Eucharystia w Regionie 2

W dniu 6 lutego 2021 r. w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie małżeństwa z Regionu 2 modliły się w intencji życia wiecznego dla naszych drogich przyjaciół zmarłych w ciągu ostatnich lat. Eucharystię koncelebrował doradca duchowy ekipy odpowiedzialnej Regionu 2 ks. Stanisław Kosiorowski MIC. Uczestniczyło w niej ponad 20 małżeństw oraz wdowy i dzieci. Wszyscy ofiarowaliśmy tę Mszę św. w intencji śp. Władysławy Sygulskiej, śp. Witolda Magalskiego, śp. Janusza Ryszarda Trzpila oraz śp. Tomasza Rakka.

“Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.”

Powołanie Sektora Mazowieckiego D

Z wielką radością informujemy o powołaniu nowego sektora w Regionie 2.

23 maja 2020 roku w parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie podczas zakończenia roku formacyjnego w Sektorze Mazowieckim B został powołany Sektor Mazowiecki D. Sektor Mazowiecki D został wyodrębniony z Sektora Mazowieckiego B, a parą odpowiedzialną nowego sektora zostali Alicja i Jacek Antosiukowie. Doradcą duchowym ekipy odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego D zgodził się zostać ks. Jacek Gniadek SVD.

Sektor Mazowiecki B został 4 lata temu wyodrębniony z Sektora Mazowieckiego A, a pierwszą parą odpowiedzialną tego Sektora byli Beatka i Piotr Michalscy, od roku parą odpowiedzialną Sektora są Daria i Bartosz Hałaczkiewiczowie opiekujący się 25 ekipami w formacji podstawowej i 5 w pilotażu. Nowy Sektor Mazowiecki D składa się z 14 ekip i 2 pilotaży.
Obecnie Region 2 składa się z Sektora Mazowieckiego A, Sektora Mazowieckiego B, Sektora Mazowieckiego D, Sektora Łódzkiego, Sektora Podlaskiego, Presektora Ukraińskiego oraz ekip na Łotwie.

Chwała Panu za kierowanie do naszego ruchu nowych małżeństw oraz za otwarte serca małżeństw w Ruchu na przyjmowanie posług!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z powołania Sektora Mazowieckiego D.

para odpowiedzialna Regionu 2

Beata i Marcin Pińkowscy

Spotkania online ekip

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym razem z Kasią i Markiem Rymszami z trzeciej ekipy warszawskiej (W3A) dzielimy się doświadczeniami ze spotkań ekip online.

 

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Historia pewnej znajomości

Historia pewnej znajomości – to audycja w radiu Warszawa [106.2 FM] poświęcona małżeństwom.

Tym razem swoją historią podzielą się Ania i Remek z jednej z warszawskich ekip. Jeśli jesteście ciekawi ich opowieści, zapraszamy

w najbliższą niedzielę, 4 listopada o godz. 20:10.

Kto nie będzie miał możliwości wysłuchania na żywo, już wkrótce znajdzie audycję na radiowej stronie pod adresem:

http://www.radiowarszawa.com.pl/tag/historia-pewnej-znajomosci/

Warto zrobić coś dla siebie!

Nigdy nie jest za późno, by zawalczyć o swoje małżeństwo! Pamiętajmy, że pierwszymi beneficjentami uzdrowienia relacji małżeńskiej są dzieci!

Małżeństwa z Warszawy i okolic, które miałyby ochotę dołączyć do nowo powstających ekip, by poznać bliżej nasz charyzmat i formację, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu mailowego.

Czekamy na Was :)

Beata i Piotr Michalscy

Para Sektora Mazowieckiego B
@END mazowsze

 

1012711100

LIST Z FATIMY

PRZESŁANIE MIEDZYNARODOWEJ EKIPY ODPOWIEDZIALNEJ

DO CZŁONKÓW EKIP NA CAŁYM ŚWIECIE

Drodzy małżonkowie i doradcy duchowi Equipes Notre-Dame!

Kończąc XII Międzynarodowe Zgromadzenie END, z sercami przepełnionymi radością, pragniemy przedłużyć i przekazać to wszystko, co przeżyliśmy podczas tych intensywnych i ubogacających dni. Każdy z nas został “zaimpregnowany” ogromnym bogactwem naszego charyzmatu opartego na Duchowości Małżeńskiej. Przeżywanie mistyki jedności w Chrystusie zaprasza nas, bogatych różnorodnością, do radości z podążania wspólną drogą i do wierności naszym korzeniom. Nosimy w sercach wdzięczność za to, że w opracowaniu “Pojednanie, znak miłości” odnaleźliśmy głęboki sens naszego dziecięctwa Bożego i jego darmowości.

To, co przeżyliśmy w ciągu tego intensywnego tygodnia – zdecydowanie za krótkiego, bo nie chcieliśmy, aby się skończył – nie może pozostać jedynie wspomnieniem. Jest to źródło światła i nasz wysiłek pójdzie w kierunku jego podtrzymywania i propagowania, zwłaszcza przez przekazywanie go tym, którzy nie mieli łaski bezpośredniego uczestnictwa w zgromadzeniu.

Teraz jest sprzyjający moment, abyśmy z sercem otwartym i dyspozycyjnym podzielili się rozeznaniem, które pozwoli nam wyznaczyć nowy etap drogi i które zainspirowało nas do zarysowania konturów mapy drogowej na przyszłość. To wszystko w zgodzie z drogą Kościoła, w wierności naszym początkom i mistyce całkowitego przylgnięcia do Chrystusa i do Maryi Naszej Matki, która nas prowadzi i inspiruje.

W świecie wczoraj i dzisiaj, światło i ciemności zawsze ze sobą graniczą. Również dzisiaj obok dostrzeganych cieni są także liczne światła i znaki nadziei, które powinniśmy rozwijać, ponieważ “Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem, lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą” (Łk 8, 16).

Projekt życia proponowany przez END jako droga wychodzi od tej szczególnej łaski, jaka została nam dana: charyzmatu Duchowości Małżeńskiej. Przekazujemy ten charyzmat, my niedoskonali mężczyźni i kobiety, przyjmując ten dar na miarę naszych sił i mimo wielkich słabości. Jesteśmy bowiem nosicielami światła i ciemności. Dlatego nie możemy nigdy utracić zdolności do rozeznania i autokrytyki. Papież Franciszek przypomina nam o tym: “Nie ma rodzin doskonałych, ale nie ma powodu bać się niedoskonałości, słabości, a nawet konfliktów“. Dlatego nie możemy nigdy rezygnować z naszej mistyki i znaczenia kolegialności w rozeznawaniu Jego woli.

Jeśli są wokół nas ciemności, to nie dlatego, że inni je powodują, ale dlatego, że my nie promieniujemy na tyle jasno, aby je rozświetlić. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek, Equipes Notre-Dame mają konkretną rolę do odegrania i zadanie do wypełnienia. Parafrazując Papieża Franciszka z EG 171: dzisiaj Kościół i świat potrzebują nas, małżeństw z END. Nasza formacja i nasze doświadczenie towarzyszenia, nasza znajomość pedagogii opartej na mądrości, zrozumieniu, cierpliwości i łagodności Ducha Świętego, uzdalniają nas do otoczenia troską powierzonych nam owiec i ochrony przed wilkami, które usiłują rozproszyć stado.

Ruch w ostatnich latach przygotował nas do “BYCIA“, abyśmy zrozumieli bogactwo naszego sakramentu i naszej małżeńskości. Zostaliśmy zaproszeni do formowania się i umacniania wiary “WIDZĄC” i uświadamiając sobie rolę misyjną, do której wzywa nas Kościół. Ta chronologia drogi w Ruchu przypomina chronologię życia każdego ucznia. Stosuje się ona do logiki, z której nie możemy rezygnować. “BYCIE” jak Chrystus stając się nowym człowiekiem, który zaczyna się od doświadczenia spotkania, prowadzi nas do “WIDZENIA” życia oczyma Chrystusa i to ewangeliczne spojrzenie popycha nas, jeśli na to pozwolimy, do życia lub, co na jedno wychodzi, do “DZIAŁANIA” jak Chrystus.

Na tym nowym etapie życia Ruchu, który rozpoczyna się od XII Zgromadzenia Międzynarodowego, aby uniknąć stagnacji, gdybyśmy zostali przytwierdzeni do tej samej osi i aby postępować zgodnie z dynamiką wzrostu ucznia Chrystusa, proponujemy wam dzisiaj, jako Główny Kierunek w naszej drodze, zaproszenie do działania, konkretyzujące nasze Powołanie i Misję, przyjmując za swoje wezwanie mówiące:

“NIE LĘKAJCIE SIĘ, IDŹMY NAPRZÓD

Dwa teksty biblijne będą nam przyświecać na tym etapie drogi:

Pierwszy – “Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą” (Iz 41,10). Obietnica, która zachęca nas do porzucenia naszych zabezpieczeń i która jednocześnie nadaje nam władzę, która nie bierze się z nas samych, ale z naszego działania wrażliwego i ufnego wobec Tego, Kto nas wzywa i Kogo chcemy naśladować.

I drugi: “Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą” (Wj 3,5), który przypomina nam, że w tym “wyjściu”, które podejmujemy, nie jesteśmy lepsi od nikogo, lecz jesteśmy narzędziami miłosierdzia Bożego, tak, że każdy kamień, po którym stąpamy, każda rzeczywistość, z jaką się zetkniemy, powinny być traktowane jako święte miejsca ewangelizacji, gdzie Bóg jest obecny, nawet w trudnych sytuacjach, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć.

Krocząc u boku Kościoła wychodzącego do świata, konkretyzujemy jeszcze bardziej tego ducha i tę dynamikę misyjną, do której zaprasza nas papież Franciszek, z zamiarem pomagania w odkrywaniu i przeżywaniu prawdziwej natury ludzkiej miłości, rozeznając, przyjmując, towarzysząc, dzięki naszej specyfice i pozostając zawsze wiernymi naszemu charyzmatowi.

W tym odkrywaniu podstawą i punktem odniesienia będzie nowy dokument Powołanie i Misja, którym Międzynarodowa Ekipa Odpowiedzialna obdarzyła nas podczas tego spotkania. Dokument zawiera wizję przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego Ruchu. Dzięki temu możemy:

1. Rozeznać w naszym otoczeniu wyzwania, na które możemy odpowiedzieć jako ruch

A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu” (Flp 1,9)

Aby Ruch świadomie przyjął rzeczywisty sens swojej misji w Kościele i w świecie, możemy rozeznać, że naszym celem, zgodnie z naszym charyzmatem, jest nie tylko rozwój duchowości małżeńskiej i sakramentalności małżeństwa – nad którymi nie możemy przestać pracować, ponieważ to jest istota i prawdziwy “katalizator” sensu naszej misji – ale także wspieranie świadomości i ducha misyjnego każdej ekipy i każdego jej członka.

Duchowość nie jest synonimem bierności. Nie tworzy się przez oddalenie od świata. W Adhortacji Apostolskiej “Gaudete et Exsultate” papież Franciszek mówi jasno: “Nie jest zdrowe miłowanie milczenia i unikanie spotkania z drugim, pragnienie odpoczynku i odrzucanie działalności, szukanie modlitwy i umniejszanie posługi. Wszystko może zostać zaakceptowane i zintegrowane jako część naszego życia w tym świecie i włączone w drogę uświęcenia. Jesteśmy powołani do życia kontemplacją pośród działania i uświęcamy się w odpowiedzialnym i hojnym wypełnianiu naszej misji“(GE 26).

Realizując ten cel, bez ograniczania wolności i własnej inicjatywy członków Ruchu, Equipes Notre-Dame są wezwane do szukania i wspierania konkretnych programów towarzyszenia parom w sytuacjach, które prowokuje dzisiejszy świat; programów powstających nie jako indywidualne inicjatywy, ale w ramach naszych struktur organizacyjnych. To jest nasza siła i konkretny wkład, który możemy dzisiaj ofiarować Kościołowi i światu.

2. Ofiarować nowe impulsy i nowego ducha w rozszerzanie Ruchu stosownie do zmieniającej się rzeczywistości.

Szymon odpowiedział: <Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci>” (Łk 5,5).

Tak więc, w perspektywie nowej ewangelizacji, jest ważne, aby dać poznać bogactwo małżeństwa chrześcijańskiego w jak największej liczbie krajów. Wiemy dobrze, że pedagogia END i żywotność naszego projektu życia, wpływają pozytywnie na rozwój relacji mężczyzna-kobieta w każdym kontekście geograficznym. W tym gorącym pragnieniu ekspansji i dzięki wysiłkowi i wytrwałości wszystkich, zostały osiągnięte cudowne owoce. Nie możemy też wymazać z naszej myśli i z naszej pracy dwóch kluczowych słów: inter-kulturalność i inkulturacja.

Inter-kulturalność: jesteśmy różni, myślimy inaczej, pochodzimy z różnych kultur, które musimy zrozumieć i zaakceptować.

Inkulturacja: nie możemy zapominać, że nasza formacja, nasza pedagogia i wszystkie elementy, które nas stanowią – nie tracąc jednak wierności naszym źródłom – mają być zaniesione i zaadoptowane do każdej kultury w oparciu o zrozumienie jej myśli, jej oczekiwań i jej potrzeb.

W wyznaczaniu pola naszej misji propagowania Ruchu musimy uwzględnić kierunek wskazany Filipowi przez Anioła Pańskiego: “Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy; jest ona pusta” (Dz 8,26), bez ulegania pokusie efektywności lub efektowności, aby wszystkie małżeństwa na świecie, jakakolwiek byłaby ich kondycja, sytuacja lub pochodzenie, mogły poznać dar i łaskę, która została nam powierzona.

3. Praktykować zawsze “sztukę towarzyszenia”:

Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni” (1 P 3,8).

Papież Franciszek nalega na słowo “towarzyszyć” jako kluczowe dla naszego patrzenia w przyszłość. Jak wyjaśnia dokument “Powołanie i Misja” w paragrafie III-2: “My, ekipy, jesteśmy już wprowadzeni w tę sztukę, która zakłada rozeznanie, przyjęcie, słuchanie, współczucie, troskę, cierpliwość wzajemność… Jesteśmy wzywani przez Kościół do towarzyszenia zwłaszcza w momentach wielkiej wrażliwości, takich jak droga do związku stałego i trwałego, pierwsze lata życia małżeńskiego, etapy kryzysów i trudności, złożone sytuacje spowodowane zerwaniem, opuszczeniem, niezrozumieniem“. Musimy z każdym dniem coraz bardziej “specjalizować się” w sztuce towarzyszenia wszystkim, których dzięki specyfice naszej duchowości małżeńskiej, możemy doprowadzić do Kościoła, który dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek, potrzebuje uformowanych uczniów-misjonarzy. Jest to dziedzina, na której END nigdy nie przestaną koncentrować swych wysiłków.

Jak zawsze w naszym działaniu zawierzamy się Maryi, Naszej Matce, Orędowniczce i Przewodniczce na drodze, która prowadzi nas do bycia, jak mówiła św. Matka Teresa, ołówkami w ręku Boga do pisania tego, czego On chce.

Niech się tak stanie.

To e Ze Moura Soares

Responsablili Internazionali 2012-2018

Clarita e Edgardo Bernal Fandiño

Responsablili Internazionali 2018-2024

Kalendarium na rok formacyjny 2018/19

SEKTOR MAZOWIECKI B

1.09.2018 Dzień skupienia dla małżeństw kończących pilotaż, Słupno

8.09.2018 Sesja dla Par Odpowiedzialnych i Par Informacyjnych, Warszawa

8.09.2018 Rozpoczęcie roku formacyjnego 2018/19

27-28.10.2018 Sesja dla Par Pilotujących (wszystkie pary pełniące posługę), Łomża

8.12.2018 Święto Karty z udziałem JE ks. Bpa Romualda Kamińskiego

12.01.2019 Kolegium Regionu 2 [PS, PŁ, DD], Warszawa

12.01.2019 Sesja dla Par Informacyjnych, Warszawa

25.02.2019 80. rocznica pierwszego spotkania ekipy

2.03.2019 Spotkanie Doradców Duchowych, Słupno

16.03.2019 Wielkopostny Dzień Skupienia

22-24.03.2019 rekolekcje 5+

III-IV 2019 — Mix ekip —

8.06.2019 Pielgrzymka / zakończenie roku formacyjnego Łomża

Dla tych, co zostali…

Niestety nie pojechaliśmy na Zgromadzenie Światowe Ruchu Equipes Notre-Dame. Niesamowite jest jednak to, że Ruch pamięta o większości małżeństw z obu sektorów mazowieckich, które nie mogły udać się do Fatimy.
19 lipca, w dniu Strefy Europejskiej, spotkaliśmy się u oo. Jezuitów w Kościele pw. św. Szczepana. Spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie. Tylko tyle i aż tyle.

czytaj dalej…

DZIEŃ JEDNOŚCI z uczestnikami Zgromadzenia w Fatimie

W czwartek 19 lipca w dniu Strefy Europejskiej w Fatimie, w naszym Super-Regionie Polska-Europa Środkowa przeżywać będziemy DZIEŃ JEDNOŚCI z uczestnikami Zgromadzenia w Fatimie. Wszystkich Małżonków i Doradców Duchowych pozostających w Polsce zachęcamy do uczestnictwa w tym spotkaniu w ramach swoich sektorów.

W sektorach mazowieckich A i B spotkamy się w Kościele oo. Jezuitów w parafii pw. św. Szczepana w Warszawie przy ul. w. Szczepana 1. Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 19.15, po której wspólnie odmówimy Różaniec w złożonych wcześniej intencjach.

Odkrywanie siebie i współmałżonka w „Zasiądźmy razem” – rekolekcje w Otwocku

W przedostatni weekend kwietnia w otwockim domu rekolekcyjnym księży Pallotynów odbyły się rekolekcje dla małżeństw z Ruchu END. Warsztaty prowadzili Beata i Marcin Pińkowscy – była Para Odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego A oraz zaproszony na tę okazję O. Dezyderiusz Pol OFM.

czytaj dalej…

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: