Różaniec przebłagalny za grzechy świata i zachowanie pokoju

Kochani,
W niedzielę Miłosierdzia Bożego skończyliśmy wspólne odmawianie różańca przebłagalnego. Wraz z 32 małżeństwami, które są w ekipach na Ukrainie oraz doradcami duchowymi z Ukrainy gorąco dziękujemy wszystkim 290 osobom, które włączyły się w codzienne odmawianie różańca. Dzięki opublikowaniu informacji o różańcu na funpage’u ERI https://www.facebook.com/equipesnotredameinternational/ modliły się z małzeństwami i doradcami duchowymi z Polski małżeństwa z END z różnych części świata m.in z Kolumbii, Kanady, Gwatemalii, Argentyny, Brazylii, Paragwaju, Meksyku, Włoch, Czech, Kostaryki, Peru, Libanu, Ekwadoru, Hondurasu, Portugalii, Portoryko i Hiszpani oraz Polacy z Niemiec. Razem z nami modliło się również kilkaset osób z parafii ks. Wojciecha Zyśka, który był pomysłodawcą różańca przebłagalnego. Wiemy, że w wielu krajach zostały podjęte różne, inne inicjatywy modlitewne. Wszystkim jeszcze raz z całego serca dziękujemy

Kilka wieści z END z Ukrainy: Nasze ekipy są w dwóch ośrodkach w Czerniowcach i w Odessie. Obecnie 30 000 Czerniowce leżące w zachodniej Ukrainie są uważane za miejsce w miarę bezpieczne i przyjęło 8 000 uchodźców ze wschodu Ukrainy. W Odessie żyje się trudno, gdyż będąca tam jednostka wojskowa i zakłady chemiczne przyciągają ataki rakietowe. Na szczęście jednostka wojskowa ma obronę przeciwrakietową. Jednak zestrzeliwanie pocisków odbywa się nad osiedlami mieszkaniowymi, więc w czasie dnia ludzie widzą, jak nad ich domami przelatują rakiety. Niestety zdarzyło się, że pocisk trafił w blok mieszkalny, który miał 14 pięter. Wielu mężów jest w obronie terytorialnej, a żony, jeśli nie emigrowały, zostają z dziećmi w domach, dlatego katolickie Ukrainki utworzyły wartę modlitewną i modlą się 24 godziny na dobę, aby ochronić Odessę i Ukrainę.

Kochani,
Wojna na Ukrainie i wojny w innych częściach świata cały czas trwają i wybuchają na nowo. A wszystko zaczyna się w ludzkich sercach, dlatego cały czas prosimy o otaczanie modlitwą tych wszystkich miejsc na świecie, gdzie agresja w sercach manifestuje się przemocą.

Łączymy się w modlitwie Magnificat
Beata i Marcin Pińkowscy

Живу в Тобі| W Tobie żyję| Святі посеред нас

Zapraszamy do wysłuchania przejmującej pieśni “W Tobie żyję”, którą śpiewa Maria z ekip w Odessie. Nagranie pochodzi z Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Odessie.

 

Rekolekcje 5+ w Regionie 2

W dniach 25 – 27 marca w Popowie-Letnisku odbyły się rekolekcje, w których uczestniczyły ekipy Regionu 2 z Somianki, Augustowa oraz W17A i W5B i MC3 z sektorów mazowieckich. Rekolekcje przeznaczone były dla ekip z przynajmniej 5-letnim stażem w ruchu END, a ich założeniem było odświeżenie oraz ponowne odkrycie charyzmatu Ruchu i jego propozycji dla małżonków. Ważnym warunkiem udziału w rekolekcjach było uczestnictwo całej ekipy. To trudne wyzwanie o czym świadczy fakt, że nasza ekipa pojechała na nie kończąc 10ty rok formacji w END :)

Rekolekcje organizowane przez Kasię i Marka Rymszów oraz Beatę i Marcina Pińkowskich były pięknym, ale też wymagającym doświadczeniem. Prowadzący w serii konferencji mówili o małżeństwie i jego duchowości, o tym czym powinna być (a czym nie) ekipa w END, a także o tym czemu służy braterskie upomnienie. Wszystko po to, by każda z ekip mogła jak najpełniej wykorzystać czas bycia razem oraz podjąć refleksję na temat swojej dotychczasowej pracy i zaplanować konieczne zmiany. Zanim jednak dotarliśmy do momentu wytężonej pracy w ekipach, pierwszego wieczoru każdy z uczestników rozpoczął od własnego rachunku sumienia oraz medytacji o tym z jakimi przemyśleniami i oczekiwaniami przyjechał na rekolekcje. W kolejnym dniu nadszedł czas na małżeński dialog – wspólny rachunek sumienia, by ocenić nasze zaangażowania w rozwój duchowości małżeńskiej, pracę ekipy i Ruchu. Kulminacyjnym momentem rekolekcji było „zasiądźmy razem” całej ekipy. Wspierani modlitwą obu par prowadzących adorujących Najświętszy Sakrament, każda z ekip rozmawiała w swoim gronie o rozwoju duchowym ekipy, o wzajemnych relacjach i oczekiwaniach, o tym w jakim momencie się znajduje i jakich zmian chce dokonać na swojej dalszej, wspólnej drodze.

Każda ekipa przeżyła rekolekcje na swój sposób. Dla naszej było to mocne, momentami trudne, choć przeważnie radosne, a przede wszystkim ubogacające doświadczenie. Dziękujemy Bogu, że pojechaliśmy na nie w tym właśnie momencie naszej drogi. Mamy świadomość, że kilka lat wcześniej moglibyśmy nie być w stanie z taką otwartością i wyrozumiałością spojrzeć na siebie nawzajem i na sprawy wymagające rozeznania. Niesamowitym doświadczeniem było także przeżycie całych rekolekcji razem, jako wspólnota. Dodało nam to sił i chęci do starania się i bycia odpowiedzialnymi za siebie nawzajem. Rekolekcje zakończyliśmy z poczuciem ogromu pracy jaki wykonaliśmy i zapałem do większego zaangażowania w rozwój duchowy naszych małżeństw. Wiemy, że jest on potrzebny nie tylko nam samym, ale i całej naszej ekipie. Chwała Panu za to doświadczenie!

Marta i Grzesiek Kalisz

“Pochylam głowę” / “Голову Схиляю”

Zapraszamy do wysłuchania przejmującej pieśni “Pochylam głowę. Wojna na Ukrainie”, którą śpiewa Maria z ekip w Odessie. Nagranie pochodzi z Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Odessie.

 

Boże, modlę się za Ukrainę

Wiadomości z samej Ukrainy: w Odessie członkowie ekip żyją prawdziwymi cudami. Rakiety wystrzelone w kierunku osiedli mieszkalnych wpadły do ujścia rzeki i nie spowodowały strat. Czują ochronę Pana Boga z różnych stron, gdyż dotychczas sztorm uniemożliwiał desant z Morza Czarnego W Czerniowcach na razie jest spokojniej.

Jesteśmy wraz z Ukrainą ogromnie wdzięczni za modlitwę różańcową w intencji pokoju. W czwartek e marca również w tej intencji w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie ks. Stanisław Kosiorowski MIC odprawił Eucharystię. Wszystkim, którzy chcieliby poczuć ducha tej modlitwy załączamy nagranie dwóch pieśni właśnie z tej Eucharystii w tym “Boże, modlę się za Ukrainę”, które są śpiewane przez panią Ludmiłę Dudnik w języku ukraińskim.

Tak, jaki nformowali Helena i  Paweł słowa wsparcia i modlitwy płyną z całego świata. My dołączamy słowa z Włoch: 

Dear Beata and Marcin Pinkowscy,
we are Clelia and Gianni Passoni, responsible for Super Region Italy.

On behalf of the Italian equipiers, we express all our regret for the great suffering that this affair is causing everyone.
For now we are close to you in prayer of intercession so that it may first ofall change the heart of each of us and help us to make gestures of kindness towards any brother or sister we meet on our way and to plead for peace for all.

May Our Lady protect you, we embrace you united in prayer Clelia and Gianni Passoni

Cari Beata et Marcin Pinkowscy,
siamo Cleliae Gianni Passoni, responsabili della Super Regione Italia. A nome degli equipiers italiani esprimiamo tutto il nostro rammarico per latanta sofferenza  che questa vicenda sta provocando a tutti. Per ora vi siamo vicini nella preghiera di intercessione perchè possa primadi tutto cambiare il cuore di ognuno di noi e ci aiuti a compiere gesti dibontà verso qualsiasi fratello o sorella che incontriamo sulla nostrastrada  e per supplicare pace per tutti. Nostra Signora vi protegga , un abbraccio uniti nella preghiera Clelia eGianni Passoni

Drodzy Beato i Marcinie Pinkowscy,
Jesteśmy Clelia i Gianni Passoni, odpowiedzialni za Super Region Włochy. W imieniu włoskich ekip wyrażamy cały nasz żal z powodu wielkiego cierpienia, jakie ta sprawa powoduje dla wszystkich.Teraz jesteśmy blisko Was w modlitwie wstawienniczej, aby przede wszystkim odmieniła serce każdego z nas i pomogła nam czynić gesty życzliwości każdemu spotkanemu na naszej drodze bratu lub siostrze i wypraszać pokój dla wszystkich. Niech Matka Boża was chroni, obejmujemy was zjednoczeni w modlitwie.
Cleliai Gianni Passoni Łączymy sięw modlitwie różańcowej.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Sesja dla Par Pilotujących w Regionie 2 – Polska

W grudniu, na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia, odbyła się jednodniowa sesja stacjonarna dla sektorów polskich Regionu 2. Dzięki życzliwości Księży Michalitów, mogliśmy ją zorganizować na terenie szkół Michalickich w Markach-Strudze. W sesji ostatecznie wzięło udział 5 małżeństw z sektorów Mazowieckiego B, Łódzkiego i Podlaskiego.
Mszę św. podczas sesji odprawił i umocnił nas słowem ks. Wojciech Kapusta Michalita, doradca duchowy ekipy w Markach. Dziękujemy Darii i Bartoszowi Hałaczkiewiczom – parze sektora mazowieckiego B, za podzielenie się swoimi refleksjami o pilotażu z perspektywy pary odpowiedzialnej sektora.
Niestety tym razem nie mieliśmy możliwości usłyszeć świadectwa kapłańskiego przy okazji konferencji o roli doradcy duchowego w ekipie. Niejako w ramach rekompensaty postanowiliśmy przeznaczyć ten czas na dzielenie w grupie doświadczeniem relacji ekipy ze swoim doradcami duchowymi. Okazało się to niezwykle budujące.
Sesję oceniamy jako wartościowy chyba dla wszystkich czas. Mieliśmy łaskę spotkać pięć wielkich duchem i zapałem małżeństw, z radością podejmujących swoją posługę pilotażu.

Beata i Piotr Michalscy
Sesje dla par pilotujących – Region 2
Ruch Duchowości Małżeńskiej
Equipes Notre-Dame

Kolegium Regionu 2

6 listopada 2021 r. w Kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie Pan Jezus zgromadził ponad 30 osób z Polski i Łotwy, aby razem celebrować wspólnotę Regionu 2. Podczas konferencji nasza wspólnota powiększała się o kolejne 10 osób, które łączyły się z nami online. Dzień ten był otoczony modlitwą i czuliśmy, że był również przeniknięty obecnością Zbawiciela. Radością była dla nas Eucharystia odprawiona w intencji małżeństw podejmujących posługi, a sprawowana przez ks. Stanisława Kosiorowskiego MIC, doradcę duchowego ekipy odpowiedzialnej Regionu 2.

W trakcie konferencji mówiliśmy o posłudze pary łącznikowej starając się podzielić naszym doświadczeniem z tej posługi oraz doświadczeniem z perspektywy pary odpowiedzialnej sektora, która pomaga parom łącznikowych w różnych trudnościach. Pary odpowiedzialne sektorów polskich i para łącznikowa ekip łotewski opowiadały o radościach i troskach poszczególnych wspólnot. Niestety nie mogła przylecieć do nas para łącznikowa z Ukrainy. I my i nasza para łącznikowa z Ukrainy bardzo żałowaliśmy, zwłaszcza, że, jak sami ze smutkiem mówili, na chińską chorobę wzięli chińską szczepionkę i to powoduje trudność w przekraczaniu granic.

W drugiej części dnia para prowadząca sesje dla par pilotujących opowiedziały o swoich doświadczeniach z sesji online dla Łotwy, Później Daria i Bartosz Hałaczkiewiczowie przedstawili świadectwo dotyczące rekolekcji, przedstawiając etapy dojrzewania do różnego rodzaju rekolekcji. Po kolacji pary łącznikowe w grupach mieszanych dzieliły się swoimi doświadczeniami z przeżywania posługi pary łącznikowej oraz przeżywaniem konkretnego punktu wysiłku, jakim są rekolekcje, a pary odpowiedzialne sektorów wraz parą odpowiedzialną Regionu 2 miały spotkanie ekipy odpowiedzialnej Regionu 2. Część oficjalną spotkania zakończyliśmy radosnym Magnificat. Na koniec ekipa Sektora Mazowieckiego B spotkała się z parą odpowiedzialną Regionu 2.

Przy okazji Kolegium Regionu 2 mieliśmy okazję gościć parę łącznikową z Łotwy. Rudite i Krisjanis ubogacili nas swoją otwartością i doświadczeniami wyniesionymi z ruchu Spotkań Małżeńskich. W swoich sercach przechowujemy wspomnienia wspólnych modlitw wieczornych i wspólnej wizyty w Wilanowie, gdzie zachwycaliśmy się królewskimi ogrodami światła, w których można obejrzeć spektakl światło i dźwięk. Wspólnie podziwialiśmy mapping czyli filmy wyświetlane na fasadzie pałacu Jana III Sobieskiego. Przy okazji mieliśmy możliwość opowiedzieć o naszym sławnym królu. W naszych rozmowach często przewijała się historia Polski i Łotwy, co jest dla nas istotne, gdyż pozwala nam zrozumieć kraj, którym opiekujemy się.

Polecamy owoce tego Kolegium przez ręce Maryi łącząc się w Magnificat!

Za wszystko chwała Panu
Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Rozpoczęcie roku w Presektorze Ukraińskim

W dniach 9-10 października w Odessie odbyło się rozpoczęcie roku formacyjnego dla wszystkich ekip ukraińskich z Odessy i z Czerniowiec. Był to czas pełen uśmiechu i radości ze spotkania z małżeństwami, które w wyniku pandemii mogliśmy zobaczyć po dwóch latach. Spotkaliśmy zaprzyjaźnione małżeństwa, ale również nowe osoby. Szczególnie ważna była dla nas prywatna rozmowa z nowym, bo od 2020 roku, biskupem diecezji odesko-symferopolskiej Stanisławem Szyrokoradiukiem, który z wielką troską opiekuje się ekipami i był z nami podczas całego spotkania. Bp. Stanisław w swoim słowie kończącym nawiązał do naszego świadectwa dotyczącego uczciwości w życiu mówiąc o tym, jak korupcja stoi w sprzeczności z uczciwością. W trakcie konferencji formacyjnych wyjaśnialiśmy również, jak ruch w formacie światowym rozwija się i wpływa na codzienność formacji w poszczególnych krajach. Ciesząc się z otwartości na pełnienie posług w trakcie Eucharystii powołaliśmy 6 par pilotujących i 2 pary informacyjne. Członkowie ekip na Ukrainie tłumaczą dokumenty END i w oparciu o nie tworzą samodzielnie urocze materiały informacyjne.
W trakcie naszego pobytu jako para łącznikowa mieliśmy przyjemność uczestniczenia w spotkaniu pierwszej ekipy odeskiej. Podczas naszej dwuletniej absencji pojawiło się nowe małżeństwo, więc i poznawaliśmy się i zagłębialiśmy w życie duchowe.
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że mimo trudności z komunikacją podczas lockdownów i małego środowiska katolików w Odessie nasze ekipy istnieją i przeżywają prawdziwą radość z bycia we wspólnocie oraz rozwijają się duchowo, o czym świadczy chociażby ilość powołań.
Na koniec chcielibyśmy podzielić się jeszcze jednym doświadczeniem – doświadczeniem jedności w wierze. Po niedzielnej ogólnodostępnej Eucharystii był odmawiany różaniec po ukraińsku. Ks. prowadzący podszedł do nas przed piątą tajemnicą z propozycją poprowadzenia tej tajemnicy. Z pewną nieśmiałością zapytaliśmy się czy możemy to zrobić po polsku. Byliśmy przekonani, że w pełnym kościele będziemy samotnie we dwójkę odmawiać na głos modlitwy. Jakież było nasze zaskoczenie i radość, gdy wszyscy obecni również po polsku odmawiali Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…, O Maryjo bez zmazy grzechu poczęta…
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo, zwłaszcza małżeństwom z Czerniowiec, które miały do pokonania 500 km. Dziękujemy Vicie i Dimie za przygotowanie spotkania, Alinie dziękujemy za tłumaczenie, a wszystkim członkom ekip na Ukrainie za dostosowanie się na naszego kalendarza.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Rekolekcje w presektorze Łotewskim

W ostatni weekend sierpnia wraz z ekipami na Łotwie mogliśmy przeżyć ich coroczne rekolekcje. Z uwagi na niewielką ilość ekip czyli 5 oraz 3 pilotaże Łotysze organizują jeden termin rekolekcji dla wszystkich członków END. Tym razem podczas rekolekcji mieliśmy okazję przedstawić świadectwo na temat reguły życia oraz opowiedzieć o międzynarodowości naszego ruchu. Jako para regionu i para łącznikowa dla Łotwy mówiliśmy o międzynarodowości tej dalekiej czyli m. in. o międzynarodowych zgromadzeniach w Brazylii i Portugalii, ale również o tej bliskiej, która przejawia się choćby w możliwości skorzystania z atrakcyjnej, spójnej komunikacji wizualnej przygotowanej przez ekipę ds. komunikacji w Polsce, a z której można skorzystać w całym naszym Super Regionie. Plakaty, broszury, zakładki czy wizytówki wzbudziły duże zainteresowanie, więc dziękujemy ekipie ds. komunikacji za wysiłek włożony w przygotowanie. W dalszej części dnia s. Emanuela powiedziała piękną konferencję o Lectio Divina. Aby od razu wykorzystać jej wskazówki, zanurzyliśmy się w to, co Bóg mówi do nas w Ewangelii Św. Łukasza o nawróconej jawnogrzesznicy (Łk. 7, 36-50). Wyciszeni, niosąc w sercach Słowo Boże udaliśmy się na Adorację i Eucharystię. Podczas Eucharystii z radością powołaliśmy drugą już dla Łotwy parę łącznikową Rudite Klints i Krisjanisa Ozolins.
W niedzielę mieliśmy przyjemność uczestniczenia w audiencji u ryskiego biskupa pomocniczego Andrisa Kravalisa. Biskup Andris uczestniczył w powstaniu ekip na Łotwie i cały czas otacza je szczególną opieką. Biskup Andris jest bardzo ciepłym człowiekiem, dlatego każda rozmowa z nim rozgrzewa nasze wnętrze, a wspomnienie wywołuje uśmiech.
Dziękujemy bardzo Babie i Dainisowi za przygotowanie rekolekcji, Sanicie i Arsenijsowi za gościnność i inspirujące rozmowy na różne tematy w tym o posłudze pary informacyjnej,Weronic i Elgarsowi za tłumaczenie a wszystkim członkom ekip na Łotwie za życzliwość.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Świadectwo z rekolekcji na Ukrainie / Cвідчення відступу в Україні

W dniach 23-25 lipca 2021 r. we wsi Siniak na Zakarpaciu, pod niezwykłą górą, rodziny Ruchu Equipes Notre-Dame na Ukrainie przeżyły wspaniały czas Rekolekcji, których tematem przewodnim było: „Rola i wychowanie dzieci w małżeństwie chrześcijańskim”. Prowadził je ksiądz Serhij Słobodanuk, ksiądz greckokatolicki i ojciec pięciorga dzieci.
Ten błogosławiony czas rozpoczęliśmy od Najświętszej Eucharystii, której przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji w Mukaczewo, ks. Mikołaj Łuczok. Podczas kazania, nawiązując do Ewangelii, skierował do nas słowa, które określiły kierunek naszego powołania jako pary chrześcijańskiej w świecie. Mianowicie powiedział następujące słowa: „Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was” – mówi Jezus w Ewangelii – więc albo jesteś chrześcijaninem, albo nie jesteś chrześcijaninem, nie możesz być na pół chrześcijaninem… Problemem współczesnego chrześcijaństwa jest dwuznaczność… Jeśli jesteś z Chrystusem – ta wieź zostanie przekazana twoim dzieciom… Jesteście tymi, którzy zaszczepiają wiarę w życie dzieci, nie słowami, a uczuciami, mlekiem, sercem. Dzieci będą praktykującymi chrześcijanami tylko wtedy, gdy Wy będziecie praktykującymi chrześcijanami. Nie bójcie się inwestować w relację z Bogiem !!!”
Na swoich konferencjach ksiądz Serhij podkreślał, jak ważne jest zrozumienie męża i żony w rodzinie, tylko własnym przykładem, a nie słowami, możemy okazywać i dać odczuwać miłość do dziecka. Dzisiaj internet, narkotyki, gry komputerowe i inne nałogi zabierają naszym dzieciom szczęśliwe dzieciństwo.) Nie bójcie się żądać i nakładać ograniczenia !!!
Ojciec Sergiusz, powołując się również na teksty Pisma Świętego, wyjaśniał tajemnicę małżeńskiej ofiary, która nie ma granic, oddania, mądrości. „Szczęście w małżeństwie jest tylko wtedy, gdy para troszczy się o siebie nawzajem.”
Praca w grupach pozwoliła nam dzielić się doświadczeniami związanymi z wychowywaniem dzieci i problemami, jakie napotykamy w wychowaniu dzieci.
Drugiego dnia rekolekcji 24 lipca dwie pary, które indywidualnie przeszły pilotaż – Powch Switłana i Ihor z Odessy oraz Izhakivsky Walentyn i Julia z Czerniowiec podczas Eucharystii przyjęły Kartę Ruchu. Bogu niech będą dzięki! Na zakończenie dnia pełnego słów, emocji, wrażeń, przeżyć był wesoły wieczór przy ognisku.
Niedzielny poranek, modlitwa, podsumowanie Rekolekcji, uroczysta Eucharystia zakończyły nasze Rekolekcje. Każdy z nas wziął coś dla siebie, każdy został dotknięty przez Boga na różne sposoby.
Niech Pan będzie uwielbiony w naszych rodzinach!

Vereshchak Alina i Vadim

З 23-25 липня 2021 року в селі Синяк Закарпатської області, під дивовижною горою, сімї Руху Equipes Notre-Dame в Україні, переживали прекрасний благодатний час Реколекцій, тема яких була : «Роль і виховання дітей у християнському подружжі.» Провадив їх о.Сергій Слободанюк Греко-Католицький священник і батько 5 дітей.
Розпочали ми цей благодатний час Святою Євхаристією, яку очолив Єпископ Помічник Мукачівської Дієцезії о. Микола Лучок. Під час проповіді нав’язуючи до Євангелії скерував до нас слова, які визначили напрямок нашого покликання, як християнського подружжя в світі. А саме сказав такі слова: «Перебувайте в Мені, а я буду перебувати в Вас – говорить Ісус в Євангелії. – отож, або Ти християнин, або Ти не християнин, не можна бути трішки християнином….. Проблема сучасного християнства, це неоднозначність… Якщо Ви з Христом – це передасться Вашим дітям… Ви подружжя є тими які вливаєте в життя дітей віру, не словом, а почуттями, молоком, серцем. Діти будуть практикуючими християнами тільки тоді коли Ви будете практикуючими християнами. Не бійтеся інвестувати в стосунки з Богом!!!»
Отець Сергій в своїх конференціях наголошував на тому, як важливе є розуміння чоловіка і дружини в сімї, тільки власним прикладом, а не словами ми можемо показати, дати відчути любов до дитини. Сьогодні загрожує багато небезпек, які забирають в наших дітей щасливе дитинство Інтернет, наркотики, комп’ютерні ігри і інші залежності….)Не бійтеся вимагати і ставити обмеження!!!
Отець Сергій також опираючись на текстах Святого Писання відкривав таємницю подружньої жертовності, яка не має меж, відданості, мудрості. «Щастя в Подружжі є тільки тоді коли Подружжя турбується про себе взаємно.»
Праця в групах дала змогу поділитися досвідом виховання дітей а також проблемами з якими ми зустрічаємося в вихованні дітей.
В другий день Реколекцій 24 липня дві пари які індивідуально проходили пілотаж Повх Світлана і Ігор з Одеси, та Їжаківський Валентин і Юлія з Чернівців під час Євхаристії прийняли Карту Руху .Богу нехай буде подяка!
На завершення дня сповненого слів, емоцій, вражень, пережитів був веселий вечір біля вогнища.
Недільний поранок, молитва, підсумок Реколекцій, урочиста Євхаристія завершили наші Реколекції. Кожен з нас щось для себе взяв, кожного торкнувся Бог по різному.
Нехай Господь буде прославлений в наших сімях!

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Liturgia dnia: