Pielgrzymka Regionu 2 w tygodniku “Idziemy”

W tygodniku “Idziemy” z 14 maja 2023 r. w wersji papierowej oraz internetowej ukazały się krótkie artykuły z pielgrzymki Regionu 2 do Loretto. Zapraszamy do lektury.

Tygodnik Idziemy – Pielgrzymka małżeństw

Rekolekcje 5 plus w Regionie 2

   W dniach 17-19.03.2023 r. w Regionie 2, Super Regionie Polska-Europa Środkowa w Ośrodku Caritas (Popowo-Letnisko) odbyły się Rekolekcje dla Ekip ze stażem 5+ (ekipa z Szumowa, Ekipa Łódzka 4 i dwie Ekipy z Sektora Mazowieckiego B – W7B i W9B). Rekolekcje prowadzili Katarzyna i Marek Rymsza oraz Beata i Marcin Pińkowscy. Podczas Mszy Świętych posługiwał i homilię wygłosił ksiądz Rafał Winnicki Doradca Duchowy Ekipy z Serocka.
   Podczas wspólnie spędzonego weekendu uczestniczyliśmy w codziennej Eucharystii, a także wsłuchiwaliśmy się w Konferencje przygotowane i wygłoszone przez prowadzących, by później w oparciu o nie, jako Ekipa, spojrzeć na to co było, co jest obecnie, jak również zastanowić się nad czym musimy popracować i co zmienić, żeby jeszcze pełniej uczestniczyć w Ruchu END. Rekolekcje pomogły odpowiedzieć nam na wiele pytań związanych z nami samymi, naszymi małżeństwami oraz Ekipami, w których jesteśmy. Wspólnie określiliśmy, jakie są nasze słabe i mocne strony. W szczerości i zaufaniu podczas Zasiadania Ekipy, przy wsparciu modlitewnym prowadzących w trakcie adorowania przez Nich Najświętszego Sakramentu, mogliśmy otworzyć się na siebie i zastanowić nad tym, jakie jest nasze uczestnictwo w Ruchu.
   Rekolekcje 5+ były czasem bardzo potrzebnym Ekipom. Mogliśmy je przeżyć razem i dzięki temu nacieszyć się swoją obecnością, porozmawiać, po prostu ze sobą pobyć. Dzięki konferencjom, obfitującym w bardzo ciekawe i mądre treści, mieliśmy możliwość wejść w głąb siebie, by odnaleźć istotę i sens uczestnictwa we wspólnocie END. Wyjechaliśmy pełni optymizmu oraz chęci do pracy w naszych małżeństwach i Ekipach.

Za ten wspólny czas, za to wszystko, co się wydarzyło Chwała Panu.
Agata i Piotr Pytel, Ekipa W7B

Bal karnawałowy w Regionie 2

11 lutego w gościnnym Dworku pod Wiechą koło Tarczyna odbył się pierwszy bal karnawałowy w Regionie 2. Na balu zgromadziło się kilkanaście małżeństw z wszystkich Sektorów Mazowieckich (A, B, C i D). Był to czas wspólnej modlitwy, radości bycia z sobą i cieszenia się tańcem. Do dziś pozostają nam w głowie rozważania o rozmowach dotyczących m.in. oczekiwań młodych mam w stosunku do rodziców i dzisiejszych rodziców w stosunku do swoich dorosłych dzieci. Oczekiwań, które powodują napiętość w relacjach, choć wszystkim stronom leży dobro na sercu. To świadectwa zachowujemy w pamięci, aby w przyszłości móc skorzystać z nich.
Dziękujemy gospodarzom Dworku pod Wiechą Kasi i Piotrowi, którzy są członkami Sektora Mazowieckiego C za troskę, klimatyczne miejsce i pyszności na stole. Dziękujemy Marysi i Pawłowi Gugałom parze odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego C za organizację całego przedsięwzięcia. Dziękujemy też wszystkim obecnym za spędzenie razem czasu swobodnej radości.

Chwała Panu!
Beata i Marcin Pińkowscy
Sektor Mazowiecki A

Rada Programowa Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich


4 lutego odbyła się Rada Programowa ORRK. Wśród wielu tematów poruszana była kondycja Kościoła Katolickiego w Polsce.
Badanie praktyk niedzielnych przeprowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w roku 2021 odbyło się 26 września, kiedy obowiązywały obostrzenia rządowe związane z pandemią COVID-19: wierni mogli zajmować połowę wszystkich miejsc w świątyniach (limit nie dotyczył osób w pełni zaszczepionych) oraz funkcjonował obowiązek zakrywania ust i nosa. Stąd też dane dotyczące dominicantes (osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św.) i communicantes (osób przystępujących do komunii św.) nie są miarodajne. Mimo sytuacji, która jednoznacznie zniekształca wyniki, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zdecydował się przeprowadzić badania, aby utrzymać roczny cykl prowadzonych statystyk. Przy obostrzeniach obowiązujących w dniu badania, wskaźnik dominicantes wyniósł 28,3%, zaś communicantes 12,9%. Najwyższy poziom wskaźnika dominicantes odnotowano tradycyjnie w diecezji tarnowskiej (59,1%), rzeszowskiej (49,7%) oraz przemyskiej (46,9%). Najwyższy wskaźnik communicantes odnotowano również w diecezji tarnowskiej (21,9%), kolejno w białostockiej (19,2%) oraz drohiczyńskiej (18,4%).
W 2021 roku nastąpił wzrost liczby udzielanych sakramentów. Sakrament chrztu został udzielony 315 tys. osób, co stanowi wzrost o ponad 1% w porównaniu z rokiem 2020. W 2021 roku wzrosła również liczba osób przystępujących do pierwszej Komunii Świętej i wyniosła 331,7 tys. osób, czyli o 11,3% więcej niż w roku poprzednim. Do bierzmowania przystąpiło 265,7 tys. osób, co również oznacza wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost zaobserwowano także w przypadku liczby udzielonych sakramentów małżeństwa, która wyniosła 103,9 tys.
Szczegóły badania znajdują się na stronie: https://www.iskk.pl/

Beata Pińkowska
Sektor Mazowiecki A, Region 2
Przedstawicielka END w Radzie Programowej ORRK

Wielkopostny Dzień Skupienia w Sektorze Łódzkim 25.02.2023

Wielkopostny Dzień Skupienia w Sektorze Łódzkim END miał miejsce 25 lutego w Wieluniu. Jest to coroczne, ważne wydarzenie na naszej małżeńskiej drodze duchowej. Podobnie jak w ubiegłym roku, na zaproszenie ojca Błażeja i ekip wieluńskich, gościliśmy w przepięknym barokowym klasztorze ojców Franciszkanów.

Nasze skupienie rozpoczęliśmy mszą świętą. Homilię wygłosił ojciec Tomasz – doradca duchowy ekipy sektora łódzkiego. Przypomniał nam, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, dajemy się złapać i oszukać przez zło. Wracając do obrazu raju i grzechu pierworodnego, ojciec Tomasz pokazał nam pierwszy grzech jako model manipulacji, przez który Zły miesza nasze myśli. Człowiek otrzymał od Boga cały, piękny ogród, pełen owoców. Tymczasem Szatan odwraca uwagę ludzi od tego bogactwa, pokazując jedno drzewo. Grzech zamyka nas na widzenie otaczającego nas dobra, skupia uwagę na tym co złe, ale w taki sposób, jakby to było dobre. Oszukani, niszczymy naszą relację z miłującym Bogiem chowając się przed Nim. Niestety, rozbijamy również naszą relację małżeńską oskarżając się nawzajem jak Adam i Ewa. Grzech powoduje utratę wzajemnego zaufania małżonków. Jeśli obraz Boga – miłosiernego Ojca zostanie zniekształcony przez pokusę i grzech, człowiek traci nie tylko relację, ale traci cel życia, nie wie dokąd iść i co robić.

Wielki Post to czas, w którym Kościół proponuje nam post, modlitwę i jałmużnę. Post to narzędzie, które ma nam pomóc zniszczyć naszą pychę i odbudować relację z Bogiem. Dzięki modlitwie stajemy do walki z grzechem umocnieni łaską Boga, bez Jego wsparcia jesteśmy bezradni i bezsilni. Jałmużna to otwieranie oczu i serc na potrzeby bliźnich, dzielenie się naszym czasem, umiejętnościami i dobrami materialnymi z potrzebującymi.

Ojciec Tomasz zaproponował, aby każde małżeństwo postawiło sobie wyzwanie na czas Wielkiego Postu, taką małżeńską regułę życia, która trochę zaboli, ale poprawi relacje małżeńskie, a przede wszystkim pomoże odnaleźć siebie w prawdzie.

Adorację, Drogę Krzyżową i konferencję „Małżeństwo drogą do świętości” poprowadzili dla nas Małgorzata i Rafał Dudzińscy ze Wspólnoty Bożego Ojcostwa.  Na podstawie życiorysu świętych małżonków Zeli i Ludwika Martin, zwrócili naszą uwagę na piękną relację dwojga otwartych na Boga i kochających się osób. Małżeństwo to kanonizowane w 2015 roku zostawiło nam nie tylko piękny życiorys, ale szereg wskazówek: „ Najważniejsze to przejrzeć się w życiu świętych, otworzyć się na Boga i zobaczyć siebie w obliczu Jego miłości: co muszę zrobić, w czym jestem słaby, co muszę upokorzyć, gdzie popełniam błędy?”,  „miłość do Boga zmienia człowieka”, „jesteśmy dani sobie, żeby się ogołocić, aby została w nas tylko miłość”. „Szczęścia nie można znaleźć na Ziemi i to jest złym znakiem jeśli wszystko układa się pomyślnie. Tak Bóg chciał w swojej mądrości, byśmy pamiętali o tym, że Ziemia nie jest naszą prawdziwą ojczyzną”.

Święto Karty w Sektorze Łódzkim

W 75 rocznicę ogłoszenia Karty Ekip Notre Dame, spotkaliśmy się, aby odczytać ją na nowo. Nasze życie i my sami zmieniamy się. Co roku mierzymy się z innymi wyzwaniami. Sytuacja wokół nas też jest inna, a Karta nieustannie wyznacza małżeństwom drogę do nieba.

Drugiego grudnia Sektor Łódzki END obchodził Święto Karty w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi. Na spotkanie przybyły ekipy z Łodzi i z Wielunia. Towarzyszyli nam kapłani, doradcy duchowi ekip: ksiądz Marek Pluta, ojciec Tomasz Rakowski, ojciec Błażej i ksiądz Łukasz Leśniewski.

Spotkanie rozpoczęła uroczysta, koncelebrowana Msza Święta. Homilię wygłosił ojciec Tomasz. Przypomniał nam, że Jezus powołał księdza Henri Caffarela i pokazał mu wielkie żniwo wśród małżeństw szukających Boga. Tak narodził się we Francji Ruch Equipes Notre Dame. Początkom Ruchu towarzyszył ogromny entuzjazm. Bóg obdarzył go szczególnym charyzmatem budowania wspólnoty, który przez 75 lat dojrzewał. Dziś w oparciu o całe to doświadczenie, odczytujemy Kartę na nowo, w obecnej sytuacji i miejscu. Jej przesłanie jest cały czas żywe i aktualne. Małżeństwa wezwane są do świętości rozumianej jako bezwarunkowa, życiodajna miłość na wzór miłości Chrystusa do Kościoła, której źródłem jest Bóg. Wspólnota jest nam w tym powołaniu bardzo potrzebna i pomocna. Nie możemy jednak zapominać, że Bóg powołał nas również do dawania świadectwa i do misji. Dziś posyła nas do innych małżeństw, aby dzielić się z nimi naszym duchowym bogactwem i doświadczeniem.

Konferencję z elementami warsztatu: „Życie sakramentalnego małżeństwa”, poprowadzili dla nas Małgorzata i Rafał Dudzińscy z Wielunia. Aby przyjrzeć się relacji małżeńskiej,  zaproponowali wspólny taniec. W życiu tak jak w tańcu potrzebny jest prowadzący, wzajemna uwaga, czułość, bliskość, a owocem jest radość. Bóg pragnie naszego szczęścia. Zdarza się jednak, że małżeństwa zaniedbują wzajemną relację, stawiając dzieci, rodziców albo pracę na ważniejszej pozycji. Tymczasem jeśli nie zatroszczymy się o nas samych, to nie będziemy mieli ani siły ani pomysłu na pomoc innym. Dzieci uczą się miłości i przebaczenia patrząc na rodziców, muszą ich doświadczyć w domu, ponieważ w świecie brakuje miłości. Małgorzata i Rafał mówili nam też o trzech „stołach” przy których karmi się i nabiera sił małżeństwo sakramentalne: stole ducha, którym jest Eucharystia i modlitwa, stole umysłu, którym jest ognisko domowe i stole ciała, czyli o pożyciu małżeńskim. Wszystkie 3 „stoły” są nam potrzebne, musimy umieć z nich korzystać i zachować między nimi równowagę. „Małżeństwo sakramentalne to wspinaczka na K2. Aby dojść do celu musimy iść razem, nie możemy się wyprzedzać, najwyżej iść jeden za drugim”.

 

75-lecie Karty END w Radiu Warszawa

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu redaktor Weroniki Kostrzewy z Beatą i Marcinem Pińkowskimi, którzy wystąpili w „Rundzie pytań” 8 grudnia 2022 r. Okazją do spotkania był jubileusz ogłoszenia Karty END, a pytania dotyczyły formacji w naszym Ruchu.

Odsłuchaj: Radio Warszawa – 75 lecie Karty END

Sesja dla par informacyjnych w Regionie 2

“Nie można bowiem kochać kogoś ani służyć mu, jeśli się go nie zna. To, co jest daleko od oczu, jest też daleko od serca…” ks. H. Caffarel

Słowa ks. Henri Caffarela kierowały uczestnikami podczas sesji dla par informacyjnych w Regionie 2, która odbyła się 9.10.2022 r. Spotkanie poprowadzili Agnieszka i Józef Macińscy, którzy położyli nacisk na wsparcie merytoryczne znajdujące się w dokumentach oraz na poznanie siebie – swoich i małżonka talentów. Uczestnicy dostali również pomoc praktyczną czyli checklistę wystąpień publicznych. W drugiej części Paweł Rokicki przedstawił pomoce, które przygotowała ekipa ds. komunikacji. W ostatniej części był czas na rozmowy o pomysłach podjętych w poszczególnych sektorach oraz na dzielenie w grupach.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Być świadectwem miłości

Mówi się, że Ruch Equipes-NotreDame nie jest ruchem akcji, ale jest ruchem ludzi aktywnych. Z pewnością do takich należą Beata i Marcin Pińkowscy – Para Odpowiedzialna Regionu 2.
Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania wywiadu, jaki z ich udziałem nagrany został w SalveNET. Dzielą się tam swoim świadectwem budowania małżeństwa i rodziny, doświadczeniem wychowania synów oraz konkretnymi owocami, jakie w tych dziedzinach przyniosła im formacja w Ruchu Equipes Notre-Dame…

Staramy się być świadectwem miłości – Beata i Marcin Pińkowscy

Beata i Piotr Michlscy
Para dopowiedzialna sektora mazowieckiego B

Spotkanie plenarne ORRK

W sobotę 19 listopada 2022 roku odbyło się spotkanie plenarne Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. W trakcie spotkania ks. bp. Adam Wodarczyk omówił dokument Komisji Nauki i Wiary KEP na temat kryteriów eklezjalności wspólnot katolickich. Pierwsza część dokumentu przedstawia i wyjaśnia doktrynalne kryteria, na podstawie których wspólnota czy ruch formacyjno-ewangelizacyjny mogą być uznane za katolickie, czyli pozostające w komunii z Kościołem katolickim. Do podstawowych kryteriów doktrynalnych należą: pełne przyjęcie wiary Kościoła, właściwy stosunek do sakramentów świętych oraz uznanie sukcesji apostolskiej. Część druga dokumentu wskazuje i omawia teologiczno-pastoralne kryteria prawidłowego funkcjonowania wspólnot pozostających w komunii z Kościołem powszechnym. Kryteria te wynikają z określonych w nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary przymiotów Kościoła jako jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego oraz odwołują się do owoców Ducha Świętego wymienionych przez św. Pawła w Liście do Galatów (por. Ga 5,22-23). Do podstawowych kryteriów teologiczno-pastoralnych należą: budowanie jedności w różnorodności, dążenie do integralnie pojętej świętości, respektowanie powszechności i apostolskości Kościoła oraz otwartość na owoce Ducha Świętego (m.in. miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie). Pełny teks dokumenty na stronie episkopat.pl. W następnej konferencji o. Adam Schulz SJ, przewodniczący ORRK przedstawił refleksję na temat Co dalej z synodem? O. Adam zachęcał do rozwijania postawy słuchania bez stereotypów i osądzania, wzrastania w rozeznawaniu osobistym i wspólnotowym, pogłębiania rozumienia powołania człowieka świeckiego, ożywiania struktur Kościoła, w których już występujemy (np. rady duszpasterskie) oraz rozwijania apostolstwa świeckich w świecie. Kolejnym punktem było przyjęcie nowych członków ORRK. Pierwszą wspólnotą, która prosiła o przyjęcia byli Rycerze Kolumba, których misją jest służba Kościołowi. Wspólnota ta powstała w USA, a obecnie zrzesza ponad 2 mln mężczyzn. Drugą wspólnotą był Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”. Jest to ruch osób modlących się za kapłanów, który powstał w Kanadzie. Najwięcej Margaretek jest w Polsce. Obie wspólnoty zostały jednogłośnie przyjęte do ORRK. Nasze spotkanie zakończyła Eucharystia w intencji wspólnot należących do ORRK w Sanktuarium bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, której przewodniczył ks. bp. Adam Wodarczyk, asystent kościelny ORRK.

Beata Pińkowska Sektor Mazowiecki A,
Region 2 Przedstawicielka END w Radzie Programowej ORRK

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Liturgia dnia: