Wielkopostny dzień skupienia w sektorze mazowieckim D

Dzień Skupienia w Sektorze Mazowieckim D

W sobotę 27 lutego 2021 roku spotkaliśmy się w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes przy ul. Wileńskiej 69.

Weszliśmy do dużego, pięknego kościoła, w którym zastaliśmy tylko garstkę modlących się małżeństw. Zanim zaczęła się koronka, Joanna rozglądała się z nadzieją, że przybędzie więcej osób do nieco pustej świątyni. Jednak to przykre pierwsze wrażenie minęło po ujrzeniu wizerunku ks. Caffarela i ikony św. Rodziny. Dzięki temu widokowi poczuliśmy się jak u siebie.

Skupienie rozpoczęliśmy o godz. 15.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i koronką do Miłosierdzia Bożego. Modlitwę prowadził ks. Kustosz Stanisław Kosiorowski, proboszcz parafii. Koronka została przez niego uroczyście odśpiewana przy akompaniamencie organów i pięknym śpiewie pani organistki. Oprawa modlitwy wywarła na nas wielkie wrażenie.

Po modlitwie koronką był czas adoracji oraz możliwość spowiedzi świętej. Następnie zgodnie z programem odprawione zostało nabożeństwo Gorzkich Żali. Prowadził je ks. Kustosz, który wygłosił również kazanie pasyjne. Myślą przewodnią było to, aby trwać przy Jezusie tak, jak Matka Boża trwała przy Nim nawet na drodze krzyżowej. W skupieniu na adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwie Gorzkich Żali ponownie bardzo pomagały nam dźwięk organów i wspaniały śpiew pani organistki.

Na zakończenie Dnia Skupienia odśpiewaliśmy uroczyście Magnificat i zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Była również chwila na rozmowę z księdzem Stanisławem, który jest bardzo życzliwy dla ruchu END.

Abyśmy nie zasłabli w drodze, na pożegnanie od ks. Kustosza dostaliśmy ciasteczka św. Bernadetty.

Joanna i Jerzy W12D

“Wygrać trudne małżeństwo” nagrania

Za zgodą pana Jacka Pulikowskiego publikujemy konferencje, które zostały wygłoszone podczas Spotkań Duchowych online “Wygrać trudne małżeństwo”.
Konferencje są cztery, w tym ostatnia jest sesją odpowiedzi na anonimowe pytania zadane przez uczestników. Publikujemy je wszystkie. Jednak pierwsze nagranie ma złą jakość i gdyby, ktoś wiedział, w jaki sposób je naprawić, to prosimy o kontakt z nami region2@end.org.pl. Wysłuchanie pierwszej konferencji nie jest konieczne do skorzystania z pozostałych.
Konferencja 1 Konferencja nr 1
Konferencja 2 Konferencja nr 2
Konferencja 3 Konferencja nr 3
Konferencja 4 Konferencja nr 4
Para odpowiedzialna Regionu 2
Beata i Marcin Pińkowscy

Święto Karty w Sektorze Mazowieckim D

5 grudnia 2020 r. Sektor Mazowiecki D uroczyście obchodził Święto Karty. Mimo trwającej w Polsce epidemii COVID-19, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, ok. 20 małżeństw zebrało się w sanktuarium Św. Ojca Pio na warszawskim Gocławiu, aby w Eucharystii i modlitwie uczcić kolejną rocznicę ogłoszenia Karty Equipes Notre-Dame (END). Pozostałe małżeństwa mogły uczestniczyć w spotkaniu drogą on-line.

Przed Mszą Św. odbyło się uroczyste poświęcenie (dokonane przez O. Jacka) nowej, ręcznie pisanej ikony Świętej Rodziny, wiernej kopii ikony siostry Pauli (zakonnicy benedyktyńskiego klasztoru na Górze Oliwnej w Jeruzalem) wykonanej jako “ikona-matka” specjalnie dla Ruchu Equipes Notre- Dame mówiącej o przymierzu Boga z małżeństwem i rodziną.

W tym roku Mszy Św. przewodniczył o. Jacek Gniadek (SVD), doradca duchowy Sektora Mazowieckiego D. W trakcie homilii, nawiązującej do słów Ewangelii z II niedzieli Adwentu, celebrans podkreślił potrzebę ciągłego, systematycznego starania się na małżeńskiej drodze do świętości, niezależnie od czasu oraz okoliczności. Okres pandemii, mimo swojej specyfiki, nie może zwalniać z tego trudu dla Pana, a być może stanowi on “nową normalność”, w którym czasy chorób zakaźnych i zdrowia społecznego będą się wzajemnie przeplatać. Mimo takiej sytuacji członkowie END winni nadal wymagać od siebie dalszego, żarliwego trwania przy Karcie oraz rozwijać własne, odpowiednio ukształtowane starania ewangeliczne.

Następnie miała miejsce prezentacja multimedialna na temat Orędowników Ruchu, z racji 60. rocznicy ustanowienia tej posługi. Alicja i Jacek Antosiukowie (Para Odpowiedzialna Sektora D) przedstawili zarówno główne elementy charyzmatu Orędownictwa, jak również opisali jego praktyczne formy świadczące, że – przez całą dobę i przez cały rok – na świecie czuwają modlitewnie małżeństwa zaangażowane w intencje oraz troski innych małżeństw Ruchu END.

W trakcie spotkania doszło także do złożenia przysięgi formacyjnej przez nową Ekipę W14D (pilotowaną przez Annę i Remigiusza Mierzęckich), z której jedno małżeństwo dokonało tego aktu za pośrednictwem internetu (on-line) będąc widocznymi dla zgromadzonych w kościele na specjalnym ekranie. Następnie, przez całą noc z 5 na 6 grudnia, małżeństwa sektorów mazowieckich czuwały przy Chrystusie eucharystycznym w kościele bł. Edmunda Bojanowskiego na warszawskim Ursynowie, ofiarując swoje modlitwy w intencjach własnych i całego Ruchu. Choć w okrojonej formie oraz nowatorskim kształcie, Święto Karty Sektora Mazowieckiego D stanowiło ożywienie i pokrzepienie dla wszystkich członków END, którzy  – w tym jakże trudnym czasie epidemicznym – szukają dróg Jezusowych w swoich małżeństwach oraz rodzinach w oparciu o nauki ks. Caffarela i bieżącą formację duchową realizowaną przez Ruch.

Ela i Michał Nowak-Wilkowscy

Fot. Marian Chrzan

Kolegium Regionu 2 online

W dniach 13-14 listopada 2020 r. odbyło się Kolegium Region 2 online.  Nasze zamyślenie nad wspólnotą Regionu 2 rozpoczęliśmy od małżeńskiego wysłuchania się w słowa skierowane do nas przez ks. Stanisława Kosiorowskiego MIC, które były inspiracją do małżeńskiej modlitwy wieczornej w piątek.

Sobotę rozpoczęliśmy od włączenia się w Eucharystię online sprawowaną w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie. Podczas sobotniego Kolegium Regionu 2 online połączyło się 30 komputerów czyli stanowiliśmy międzynarodową grupę około 60 osób, które służą swoimi umiejętnościami, czasem i dobrym sercem na chwałę Panu. W trakcie naszego spotkania skupiliśmy się na posłudze pary łącznikowej starając się podzielić naszym doświadczeniem z tej posługi. Pary odpowiedzialne sektorów oraz pary łącznikowe naszych rejonów zagranicznych czyli Ukrainy i Łotwy przekazały wieści z poszczególnych wspólnot dzieląc się radościami i troskami. Było też kilka słów o tym, co się dzieje w Regionie 2 o rekolekcjach, o sesjach dla par informacyjnych i pilotujących oraz o działaniach ekipy satelickiej ds. komunikacji. Mieliśmy też dużą przyjemność usłyszeć trzy świadectwa. Pierwsze Halinki i Kazika Łupińskich, którzy w czerwcu kończą swoją posługę pary odpowiedzialnej Sektora Podlaskiego oraz dwa świadectwa o modlitwie osobistej Beatki i Piotra Michalskich. Na zakończenie w osobnych pokojach pary łącznikowe miały możliwość podzielenia się w ekipach mieszanych swoimi doświadczeniami z przeżywania posługi pary łącznikowej oraz porozmawiać o modlitwie osobistej, a ekipa odpowiedzialna Regionu 2 miała swoje spotkanie.

Polecamy owoce tego Kolegium przez ręce Maryi łącząc się w Magnificat!

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

P.S. Zdjęcie, które jest ilustracją do artykułu, zostało wykonane podczas Kolegium Super Regionu Polska – Europa Środkowa i jest na nim większość małżeństw z ekipy odpowiedzialnej Regionu 2.

Sesja dla par pilotujących w Regionie 2

W niedzielę 11 października 2020 r. w Słupnie koło Warszawy odbyła się sesja dla par pilotujących w Regionie 2. Spotkanie przygotowali i poprowadzili Beata i Piotr Michalscy para prowadząca sesje dla par pilotujących. Towarzyszył im ks. Piotr Kluk doradca duchowy ekipy Sektora Mazowieckiego B., który ubogacił nowe pary pilotujące swoim kapłańskim świadectwem oraz merytorycznymi uwagami w ramach konferencji o roli doradcy duchowego w ekipie. Był to dobry czas, na który przyjechały pełne ewangelicznego zapału i zaangażowania w Ruch małżeństwa. Małżonkowie uczestniczyli w parafialnej Eucharystii i zostali przywitani przez ks. proboszcza, dzięki czemu nasza wspólnota zaistniała w świadomości parafian.

Beata i Piotr Michalscy
Para prowadząca sesje dla par pilotujących

Rozpoczęcie roku formacyjnego Sektor Mazowiecki D

W sobotę 19 września 2020 r. w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie miało miejsce rozpoczęcie roku formacyjnego w nowoutworzonym sektorze mazowieckim D.

Przed właściwą częścią spotkania odbyła się sesja dla Par Odpowiedzialnych. Spotkanie rozpoczęliśmy Adoracją a następnie Eucharystią, którą odprawił Ks. Jacek Gniadek SVD. Podczas spotkania posługę pary łącznikowej przyjęli Małgorzata i Piotr Hulewiczowie, Elżbieta i Michał Nowak-Wilkowscy oraz Anna i Tomasz Pszczołowie.

Po Mszy Św. nasza para sektora – Ala i Jacek Antosiukowie przedstawili nam krótką charakterystykę naszego sektora  m.in. mogliśmy się zapoznać z aktualną numeracją ekip oraz poznać swoje pary łącznikowe. Parę słów o sobie  i swojej działalności powiedział też nasz nowy doradca duchowy sektora Ks. Jacek Gniadek, misjonarz werbista. Ksiądz bardzo ciekawie opowiadał o misjach, szczególnie zapamiętaliśmy zdanie, że także w Polsce można realizować działalność misyjną ponieważ mamy teraz w naszym kraju coraz więcej osób z różnych zakątków świata, wobec których możemy, a nawet powinniśmy świadczyć o Panu Jezusie.

Kolejnym punktem spotkania była konferencja do Słowa Bożego “…gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się, bo jestem z tobą, by cię chronić.” (Jr 1, 7b-8) wygłoszona przez ks. Jacka.Ks. Jacek podkreślił, że naszym obowiązkiem jest wychodzenie do innych oraz mówił, że jesteśmy powołani by dawać świadectwo nawet wtedy gdy nasze świadectwo nie jest oczekiwane a wręcz spotyka się z niechęcią.Spotkanie zakończyliśmy odmówieniem Magnificat oraz wspólnym zdjęciem.

Agnieszka i Kazik Przeszowscy
Foto: Marian Chrzan

 

Rekolekcje „Modlitwa rodzinna” w Pratulinie

W ciepły lipcowy weekend, tuż przed wyborami na prezydenta Polski, uczestniczyliśmy w rekolekcjach na temat modlitwy rodzinnej w Pratulinie nad Bugiem. Rekolekcje prowadzili Maja i Leszek Kukułkowie z księdzem Markiem Ulatowskim.
Były to rekolekcje z dziećmi, na które pojechaliśmy z naszym najmłodszym synem Marcinem. Tematyka rekolekcji przeplatała się z historią tego miejsca i ofiarą życia błogosławionych Męczenników z Pratulina. Już pierwszego dnia rekolekcji mieliśmy okazję zobaczyć film przypominający wydarzenia z lat 1873 – 74, kiedy to podlascy unici musieli znosić głód, upokorzenia i tortury ze względu na wierność kościołowi i papieżowi. Ich niezłomna wiara, jedność i działanie we wspólnocie, były dla nas budującym świadectwem. Po sanktuarium oprowadzał nas ks. Jacek Guz, kustosz, opowiadał historie ludzi, którzy za przyczyną błogosławionych męczenników doznali cudownego uzdrowienia lub cieszą się długo oczekiwanym potomstwem. Chociaż minęło wiele lat od czasu męczeńskiej śmierci unitów na Podlasiu „w Pratulinie ludzie są prostej, głębokiej wiary, nie stawiającej pytań” jak mówił ks. Jacek. Oni wiedzą, że zbawiamy się we wspólnocie i my tego właśnie uczyliśmy się po raz kolejny na rekolekcjach.
Nasza rodzinna wspólnota jest miejscem miłości i modlitwy. Już na pierwszej konferencji wybrzmiały słowa: „Największy dar, jaki mogą przekazać dzieciom rodzice, to przekazać im Boga.” Nie trzeba czekać aż dzieci dorosną i zaczną mówić, aby praktykować codzienną modlitwę rodzinną. Już od pierwszych dni życia dziecko słucha i zapamiętuje, uczestniczy w modlitwie nawet wtedy, gdy zdaje nam się, że tylko nas rozprasza. Dzieci modlą się na swój sposób, mają bardzo podzielną uwagę, obserwują rodziców i czerpią z ich świadectwa. Otoczone atmosferą miłości i akceptacji, chętnie towarzyszą rodzicom i szybko się uczą. Na konferencjach dostaliśmy praktyczne wskazówki do realizacji modlitwy rodzinnej, oparte na doświadczeniu prowadzących.
W domu należy zorganizować odpowiednie miejsce, gdzie może się spotkać cała rodzina, gdzie można zapalić świecę i otworzyć Biblię. Trzeba zaplanować czas, tak, aby był dogodny dla wszystkich. Najważniejsze jednak jest przygotowanie serca, aby stanąć przed Panem z miłością, otwartością i pokojem. Można zachęcić dzieci do wcześniejszego przygotowania, a nawet napisania swoich intencji.
Wierność codziennej modlitwie jest często trudna, ale niezwykle cenna. Praktyka ta powinna być stała jak skała, na której budujemy nasz dom rodzinny, wytrwała jak miłosierny ojciec czekający na syna. Dziecko musi mieć pewność, że nawet jeśli nie jest obecne, ktoś się za nie modli, że zawsze może wrócić i dołączyć do rodzinnej wspólnoty modlitwy. Jest to bardzo ważne doświadczenie zwłaszcza dla zbuntowanych nastolatków.
Świadomość bezwarunkowej miłości Boga ma nam pomagać we wzajemnym szacunku, bez oczekiwania modlitwy „idealnej”, bez przymuszania, czy zwracania uwagi podczas modlitwy. O tym co nam przeszkadza możemy porozmawiać później, nie w trakcie rozmowy z Bogiem.
Staramy się zapoznać dzieci z Biblią i nauczyć odmawiać różaniec. Dobrze jest modlić się z dziećmi śpiewem, wzbogacać modlitwę lekturą oraz zmieniać ją wraz z rokiem liturgicznym. Modlitwa z dziećmi nie musi być długa, zwłaszcza gdy są zmęczone. Naszym rodzicielskim zadaniem jest nauczyć relacji do Boga pełnej otwartości i zaufania, nauczyć modlitwy za potrzebujących i za wrogów.
W naszym domu praktykowaliśmy codzienną modlitwę rodzinną od czasu narodzenia pierwszego dziecka. Potem nasze dzieci chodziły do przedszkola sióstr Urszulanek, co było bardzo pomocne, często same prowadziły modlitwę i robiły to chętnie. Niestety z czasem, zachowanie młodszych dzieci rozpraszało i denerwowało starsze tak bardzo, że niechętnie uczestniczyły w naszej modlitwie. Różne doświadczenia i w nas powodowały zniechęcenie oraz brak wytrwałości. Rekolekcje były dla nas przypomnieniem tego, co ważne i wartościowe w naszym życiu. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w nich razem z naszym najmłodszym synem, który sam często zachęca nas wszystkich do modlitwy.
Podczas spotkań grupach dzielenia zyskaliśmy bogactwo doświadczeń wypływające ze świadectwa innych małżeństw. Młode małżeństwa dzieliły się swoimi odczuciami z okresu dzieciństwa i młodości, co pomogło nam zrozumieć nasze dorastające dzieci. Małżonkowie z dłuższym stażem, mówili nie tylko o doświadczeniu codziennej modlitwy rodzinnej, ale również o jej owocach obecnie, kiedy dzieci są już dorosłe. Ta perspektywa pozwoliła nam spojrzeć w przyszłość, zobaczyć cel naszych codziennych starań i na nowo podjąć to zobowiązanie w sposób wytrwały i konsekwentny.

Adriana i Marek Zychowie

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: