzyć Biblię. Trzeba zaplanować czas, tak, aby był dogodny dla wszystkich. Najważniejsze jednak jest przygotowanie serca, aby stanąć przed Panem z miłością, otwartością i pokojem. Można zachęcić dzieci do wcześniejszego przygotowania, a nawet napisania swoich intencji.
Wierność codziennej modlitwie jest często trudna, ale niezwykle cenna. Praktyka ta powinna być stała jak skała, na której budujemy nasz dom rodzinny, wytrwała jak miłosierny ojciec czekający na syna. Dziecko musi mieć pewność, że nawet jeśli nie jest obecne, ktoś się za nie modli, że zawsze może wrócić i dołączyć do rodzinnej wspólnoty modlitwy. Jest to bardzo ważne doświadczenie zwłaszcza dla zbuntowanych nastolatków.
Świadomość bezwarunkowej miłości Boga ma nam pomagać we wzajemnym szacunku, bez oczekiwania modlitwy „idealnej”, bez przymuszania, czy zwracania uwagi podczas modlitwy. O tym co nam przeszkadza możemy porozmawiać później, nie w trakcie rozmowy z Bogiem.
Staramy się zapoznać dzieci z Biblią i nauczyć odmawiać różaniec. Dobrze jest modlić się z dziećmi śpiewem, wzbogacać modlitwę lekturą oraz zmieniać ją wraz z rokiem liturgicznym. Modlitwa z dziećmi nie musi być długa, zwłaszcza gdy są zmęczone. Naszym rodzicielskim zadaniem jest nauczyć relacji do Boga pełnej otwartości i zaufania, nauczyć modlitwy za potrzebujących i za wrogów.
W naszym domu praktykowaliśmy codzienną modlitwę rodzinną od czasu narodzenia pierwszego dziecka. Potem nasze dzieci chodziły do przedszkola sióstr Urszulanek, co było bardzo pomocne, często same prowadziły modlitwę i robiły to chętnie. Niestety z czasem, zachowanie młodszych dzieci rozpraszało i denerwowało starsze tak bardzo, że niechętnie uczestniczyły w naszej modlitwie. Różne doświadczenia i w nas powodowały zniechęcenie oraz brak wytrwałości. Rekolekcje były dla nas przypomnieniem tego, co ważne i wartościowe w naszym życiu. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w nich razem z naszym najmłodszym synem, który sam często zachęca nas wszystkich do modlitwy.
Podczas spotkań grupach dzielenia zyskaliśmy bogactwo doświadczeń wypływające ze świadectwa innych małżeństw. Młode małżeństwa dzieliły się swoimi odczuciami z okresu dzieciństwa i młodości, co pomogło nam zrozumieć nasze dorastające dzieci. Małżonkowie z dłuższym stażem, mówili nie tylko o doświadczeniu codziennej modlitwy rodzinnej, ale również o jej owocach obecnie, kiedy dzieci są już dorosłe. Ta perspektywa pozwoliła nam spojrzeć w przyszłość, zobaczyć cel naszych codziennych starań i na nowo podjąć to zobowiązanie w sposób wytrwały i konsekwentny.

Adriana i Marek Zychowie

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: