Kolegium Regionu 2

11 stycznia 2020 r. w Kościele Zesłania Ducha Świętego w Warszawie Pan Jezus zgromadził 40 osób z Polski i Łotwy, aby razem celebrować wspólnotę Regionu 2. Dzień ten był otoczony modlitwą i czuliśmy, że był również przeniknięty obecnością Zbawiciela. Radością była dla nas Eucharystia odprawiona w intencji małżeństw podejmujących posługi, a sprawowana przez ks. Stanisława Kosiorowskiego MIC, doradcę duchowego ekipy odpowiedzialnej Regionu 2 oraz diakona stałego z Łotwy Dainisa Stikuts.
W trakcie konferencji mówiliśmy o kolegialności, która czasami może prowadzić do okazywania trudnej miłości braterskiej, gdy ostateczna decyzja jest inna niż nasze osobiste rozeznanie. Pary odpowiedzialne sektorów polskich i para łącznikowa ekip łotewski opowiadały o radościach i troskach poszczególnych wspólnot. Niestety nie mogła przylecieć do nas para łącznikowa z Ukrainy, gdyż dwa tygodnie wcześniej urodziła im się córeczka, ale rozmawialiśmy o ekipach ukraińskich oraz otaczaliśmy je modlitwą. Po obiedzie pary prowadzące sesje dla par pilotujących opowiedziały o swoich doświadczeniach z sesji na Łotwie, Ukrainie i Białorusi, a para koordynująca rekolekcje w Regionie 2 przedstawili obszar rekolekcji.
W ostatniej części kolegium Janina i Janusz Jarnutowscy przedstawili wzruszające świadectwo małżeńskiego słuchania Słowa Bożego. Po kolacji pary łącznikowe w grupach mieszanych dzieliły się przeżywaniem kolegialności oraz przeżywaniem konkretnego punktu wysiłku, jakim jest słuchanie Słowa Bożego, a pary odpowiedzialne sektorów wraz parą odpowiedzialną Regionu 2 miały spotkanie ekipy odpowiedzialnej Regionu 2. Spotkanie zakończyliśmy radosnym Magnificat.
P. S. Dziesięciogodzinne kolegium tylko wzmocniło chęć dalszego przebywania razem. Michał Rukat nasz ekipowy przewodnik po Warszawie wraz z żoną Marysią zabrał naszych gości z Łotwy na nocne zwiedzanie Łazienek Królewskich. A tam mogli między innymi obejrzeć wystawę z okazji 100-lecia relacji między Polską a… Łotwą.

Za wszystko chwała Panu
Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Święto Karty – Sektor Łódzki

Kochani,

dnia 7 grudnia 2019 roku w Parafii św. Alberta Chmielowskiego w Łodzi małżeństwa sektora łódzkiego przeżywały kolejną rocznicę zatwierdzenia Karty END. Goście z Warszawy: Kasia i Marek Rymszowie przybliżyli nam życie i świętość brata Alberta w powiązaniu z ideałem świętości przedstawionym przez papieża Franciszka w adhortacji apostolskiej “Gautede et exsultate”. Uczestnicy spotkania mieli okazje prześledzić jak poszczególne cechy świętości realizował swoim życiem brat Albert – powstaniec, malarz, zakonnik, założyciel przytulisk dla ubogich, bezdomnych, wykluczonych. Słowa św. Alberta, że powinno się być dobrym jak chleb który dla wszystkich leży na stole i z którego każdy może kęs dla siebie ukroić jeśli jest głodny, głęboko wryły się w nasze serca i były drogowskazem do dzielenia się w Grupach. Zastanawialiśmy się czy umiemy rozpoznawać jakie mamy serca i jak je oczyszczać i otwierać na potrzeby innych. Zrozumieliśmy, że tylko człowiek mający uważne, wrażliwe serce może być dobry jak chleb dla innych.

Święto Karty - Sektor Łódzki

Następnym punktem świętowania była adoracja Najświętszego Sakramentu w Kościele, podczas której mogliśmy rozważać przed Bogiem w oparciu o tekst z Księgi Wyjścia (3,5) co jest dla nas w życiu Ziemią Świętą i co możemy już teraz uczynić, aby zbliżyć się do świętości. Radowaliśmy się uczestnictwem w Eucharystii, celebrowanej przez naszych Doradców Duchowych – ks. Marka Plutę i ks. Przemysława Górę, który wygłosił homilię przywołując myśli ojca Caffarela o wzajemnym przenikaniu się sakramentu Kapłaństwa i Małżeństwa. Nasze spotkanie zakończyła wspólna, radosna Agappa.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy życzenia aby Miłość narodzona w Betlejem napełniła naszą codzienność pokojem i wiarą w Jezusa żyjącego pośród nas,

Władka i Włodek Sygulscy

22 października 2017 r. – Niedziela Informacyjna

Dnia 22 października w Parafii p.w. Maksymiliana Kolbe w Pabianicach odbyła się Niedziela Informacyjna. Odpowiedzialni za te niedzielę byli Małgosia i Darek Kaźmierczakowie oraz Sylwia i Arek Lepla. Na mszach o godz. 9:30, 11:00, 12:30 świadectwa na temat „Co nam daje ruch END” dawali Dominika i Darek Ćwiok, Sylwia i Arek Lepla, Kasia i Mariusz Kiereś – małż. z ekip Ł-3, Ł-4.

czytaj dalej…

Rozpoczęcie roku formacyjnego 2017 / 2018 w Łodzi

“Beze mnie nic uczynić nie możecie.”

W sobotę 23 września w parafii „Miłosierdzia Bożego ‘’ w Łodzi nowo powstały sektor łódzki rozpoczął rok formacyjny 2017/18.

Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą, którą celebrował ks. Marek Pluta, doradca duchowy Ekipy sektora. Wygłoszona homilia w trakcie której ks. Marek przypomniał charyzmat ruchu END i jego zasady, co stanowiło solidną bazę dla przyjęcia karty przez 4 ekipy.Na końcu mszy świętej para sektora powołała 3 pary łącznikowe; M. D. Każmierczaków, S. A. Leplów, P. M. Borkowskich oraz A. M. Zych do sekretariatu sektora i dwie pary informacyjne; M. J. Jurdzińskich, M. P. Dudzińskich.

czytaj dalej…

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: