Wielkopostny Dzień Skupienia w Sektorze Mazowieckim C

W sobotę 17 lutego 2024 w Parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w podwarszawskich Laskach członkowie sektora Mazowieckiego C przeżywali Wielkopostny Dzień Skupienia.

Rozpoczął się on Drogą Krzyżową prowadzoną przez ks. Jacka Wilińskiego, Doradcę Duchowego Ekipy Sektora. Mocne słowa o konieczności obrony ludzkiego życia prowadziły nas przez kolejne stacje na Golgotę.

Kolejnym punktem spotkania była bardzo ciekawa konferencja o sakramencie pokuty i pojednania wygłoszona przez ks. Grzegorza Jasińskiego. Na początku Ksiądz podkreślał, że to przez łaskę sakramentu kapłaństwa, a nie osobistą świętość kapłana udzielane jest rozgrzeszenie. Następnie przypomniał najważniejsze zasady związane ze spowiedzią: omówił definicję grzechu lekkiego i ciężkiego, 5 warunków dobrej spowiedzi, przeszkody w uzyskaniu rozgrzeszenia. Zachęcał do szukania stałego spowiednika oraz do oparcia się pokusie wybierania spowiednika łagodnego. Ksiądz podkreślał, że spowiedź to nie “kontener na śmiecie”, który pozwala nam poczuć się lepiej, ale sakrament, którego celem jest walka o wykorzenienie grzechów z naszego życia. Na zakończenie Ksiądz mówił o spowiedzi generalnej, która konieczna jest m.in. wtedy, gdy poprzednie spowiedzi były nieważne.

Po konferencji i krótkiej przerwie kawowej przeszliśmy do kaplicy na adorację, podczas której możliwa była spowiedź u jednego z trzech księży.

Dzień Skupienia zakończyliśmy najważniejszym jego punktem czyli Mszą Świętą, w trakcie której homilię wygłosił o. Michał Chaberek, Doradca Duchowy Ekipy MC12. Msza Święta była koncelebrowana przez 5 kapłanów. Poza wspomnianymi wyżej uczestniczyli również: ks. Grzegorz Jankowski (DD MC4) oraz ks. Marek Traczyk (DD MC10). Modliliśmy się w intencjach naszych ekip, małżeństw, doradców duchowych oraz zbliżającego się Zgromadzenia Międzynarodowego END w Turynie (lipiec 2024).

Po Mszy Świętej została powołana nowa Para Informacyjna w naszym sektorze: Ania i Franciszek Grzegorczykowie z ekipy MC3.

Tekst: Agnieszka Dworczyk, MC4
Foto: Michał Łempicki, MC5

 

 

Sesja dla par pilotujących w Regionie 2 – 17 lutego 2024

 “Dobry start nowej ekipy jest ważny, bo ma znaczenie zarówno dla jej przyszłości, jak i witalności całego Ruchu”. 

(Przewodnik END)

Pilotaż to dobry zaczyn, dzięki któremu wzrasta cały Ruch. Świadomość wagi formacji par pilotujących była głównym impulsem do organizacji sesji formacyjnej w Regionie 2.

17 lutego w podwarszawskich Markach spotkało się 13 par z Regionu 2 – czterech sektorów warszawskich, sektora podlaskiego i  Lublina (przynależącego do sektora Mazowsze C).  Były to pary przygotowujące się do prowadzenia pilotaży – całych ekip i indywidualnych. Przez kilka kolejnych godzin razem z prowadzącymi sesję – Beatą i Piotrem Michalskimi z sektora Mazowsze B – małżeństwa zgłębiały kwestie celów i założeń pilotażu, przebiegu spotkania w ekipie czy specyfiki pilotażu indywidualnego. Dzięki konferencji ks. Zbigniewa Chwai SCJ przybliżony został także temat roli doradcy duchowego w ekipie.

Podczas sesji był również czas na wspólną modlitwę, Mszę świętą, dzielenie w grupach i nawiązywanie więzi towarzyskich przy kawie.

May nadzieję, że małżeństwa wyjechały z sesji umocnione, by z jeszcze większym entuzjazmem podejmować swoją posługę.

Za to spotkanie – Bogu niech będą dzięki.

 

Święto Karty w Sektorze Mazowieckim C, 2023.12.09

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to coroczny czas święta Ruchu Equipes Notre-Dame. Święto Karty celebrowaliśmy w Sektorze Mazowieckim C 9 grudnia 2023. Spotkaliśmy się w Szkole Podstawowej św. Franciszka na warszawskim Mokotowie. Świętowanie rozpoczęliśmy od tego, co najistotniejsze, czyli wspólnej Eucharystii. Przewodniczył jej ks. Jacek Wiliński, Doradca Duchowy Ekipy Sektora Mazowieckiego C oraz ekipy MC5. Koncelebrował o. Dezyderiusz Jan Pol, Doradca Duchowy ekipy MC1. W kazaniu ks. Jacek zwrócił uwagę na cechy, które mogą pomóc nam w niesieniu nauki Bożej we współczesnym świecie – pokorę i cierpliwość. Wspomniał także o walce duchowej oraz konieczności zawalczenia o nasze zbawienie. Przypomniał o tym, że nowe Ekipy rodzą się z doświadczenia innych i strukturze Ruchu, która pomaga nam w świadczeniu o Chrystusie. Wybrzmiały także słowa „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). Ksiądz zachęcał, by dawać innym to, co się ma, a siebie samego oddawać Bogu. Zwrócił uwagę na to, że nie można ofiarować innym tego, czego sami nie mamy, podkreślając konieczność szukania i pogłębiania relacji z Jezusem.

Po Mszy świętej nastąpiło przyjęcie Karty END przez nową parę. Jedna z par odnowiła przyjęcie karty. Odpowiedzialni naszego sektora: Justyna i Łukasz Kowalscy przekazali nominacje dla par obejmujących nowe posługi: pary łącznikowej (Marty i Marka Biedrzyckich z MC6), pilotującej (Justyny i Sławomira Łata z MC22) oraz informacyjnej (Doroty i Jacka Bartoszków z MC22). Zachęcali także, by mówić o Ruchu Equipe Notre Dame w swoich parafiach np. w czasie wizyty duszpasterskiej.

Następnie udaliśmy się na drugie śniadanie, w czasie którego mogliśmy nie tylko się posilić, ale także porozmawiać przy wspólnym stole.

Kolejnym punktem spotkania była konferencja Heleny i Pawła Kukołowiczów (byłej pary odpowiedzialnej Super-Regionu Polska-Europa Środkowa), którą kierowali przede wszystkim do par z krótszym stażem w Ruchu. Przywołali oni historię powstawania END, towarzyszącym temu wyzwaniom i obawom, tworzeniu się reguły wspólnoty- Karty END. Przypomnieli, że celem małżeństw i doradców duchowych jest aktywne i wspólne dążenie do świętości przy uczciwym przestrzeganiu przyjętych zasad i oddaniu się Maryi, a małżeństwo jest obrazem Boga. Przybliżyli postać księdza Caffarela – proroka małżeństwa posłanego do realizacji dzieła END i wsparcia rozwoju duchowości małżeńskiej. Wskazali kolejne kroki budowania relacji z małżonkiem i Bogiem: spotkanie, poznawanie i poszukiwanie oraz pragnienie żywej obecności. Nawiązali do istoty obchodzenia Święta Karty jako święta małżeństwa i dziękczynienia za ten niezwykły dar.

Ostatnią częścią spotkania były grupy dzielenia. Mogliśmy poznać małżeństwa z innych ekip naszego sektora i podzielić się naszymi doświadczeniami odpowiadając na pytanie: „Jak konkretne punkty wysiłku pomagają nam poznać Jezusa i współmałżonka?”. Dzielnie z parami z różnym stażem małżeńskim, w różnej sytuacji to nie tylko dawanie świadectwa, ale przed wszystkim żywa zachęta do ciągłego odkrywania duchowości małżeńskiej oraz wzajemnej inspiracji.

Na zakończenie nie mogło zabraknąć wspólnej modlitwy śpiewem, błogosławieństwa i krótkich ogłoszeń.

Podsumowując dotychczasową obecność w END, korzystanie z charyzmatu Karty i własnych doświadczeń Helena i Paweł zamknęli swoją konferencję słowami: „Jesteśmy ważnym narzędziem Bożego działania w świecie”. Pozostaje nam pamiętać na co dzień o tym niezwykłym wyróżnieniu, ale i zadaniu jakie dla każdego z nas przynosi obecność w Equipes Notre Dame.

Tekst: Marta Potapczyk (MC13)

Foto: Joanna Podlewska (MC5) & Marek Biedrzycki (MC6)

 

Bal karnawałowy w Regionie 2 – 3 lutego 2024 r.

Drodzy małżonkowie !

Z wielką radością zapraszamy Was do uczestnictwa w naszym wyjątkowym Balu Karnawałowym małżeństw z Ruchu Eqipe Notre-Dame!

Termin: 3.02.2024 r.
Koszt dla małżeństwa to 400 zł.

Miejsce: Kobyłka -Przybyszówka-Viduus. Bal dla osób dorosłych, bez dzieci.
Bal poprowadzi DJ od godz. 20.00 do 4.00 rano.

W menu mamy: 3 dania na ciepło, stół szwedzki z przekąskami, napoje zimne gazowane i niegazowane (soki, woda, coca-cola, sprite), bufet słodki, bufet kawa/herbata.

Prosimy o zgłoszenia na adres e-mail: askowalscy.end@gmail.com

kontakt: Aneta i Sebastian Kowalscy (WD13), tel. 510 10 18 18
Termin zgłoszenia do: 24.12.2023 r. W zgłoszeniu prosimy wpisać imiona i nazwisko małżeństwa oraz nazwę sektora i nr ekipy.

Rozpoczęcie roku w Sektorze Mazowieckim C – 9 września 2023 roku.

Nasz Sektor Mazowiecki C rozpoczął nowy rok formacji w parafii Ojca Pio na warszawskich Kabatach. Jak zwykle oficjalne spotkanie dla wszystkich poprzedziły przedpołudniowe spotkania w mniejszych grupach: najpierw ekipy Sektora, potem par odpowiedzialnych, następnie par łącznikowych z parami odpowiedzialnymi. W tym czasie doradcy duchowi mieli też możliwość porozmawiania we własnym gronie. Nowa para odpowiedzialna za sektor mazowiecki C: Justyna i Łukasz Kowalscy podczas tych przedpołudniowych spotkań poruszyli kilka ważnych kwestii. Po pierwsze zachęcali, żeby wracać do źródła, czyli do lektury Karty END. Tak jak ważne jest to, żeby wracać do tych samych fragmentów Pisma Świętego, tak samo istotne jest, żeby regularnie zaglądać na strony Karty. Chodzi o to, żeby, przyjmując co roku Kartę, nie bazować tylko na naszej pamięci o tym, co – wydaje nam się – znajduje się w dokumencie. Tylko świadomie, odpowiedzialnie wiedzieć, jakim zapisom mówi się “TAK”. Bywa, że czytając ponownie Kartę, odkrywa się pozornie “stare” zdania na nowo.
Z odpowiedzialnym byciem w Ekipach łączy się również uczestnictwo w spotkaniach danego sektora oraz przyjmowanie posług. Para odpowiedzialna sektora poprosiła, żeby przesyłać do nich sugestie, jak można by poprawiać spotkania sektora, aby więcej osób chciało w nich uczestniczyć. Przyjęcie posługi wiąże się z kolei z ważnym zobowiązaniem, o którym często się zapomina: dodatkową Mszą w tygodniu. Trzeba się też nastawić na walkę duchową, ponieważ osoby, które podejmują posługi, są bardziej na nią narażone.

Po rozpoczęciu przez Justynę i Łukasza roku formacyjnego dla wszystkich, była adoracja treści Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, a następnie Msza Święta. Rok 2023/24 poświęcony jest znaczeniu Eucharystii (Eucharystia – źródło misji), dlatego ten temat był osią wszystkich punktów dnia. Po Mszy było dzielenie w grupach. Żeby lepiej się poznać, dzieliliśmy się tym, jak poznaliśmy współmałżonka. Tematem bardziej formacyjnym było nasze przeżywanie Eucharystii, zarówno indywidualnie jak i w małżeństwie.
Zwieńczeniem spotkania była konferencja księdza Grzegorza Jankowskiego, doradcy duchowego ekipy MC4, na temat Eucharystii. Ksiądz Grzegorz odwoływał się do książek Scotta Hahna (m.in. Uczta Baranka, Czwarty kielich, Najlepiej w domu), protestanta, który – zobaczywszy kiedyś Mszę świętą – nawrócił się na katolicyzm. W jego książkach Msza święta opisywana jest jako centrum życia Kościoła. Co istotne – Scott Hahn przypomina, że Msza nie jest nabożeństwem, bo nabożeństwo to coś, co człowiek czyni dla Boga. Msza święta to wydarzenie z inicjatywy Boga, celebrowane przez ręce kapłana. Nie jest więc aktem ludzkim, tylko Boskim. Tam, gdzie jest wiara w prawdę Eucharystii, tam nie ma odejścia z Kościoła. Ksiądz Grzegorz podzielił się też takim osobistym zdaniem: Przed lekturą książek Hahna nie wiedziałem, że całe moje kapłaństwo to jest Eucharystia.
Mamy teraz rok poświęcony znaczeniu Eucharystii. Nie zmarnujmy go. Korzystajmy nie tylko z niedzielnych Mszy świętych, ale też z Mszy podczas spotkań sektorowych, Mszy podczas ważnych dla nas i naszych bliskich wydarzeń rodzinnych (urodziny, imieniny, rocznice ślubu). Pokazujmy dzieciom, wnukom, innym osobom wagę i piękno Eucharystii.

tekst Jagoda Rodzoch-Malek, MC4

fot: Filip Malek, MC4


„Królowo Pokoju, módl się za nami!”

III Pielgrzymka Regionu 2 Ruchu Equipes Notre-Dame do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w dniu 6 maja 2023
Hasło tegorocznej pielgrzymki, zaczerpnięte z Litanii Loretańskiej, prowadzi nas bezpośrednio przed tron Maryi Matki i Królowej, u której szukamy wsparcia i nadziei w obecnej sytuacji wojny na Ukrainie i w każdej niepokojącej chwili naszego życia. Do Sanktuarium w Loretto przyjechało około 300 pielgrzymów z ekip, w tym prawie 100 dzieci. U stóp Maryi spędziliśmy piękny, umacniający czas, modląc się, słuchając, a przede wszystkim ciesząc się spotkaniem.
Polskie Loretto, chociaż znajduje się w otoczeniu lasu niedaleko Wyszkowa, duchowo odnosi się do słynnego Sanktuarium Świętego Domku Matki Bożej w Loreto nad morzem Adriatyckim. Historia powstania polskiego Sanktuarium zaczęła się w 1928 roku, kiedy ks. Ignacy Kłopotowski zakupił w tym miejscu majątek i nadał mu urzędową nazwę “Loretto”, następnie sprowadził tu siostry Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Od samego początku miejsce to służyło ubogim dzieciom i osobom starszym, obecnie jest również miejscem pielgrzymek i rekolekcji.
Historia powstania kaplicy w Loretto sięga drugiej połowy XX wieku. Po licznych perypetiach i utrudnieniach ze strony władz, kaplica stanęła w stanie surowym w roku 1959, a w 1984 roku została poświęcona przez biskupa Jerzego Modzelewskiego. W Roku Maryjnym 1986/87 Prymas Polski kardynał Józef Glemp nadał kaplicy rangę Sanktuarium Maryjnego, a biskup Kazimierz Romaniuk wydał w 1999 roku dekret ustanawiający Sanktuarium ku czci Matki Boskiej Loretańskiej. Od tego momentu, stopniowo zaczął promieniować z tego miejsca kult Matki Bożej Loretańskiej.
Figura znajdująca się w Sanktuarium w Loretto jest wierną kopią włoskiej figury Matki Bożej z Loreto. Została wyrzeźbiona w pracowni artystycznej w Mediolanie i poświęcona w Świętym Domku Matki Bożej w Loreto. Figurę na ołtarzu umieszczono nocą z 11 na 12 grudnia 1981 r., więc pierwsze modlitwy jakie usłyszała nasza Matka Maryja, miały charakter patriotyczny. W kaplicy spoczywają relikwie błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego.
W tegorocznej pielgrzymce towarzyszył nam Jego Ekscelencja ksiądz biskup Romuald Kamiński, który przewodniczył eucharystii, wygłosi homilię i spędził z nami czas po mszy św. Towarzyszyli nam również doradcy duchowi z ekip warszawskich, podlaskich, lubelskich i łódzkich. Msza św. sprawowana była w intencji dziękczynnej za rozwój duchowy małżeństw i kapłanów Ruchu Equipes Notre-Dame w Regionie 2 oraz w intencji pokoju na świecie.
Ks. biskup nakreślił historię Loretto, odnosząc się do kultu Matki Bożej w tym miejscu, do osoby błogosławionego ks. Ignacego oraz błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego rodzina pochodziła z tych terenów. Następnie skierował słowo do małżeństw wskazując na dynamikę naszej drogi do konkretnego, widocznego celu, jakim jest świętość. Cel ten, każe nam nieustannie wzrastać na podobieństwo Jezusa, abyśmy przynosili owoc obfity. Musimy trwać w jednej wierze, umocnieni miłością Jezusa, przez Ducha Świętego.
Nawiązując do ewangelicznego dialogu Filipa z Jezusem: „pokaż nam Ojca”, biskup Romuald, uświadomił nam ogromną potrzebę pracy formacyjnej na każdym etapie życia. Nie wszystko jest dla nas zrozumiałe. Jesteśmy nieustannie w drodze i potrzebne nam umocnienie, jakim jest formacja.
Nasza droga to wspólnota małżeńska i rodzinna, w której przechodzimy przez różne etapy i sytuacje życiowe. Bóg doświadcza nas i stawia ludzi na naszej drodze, żeby nas o czymś pouczyć lub przed czymś przestrzec. Mamy codziennie „jedni drugich brzemiona nosić” nie jako obciążenie, ale jak szczególne wyróżnienie, aby w imię Jezusa służyć drugiemu człowiekowi. „To jest nowa nauka, jesteśmy uczestnikami nowych czasów, nowego przymierza, które opiera się na miłości, nie jak wcześniej na prawie.” Powołanie do małżeństwa nie wydaje się ludziom wielkie, ponieważ jest powszechne. Tymczasem powołanie do bycia mężem, żoną, ojcem, matką jest powołaniem królewskim, jest wyjątkową łaską. Zbawiciel przychodzi na świat przez rodzinę. Rodzina stanowi centrum naszej cywilizacji i trzeba dla niej stworzyć warunki rozwoju. Parafia tak powinna organizować swoją aktywność, aby w centrum była rodzina. W programie szkolnym nadrzędnym odniesieniem powinna być rodzina. Władze samorządowe i państwowe powinny przez swoje uchwały służyć rodzinie, jej rozwojowi i przyszłości. Również firmy powinny dostosować organizację pracy w wymiarze czasowym i produkcyjnym do potrzeb rodziny. To wszystko można osiągnąć jeśli jest zrozumienie.
„Formacja małżeńska i rodzinna jest najważniejsza dla społeczeństwa, a fundamentem tej formacji jest wiara.” Niewielu ludzi potrafi zrozumieć wartość wiary. Trzeba dotknąć jej istoty i odkryć ją jako dziecięce zaufanie do Boga Ojca. Zaufanie całkowite, nie obciążone pychą, bez lęku, dające odwagę, aby biec w ramiona kochającej osoby i wpatrywać się w jej twarz. Tak właśnie musimy biec w ramiona Boga i wpatrywać się w Jego oblicze. Osoba obdarzona zaufaniem tak samo odwzajemnia miłość, dając siłę, wzmocnienie i ukojenie. „Droga do powołania wiedzie przez miłość.” Społeczność, która to zrozumie, będzie zwycięską, pomoże innym dojść do Nieba.
Jego Ekscelencja ksiądz biskup podziękował wszystkim małżeństwom z Ekip Notre-Dame za ich pracę formacyjną, wychowawczą i zaangażowanie w życie społeczne, jednocześnie poprosił o więcej.
Przed błogosławieństwem została powołana nowa Para Odpowiedzialna Regionu 2: Sylwia i Paweł Łozińscy z Warszawy oraz nowa Para Łącznikowa w Presektorze Ukraińskim: Irina i Oleksij Sergienko z Odessy. Wszyscy z wielką radością przyjęli informacje o przyjęciu posługi przez te małżeństwa. Paweł i Helenka Kukołowiczowie, para odpowiedzialna Super-Regionu Polska-Europa Środkowa, podziękowali Beacie i Marcinowi Pińkowskim, kończącym posługę pary odpowiedzialnej Regionu 2, za ich ofiarną pracę i poświęcenie dla naszej wspólnoty. Z kolei Beata i Marcin Pińkowscy dziękowali Helence i Pawłowi Kukołowiczom za ich 5 lat posługi, przede wszystkim za publikacje, tłumaczenia i wszystkie słowa skierowane do nas w listach.
„Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem …” tymi słowami, z ewangelii św. Jana, Beata i Marcin Pińkowscy podsumowali lata swojej odpowiedzialności za nasz Region. Posługę tę traktowali jako zadanie budowania Królestwa Bożego na Ziemi. Zaangażowani byli w rozwój formacji duchowej, rozpowszechnianie informacji o naszym Ruchu i jego duchowości, sprawy organizacyjne oraz pomoc sektorom. Zrealizowali m.in. 7 filmów na YouTube, przygotowali podsumowanie ankiet do XVI Synodu Biskupów. Podczas konferencji przedstawili bieżącą sytuację Regionu, statystykę ilościową ekip w poszczególnych sektorach, powiedzieli o bieżących planach i potrzebach Regionu 2. Zwrócili uwagę na trudną sytuację Ukrainy, prosząc wszystkich o modlitwę w intencji trwałego, definitywnego pokoju. Podzielili się też osobistymi refleksjami z czasu posługi. Zawsze starali się pracować tak, aby nie przeszkadzać i nie ograniczać par sektorów. Po 12 latach podejmowania różnych posług, zauważyli, że ta ostatnia najbardziej zjednoczyła ich małżeństwo i nauczyła współpracy. Razem przed Panem rozeznawali decyzje, kierując się Słowem Bożym. Beata i Marcin podziękowali Panu Bogu, że pozwolił przeżyć im tę służbę jako przygodę współpracy z Chrystusem. Podziękowali również wszystkim małżeństwom tworzącym ekipę regionu, doradcy duchowemu, parze Super Regionu, odpowiedzialnym za rekolekcje, wszystkim małżeństwom angażującym się w tworzenie wspólnoty oraz swoim synom.
Konferencję o wspólnocie Orędowników oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół o. Henri Caffarela poprowadził Piotr Michalski, który wraz z żoną Beatą jest odpowiedzialny za Sektor Mazowieckiego B. Mówił o tym jak bardzo o. Caffarel pragnął rozpalić pragnienie modlitwy w małżeństwach. Widział w modlitwie fundament wzrostu oraz siłę działania i przebaczania. Para związana sakramentem małżeństwa, która podnosi serce i ręce ku Bogu, może pokonać zło i pokusy. Owocem tych przemyśleń była wizja modlących się małżeństw jedno za drugie 24 godziny na dobę na całym świecie. Tak powstał Ruch Orędowników. Mamy 3 formy orędownictwa: – modlitwa 1 godzinę w miesiącu zainspirowana słowami Chrystusa: „… jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?”, – asceza, czyli post w wybranym, konkretnym dniu miesiąca, – oraz ofiara ze swojego życia. Świadectwem modlitwy orędowniczej podzielili się Teresa i Tadeusz Zacharowie z Sektora Mazowieckiego B.
W grupach dzielenia rozważaliśmy hasło tegorocznej pielgrzymki: „Królowo Pokoju, módl się za nami.” Każde małżeństwo dzieliło się swoim doświadczeniem obecności i wsparcia Matki Bożej w życiu rodzinnym. Zastanawialiśmy się też nad sytuacjami, w jakich budujemy królestwo pokoju. Nasze rozważania zakończyło konkretne pytanie: Czy widzę nasze małżeństwo we wspólnocie Orędowników modlącej się w intencji m.in. małżeństw przeżywających kryzysy?
Obok kaplicy znajduje grota z figurą Matki Bożej, gdzie ksiądz Stanisław Kosiorowski MIC opowiadał dzieciom historię objawień Matki Bożej w Lourdes. Kiedy przyszliśmy do groty, dzieci słuchały z wielkim zainteresowaniem. Ksiądz Stanisław zwrócił się też do małżeństw przytaczając pełne wdzięczności i uznania słowa biskupa Romualda. Wspólnie zaśpiewaliśmy Litanię Loretańską, dziękując Maryi za opiekę nad naszym Ruchem, za pielgrzymkę i wszystkie otrzymane łaski. Na zakończenie oficjalnej części odmówiliśmy Akt zawierzenia kard. Angelo Comastri:
„O Dziewico Maryjo, Twój słodki wizerunek przechowuje pamiątki całych wieków, miłość i modlitwy wielu pokoleń. O dziewico Loretańska, dzisiaj my przychodzimy do Ciebie, naznaczeni cierpieniem naszej epoki, wspaniałej, a zarazem dramatycznej. Przychodzimy tu, by odetchnąć pokojem, którym tylko Matka może obdarzyć swoje dzieci. Przychodzimy tu, aby odnaleźć nadzieję, którą jedynie Niepokalane Serce posiada i potrafi przekazać. Przychodzimy do Ciebie Matko, abyś doprowadziła nas do Jezusa, Syna Twojego zawierzenia i Twojej wolności radosnej, czystej i pokornej. O Maryjo, pomóż nam powiedzieć nasze tak w dzisiejszym świecie i dzisiejszych sytuacjach: tak życiu, które jest cudownym darem Boga, tak Prawdzie, Przebaczeniu i Miłości, aby stało się Darem i Obliczem w Twoim Synu. Dziewico Loretańska, błogosław nam, Twoim dzieciom i bądź z nami na drodze aż do progu Wieczności. Amen.”
Ostatnią częścią spotkania był pogodny wieczór przy ognisku, tańcach i długich, radosnych rozmowach.

Adriana i Marek Zychowie
Sektor Łódzki

Spotkanie plenarne ORRK

Spotkanie Plenarne Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich odbyło się 22 kwietnia br. W części formacyjnej skupiliśmy się na dwóch tematach „Na czym polega powołanie świeckich i jak je rozwijać?”, któremu towarzyszyły świadectwa życia powołaniem człowieka świeckiego oraz tematowi „Ochrona małoletnich i bezbronnych – wyzwanie dla kościoła i społeczeństwa”.
W części dotyczącej powołania człowieka świeckiego o. Adam Schulz SJ podkreślał, że to miłość nadaje nową jakość naszym działaniom. Dzięki miłości działanie jest uświęcone, a obecność chrześcijan w świecie uświęca świat. Uświęcenie dokonuje się w kilku wymiarach:
– poprzez pracę, w której człowiek staje się podobny do Boga;
– przez kształtowanie relacji międzyludzkich;
– modlitwę za innych i dla innych;
– znoszenie cierpień;
– walkę o wartości chrześcijańskie;
– głoszenie Dobrej Nowiny;
W drugiej części prezes zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP, która zajmuje się wsparciem osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w okresie małoletności lub stanie bezradności, pani Marta Titaniec przytaczała dane mówiące o tym, że w Polsce jest aż 12% dzieci skrzywdzonych, co oznacza dwójkę – trójkę dzieci w każdej klasie. Z ogólnej liczby dzieci skrzywdzonych 95% dzieci zostało skrzywdzonych w szeroko rozumianej rodzinie, a 1-2% zostało skrzywdzonych przez duchownych. W 2022 roku wpłynęły 84 zgłoszenia dotyczące wykorzystania seksualnego osób małoletnich, z czego 77% w diecezjach oraz 23% w zakonach. Zgłoszenia wpłynęły w 2022 roku, ale dotyczyły spraw z przedziału lat 1965-2022. Samego 2022 roku dotyczyło 8 zgłoszeń. Spośród 84 zgłoszeń 11% zostało uznane za niewiarygodne oraz odrzucone. Ponad 60% zgłoszeń jest w trakcie badania, zaś 29% zarzutów uznano za potwierdzone lub uwiarygodnione na etapie wstępnym lub przez Dykasterię Nauki Wiary.
W Polsce oficjalne dokumenty zajmujące się sprawami wykorzystania osób niepełnoletnich zaczęły powstawać w 2012 roku, a obecnie Fundacja Świętego Józefa KEP (fsj.org.pl) towarzyszy w trakcie zgłaszania krzywd, finansuje pomoc terapeutyczną, duchową, medyczną, prawną i edukacyjną dla skrzywdzonych oraz buduje system prewencji w środowisku kościelnym. Finansuje również projekty, które budują i wspierają ogólnopolski system pomocy tj. telefony zaufania, lokalne punkty konsultacyjne, kursy, szkolenia, studia dla osób pomagających skrzywdzonym.
Spotkanie zakończyła Eucharystia w intencji wszystkich ruchów należących do ORRK, której przewodniczył bp Adam Wodarczyk w Sanktuarium bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

Beata Pińkowska Sektor Mazowiecki A,
Region 2 Przedstawicielka END w Radzie Programowej ORRK

Pielgrzymka Regionu 2 w tygodniku “Idziemy”

W tygodniku “Idziemy” z 14 maja 2023 r. w wersji papierowej oraz internetowej ukazały się krótkie artykuły z pielgrzymki Regionu 2 do Loretto. Zapraszamy do lektury.

Tygodnik Idziemy – Pielgrzymka małżeństw

Rekolekcje 5 plus w Regionie 2

   W dniach 17-19.03.2023 r. w Regionie 2, Super Regionie Polska-Europa Środkowa w Ośrodku Caritas (Popowo-Letnisko) odbyły się Rekolekcje dla Ekip ze stażem 5+ (ekipa z Szumowa, Ekipa Łódzka 4 i dwie Ekipy z Sektora Mazowieckiego B – W7B i W9B). Rekolekcje prowadzili Katarzyna i Marek Rymsza oraz Beata i Marcin Pińkowscy. Podczas Mszy Świętych posługiwał i homilię wygłosił ksiądz Rafał Winnicki Doradca Duchowy Ekipy z Serocka.
   Podczas wspólnie spędzonego weekendu uczestniczyliśmy w codziennej Eucharystii, a także wsłuchiwaliśmy się w Konferencje przygotowane i wygłoszone przez prowadzących, by później w oparciu o nie, jako Ekipa, spojrzeć na to co było, co jest obecnie, jak również zastanowić się nad czym musimy popracować i co zmienić, żeby jeszcze pełniej uczestniczyć w Ruchu END. Rekolekcje pomogły odpowiedzieć nam na wiele pytań związanych z nami samymi, naszymi małżeństwami oraz Ekipami, w których jesteśmy. Wspólnie określiliśmy, jakie są nasze słabe i mocne strony. W szczerości i zaufaniu podczas Zasiadania Ekipy, przy wsparciu modlitewnym prowadzących w trakcie adorowania przez Nich Najświętszego Sakramentu, mogliśmy otworzyć się na siebie i zastanowić nad tym, jakie jest nasze uczestnictwo w Ruchu.
   Rekolekcje 5+ były czasem bardzo potrzebnym Ekipom. Mogliśmy je przeżyć razem i dzięki temu nacieszyć się swoją obecnością, porozmawiać, po prostu ze sobą pobyć. Dzięki konferencjom, obfitującym w bardzo ciekawe i mądre treści, mieliśmy możliwość wejść w głąb siebie, by odnaleźć istotę i sens uczestnictwa we wspólnocie END. Wyjechaliśmy pełni optymizmu oraz chęci do pracy w naszych małżeństwach i Ekipach.

Za ten wspólny czas, za to wszystko, co się wydarzyło Chwała Panu.
Agata i Piotr Pytel, Ekipa W7B

Bal karnawałowy w Regionie 2

11 lutego w gościnnym Dworku pod Wiechą koło Tarczyna odbył się pierwszy bal karnawałowy w Regionie 2. Na balu zgromadziło się kilkanaście małżeństw z wszystkich Sektorów Mazowieckich (A, B, C i D). Był to czas wspólnej modlitwy, radości bycia z sobą i cieszenia się tańcem. Do dziś pozostają nam w głowie rozważania o rozmowach dotyczących m.in. oczekiwań młodych mam w stosunku do rodziców i dzisiejszych rodziców w stosunku do swoich dorosłych dzieci. Oczekiwań, które powodują napiętość w relacjach, choć wszystkim stronom leży dobro na sercu. To świadectwa zachowujemy w pamięci, aby w przyszłości móc skorzystać z nich.
Dziękujemy gospodarzom Dworku pod Wiechą Kasi i Piotrowi, którzy są członkami Sektora Mazowieckiego C za troskę, klimatyczne miejsce i pyszności na stole. Dziękujemy Marysi i Pawłowi Gugałom parze odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego C za organizację całego przedsięwzięcia. Dziękujemy też wszystkim obecnym za spędzenie razem czasu swobodnej radości.

Chwała Panu!
Beata i Marcin Pińkowscy
Sektor Mazowiecki A

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
trojmiasto@end.org.pl
malopolska@end.org.pl
pomorze.zachodnie@end.org.pl

Liturgia dnia: