Sesja dla Par Pilotujących w Regionie 2 – Polska

W grudniu, na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia, odbyła się jednodniowa sesja stacjonarna dla sektorów polskich Regionu 2. Dzięki życzliwości Księży Michalitów, mogliśmy ją zorganizować na terenie szkół Michalickich w Markach-Strudze. W sesji ostatecznie wzięło udział 5 małżeństw z sektorów Mazowieckiego B, Łódzkiego i Podlaskiego.
Mszę św. podczas sesji odprawił i umocnił nas słowem ks. Wojciech Kapusta Michalita, doradca duchowy ekipy w Markach. Dziękujemy Darii i Bartoszowi Hałaczkiewiczom – parze sektora mazowieckiego B, za podzielenie się swoimi refleksjami o pilotażu z perspektywy pary odpowiedzialnej sektora.
Niestety tym razem nie mieliśmy możliwości usłyszeć świadectwa kapłańskiego przy okazji konferencji o roli doradcy duchowego w ekipie. Niejako w ramach rekompensaty postanowiliśmy przeznaczyć ten czas na dzielenie w grupie doświadczeniem relacji ekipy ze swoim doradcami duchowymi. Okazało się to niezwykle budujące.
Sesję oceniamy jako wartościowy chyba dla wszystkich czas. Mieliśmy łaskę spotkać pięć wielkich duchem i zapałem małżeństw, z radością podejmujących swoją posługę pilotażu.

Beata i Piotr Michalscy
Sesje dla par pilotujących – Region 2
Ruch Duchowości Małżeńskiej
Equipes Notre-Dame

Święto Karty w sektorze mazowieckim D

Dnia 4 grudnia 2021 roku odbyło się Święto Karty END 😊 

To wielka radość dla naszej wspólnoty małżeńskiej!!! Świętowanie rozpoczęliśmy od opalania się z Jezusem czyli, Adoracją. Zawierzyliśmy Jemu swoje życie i sprawy z nim związane… Jak dobrze mieć takiego Przyjaciela, który zawsze KOCHA.

Następnie zgromadziliśmy się wokół ołtarza naszego Mistrza i Pana – Eucharystii. Doradca duchowy Ekip – ksiądz Antoni Przybysz – skierował do nas pokrzepiające słowa. Oto niektóre z nich:
-„ szczęście wynika z radości życia z Bogiem;

– mamy się przybliżać każdego dnia o milimetr do Królestwa niebieskiego ;

– Krzyż jest kluczem naszej wiary, nadziei i miłości wlanej przez Boga;

– tożsamość dziecka Bożego daje nam siły;

– słowa Jezusa: “Pójdź za mną” kierowane są do każdego małżeństwa;
– wiara w Chrystusa działa cuda.

– zachęta do proszenia BOGA o rozsiewanie ziarna na cały świat!!! To nasz apostolat w END.”

Po zakończonej Mszy Świętej tradycyjnie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie, aby uwiecznić chwile spędzone RAZEM.

Ostatnim punktem programu była konferencja połączona z warsztatami pt. „Wzloty i upadki miłości małżeńskiej.” Poprowadził ją Pan Janusz Wardak, który jest zaangażowany w programy promujące małżeństwo i rodzinę.

Przypomniał nam m.in. znaczenie więzi małżeńskiej. Jak jest ona ważna, by iść zdecydowanie i pewnie przez życie ze współmałżonkiem. Porównał małżeństwo do „wycieczki w góry.” Pokreślił również rolę męża i żony w dzisiejszym świecie.

Całość zwieńczyliśmy wspólnym odmówieniem Magnificat.

 

Do miłego zobaczenia już wkrótce 😊

Opracował: Mariusz Makuch

 

 

 

Kolegium Regionu 2

6 listopada 2021 r. w Kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie Pan Jezus zgromadził ponad 30 osób z Polski i Łotwy, aby razem celebrować wspólnotę Regionu 2. Podczas konferencji nasza wspólnota powiększała się o kolejne 10 osób, które łączyły się z nami online. Dzień ten był otoczony modlitwą i czuliśmy, że był również przeniknięty obecnością Zbawiciela. Radością była dla nas Eucharystia odprawiona w intencji małżeństw podejmujących posługi, a sprawowana przez ks. Stanisława Kosiorowskiego MIC, doradcę duchowego ekipy odpowiedzialnej Regionu 2.

W trakcie konferencji mówiliśmy o posłudze pary łącznikowej starając się podzielić naszym doświadczeniem z tej posługi oraz doświadczeniem z perspektywy pary odpowiedzialnej sektora, która pomaga parom łącznikowych w różnych trudnościach. Pary odpowiedzialne sektorów polskich i para łącznikowa ekip łotewski opowiadały o radościach i troskach poszczególnych wspólnot. Niestety nie mogła przylecieć do nas para łącznikowa z Ukrainy. I my i nasza para łącznikowa z Ukrainy bardzo żałowaliśmy, zwłaszcza, że, jak sami ze smutkiem mówili, na chińską chorobę wzięli chińską szczepionkę i to powoduje trudność w przekraczaniu granic.

W drugiej części dnia para prowadząca sesje dla par pilotujących opowiedziały o swoich doświadczeniach z sesji online dla Łotwy, Później Daria i Bartosz Hałaczkiewiczowie przedstawili świadectwo dotyczące rekolekcji, przedstawiając etapy dojrzewania do różnego rodzaju rekolekcji. Po kolacji pary łącznikowe w grupach mieszanych dzieliły się swoimi doświadczeniami z przeżywania posługi pary łącznikowej oraz przeżywaniem konkretnego punktu wysiłku, jakim są rekolekcje, a pary odpowiedzialne sektorów wraz parą odpowiedzialną Regionu 2 miały spotkanie ekipy odpowiedzialnej Regionu 2. Część oficjalną spotkania zakończyliśmy radosnym Magnificat. Na koniec ekipa Sektora Mazowieckiego B spotkała się z parą odpowiedzialną Regionu 2.

Przy okazji Kolegium Regionu 2 mieliśmy okazję gościć parę łącznikową z Łotwy. Rudite i Krisjanis ubogacili nas swoją otwartością i doświadczeniami wyniesionymi z ruchu Spotkań Małżeńskich. W swoich sercach przechowujemy wspomnienia wspólnych modlitw wieczornych i wspólnej wizyty w Wilanowie, gdzie zachwycaliśmy się królewskimi ogrodami światła, w których można obejrzeć spektakl światło i dźwięk. Wspólnie podziwialiśmy mapping czyli filmy wyświetlane na fasadzie pałacu Jana III Sobieskiego. Przy okazji mieliśmy możliwość opowiedzieć o naszym sławnym królu. W naszych rozmowach często przewijała się historia Polski i Łotwy, co jest dla nas istotne, gdyż pozwala nam zrozumieć kraj, którym opiekujemy się.

Polecamy owoce tego Kolegium przez ręce Maryi łącząc się w Magnificat!

Za wszystko chwała Panu
Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Rozpoczęcie roku w Presektorze Ukraińskim

W dniach 9-10 października w Odessie odbyło się rozpoczęcie roku formacyjnego dla wszystkich ekip ukraińskich z Odessy i z Czerniowiec. Był to czas pełen uśmiechu i radości ze spotkania z małżeństwami, które w wyniku pandemii mogliśmy zobaczyć po dwóch latach. Spotkaliśmy zaprzyjaźnione małżeństwa, ale również nowe osoby. Szczególnie ważna była dla nas prywatna rozmowa z nowym, bo od 2020 roku, biskupem diecezji odesko-symferopolskiej Stanisławem Szyrokoradiukiem, który z wielką troską opiekuje się ekipami i był z nami podczas całego spotkania. Bp. Stanisław w swoim słowie kończącym nawiązał do naszego świadectwa dotyczącego uczciwości w życiu mówiąc o tym, jak korupcja stoi w sprzeczności z uczciwością. W trakcie konferencji formacyjnych wyjaśnialiśmy również, jak ruch w formacie światowym rozwija się i wpływa na codzienność formacji w poszczególnych krajach. Ciesząc się z otwartości na pełnienie posług w trakcie Eucharystii powołaliśmy 6 par pilotujących i 2 pary informacyjne. Członkowie ekip na Ukrainie tłumaczą dokumenty END i w oparciu o nie tworzą samodzielnie urocze materiały informacyjne.
W trakcie naszego pobytu jako para łącznikowa mieliśmy przyjemność uczestniczenia w spotkaniu pierwszej ekipy odeskiej. Podczas naszej dwuletniej absencji pojawiło się nowe małżeństwo, więc i poznawaliśmy się i zagłębialiśmy w życie duchowe.
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że mimo trudności z komunikacją podczas lockdownów i małego środowiska katolików w Odessie nasze ekipy istnieją i przeżywają prawdziwą radość z bycia we wspólnocie oraz rozwijają się duchowo, o czym świadczy chociażby ilość powołań.
Na koniec chcielibyśmy podzielić się jeszcze jednym doświadczeniem – doświadczeniem jedności w wierze. Po niedzielnej ogólnodostępnej Eucharystii był odmawiany różaniec po ukraińsku. Ks. prowadzący podszedł do nas przed piątą tajemnicą z propozycją poprowadzenia tej tajemnicy. Z pewną nieśmiałością zapytaliśmy się czy możemy to zrobić po polsku. Byliśmy przekonani, że w pełnym kościele będziemy samotnie we dwójkę odmawiać na głos modlitwy. Jakież było nasze zaskoczenie i radość, gdy wszyscy obecni również po polsku odmawiali Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…, O Maryjo bez zmazy grzechu poczęta…
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo, zwłaszcza małżeństwom z Czerniowiec, które miały do pokonania 500 km. Dziękujemy Vicie i Dimie za przygotowanie spotkania, Alinie dziękujemy za tłumaczenie, a wszystkim członkom ekip na Ukrainie za dostosowanie się na naszego kalendarza.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Rekolekcje w presektorze Łotewskim

W ostatni weekend sierpnia wraz z ekipami na Łotwie mogliśmy przeżyć ich coroczne rekolekcje. Z uwagi na niewielką ilość ekip czyli 5 oraz 3 pilotaże Łotysze organizują jeden termin rekolekcji dla wszystkich członków END. Tym razem podczas rekolekcji mieliśmy okazję przedstawić świadectwo na temat reguły życia oraz opowiedzieć o międzynarodowości naszego ruchu. Jako para regionu i para łącznikowa dla Łotwy mówiliśmy o międzynarodowości tej dalekiej czyli m. in. o międzynarodowych zgromadzeniach w Brazylii i Portugalii, ale również o tej bliskiej, która przejawia się choćby w możliwości skorzystania z atrakcyjnej, spójnej komunikacji wizualnej przygotowanej przez ekipę ds. komunikacji w Polsce, a z której można skorzystać w całym naszym Super Regionie. Plakaty, broszury, zakładki czy wizytówki wzbudziły duże zainteresowanie, więc dziękujemy ekipie ds. komunikacji za wysiłek włożony w przygotowanie. W dalszej części dnia s. Emanuela powiedziała piękną konferencję o Lectio Divina. Aby od razu wykorzystać jej wskazówki, zanurzyliśmy się w to, co Bóg mówi do nas w Ewangelii Św. Łukasza o nawróconej jawnogrzesznicy (Łk. 7, 36-50). Wyciszeni, niosąc w sercach Słowo Boże udaliśmy się na Adorację i Eucharystię. Podczas Eucharystii z radością powołaliśmy drugą już dla Łotwy parę łącznikową Rudite Klints i Krisjanisa Ozolins.
W niedzielę mieliśmy przyjemność uczestniczenia w audiencji u ryskiego biskupa pomocniczego Andrisa Kravalisa. Biskup Andris uczestniczył w powstaniu ekip na Łotwie i cały czas otacza je szczególną opieką. Biskup Andris jest bardzo ciepłym człowiekiem, dlatego każda rozmowa z nim rozgrzewa nasze wnętrze, a wspomnienie wywołuje uśmiech.
Dziękujemy bardzo Babie i Dainisowi za przygotowanie rekolekcji, Sanicie i Arsenijsowi za gościnność i inspirujące rozmowy na różne tematy w tym o posłudze pary informacyjnej,Weronic i Elgarsowi za tłumaczenie a wszystkim członkom ekip na Łotwie za życzliwość.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Rozpoczęcie roku formacyjnego Sektora Mazowieckiego D

25 września rozpoczęliśmy nowy rok formacyjnych Equipes Notre-Dame w Sektorze Mazowieckim D. Spotkaliśmy się w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Warszawie przy ulicy Wileńskiej, gdzie serdecznie i życzliwie przyjął nas gospodarz miejsca ks. Stanisław Kosiorowski.

Spotkanie otwierała sesja dla par odpowiedzialnych ekip. To dobry czas, bo przypominamy sobie o potrzebie odnawiania naszego zaangażowania w posługi i ożywiania ich, by odkrywać swoje dary służące innym, nie popadać w rutynę i przyzwyczajenia oraz pułapkę myśli, że skoro posiadam wiedzę i doświadczenie, to nie potrzebuję ponawiać odkrywania piękna i znaczenia odpowiedzialności.

Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Antoni Przybysz (doradca duchowy ekip WD13D  oraz WD14D), a ks. Jacek Gniadek, misjonarz i werbista, doradca duchowy naszego sektora oraz ekipy WD1D podzielił się z nami refleksami nt. nauczania bł. Stefana Wyszyńskiego o duchu pracy ludzkiej podkreślając mocno znaczenie każdej pracy (w tym pracy domowej) i jej twórczego oraz odkupieńczego wymiaru w Bożych marzeniach o człowieku.

Oprawę muzyczną zapewniła nam nasza amatorska, ale ożywiona pragnieniem służenia śpiewem, schola.

Alicja z Jackiem przedstawili nam założenia na nowy rok formacyjny.

Z okazji 25 roczni śmierci o. H. Caffarela Elżbieta i Michał Nowak-Wilkowscy (WD 3) przygotowali i wygłosili bardzo ciekawą konferencję o życiu, kapłaństwie, działalności proroka naszych czasów – założyciela (wraz z małżeństwami) Ruchu Equipes Notre-Dame. Padło dużo refleksyjnych słów przybliżających postać ks. Caffarela i został zarysowany obraz trudnych czasów w jakich przyszło mu rozpoczynać posługę zarówno z uwagi na rzeczywistość przedsoborową, która nie uznawała tak silnie i powszechnie sakramentu małżeństwa jako równego sakramentowi kapłaństwa i nie dostrzegała roli wzajemnej przyjaźni jaką Bóg zaplanował dla małżeństw i duchowieństwa.

Grupy dzielenia zapraszające do udziału księży pozwoliły na wymianę spostrzeżeń i doświadczeń życia we wspólnocie, ale czy nie “jak w muzeum”. Pytanie zostaje z nami …Wspólna agapa wzbogacona o wypieki, słodkości towarzyszyła rozmowom i potrzebom wymiany myśli w entuzjazmie spotkania na żywo w rzeczywistości funkcjonowania “on-line”.

Ania i Tomek Pszczołowie (WD7D)  podzielili się swoim świadectwem wiary i życia w przyjaźni z Jezusem na co dzień. Rozbawili nas swoimi perypetiami małżeńsko-domowo-rodzinnymi i dali świadectwo pięknej, żywej wiary, która nie ma nic z pomnika oraz muzealności. Ich małżeństwo, rodzina to prawdziwie interaktywne miejsce spotkania z Bogiem pomimo trudów życia codziennego.

Cieszyliśmy się widokiem młodych małżeństw, które zaciekawione wspólnotą porywają nowych do włączenia się do END. Potrzeby pilotażu nie gasną!

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, za przygotowanie, za prowadzenie spotkania i aktywny udział.

Dzielmy się darami, którymi Bóg nas hojnie wynagradza i wyposaża, bo żadne drzewo nie karmi się swoimi owocami.

Ania i Remek

 

 

Pielgrzymka Regionu 2 Niepokalanów

Pielgrzymka Regionu 2 w 2021 roku składała się z kilku części. Nasze duchowe przygotowanie do pielgrzymki rozpoczęliśmy nowenną, w którą zostały wplecione intencje sześciu sektorów polskich, dwóch rejonów zagranicznych czyli Ukrainy i Łotwy oraz całego Regionu. Ostatniego dnia nowenny odbyło się spotkania online przygotowane wspólnie z doradcą duchowym ekipy odpowiedzialnej Regionu 2 ks. Stanisławem Kosiorowskim MIC. Było to spotkanie modlitewno-formacyjne, w którym był czas na kilka słów o Regionie 2 oraz na omówienie konkretnego punktu wysiłku, jakim są rekolekcje, był również czas na grupy dzielenia, a także na Apel Jasnogórski i wspólne zakończenie nowenny, które było transmitowane z Kościoła Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, a które poprowadził doradca duchowy ekipy odpowiedzialnej Regionu 2 ks. Stanisław Kosiorowski MIC wraz z członkami ekipy ze swojej parafii.

Kolejna część naszej pielgrzymki to spotkanie 29 maja 2021 roku w Niepokalanowie. Około 100 osób pielgrzymowało do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. W Sanktuarium powitał nas ojciec gwardianin i powiedział kilka słów zgromadzeniu i o samym miejscu. Ogromnie cieszymy się, że na zaproszenie naszego Regionu Eucharystię koncelebrował Jego Ekscelencja ks. bp Tadeusz Pikus wraz z ks. Markiem Plutą (doradcą duchowym ekipy odpowiedzialnej Super Regionu Polska – Europa Środkowa), ks. Robertem Szulenckim (doradcą duchowym ekipy odpowiedzialnej Sektora Podlaskiego), ks. Przemysławem Krawcem SAC oraz ojcami franciszkanami. Wielkie wrażenie wywarła oprawa muzyczna adoracji i Eucharystii przygotowana przez artystów z Warszawskiego Chóru Papieskiego im. św. Jana Pawła II, którego niektórzy członkowie są w naszym ruchu.

W trakcie naszego spotkania nastąpiło radosne wydarzenie podjęcie posługi przez dwa małżeństwa. W Sektorze Łódzkim misję pary odpowiedzialnej Sektora podjęli Małgorzata i Dariusz Kaźmierczakowie, a w Sektorze Podlaskim Barbara i Kazimierz Karwowscy. Bardzo dziękujemy obu małżeństwom za otwarte serca na wezwanie, z którym zwrócił się do nich Pan Jezus.

Pielgrzymka to czas powierzania nowych posług w Regionie 2 oraz zakończenia. Bardzo dziękujemy Hani i Józiowi Błazińskim, którzy zakończyli nietypową, bo czteroletnią posługę pary odpowiedzialnej Sektora Łódzkiego. Była to posługa pełna poświęceń i spokoju w podejmowanych działaniach. Hania z Józiem są dla nas wzorem jak elastycznie i z pokorą radzić sobie ze zmianami, którym obdarza nas kreatywny Stworzyciel. Dziękujemy Wam Kochani za prowadzenie małżeństw z Łodzi i Wielunia ku świętości.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Halince i Kazikowi Łupińskim za trzyletnią posługę pary odpowiedzialnej Sektora Podlaskiego. Była to posługa pełna uśmiechu i szybkiego podejmowania decyzji. Halinka i Kazik przez swą posługę dali przepiękne świadectwo życia w miłości i życzliwości. Halinka dodatkowo wspomagała wiele osób z zakresu wiedzy medycznej, a dzięki Kazikowi mamy piękne zdjęcia. Dziękujemy Wam Kochani za zbliżanie małżeństw z Łomży, Grajewa, Somianki, Augustowa, i pozostałych miejscowości Sektora Podlaskiego do życia w szczęśliwości.

Dla wszystkich osób, które nie mogły uczestniczyć stacjonarnie, na kanale youtube NIEPOKALANÓW przeprowadzono transmisja online naszej pielgrzymki. Transmisja miała ponad 1 150 odsłon. Dla wszystkich chętnych załączamy link do całości nagrania. Szczególnie polecamy homilię Jego Ekscelencji ks. bp Tadeusza Pikusa oraz pieśni w wykonaniu Warszawskiego Chóru Papieskiego im. św. Jana Pawła II. https://www.youtube.com/watch?v=6N-VQCxV3U4

Na zakończenie całe spotkanie oraz wszystkie małżeństwa, wdowy, wdowca i doradców duchowych z Regionu 2 zawierzyliśmy wspólnie Naszej Pani Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Po oficjalnym zakończeniu już w gronie rodzin uczestnicy pielgrzymki korzystali z możliwości Adoracji Najświętszego Sakramentu w Światowym Centrum Modlitwy o Pokój oraz odwiedzali muzeum św. Maksymiliana, muzeum strażackie oraz muzeum samochodów papieskich.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za trud podróży, wspólną modlitwę, za chęć rozmów i za wszystkie promienne uśmiechy, a Duchowi Świętemu za rozpalenie we wszystkich tej iskry, która zaowocowała radością naszego spotkania.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Zakończenie roku formacyjnego sektora mazowieckiego D 2020/2021

Z wielką radością czekaliśmy na dzień zakończenia roku formacyjnego naszego Sektora. Po ponad roku spotkań zdalnych, oglądania członków Ruchu END na ekranie komputera czekało nas spotkanie stacjonarne, bezpośrednie, twarzą w twarz. To napawało nas optymizmem i przywoływało uśmiech na twarzy. W ten piękny słoneczny dzień z radością udaliśmy się na warszawską Pragę. W blasku promieni słonecznych ukazała nam się biała bryła Kościoła pw. Matki Bożej z Lourdes. Weszliśmy do środka i od razu poczuliśmy wspaniałą atmosferę i poczucie więzi z Ruchem. Tego nam brakowało. Zdalne spotkania nie były w stanie wywołać w nas takich przeżyć i wzruszenia.

Uroczystość zakończenia roku formacyjnego rozpoczęła Msza Św. której przewodniczył Ks. Stanisław Kosiorowski, gospodarz spotkania i opiekun duchowy trzech ekip. Słowo Boże wygłosił do nas Ks. Jacek Gniadek. Pięknie rozbrzmiewał śpiew Zespołu muzycznego złożonego z utalentowanych muzycznie członków Sektora, znakomicie dopełniając oprawę Mszy Św. Z uznaniem i radością oklaskiwaliśmy nowe Pary, które po trudnym w okresie pandemii, pilotażu indywidualnym przyjęły Kartę ENDu. Gratulacje dla Par pilotujących!

Po Eucharystii mieliśmy czas na spotkanie bezpośrednie. Gospodarze przygotowali dla nas w zaciemnionym miejscu ławy, stoły i poczęstunek. Najważniejsze było to, że wreszcie po długim czasie mieliśmy okazję zobaczyć się na żywo, pouśmiechać i porozmawiać patrząc prosto w oczy. Odnieśliśmy wrażenie, że wszyscy byli bardzo radośni, złaknieni kontaktu bezpośredniego, rozmowy. Wszędzie było pełno Ks. Kosiorowskiego, który z szerokim uśmiechem i dobrym słowem zwracał się do gości. Przeżyliśmy wspaniałe chwile. W naszym odczuciu mogłyby one trwać dłużej. Ale w Kościele czekała na nas Siostra Luiza Loretanka z konferencją na temat modlitwy. Słuchaliśmy z zainteresowaniem. Cenne refleksje Siostry o modlitwie indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej wpisują się w konkretne punkty wysiłku naszego Ruchu.

Niezwykle silnym dla nas przeżyciem było świadectwo Asi i Mariana. Słuchaliśmy ze ściśniętym gardłem i łzami w oczach. To świadectwo umocniło w nas wiarę w Miłosierdzie Boże i w to, że za sprawą Bożą cuda się zdarzają współcześnie i niedaleko nas. Spotkanie zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu, Magnificat, Błogosławieństwo i wspólne zdjęcie.

Opuszczając warszawską Pragę nadal czuliśmy na twarzy blask ostrych promieni słonecznych, doskwierał nam upał, ale w sercach towarzyszyło nam wzruszenie i radość. Był to ważny dzień – pierwsze po przerwie spotkanie w tak licznym gronie.
Dziękujemy za ten dzień Ali i Jackowi Antosiukom Parze Odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego D Equipes Notre-Dame. Dziękujemy Gospodarzom. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zakończenia roku formacyjnego Sektora.

Chwała Panu!

Ewa i Darek

Spotkania duchowe on-line “Miłosierdzie w małżeństwie (kochaj niedoskonałego małżonka swego)”

“Bardzo dobre zwrócenie uwagi na spowiedź i przyjaźń.”

Małżonkowie z END

W dniach 23-25 kwietnia 2021 r. mieliśmy ogromną przyjemność gościć podczas Spotkań Duchowych on-line “Miłosierdzie w małżeństwie (kochaj niedoskonałego małżonka swego)” Anię i Romana Kobiałków oraz ks. dr Gabriela Pisarka SCJ, Na wspólnej modlitwie, pięciu konferencjach, rozmowach w małżeństwach i Eucharystii z Kluczborka spotkało się 25 małżeństw. Podczas tych dni otrzymaliśmy wiele wskazówek i rad jak okazywać miłosierdzie w małżeństwie, jak dostrzec niedoskonałości w nas oraz  jak kochać siebie i małżonka, który również jest niedoskonały. W sobotę ks. Gabriele Pisarek SCJ przybliżył nam, jak dojrzale traktować spowiedź. Podczas niedzielnej konferencji usłyszeliśmy piękny przykład miłosierdzia okazywanego przez św. Józefa.

Świadectwo i entuzjazm Ani i Romka są niesamowite. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar ich małżeństwa dla naszej wspólnoty. Dziękujemy dobremu Panu Bogu za ks, Gabriela, państwa Kobiałków, za wszystkie małżeństwa uczestniczące w naszych spotkaniach oraz za dobre serca dzieci Ani i Romka, które technicznie pomagały rodzicom podczas spotkań. Poniżej załączamy jeszcze jedną opinię uczestników.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

“Bardzo pozytywne wrażenia, wiele wskazówek wprowadzimy do swojego małżeństwa.”

Elżbieta i Andrzej

Miłosierdzie w małżeństwie (kochaj niedoskonałego małżonka swego) – zapraszamy na spotkania duchowe on-line z Anią i Romkiem Kobiałkami oraz ks. dr Gabrielem Pisarkiem scj, 23-25.04.2021

Zastanawiasz się, jak okazywać miłosierdzie w małżeństwie?

Jak kochać niedoskonałości?

Co ma wspólnego spowiedź z miłosierdziem, a  może jak dobrze przygotować się do spowiedzi, bo wieloletnie korzystanie z sakramentu przygasiło kreatywność?

Już w dniach 23-25.04.2021 r. zapraszamy do udziału w spotkaniach duchowych, konferencjach Ani i Romana Kobiałków oraz ks. dr Gabriela Pisarka scj i pracy w małżeństwach, aby jak najłatwiej, jak najczęściej wracać do Miłosierdzia przez duże M jakim jest wzór Miłosierdzia Jezusa Chrystusa.

Program i zapisy, które trwają do 22.04.2021, są dostępne tutaj : Zarejestruj się

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Liturgia dnia: