Powołanie Sektora Mazowieckiego D

Z wielką radością informujemy o powołaniu nowego sektora w Regionie 2.

23 maja 2020 roku w parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie podczas zakończenia roku formacyjnego w Sektorze Mazowieckim B został powołany Sektor Mazowiecki D. Sektor Mazowiecki D został wyodrębniony z Sektora Mazowieckiego B, a parą odpowiedzialną nowego sektora zostali Alicja i Jacek Antosiukowie. Doradcą duchowym ekipy odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego D zgodził się zostać ks. Jacek Gniadek SVD.

Sektor Mazowiecki B został 4 lata temu wyodrębniony z Sektora Mazowieckiego A, a pierwszą parą odpowiedzialną tego Sektora byli Beatka i Piotr Michalscy, od roku parą odpowiedzialną Sektora są Daria i Bartosz Hałaczkiewiczowie opiekujący się 25 ekipami w formacji podstawowej i 5 w pilotażu. Nowy Sektor Mazowiecki D składa się z 14 ekip i 2 pilotaży.
Obecnie Region 2 składa się z Sektora Mazowieckiego A, Sektora Mazowieckiego B, Sektora Mazowieckiego D, Sektora Łódzkiego, Sektora Podlaskiego, Presektora Ukraińskiego oraz ekip na Łotwie.

Chwała Panu za kierowanie do naszego ruchu nowych małżeństw oraz za otwarte serca małżeństw w Ruchu na przyjmowanie posług!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z powołania Sektora Mazowieckiego D.

para odpowiedzialna Regionu 2

Beata i Marcin Pińkowscy

Spotkania online ekip

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym razem z Kasią i Markiem Rymszami z trzeciej ekipy warszawskiej (W3A) dzielimy się doświadczeniami ze spotkań ekip online.

 

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Komunia duchowa – ks. Wojciech Sadłoń SAC

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi doradcy duchowego trzeciej ekipy warszawskiej (W3A) na temat komunii duchowej, adoracji duchowej oraz komunii pragnień. Gorąco dziękujemy ks. Wojciechowi, że zechciał odpowiedzieć na naszą prośbę i nagrać dla Equipes Notre-Dame ten film.

 

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Wielkopostny dzień skupienia – Sektor Mazowiecki B

W sobotę 7 marca br członkowie ekip Sektora Mazowieckiego B zgromadzili się w parafii św.
Andrzeja Boboli w Markach na Wielkopostnym Dniu Skupienia. Małżeństwom towarzyszyli
Doradcy Duchowi: o. Tadeusz Suślik SchP, o. Jacek Gniadek SVD, ks. Krzysztof Kucharski, ks.
Piotr Kluk CSMA, Para Odpowiedzialna Super-Regionu Polska Europa – Środkowa Helena i
Paweł Kukołowiczowie oraz Para Odpowiedzialna Sektora Daria i Bartosz Hałaczkiewiczowie.
Wspólną modlitwę rozpoczęły rozważania drogi krzyżowej przygotowane przez członków ruchu
– myślą przewodnią była realizacja powołania do świętości w małżeństwie jednocząc się z drogą
Jezusa. “Naszym krzyżem w małżeństwach są nieporozumienia, trudy wychowywania dzieci,
zmagania z chorobą, zmęczenie codziennymi obowiązkami. Lecz Ty Jezu, przyjmując na swoje
ramiona krzyż, uczysz nas, że droga do celu wiedzie właśnie przez akceptację wszystkich tych
trudności. Bo celem naszego życia jest zbawienie, czyli nasza świętość”. Krocząc razem i
słuchając rozważań do poszczególnych stacji można było odczuć siłę wspólnoty i umocnić
wewnętrzną motywację do walki o mężne serce: “Miłość nigdy i nikogo nie przybija do krzyża!
Miłość od krzyża uwalnia! Święci małżonkowie i święci rodzice są radośni i wnoszą radość w
życie swoich bliskich. Także wtedy, gdy dotyka ich choroba, trudności finansowe czy inne formy
cierpienia.”
W czasie Mszy św. ks. Piotr Kluk CSMA komentując fragment Ewangelii dotyczący miłości
nieprzyjaciół podkreślił, że nasze serca na wzór Ojca Niebieskiego powinny być przepełnione
miłością do wszystkich ludzi, także wrogów. Aby osiągnąć taką postawę warto pamiętać o
trzech rzeczach: modlitwie za nieprzyjaciół, czynieniu dobra tym, którzy nam źle czynią oraz
nieodpłacaniu ciosem za cios. Mamy przebaczyć z serca, gdyż chowanie urazy to jak picie
trucizny w nadziei, że zabije naszych wrogów. Przebaczenie nie sprawia, że druga osoba staje
się niewinna, ale że my stajemy się wolni, a los bliźniego zostawiamy w Bożych rękach.
Na koniec Mszy św. jedno nowe małżeństw przyjęło Kartę, a w świątyni rozległo się radosne
“Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo”. W czasie przeznaczonym na obiad odbyło się
niezamierzone umartwienie wielkopostne, gdyż w wyniku pomyłki dostawcy zamówione posiłki
nie dojechały. Wszyscy starali się to przyjąć w pogodny sposób, troszcząc się o innych i
żartując, że małżeństwa z ekip powinien cechować duch ascezy.
Para super-regionu Helena i Paweł Kukołowiczowie poprowadzili pełną konkretnych przykładów
i humoru konferencję na temat reguły życia. Podkreślili, że nie chodzi o mnożenie obowiązków,
ale o ich sprecyzowanie, aby życiem religijnym małżonków nie rządził przypadek. Reguła życia
ma być ścieżką rozwoju duchowego i łączyć się z naszym powołaniem, powinna być
wymagająca, a jednocześnie realistyczna i elastyczna. Zastanawiając się nad wyborem reguły
życia warto zadać sobie kilka pytań: – kim jestem? – jakie są moje motywy działania? – jakiego
pragnie mnie Bóg? Ważne, aby realizować regułę zarówno na poziomie woli, jak i serca oraz
korzystać ze wsparcia współmałżonka i ekipy. Po konferencji swoim świadectwem drogi i
błogosławieństwa Bożego w ruchu END podzielili się Kasia i Mariusz Kryczkowie. Przed
zakończeniem spotkania uczestnicy w mniejszych grupach podzielili się sukcesami i porażkami
w realizacji reguły życia. Po zaśpiewaniu Magnificat wszyscy rozeszli się do swoich domów, aby
się posilić oraz kochać, przebaczać i każdego dnia walczyć o świętość.

Kolegium Regionu 2

11 stycznia 2020 r. w Kościele Zesłania Ducha Świętego w Warszawie Pan Jezus zgromadził 40 osób z Polski i Łotwy, aby razem celebrować wspólnotę Regionu 2. Dzień ten był otoczony modlitwą i czuliśmy, że był również przeniknięty obecnością Zbawiciela. Radością była dla nas Eucharystia odprawiona w intencji małżeństw podejmujących posługi, a sprawowana przez ks. Stanisława Kosiorowskiego MIC, doradcę duchowego ekipy odpowiedzialnej Regionu 2 oraz diakona stałego z Łotwy Dainisa Stikuts.
W trakcie konferencji mówiliśmy o kolegialności, która czasami może prowadzić do okazywania trudnej miłości braterskiej, gdy ostateczna decyzja jest inna niż nasze osobiste rozeznanie. Pary odpowiedzialne sektorów polskich i para łącznikowa ekip łotewski opowiadały o radościach i troskach poszczególnych wspólnot. Niestety nie mogła przylecieć do nas para łącznikowa z Ukrainy, gdyż dwa tygodnie wcześniej urodziła im się córeczka, ale rozmawialiśmy o ekipach ukraińskich oraz otaczaliśmy je modlitwą. Po obiedzie pary prowadzące sesje dla par pilotujących opowiedziały o swoich doświadczeniach z sesji na Łotwie, Ukrainie i Białorusi, a para koordynująca rekolekcje w Regionie 2 przedstawili obszar rekolekcji.
W ostatniej części kolegium Janina i Janusz Jarnutowscy przedstawili wzruszające świadectwo małżeńskiego słuchania Słowa Bożego. Po kolacji pary łącznikowe w grupach mieszanych dzieliły się przeżywaniem kolegialności oraz przeżywaniem konkretnego punktu wysiłku, jakim jest słuchanie Słowa Bożego, a pary odpowiedzialne sektorów wraz parą odpowiedzialną Regionu 2 miały spotkanie ekipy odpowiedzialnej Regionu 2. Spotkanie zakończyliśmy radosnym Magnificat.
P. S. Dziesięciogodzinne kolegium tylko wzmocniło chęć dalszego przebywania razem. Michał Rukat nasz ekipowy przewodnik po Warszawie wraz z żoną Marysią zabrał naszych gości z Łotwy na nocne zwiedzanie Łazienek Królewskich. A tam mogli między innymi obejrzeć wystawę z okazji 100-lecia relacji między Polską a… Łotwą.

Za wszystko chwała Panu
Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Rozpoczęcie roku formacyjnego 2019/2020 w Sektorze Mazowieckim B

Sektor Mazowiecki B uroczyście rozpoczął rok formacyjny 14 września 2019 r.. Spotkaniu przewodniczyła nowa para Sektora: Daria i Bartosz Hałaczkiewiczowie.

Doradca Sektora Mazowieckiego B – Ksiądz Piotr Kluk rozpoczął spotkanie, którego przewodnią myślą było hasło tegorocznej formacji „Świętymi bądźcie”. Przywołał wezwanie papieża Franciszka, że świętość jest powołaniem nas wszystkich, i że jesteśmy powołani do życia kontemplacją pośród działania. Powinniśmy mieć miejsce na czas kontemplacji w prawdzie, zdjęcie z nóg sandałów naszych trosk i stanięcie w uniżeniu przed Bogiem w szacunku. Tak jak Mojżesz, gdy w pewnym momencie Bóg wyrwał go z dotychczasowego życia, by pasł lud. Siłę dostał od Boga, słuchał go, wypełniał Jego wolę. Świętość jest misją. Nie gwarantuje nam jej małżeństwo sakramentalne, ale siłę mamy czerpać od Boga, z modlitwy, z sakramentów. Mamy być znakiem dla świata. W jedności z Chrystusem dojdziemy do świętości i zbawienia. Zgłębiajmy te słowa w ruchu. Od nas zależy jak tę misję wypełnimy.

Następnie Daria i Bartosz przedstawili nową ekipę Sektora B oraz kalendarium roku formacyjnego zwracając uwagę, że dla poczucia wspólnoty i zanurzenia w Ruchu niezwykle ważne jest uczestniczenie w wydarzeniach ruchu takich jak: rozpoczęcie roku, Święto Karty, spotkanie wielkopostne i zakończenie roku. Wskazali oni także na dwa istotne wydarzenia tego roku formacyjnego:

  • Pierwsze z nich to peregrynacja Ikony Świętej Rodziny Ruchu END wśród małżeństw ruchu. Każda ekipa będzie gościła ikonę przez dwa tygodnie, zanosząc przed nią swoje intencje, modlitwy.
  • Drugie wydarzenie dotyczy organizacji ruchu, gdyż Sektor B rozrósł się na tyle, że będzie wydzielony z niego kolejny sektor póki co, B’ <prim>. To nastąpi pod koniec roku formacyjnego, ale już został pokazany przykładowy podział ekip. Posługę pary odpowiedzialnej nowego sektora zgodzili się przyjąć Alicja i Jacek Antosiukowie. W tym miejscu już otaczamy ich modlitwą o siły na ten nadchodzący czas.

Beata i Marcin Pińkowscy opowiedzieli o spotkaniu ERI, które to odbędzie się w dniach 21.07-01.08.2020 pod Warszawą. Z uwagi na międzynarodowość i liczebność tego spotkania potrzebna będzie pomoc od członków ekip i już warto zarezerwować ten czas w kalendarzu.

Następnie uczestnicy spotkanie udali się na adorację do kościoła. Tam modląc się koronką do miłosierdzia Bożego łączyliśmy się w Święto Podwyższenia Krzyża z uczestnikami akcji Polska pod Krzyżem. Podczas mszy świętej koncelebrowanej przez doradców ekip ks. Piotr Kluk mówił o tym, że droga świętości życia wiedzie przez krzyż Chrystusa. Po Eucharystii pary, które zakończyły pilotaż przyjęły po raz pierwszy Kartę Ruchu End.

Kolejnym punktem była wspólna agapa, a po niej dalsza część spotkania, podczas której Dorota i Stefan Pomorscy opowiedzieli, dlaczego rekolekcje są jednym z ważnych punktów życia ekipy. Rekolekcje to czas usłyszenia, co Bóg do nas mówi, są jak wyjście na pustynię, która wyostrza zmysły i pozwala dostrzec nowe rzeczy. Rekolekcje są szansą na spotkanie z Bogiem i powinniśmy je traktować nie jak obowiązek, ale szansę. Następnie przedstawili garść praktycznych informacji na temat terminów, tematyki i możliwości zabrania dzieci na wyjazd.

Ostatnim punktem spotkania przeznaczonego dla wszystkich było podsumowanie przez Beatę i Piotra Michalskich swojej posługi Pary Sektora Mazowieckiego B, którą pełnili przez ostatnie trzy lata. Beata z Piotrem mówili, o tym, że celem posługi do której wzywa nas Bóg jest nasz wzrost, że mieli ufność, iż przyjaciele, którzy rozeznawali, że on powinni objąć tę posługę, dobrze robią. Obejmując nowy sektor postawili na budowanie wspólnoty od komunikacji mailowej począwszy, przez modlitwę wspólnoty, modlitwę orędowników, gdyż Ruch END powinien być oparciem dla małżeństw.

Sektor B pod przewodnictwem Justyny i Pawła Fleszarów przygotował muzyczne podziękowanie dla Beaty i Piotra, które wywołało uśmiech wszystkich obecnych na Sali. Wspólnym Magnificat zakończyła się główna część spotkania. Następnie odbył się panel poświęcony roli Par Odpowiedzialnych Ekip i dla nich przewidziany. Justyna  i Paweł Fleszarowie w kilku punktach wskazali, do czego taka para jest powołana. Przede wszystkim POE powinna bratersko patrzeć na ekipę i dbać o relacje w niej. Para powinna motywować ekipę do czytania tematu z wyprzedzeniem, wysyłania sugestii, a następnie planować spotkanie wraz z doradcą duchowym. Po spotkaniu małżeństwo powinno wysłać krótkie sprawozdanie na temat przebiegu. Jeśli w ekipie są problemy, to POE powinna też to zawrzeć w notatce, żeby móc wesprzeć taką ekipę, małżeństwo. I to, o czym powinny pamiętać wszystkie małżeństwa tworzące ekipy, że formacja trwa w domu, a spotkanie jest co miesięcznym podsumowaniem tej pracy.

Nastepnie POE spotkały się ze swoimi parami łącznikowymi i opowiedziały o sytuacji swoich ekip, o szansach i zagrożeniach. A Pary Informacyjne prowadziły dialog na temat planów na nowy rok formacyjny.

Dziękujemy za obecność na spotkaniu wszystkim małżeństwom, doradcom duchowym. Dziękujemy za prowadzenie księgarni, finansów, logistyki, za ofiarność i odwagę w podejmowaniu posług na rzecz ruchu.

Wstańcie i módlcie się! – Wielkopostny Dzień Skupienia w Sektorze Mazowieckim B

Nasze wielkopostne spotkanie odbyło się w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, w dniu 16.03.2019, dzięki gościnności ks. proboszcza ks. Bogdana Bartołda. Rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez ks. Piotra Kluka – doradcę duchowego naszego sektora, o. Tadeusza Suślika – proboszcza sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach, doradcę duchowego ekipy pilotowanej oraz ks. Bogusława Pomarańskiego – proboszcza parafii św. Doroty w Zawadach, doradcę duchowego ekipy, która w tym dniu przyjmowała Kartę Equipes Notre-Dame. W konfesjonale posługę pełnił ks. Jacek Wiliński. O śpiew w czasie liturgii zadbał Chór Papieski im. Jana Pawła II.

Homilię ks. Piotr Kluk rozpoczął od głębokiej myśli ks. H. Caffarela: „Najważniejsze objawienie Chrystus daje nam z wysokości swojego krzyża. Toteż krzyż jest księgą, której nie powinniśmy przestać rozważać. Trzeba też zrozumieć jej język: nie jest ona panegirykiem cierpienia, lecz głoszeniem miłości zwycięskiej”. W rozwinięciu tej refleksji usłyszeliśmy, że prawdziwa miłość według Jezusa to miłość w wymiarze krzyża, do utraty życia, okazująca dobro nawet nieprzyjaciołom. Jezus myje nogi także Judaszowi. Jezus umiera na krzyżu za grzeszników, czyli za nieprzyjaciół Boga. Takiej miłości nie ma na świecie. Tylko taka miłość jest nieśmiertelna. Każda inna kończy się w pewnym momencie… Dalej ksiądz Piotr powiedział, że skoro ta miłość Boga do nas wyraziła się w Krzyżu Chrystusa, oznacza to, że droga do doskonałości, do pełnej miłości, do zbawienia, do Boga wiedzie przez krzyż. Wiemy, że miłość, którą głosi Chrystus, jest trudna, wymagająca. Ale to jedyna droga do życia wiecznego. Na tej drodze nie jesteśmy sami. Z nami idzie Jezus! On prowadzi nas, On szuka nas na krętych ścieżkach naszego życia i wprowadza na drogi zbawienia, na których objawia nam swoje miłosierdzie. Homilię ks. Kluk zakończył słowami kardynała R. Saraha: aby przetrwać w tym świecie zamętu, upadku moralnego i wielkiego odstępstwa od Boga, nasze życie chrześcijańskie musimy opierać na trzech filarach. Te filary to: Krzyż, Eucharystia i Matka Boża.

Po mszy św. nowe małżeństwa przyjęły Kartę END. Następnie wysłuchaliśmy pieśni wielkopostnych w przepięknym wykonaniu Chóru Jana Pawła II.

Po postnej agapie konferencję pt. „Wstańcie i módlcie się” wygłosili Małgorzata i Joachim Grzonkowie – Para Odpowiedzialna za Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Caffarela. Zostaliśmy zachęceni do godzinnej modlitwy w miesiącu, o stałej porze i w wyznaczonym dniu, w intencjach, które napływają do Orędowników. Warto uświadomić sobie, że biorąc pod uwagę różne strefy czasowe, na całym świecie trwa nieustanna modlitwa Orędowników.

Ostatnim punktem Wielkopostnego Dnia Skupienia była droga krzyżowa wg rozważań ks. Marka Dziewieckiego. Usłyszeliśmy między innymi, że w naszych czasach, zdominowanych przez niską i prymitywną kulturę, na śmierć skazywane są małżeństwa i rodziny. Traktowane są one jako przeżytek i przejaw naiwności. Na śmierć skazywani bywają ludzie starsi, których towarzystwa ubezpieczeniowe, a nieraz własne dzieci i wnuki, traktują jako niepotrzebne obciążenie finansowe. W kolejnej stacji ks. Dziewiecki dobitnie napisał, że ludzie źli i cyniczni próbują nakładać na współczesne rodziny bolesne krzyże i cierpienia. Jednym z takich krzyży jest wyśmiewanie małżeństw i rodzin oraz kpina z małżeńskiej czystości i wierności. Inny krzyż to zrównywanie z rodzinami par homoseksualnych, które decydują się na związki bezpłodne. Jeszcze inny krzyż to dominująca kultura, która promuje demoralizację, wyuzdanie i wypaczone „wychowanie”, które sprawia, że coraz więcej dziewcząt i chłopców nie dorasta do żadnego powołania: ani do małżeństwa i rodziny, ani do kapłaństwa czy życia konsekrowanego. Przy stacji XIV usłyszeliśmy, że od dwóch tysięcy lat w każdym pokoleniu wielu jest takich ludzi, którzy chcą, aby Jezus już nigdy z tego grobu nie wyszedł. Razem z Chrystusem ludzie chcą wepchnąć do grobu naszą tęsknotę za życiem w trwałym związku małżeńskim i w szczęśliwej rodzinie. Ale tych pragnień nikt nie może w nas zabić, bo pragnienia te pochodzą od samego Boga. W żadnej epoce i w żadnej cywilizacji – nawet w cywilizacji śmierci – nikt nie zdoła usunąć z naszych serc tęsknoty za małżeństwem i za rodziną. Można jedynie próbować tę tęsknotę zagłuszać, tak jak niektórzy usiłują zagłuszać własne sumienie i sumienia innych ludzi.

Dziękujemy za ten wyjątkowy czas Wielkopostnego Dnia Skupienia.

Agnieszka i Wojtek Kiniorscy – ekipa W1B

 

/ zdjęcia W. Kiniorski

80. rocznica pierwszego spotkania ekipy Notre-Dame

25 lutego br. przypada 80. rocznica pierwszego spotkania ekipy, które odbyło się w 1939 roku w Paryżu. To właśnie wtedy w mieszkaniu przy Rue du Champ de Mars spotkali się Ksiądz Caffarel i cztery małżeństwa: Pierre i Rosenn de Montjamon, Gérard i Madeleine d’Heilly, Micho i Ginette Huet, Fréderic oraz Marie Francoise da Chapelle. Nie byli tego świadomi, że brali udział w narodzinach Ruchu Équipes Notre-Dame. 

Z tej okazji zapraszamy Was wszystkich na wspólną Eucharystię do Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Warszawie. Mszę św., która rozpocznie się o godz. 18.30, odprawi i skieruje do nas swoje słowo ks. Stanisław Kosiorowski MIC – proboszcz parafii i doradca duchowy dwóch naszych ekip.

Gorąco zachęcamy do jak najliczniejszego udziału i wspólnej modlitwy w  łączności z ekipami na całym świecie. Tych którzy nie będą mogli przybyć prosimy, aby połączyli się z nami w modlitwie Magnificat w godzinie Mszy św. Liczymy na Waszą obecność!

 

Msza św. Sektorów Mazowieckich
w 80. rocznicę pierwszego spotkania Ekipy Notre-Dame
25 lutego 2019 r. godz. 18.30
Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes
Warszawa, ul. Wileńska 69

Pary Odpowiedzialne Sektorów Mazowieckich


Pamiętam wspomnienia pierwszych ekip, odkrywam na nowo to istniejące w nich wewnętrzne przynaglenie do modlitwy, radość z modlitwy wspólnotowej. To prawda, że wtedy mieliśmy wojnę, niedostatki, groźby, strach, aresztowania i deportacje… A teraz życie jest łatwe; lub, innymi słowy, życie niesie ze sobą mniej trudnych problemów życiowych.
o. Henri Caffarel

NASZE PERYFERIE – dokąd posyła Pan małżonków Equipes Notre-Dame?

ŚWIĘTO KARTY W SEKTORZE MAZOWIECKIM B

8 grudnia 2018 r. spotkaliśmy się w Markach k. Warszawy z małżeństwami naszego Sektora Mazowieckiego, aby uroczyście obchodzić Święto Karty END. Po przyjeździe wszyscy zostaliśmy serdecznie powitani przez Beatę i Piotra Michalskich, Parę Odpowiedzialną naszego Sektora. Spotkanie rozpoczęliśmy od wysłuchania konferencji Beaty i Piotra pt. „Dokąd posyła Pan małżonków END”. Dotykała ona ważkiego tematu powołania do poszczególnych funkcji, jakie dane nam jest wypełniać przez całe życie. Do czego wzywa nas Pan jako męża, żonę, jako rodzica, jako członka Ekipy. Nie chodzi o to, aby angażować się we wszystko, co jest nam proponowane. Nie chodzi o to, żeby „każdemu było z nami dobrze”, parafrazując opacznie rozumiane słowa Prawa Zucha, jakimi posłużył się Piotr. Słowem kluczem w odnajdywaniu woli Boga, dotyczącej naszego powołania powinno być nieustanne rozeznawanie. Beata zwróciła uwagę na ciągle aktualne słowa, które Ojciec Caffarel skierował do Ekip w ramach podsumowania ich pracy formacyjnej: Czy jesteście gotowi w pełni zaangażować się w ramach Ekip i z pomocą Ekip w misję świadczenia światu o Bogu? czytaj dalej…

Historia pewnej znajomości

Historia pewnej znajomości – to audycja w radiu Warszawa [106.2 FM] poświęcona małżeństwom.

Tym razem swoją historią podzielą się Ania i Remek z jednej z warszawskich ekip. Jeśli jesteście ciekawi ich opowieści, zapraszamy

w najbliższą niedzielę, 4 listopada o godz. 20:10.

Kto nie będzie miał możliwości wysłuchania na żywo, już wkrótce znajdzie audycję na radiowej stronie pod adresem:

http://www.radiowarszawa.com.pl/tag/historia-pewnej-znajomosci/

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: