Święto Karty – Sektor Łódzki

Kochani,

dnia 7 grudnia 2019 roku w Parafii św. Alberta Chmielowskiego w Łodzi małżeństwa sektora łódzkiego przeżywały kolejną rocznicę zatwierdzenia Karty END. Goście z Warszawy: Kasia i Marek Rymszowie przybliżyli nam życie i świętość brata Alberta w powiązaniu z ideałem świętości przedstawionym przez papieża Franciszka w adhortacji apostolskiej “Gautede et exsultate”. Uczestnicy spotkania mieli okazje prześledzić jak poszczególne cechy świętości realizował swoim życiem brat Albert – powstaniec, malarz, zakonnik, założyciel przytulisk dla ubogich, bezdomnych, wykluczonych. Słowa św. Alberta, że powinno się być dobrym jak chleb który dla wszystkich leży na stole i z którego każdy może kęs dla siebie ukroić jeśli jest głodny, głęboko wryły się w nasze serca i były drogowskazem do dzielenia się w Grupach. Zastanawialiśmy się czy umiemy rozpoznawać jakie mamy serca i jak je oczyszczać i otwierać na potrzeby innych. Zrozumieliśmy, że tylko człowiek mający uważne, wrażliwe serce może być dobry jak chleb dla innych.

Święto Karty - Sektor Łódzki

Następnym punktem świętowania była adoracja Najświętszego Sakramentu w Kościele, podczas której mogliśmy rozważać przed Bogiem w oparciu o tekst z Księgi Wyjścia (3,5) co jest dla nas w życiu Ziemią Świętą i co możemy już teraz uczynić, aby zbliżyć się do świętości. Radowaliśmy się uczestnictwem w Eucharystii, celebrowanej przez naszych Doradców Duchowych – ks. Marka Plutę i ks. Przemysława Górę, który wygłosił homilię przywołując myśli ojca Caffarela o wzajemnym przenikaniu się sakramentu Kapłaństwa i Małżeństwa. Nasze spotkanie zakończyła wspólna, radosna Agappa.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy życzenia aby Miłość narodzona w Betlejem napełniła naszą codzienność pokojem i wiarą w Jezusa żyjącego pośród nas,

Władka i Włodek Sygulscy

Zdejmij sandały

Małżeństwa Ekip Notre Dame tworzące sektor łódzki rozpoczęły wraz z doradcami duchowymi kolejny rok formacyjny 2019/2020 w dniu 21 września 2019 r. w kościele Bożego Miłosierdzia w Łodzi.

czytaj dalej…

22 października 2017 r. – Niedziela Informacyjna

Dnia 22 października w Parafii p.w. Maksymiliana Kolbe w Pabianicach odbyła się Niedziela Informacyjna. Odpowiedzialni za te niedzielę byli Małgosia i Darek Kaźmierczakowie oraz Sylwia i Arek Lepla. Na mszach o godz. 9:30, 11:00, 12:30 świadectwa na temat „Co nam daje ruch END” dawali Dominika i Darek Ćwiok, Sylwia i Arek Lepla, Kasia i Mariusz Kiereś – małż. z ekip Ł-3, Ł-4.

czytaj dalej…

Rozpoczęcie roku formacyjnego 2017 / 2018 w Łodzi

“Beze mnie nic uczynić nie możecie.”

W sobotę 23 września w parafii „Miłosierdzia Bożego ‘’ w Łodzi nowo powstały sektor łódzki rozpoczął rok formacyjny 2017/18.

Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą, którą celebrował ks. Marek Pluta, doradca duchowy Ekipy sektora. Wygłoszona homilia w trakcie której ks. Marek przypomniał charyzmat ruchu END i jego zasady, co stanowiło solidną bazę dla przyjęcia karty przez 4 ekipy.Na końcu mszy świętej para sektora powołała 3 pary łącznikowe; M. D. Każmierczaków, S. A. Leplów, P. M. Borkowskich oraz A. M. Zych do sekretariatu sektora i dwie pary informacyjne; M. J. Jurdzińskich, M. P. Dudzińskich.

czytaj dalej…

Powołanie Sektora Łódzkiego

Z ogromną radością informujemy, że podczas Eucharystii 18 czerwca 2017 r. w kościele Miłosierdzia Bożego w Łodzi Kasia i Marek Rymszowie para odpowiedzialna Regionu 2 powołali nowy Sektor Łódzki oraz nową parę odpowiedzialną Sektora Łódzkiego Hannę i Józefa Błazińskich. Obecnie Sektor Łódzki obejmuje swym zasięgiem 4 ekipy w Łodzi, 2 ekipy w Wieluniu oraz 1 ekipę w pilotaż w Łodzi. Życzymy nowej parze odpowiedzialnej sektora, aby czas posługi był dla nich czasem ścisłego przylgnięcia do Jezusa oraz radości ze służenia Panu i członkom Equipes Notre-Dame.

Beata i Marcin Pińkowscy
kończąca posługę para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego A

czytaj dalej…

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: