Rozpoczęcie Roku Formacyjnego w Sektorze Podlaskim Radule 09.09.2023

W sobotę 9 września Maryja, Matka Boża Królowa Męczenników w przepięknym wizerunku w głównej nawie, przywitała nas w kościele w Radulach. Przybyły pary małżeńskie i księża Doradcy Duchowi ekip na rozpoczęcie roku formacyjnego Equipes Notre Dame w Sektorze Podlaskim.

Przywitał nas ks. proboszcz Arkadiusz Ryłka, który jest też doradcą duchowym jednej z ekip, oraz Basia i Kazik Karwowscy, para odpowiedzialna za Sektor Podlaski. Tematem formacyjnym w tym roku jest ,,Eucharystia źródło misji”. Przez cały rok będziemy zgłębiać tajniki Eucharystii. Ks. Grzegorz Karwowski, doradca ekipy pilotowanej w Grajewie, przypomniał nam kilka ważnych punktów niezbędnych w dobrym przygotowaniu się do Mszy Świętej. Ks. Grzegorz mówił też o ciągłym dorastaniu do Eucharystii i że proces nauki Jej przeżywania trwa do końca naszego życia.

Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu mogliśmy to wszystko, co usłyszeliśmy przemyśleć w promieniach Chrystusa Eucharystycznego.

Mszę Świętą, najważniejsze wydarzenie tego dnia, celebrowało sześciu kapłanów. Przewodniczył ks. Romuald Ciesielski, Doradca ekip z Przasnysza. Koncelebrowali: ks. Robert Szulencki, ks. Grzegorz Karwowski, ks. Arkadiusz Ryłka, ks. Wojciech Chudzik, ks. Andrzej Gromadzki. Homilię wygłosił ks. Grzegorz i kontynuował w niej temat Eucharystii. Po Komunii Św. nasza para odpowiedzialna powołała kolejne pary małżeńskie do posług. Nową Parą Łącznikową zostali Sylwia i Marcin Pachulscy z ekipy w Somiance. Posługę Pilotażu przyjęli Hania i Janek Szabłowcy z Szumowa. Pary odpowiedzialne za poszczególne ekipy, otrzymały zapalone świece i usłyszały głos rozesłania ,,Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Razem z ks. Wojciechem Chudzikiem, Doradcą Duchowym pierwszej ekipy w Łomży, przyjechało do Radul czterech alumnów pierwszego roku, którzy zaczynają naukę w Seminarium Duchownym w Łomży. Towarzyszyli nam oni przez cały dzień i przyglądali jak funkcjonuje nasz ruch.

Na kolejny etap spotkania przejechaliśmy do remizy strażackiej w Rzędzianach. Tu w atmosferze radości spożyliśmy obiad, a przy kawie i cieście rozmowom nie było końca.

Zaplanowaną na godziny popołudniowe konferencję o roli sakramentu pokuty i kierownictwie duchowym w formacji małżeńskiej wygłosił ks. Wojciech Chudzik, opiekun duchowy Seminarium w Łomży i Doradca Ekipy pierwszej w Łomży. Mówił o sakramencie pokuty i pojednania jako o najtrudniejszym i stwarzającym największe problemy sakramencie, ale tak jak i inne sakramenty, wyszedł on z pod ręki Jezusa. Trzeba się wiec nim karmić i budować. Ks. Wojciech przekonuje nas, że sakrament ten ma realny wpływ na kształtowanie się sakramentu małżeńskiego. Uświadamiając sobie swoją grzeszność i oddając ją w pokorze Jezusowi, nie będziemy surowymi sędziami dla swoich bliskich. Ks .Wojciech przestrzega tez mocno nas ludzi ze wspólnot, abyśmy byli czujni i nie popadali w pychę ,bo łatwo jest widzieć cudzą grzeszność a na swoją być ślepym. „Grzech wyznany, jest już tylko nędzą wołającą o miłosierdzie Boga”.

Razem z ks. Wojciechem Chudzikiem przyjechało do Radul czterech alumnów pierwszego roku, którzy zaczynają naukę w Seminarium Duchownym w Łomży. Towarzyszyli nam oni przez cały dzień i przyglądali jak funkcjonuje nasz ruch.

Było jeszcze spotkanie w ekipach mieszanych i wspólna modlitwa na zakończenie. Pełni radości i nowych sił do trwania w charyzmacie E.N.D. I kroczenia drogą konkretnych punktów wysiłku powróciliśmy do domu.

Wiesia i Kazik z ekipy A2

Basia i Kazik z ekipy G1

 

Uwielbiajcie z nami Pana! Zakończenie roku formacyjnego END w Sektorze Podlaskim 

W godzinach przedpołudniowych 24 czerwca br., w kościele pw. św. Stanisława BM w Somiance małżeństwa i doradcy duchowi z naszego sektora, wspólnie dziękowali za cały rok pracy i uwielbiali dobrego Boga za wszelkie łaski jakimi nas obdarza.

Przywitała nas Para Sektora. Część modlitewną rozpoczęła adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozważania przygotowane przez ekipę z Augustowa przeplatane były pieśniami wykonanymi przez scholę z Grajewa. Pięknie wybrzmiały słowa psalmu:

,,Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy!

Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał

i uwolnił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,

a oblicza wasze nie zaznają wstydu.” (Ps. 34,4-6).

Po Adoracji była Msza Święta. Eucharystii przewodniczył ks. Romuald Ciesielski doradca duchowy ekip z Przasnysza. Słowo Boże wygłosił do nas ks. Wojciech Zyśk gospodarz miejsca. Nawiązał do Ewangelii o urodzeniu Jana Chrzciciela. Jak Pan Bóg wejrzał na św. Elżbietę i okazał jej swoje miłosierdzie, tak spogląda też i na nas, i nas też darzy swoim miłosierdziem. Często jest to ,,miłosierdzie uprzedzające”, które przygotowuje nas na różne wydarzenia w naszym życiu. W kontekście zakończenia roku formacyjnego odkrywcze dla nas okazały się słowa ,,za dary dziękować, a Dawcę darów uwielbić”. Dziękujemy Księże za to kazanie. 

Podczas Eucharystii jedno małżeństwo z pilotażu indywidualnego z ekipy w Somiance przyjęło Kartę i z radością wstąpiło w szeregi ruchu END. Momenty przyjęcia do ruchu nowych małżeństw są zawsze bardzo radosne. Cieszymy się ogromnie z każdego małżeństwa, które zobowiązuje się do kroczenia przez życie w rytmie konkretnych punktów wysiłku. 

Po części modlitewnej pojechaliśmy do szkoły i tam przy kawie, i herbacie rozmawialiśmy z przyjaciółmi z ekip. Frekwencja nie była wysoka, ale obecni bardzo dobrze czuli się ze sobą. Wysłuchaliśmy dwóch świadectw o modlitwie rodzinnej i regule życia. Swoje doświadczenie reguły życia przedstawili nam Ania i Artur Wojciechowscy, a o modlitwie rodzinnej opowiedzieli Basia i Kazik Karwowscy. Świadectwa mają wielkie znaczenie. Po pierwsze tym osobom, które je głoszą, muszą się przygotować, przemyśleć wejrzeć w głąb siebie. A po drugie, skłaniają do refleksji tych, którzy ich słuchają. Na spotkaniu w ekipach mieszanych mogliśmy się też podzielić regułą życia i dokonać rachunku sumienia: ile dałem z siebie w ekipie, a ile zaczerpnąłem.
Punktem kulminacyjnym naszego dnia było przedstawienie się każdej ekipy cytatem z Pisma Świętego i wyjaśnienie dlaczego akurat ten fragment charakteryzuje ekipę. Forma była dowolna. Kreatywność ekip przerosła nasze oczekiwania. Razem śmialiśmy się i razem wzruszaliśmy. Każda ekipa jest inna. Każda ekipa jest wspaniała i każda ekipa ma podstawowy cel, aby pomóc małżeństwom kroczyć do świętości…

Koronką do Miłosierdzia Bożego, wspólnym Magnificat i pasterskim błogosławieństwem ks. Roberta Szulenckiego doradcy duchowego ekipy sektora i ekipy Ł2 zakończyliśmy ten dzień formacyjny.

Wielbi dusza moja Pana…

Basia i Kazik z ekipy G1

„Królowo Pokoju, módl się za nami!”

III Pielgrzymka Regionu 2 Ruchu Equipes Notre-Dame do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w dniu 6 maja 2023
Hasło tegorocznej pielgrzymki, zaczerpnięte z Litanii Loretańskiej, prowadzi nas bezpośrednio przed tron Maryi Matki i Królowej, u której szukamy wsparcia i nadziei w obecnej sytuacji wojny na Ukrainie i w każdej niepokojącej chwili naszego życia. Do Sanktuarium w Loretto przyjechało około 300 pielgrzymów z ekip, w tym prawie 100 dzieci. U stóp Maryi spędziliśmy piękny, umacniający czas, modląc się, słuchając, a przede wszystkim ciesząc się spotkaniem.
Polskie Loretto, chociaż znajduje się w otoczeniu lasu niedaleko Wyszkowa, duchowo odnosi się do słynnego Sanktuarium Świętego Domku Matki Bożej w Loreto nad morzem Adriatyckim. Historia powstania polskiego Sanktuarium zaczęła się w 1928 roku, kiedy ks. Ignacy Kłopotowski zakupił w tym miejscu majątek i nadał mu urzędową nazwę “Loretto”, następnie sprowadził tu siostry Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Od samego początku miejsce to służyło ubogim dzieciom i osobom starszym, obecnie jest również miejscem pielgrzymek i rekolekcji.
Historia powstania kaplicy w Loretto sięga drugiej połowy XX wieku. Po licznych perypetiach i utrudnieniach ze strony władz, kaplica stanęła w stanie surowym w roku 1959, a w 1984 roku została poświęcona przez biskupa Jerzego Modzelewskiego. W Roku Maryjnym 1986/87 Prymas Polski kardynał Józef Glemp nadał kaplicy rangę Sanktuarium Maryjnego, a biskup Kazimierz Romaniuk wydał w 1999 roku dekret ustanawiający Sanktuarium ku czci Matki Boskiej Loretańskiej. Od tego momentu, stopniowo zaczął promieniować z tego miejsca kult Matki Bożej Loretańskiej.
Figura znajdująca się w Sanktuarium w Loretto jest wierną kopią włoskiej figury Matki Bożej z Loreto. Została wyrzeźbiona w pracowni artystycznej w Mediolanie i poświęcona w Świętym Domku Matki Bożej w Loreto. Figurę na ołtarzu umieszczono nocą z 11 na 12 grudnia 1981 r., więc pierwsze modlitwy jakie usłyszała nasza Matka Maryja, miały charakter patriotyczny. W kaplicy spoczywają relikwie błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego.
W tegorocznej pielgrzymce towarzyszył nam Jego Ekscelencja ksiądz biskup Romuald Kamiński, który przewodniczył eucharystii, wygłosi homilię i spędził z nami czas po mszy św. Towarzyszyli nam również doradcy duchowi z ekip warszawskich, podlaskich, lubelskich i łódzkich. Msza św. sprawowana była w intencji dziękczynnej za rozwój duchowy małżeństw i kapłanów Ruchu Equipes Notre-Dame w Regionie 2 oraz w intencji pokoju na świecie.
Ks. biskup nakreślił historię Loretto, odnosząc się do kultu Matki Bożej w tym miejscu, do osoby błogosławionego ks. Ignacego oraz błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego rodzina pochodziła z tych terenów. Następnie skierował słowo do małżeństw wskazując na dynamikę naszej drogi do konkretnego, widocznego celu, jakim jest świętość. Cel ten, każe nam nieustannie wzrastać na podobieństwo Jezusa, abyśmy przynosili owoc obfity. Musimy trwać w jednej wierze, umocnieni miłością Jezusa, przez Ducha Świętego.
Nawiązując do ewangelicznego dialogu Filipa z Jezusem: „pokaż nam Ojca”, biskup Romuald, uświadomił nam ogromną potrzebę pracy formacyjnej na każdym etapie życia. Nie wszystko jest dla nas zrozumiałe. Jesteśmy nieustannie w drodze i potrzebne nam umocnienie, jakim jest formacja.
Nasza droga to wspólnota małżeńska i rodzinna, w której przechodzimy przez różne etapy i sytuacje życiowe. Bóg doświadcza nas i stawia ludzi na naszej drodze, żeby nas o czymś pouczyć lub przed czymś przestrzec. Mamy codziennie „jedni drugich brzemiona nosić” nie jako obciążenie, ale jak szczególne wyróżnienie, aby w imię Jezusa służyć drugiemu człowiekowi. „To jest nowa nauka, jesteśmy uczestnikami nowych czasów, nowego przymierza, które opiera się na miłości, nie jak wcześniej na prawie.” Powołanie do małżeństwa nie wydaje się ludziom wielkie, ponieważ jest powszechne. Tymczasem powołanie do bycia mężem, żoną, ojcem, matką jest powołaniem królewskim, jest wyjątkową łaską. Zbawiciel przychodzi na świat przez rodzinę. Rodzina stanowi centrum naszej cywilizacji i trzeba dla niej stworzyć warunki rozwoju. Parafia tak powinna organizować swoją aktywność, aby w centrum była rodzina. W programie szkolnym nadrzędnym odniesieniem powinna być rodzina. Władze samorządowe i państwowe powinny przez swoje uchwały służyć rodzinie, jej rozwojowi i przyszłości. Również firmy powinny dostosować organizację pracy w wymiarze czasowym i produkcyjnym do potrzeb rodziny. To wszystko można osiągnąć jeśli jest zrozumienie.
„Formacja małżeńska i rodzinna jest najważniejsza dla społeczeństwa, a fundamentem tej formacji jest wiara.” Niewielu ludzi potrafi zrozumieć wartość wiary. Trzeba dotknąć jej istoty i odkryć ją jako dziecięce zaufanie do Boga Ojca. Zaufanie całkowite, nie obciążone pychą, bez lęku, dające odwagę, aby biec w ramiona kochającej osoby i wpatrywać się w jej twarz. Tak właśnie musimy biec w ramiona Boga i wpatrywać się w Jego oblicze. Osoba obdarzona zaufaniem tak samo odwzajemnia miłość, dając siłę, wzmocnienie i ukojenie. „Droga do powołania wiedzie przez miłość.” Społeczność, która to zrozumie, będzie zwycięską, pomoże innym dojść do Nieba.
Jego Ekscelencja ksiądz biskup podziękował wszystkim małżeństwom z Ekip Notre-Dame za ich pracę formacyjną, wychowawczą i zaangażowanie w życie społeczne, jednocześnie poprosił o więcej.
Przed błogosławieństwem została powołana nowa Para Odpowiedzialna Regionu 2: Sylwia i Paweł Łozińscy z Warszawy oraz nowa Para Łącznikowa w Presektorze Ukraińskim: Irina i Oleksij Sergienko z Odessy. Wszyscy z wielką radością przyjęli informacje o przyjęciu posługi przez te małżeństwa. Paweł i Helenka Kukołowiczowie, para odpowiedzialna Super-Regionu Polska-Europa Środkowa, podziękowali Beacie i Marcinowi Pińkowskim, kończącym posługę pary odpowiedzialnej Regionu 2, za ich ofiarną pracę i poświęcenie dla naszej wspólnoty. Z kolei Beata i Marcin Pińkowscy dziękowali Helence i Pawłowi Kukołowiczom za ich 5 lat posługi, przede wszystkim za publikacje, tłumaczenia i wszystkie słowa skierowane do nas w listach.
„Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem …” tymi słowami, z ewangelii św. Jana, Beata i Marcin Pińkowscy podsumowali lata swojej odpowiedzialności za nasz Region. Posługę tę traktowali jako zadanie budowania Królestwa Bożego na Ziemi. Zaangażowani byli w rozwój formacji duchowej, rozpowszechnianie informacji o naszym Ruchu i jego duchowości, sprawy organizacyjne oraz pomoc sektorom. Zrealizowali m.in. 7 filmów na YouTube, przygotowali podsumowanie ankiet do XVI Synodu Biskupów. Podczas konferencji przedstawili bieżącą sytuację Regionu, statystykę ilościową ekip w poszczególnych sektorach, powiedzieli o bieżących planach i potrzebach Regionu 2. Zwrócili uwagę na trudną sytuację Ukrainy, prosząc wszystkich o modlitwę w intencji trwałego, definitywnego pokoju. Podzielili się też osobistymi refleksjami z czasu posługi. Zawsze starali się pracować tak, aby nie przeszkadzać i nie ograniczać par sektorów. Po 12 latach podejmowania różnych posług, zauważyli, że ta ostatnia najbardziej zjednoczyła ich małżeństwo i nauczyła współpracy. Razem przed Panem rozeznawali decyzje, kierując się Słowem Bożym. Beata i Marcin podziękowali Panu Bogu, że pozwolił przeżyć im tę służbę jako przygodę współpracy z Chrystusem. Podziękowali również wszystkim małżeństwom tworzącym ekipę regionu, doradcy duchowemu, parze Super Regionu, odpowiedzialnym za rekolekcje, wszystkim małżeństwom angażującym się w tworzenie wspólnoty oraz swoim synom.
Konferencję o wspólnocie Orędowników oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół o. Henri Caffarela poprowadził Piotr Michalski, który wraz z żoną Beatą jest odpowiedzialny za Sektor Mazowieckiego B. Mówił o tym jak bardzo o. Caffarel pragnął rozpalić pragnienie modlitwy w małżeństwach. Widział w modlitwie fundament wzrostu oraz siłę działania i przebaczania. Para związana sakramentem małżeństwa, która podnosi serce i ręce ku Bogu, może pokonać zło i pokusy. Owocem tych przemyśleń była wizja modlących się małżeństw jedno za drugie 24 godziny na dobę na całym świecie. Tak powstał Ruch Orędowników. Mamy 3 formy orędownictwa: – modlitwa 1 godzinę w miesiącu zainspirowana słowami Chrystusa: „… jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?”, – asceza, czyli post w wybranym, konkretnym dniu miesiąca, – oraz ofiara ze swojego życia. Świadectwem modlitwy orędowniczej podzielili się Teresa i Tadeusz Zacharowie z Sektora Mazowieckiego B.
W grupach dzielenia rozważaliśmy hasło tegorocznej pielgrzymki: „Królowo Pokoju, módl się za nami.” Każde małżeństwo dzieliło się swoim doświadczeniem obecności i wsparcia Matki Bożej w życiu rodzinnym. Zastanawialiśmy się też nad sytuacjami, w jakich budujemy królestwo pokoju. Nasze rozważania zakończyło konkretne pytanie: Czy widzę nasze małżeństwo we wspólnocie Orędowników modlącej się w intencji m.in. małżeństw przeżywających kryzysy?
Obok kaplicy znajduje grota z figurą Matki Bożej, gdzie ksiądz Stanisław Kosiorowski MIC opowiadał dzieciom historię objawień Matki Bożej w Lourdes. Kiedy przyszliśmy do groty, dzieci słuchały z wielkim zainteresowaniem. Ksiądz Stanisław zwrócił się też do małżeństw przytaczając pełne wdzięczności i uznania słowa biskupa Romualda. Wspólnie zaśpiewaliśmy Litanię Loretańską, dziękując Maryi za opiekę nad naszym Ruchem, za pielgrzymkę i wszystkie otrzymane łaski. Na zakończenie oficjalnej części odmówiliśmy Akt zawierzenia kard. Angelo Comastri:
„O Dziewico Maryjo, Twój słodki wizerunek przechowuje pamiątki całych wieków, miłość i modlitwy wielu pokoleń. O dziewico Loretańska, dzisiaj my przychodzimy do Ciebie, naznaczeni cierpieniem naszej epoki, wspaniałej, a zarazem dramatycznej. Przychodzimy tu, by odetchnąć pokojem, którym tylko Matka może obdarzyć swoje dzieci. Przychodzimy tu, aby odnaleźć nadzieję, którą jedynie Niepokalane Serce posiada i potrafi przekazać. Przychodzimy do Ciebie Matko, abyś doprowadziła nas do Jezusa, Syna Twojego zawierzenia i Twojej wolności radosnej, czystej i pokornej. O Maryjo, pomóż nam powiedzieć nasze tak w dzisiejszym świecie i dzisiejszych sytuacjach: tak życiu, które jest cudownym darem Boga, tak Prawdzie, Przebaczeniu i Miłości, aby stało się Darem i Obliczem w Twoim Synu. Dziewico Loretańska, błogosław nam, Twoim dzieciom i bądź z nami na drodze aż do progu Wieczności. Amen.”
Ostatnią częścią spotkania był pogodny wieczór przy ognisku, tańcach i długich, radosnych rozmowach.

Adriana i Marek Zychowie
Sektor Łódzki

Spotkanie plenarne ORRK

Spotkanie Plenarne Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich odbyło się 22 kwietnia br. W części formacyjnej skupiliśmy się na dwóch tematach „Na czym polega powołanie świeckich i jak je rozwijać?”, któremu towarzyszyły świadectwa życia powołaniem człowieka świeckiego oraz tematowi „Ochrona małoletnich i bezbronnych – wyzwanie dla kościoła i społeczeństwa”.
W części dotyczącej powołania człowieka świeckiego o. Adam Schulz SJ podkreślał, że to miłość nadaje nową jakość naszym działaniom. Dzięki miłości działanie jest uświęcone, a obecność chrześcijan w świecie uświęca świat. Uświęcenie dokonuje się w kilku wymiarach:
– poprzez pracę, w której człowiek staje się podobny do Boga;
– przez kształtowanie relacji międzyludzkich;
– modlitwę za innych i dla innych;
– znoszenie cierpień;
– walkę o wartości chrześcijańskie;
– głoszenie Dobrej Nowiny;
W drugiej części prezes zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP, która zajmuje się wsparciem osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w okresie małoletności lub stanie bezradności, pani Marta Titaniec przytaczała dane mówiące o tym, że w Polsce jest aż 12% dzieci skrzywdzonych, co oznacza dwójkę – trójkę dzieci w każdej klasie. Z ogólnej liczby dzieci skrzywdzonych 95% dzieci zostało skrzywdzonych w szeroko rozumianej rodzinie, a 1-2% zostało skrzywdzonych przez duchownych. W 2022 roku wpłynęły 84 zgłoszenia dotyczące wykorzystania seksualnego osób małoletnich, z czego 77% w diecezjach oraz 23% w zakonach. Zgłoszenia wpłynęły w 2022 roku, ale dotyczyły spraw z przedziału lat 1965-2022. Samego 2022 roku dotyczyło 8 zgłoszeń. Spośród 84 zgłoszeń 11% zostało uznane za niewiarygodne oraz odrzucone. Ponad 60% zgłoszeń jest w trakcie badania, zaś 29% zarzutów uznano za potwierdzone lub uwiarygodnione na etapie wstępnym lub przez Dykasterię Nauki Wiary.
W Polsce oficjalne dokumenty zajmujące się sprawami wykorzystania osób niepełnoletnich zaczęły powstawać w 2012 roku, a obecnie Fundacja Świętego Józefa KEP (fsj.org.pl) towarzyszy w trakcie zgłaszania krzywd, finansuje pomoc terapeutyczną, duchową, medyczną, prawną i edukacyjną dla skrzywdzonych oraz buduje system prewencji w środowisku kościelnym. Finansuje również projekty, które budują i wspierają ogólnopolski system pomocy tj. telefony zaufania, lokalne punkty konsultacyjne, kursy, szkolenia, studia dla osób pomagających skrzywdzonym.
Spotkanie zakończyła Eucharystia w intencji wszystkich ruchów należących do ORRK, której przewodniczył bp Adam Wodarczyk w Sanktuarium bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

Beata Pińkowska Sektor Mazowiecki A,
Region 2 Przedstawicielka END w Radzie Programowej ORRK

Pielgrzymka Regionu 2 w tygodniku “Idziemy”

W tygodniku “Idziemy” z 14 maja 2023 r. w wersji papierowej oraz internetowej ukazały się krótkie artykuły z pielgrzymki Regionu 2 do Loretto. Zapraszamy do lektury.

Tygodnik Idziemy – Pielgrzymka małżeństw

Rekolekcje 5 plus w Regionie 2

   W dniach 17-19.03.2023 r. w Regionie 2, Super Regionie Polska-Europa Środkowa w Ośrodku Caritas (Popowo-Letnisko) odbyły się Rekolekcje dla Ekip ze stażem 5+ (ekipa z Szumowa, Ekipa Łódzka 4 i dwie Ekipy z Sektora Mazowieckiego B – W7B i W9B). Rekolekcje prowadzili Katarzyna i Marek Rymsza oraz Beata i Marcin Pińkowscy. Podczas Mszy Świętych posługiwał i homilię wygłosił ksiądz Rafał Winnicki Doradca Duchowy Ekipy z Serocka.
   Podczas wspólnie spędzonego weekendu uczestniczyliśmy w codziennej Eucharystii, a także wsłuchiwaliśmy się w Konferencje przygotowane i wygłoszone przez prowadzących, by później w oparciu o nie, jako Ekipa, spojrzeć na to co było, co jest obecnie, jak również zastanowić się nad czym musimy popracować i co zmienić, żeby jeszcze pełniej uczestniczyć w Ruchu END. Rekolekcje pomogły odpowiedzieć nam na wiele pytań związanych z nami samymi, naszymi małżeństwami oraz Ekipami, w których jesteśmy. Wspólnie określiliśmy, jakie są nasze słabe i mocne strony. W szczerości i zaufaniu podczas Zasiadania Ekipy, przy wsparciu modlitewnym prowadzących w trakcie adorowania przez Nich Najświętszego Sakramentu, mogliśmy otworzyć się na siebie i zastanowić nad tym, jakie jest nasze uczestnictwo w Ruchu.
   Rekolekcje 5+ były czasem bardzo potrzebnym Ekipom. Mogliśmy je przeżyć razem i dzięki temu nacieszyć się swoją obecnością, porozmawiać, po prostu ze sobą pobyć. Dzięki konferencjom, obfitującym w bardzo ciekawe i mądre treści, mieliśmy możliwość wejść w głąb siebie, by odnaleźć istotę i sens uczestnictwa we wspólnocie END. Wyjechaliśmy pełni optymizmu oraz chęci do pracy w naszych małżeństwach i Ekipach.

Za ten wspólny czas, za to wszystko, co się wydarzyło Chwała Panu.
Agata i Piotr Pytel, Ekipa W7B

Bal karnawałowy w Regionie 2

11 lutego w gościnnym Dworku pod Wiechą koło Tarczyna odbył się pierwszy bal karnawałowy w Regionie 2. Na balu zgromadziło się kilkanaście małżeństw z wszystkich Sektorów Mazowieckich (A, B, C i D). Był to czas wspólnej modlitwy, radości bycia z sobą i cieszenia się tańcem. Do dziś pozostają nam w głowie rozważania o rozmowach dotyczących m.in. oczekiwań młodych mam w stosunku do rodziców i dzisiejszych rodziców w stosunku do swoich dorosłych dzieci. Oczekiwań, które powodują napiętość w relacjach, choć wszystkim stronom leży dobro na sercu. To świadectwa zachowujemy w pamięci, aby w przyszłości móc skorzystać z nich.
Dziękujemy gospodarzom Dworku pod Wiechą Kasi i Piotrowi, którzy są członkami Sektora Mazowieckiego C za troskę, klimatyczne miejsce i pyszności na stole. Dziękujemy Marysi i Pawłowi Gugałom parze odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego C za organizację całego przedsięwzięcia. Dziękujemy też wszystkim obecnym za spędzenie razem czasu swobodnej radości.

Chwała Panu!
Beata i Marcin Pińkowscy
Sektor Mazowiecki A

Rekolekcje Małżeństwo obleczone w Magnificat w Łomży 17-19 III 2023

Wyrwaliśmy się z domu, co przy piątce dzieci nie jest wcale łatwe, aby przeżyć rekolekcje w Łomży. Po raz pierwszy na te organizowane przez END nie musieliśmy jechać na drugi koniec Polski.

Przyjechaliśmy do ośrodka rekolekcyjnego, który mieści się w budynku seminarium, bez większych oczekiwań, otwarci na działanie łaski i na dary, które Pan Bóg nam przygotował.

Ksiądz Wojciech Zyśk, prowadzący rekolekcje, przypomniał nam, że aby usłyszeć Boży głos musimy ,,zdjąć sandały”, przyjąć postawę pokory i uniżenia, i słuchać. Na kartach Pisma Świętego Pan Bóg mówi ,,słuchaj Izraelu”, a do nas mówi ,,słuchaj Barbaro, słuchaj Kazimierzu”. Staraliśmy się usłyszeć, zachowywaliśmy silentium, nie rozpraszaliśmy się niepotrzebnie. Na trzy dni odłożyliśmy telefony.

Następnego dnia przenieśliśmy się do Nazaretu, do domu Maryi, do domu świętego Józefa, do ich rzeczywistości, ich codzienności – do momentu zwiastowania Dobrej Nowiny najpierw Maryi, później Józefowi. Ks. Wojciech pomagał nam na nowo odkryć Boże Światła w tych fragmentach Ewangelii i przenieść je do naszej rzeczywistości. Pokazywał jak można je uczynić filarami naszego życia duchowego. Ksiądz podpowiedział nam, jak można czytać i rozważać fragment Pisma Świętego i w miejsce opisanych bohaterów wstawiać siebie. Dla przykładu w niedzielę była ewangelia o niewidomym od urodzenia. To ja mogę być tym niewidomym i to mnie Pan Jezus uzdrowił.

,, Małżeństwo obleczone w Magnificat” taki był temat naszych rekolekcji. Nie mamy wątpliwości, że małżeństwo Maryi i Józefa jest obleczone w Magnificat. My, Barbara i Kazimierz, też pragniemy, aby nasze małżeństwo było obleczone w Magnificat. Pragniemy uwielbiać i wychwalać Boga za to jak cudowne rzeczy nam w życiu uczynił, za współmałżonka którego postawił na naszej drodze, abyśmy razem dążyli do świętości.

Zwieńczeniem drugiego dnia rekolekcji było wspólne zasiadanie, podczas którego małżonkowie wypowiedzieli swój osobisty Magnificat, swoje bardzo szczere uwielbienie Boga we współmałżonku. Nie było to łatwe zadanie ale przyniosło dużo wzruszeń i radości. Piękny czas dialogu zakończyliśmy wspólną modlitwą w kaplicy.

Przez te trzy dni zawiązaliśmy prawdziwą wspólnotę rekolekcyjną. Był to wspaniały czas wypełniony modlitwą i rozmowami z innymi małżeństwami. Wróciliśmy do domu z napełnionymi akumulatorami i z nowymi postanowieniami.

Razem ks.Wojciechem rekolekcje przygotowali Beata i Andrzej Garliccy z ekipy Ł1. Dziękujemy Wam za ten piękny czas, za Waszą pracę, czas poświęcony i serce włożone w zorganizowanie tych rekolekcji.

Chwała Panu.

Basia i Kazik Karwowscy z ekipy G1.

 

 

 

Rada Programowa Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich


4 lutego odbyła się Rada Programowa ORRK. Wśród wielu tematów poruszana była kondycja Kościoła Katolickiego w Polsce.
Badanie praktyk niedzielnych przeprowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w roku 2021 odbyło się 26 września, kiedy obowiązywały obostrzenia rządowe związane z pandemią COVID-19: wierni mogli zajmować połowę wszystkich miejsc w świątyniach (limit nie dotyczył osób w pełni zaszczepionych) oraz funkcjonował obowiązek zakrywania ust i nosa. Stąd też dane dotyczące dominicantes (osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św.) i communicantes (osób przystępujących do komunii św.) nie są miarodajne. Mimo sytuacji, która jednoznacznie zniekształca wyniki, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zdecydował się przeprowadzić badania, aby utrzymać roczny cykl prowadzonych statystyk. Przy obostrzeniach obowiązujących w dniu badania, wskaźnik dominicantes wyniósł 28,3%, zaś communicantes 12,9%. Najwyższy poziom wskaźnika dominicantes odnotowano tradycyjnie w diecezji tarnowskiej (59,1%), rzeszowskiej (49,7%) oraz przemyskiej (46,9%). Najwyższy wskaźnik communicantes odnotowano również w diecezji tarnowskiej (21,9%), kolejno w białostockiej (19,2%) oraz drohiczyńskiej (18,4%).
W 2021 roku nastąpił wzrost liczby udzielanych sakramentów. Sakrament chrztu został udzielony 315 tys. osób, co stanowi wzrost o ponad 1% w porównaniu z rokiem 2020. W 2021 roku wzrosła również liczba osób przystępujących do pierwszej Komunii Świętej i wyniosła 331,7 tys. osób, czyli o 11,3% więcej niż w roku poprzednim. Do bierzmowania przystąpiło 265,7 tys. osób, co również oznacza wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost zaobserwowano także w przypadku liczby udzielonych sakramentów małżeństwa, która wyniosła 103,9 tys.
Szczegóły badania znajdują się na stronie: https://www.iskk.pl/

Beata Pińkowska
Sektor Mazowiecki A, Region 2
Przedstawicielka END w Radzie Programowej ORRK

Karnawał ze Świętą Rodziną w Sektorze Podlaskim

W par. pw. św. Wojciecha w Wyszkowie 8 stycznia odbyło się „Karnawałowe spotkanie ze Świętą Rodziną” zorganizowane przez małżeństwa z ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame z Sektora Podlaskiego. O godzinie 17.00 małżonkowie spotkali się w przygotowanej sali dolnego kościoła. Po przywitaniu przez ks. Romana Karasia – proboszcza parafii przybyłych małżonków. Wprowadzenia w medytację, słowami papieża Benedykta XVI dokonał ks. Robert Szulencki – doradca duchowy ekipy odpowiedzialnej Sektora Podlaskiego: „Rodzina, praca, święto: trzy dary Boże, trzy wymiary naszej egzystencji, które muszą znaleźć właściwą równowagę. Zharmonizowanie czasu pracy z potrzebami rodziny, życia zawodowego z ojcostwem i macierzyństwem, pracy ze świętem ma ważne znaczenie dla budowania społeczeństwa o ludzkim obliczu. Niech zawsze na pierwszym miejscu będzie «być» przed logiką «mieć»: pierwsza z nich buduje, druga prowadzi do destrukcji. Trzeba, przede wszystkim w rodzinie, wychowywać się do wiary w autentyczną miłość, tę, która pochodzi od Boga i łączy nas z Nim, i właśnie z tego względu «przekształca nas w «my», które przezwycięża nasze podziały i sprawia, że stajemy się jednym, tak że ostatecznie Bóg jest „wszystkim we wszystkich””. Następnie Damian i Ewelina Pachulscy zapalili święcę i rozpoczęła się adoracja ikony Świętej Rodziny. Blask świec, podkład muzyczny, bliskość małżonków, tekst medytacji czytany przez lektorów sprawiał, że był to czas szczególnej obecności Maryi, Józefa i Jezusa. Zapalenie świec przez mężów, od świecy ustawionej przy ikonie i przyniesienie jej symbolizowało wniesienie Chrystusa – Światłości Świata do małżeństwa. Małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską, po czym podchodzili do doradcy duchowego i otrzymywali kapłańskie błogosławieństwo. Tak zakończyła się część modlitewna.

Następnie w drugiej części sali małżonkowie przypomnieli swój weselny pierwszy taniec, a następnie kolejne… Były gry i zabawy, nie zabrakło też tortu… Tak jak na weselu. Rozmowy, przy herbacie, kawie… o radościach i trudach małżeńskiego życia, o wspólnocie ekip, towarzyszyły małżonkom ubogaconym przez wspólny czas. Spotkanie zakończyła modlitwa Magnificat i przesłanie papieża Benedykta XVI: „Miłość, która jednoczyła Maryję i Józefa i otaczała Boże Dziecię, niech jednoczy chrześcijańskie rodziny. Niech rodzi się z niej wzajemny szacunek między małżonkami, troska o każde nowe życie i o szczęśliwy rozwój przyszłych pokoleń”. Padło też pytanie kiedy poprawiny…

Dziękujmy małżonkom za udział w medytacji. Ks. Romanowi Karasiowi za życzliwość. Diecezjalnemu Radiu Nadzieja za informację na antenie rozgłośni o spotkaniu.

Ruch Duchowości Małżeńskiej „Equipes Notre-Dame” jest wspólnotą małżeństw, chcących pełniej i głębiej przeżywać swój sakrament. Dzieło o. Henri Caffarela wspiera i rozwija tysiące małżonków na całym świecie. Codzienna modlitwa, słuchanie Słowa Bożego, comiesięczne wspólne zasiadanie, uczestnictwo raz w roku w rekolekcjach czy reguła życia – to tylko niektóre z konkretów zaproponowanych przez francuskiego kapłana w założycielskiej „Karcie Equipes Notre-Dame”.

xrsz

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
trojmiasto@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Liturgia dnia: