Świadectwo z rekolekcji na Ukrainie / Cвідчення відступу в Україні

W dniach 23-25 lipca 2021 r. we wsi Siniak na Zakarpaciu, pod niezwykłą górą, rodziny Ruchu Equipes Notre-Dame na Ukrainie przeżyły wspaniały czas Rekolekcji, których tematem przewodnim było: „Rola i wychowanie dzieci w małżeństwie chrześcijańskim”. Prowadził je ksiądz Serhij Słobodanuk, ksiądz greckokatolicki i ojciec pięciorga dzieci.
Ten błogosławiony czas rozpoczęliśmy od Najświętszej Eucharystii, której przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji w Mukaczewo, ks. Mikołaj Łuczok. Podczas kazania, nawiązując do Ewangelii, skierował do nas słowa, które określiły kierunek naszego powołania jako pary chrześcijańskiej w świecie. Mianowicie powiedział następujące słowa: „Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was” – mówi Jezus w Ewangelii – więc albo jesteś chrześcijaninem, albo nie jesteś chrześcijaninem, nie możesz być na pół chrześcijaninem… Problemem współczesnego chrześcijaństwa jest dwuznaczność… Jeśli jesteś z Chrystusem – ta wieź zostanie przekazana twoim dzieciom… Jesteście tymi, którzy zaszczepiają wiarę w życie dzieci, nie słowami, a uczuciami, mlekiem, sercem. Dzieci będą praktykującymi chrześcijanami tylko wtedy, gdy Wy będziecie praktykującymi chrześcijanami. Nie bójcie się inwestować w relację z Bogiem !!!”
Na swoich konferencjach ksiądz Serhij podkreślał, jak ważne jest zrozumienie męża i żony w rodzinie, tylko własnym przykładem, a nie słowami, możemy okazywać i dać odczuwać miłość do dziecka. Dzisiaj internet, narkotyki, gry komputerowe i inne nałogi zabierają naszym dzieciom szczęśliwe dzieciństwo.) Nie bójcie się żądać i nakładać ograniczenia !!!
Ojciec Sergiusz, powołując się również na teksty Pisma Świętego, wyjaśniał tajemnicę małżeńskiej ofiary, która nie ma granic, oddania, mądrości. „Szczęście w małżeństwie jest tylko wtedy, gdy para troszczy się o siebie nawzajem.”
Praca w grupach pozwoliła nam dzielić się doświadczeniami związanymi z wychowywaniem dzieci i problemami, jakie napotykamy w wychowaniu dzieci.
Drugiego dnia rekolekcji 24 lipca dwie pary, które indywidualnie przeszły pilotaż – Powch Switłana i Ihor z Odessy oraz Izhakivsky Walentyn i Julia z Czerniowiec podczas Eucharystii przyjęły Kartę Ruchu. Bogu niech będą dzięki! Na zakończenie dnia pełnego słów, emocji, wrażeń, przeżyć był wesoły wieczór przy ognisku.
Niedzielny poranek, modlitwa, podsumowanie Rekolekcji, uroczysta Eucharystia zakończyły nasze Rekolekcje. Każdy z nas wziął coś dla siebie, każdy został dotknięty przez Boga na różne sposoby.
Niech Pan będzie uwielbiony w naszych rodzinach!

Vereshchak Alina i Vadim

З 23-25 липня 2021 року в селі Синяк Закарпатської області, під дивовижною горою, сімї Руху Equipes Notre-Dame в Україні, переживали прекрасний благодатний час Реколекцій, тема яких була : «Роль і виховання дітей у християнському подружжі.» Провадив їх о.Сергій Слободанюк Греко-Католицький священник і батько 5 дітей.
Розпочали ми цей благодатний час Святою Євхаристією, яку очолив Єпископ Помічник Мукачівської Дієцезії о. Микола Лучок. Під час проповіді нав’язуючи до Євангелії скерував до нас слова, які визначили напрямок нашого покликання, як християнського подружжя в світі. А саме сказав такі слова: «Перебувайте в Мені, а я буду перебувати в Вас – говорить Ісус в Євангелії. – отож, або Ти християнин, або Ти не християнин, не можна бути трішки християнином….. Проблема сучасного християнства, це неоднозначність… Якщо Ви з Христом – це передасться Вашим дітям… Ви подружжя є тими які вливаєте в життя дітей віру, не словом, а почуттями, молоком, серцем. Діти будуть практикуючими християнами тільки тоді коли Ви будете практикуючими християнами. Не бійтеся інвестувати в стосунки з Богом!!!»
Отець Сергій в своїх конференціях наголошував на тому, як важливе є розуміння чоловіка і дружини в сімї, тільки власним прикладом, а не словами ми можемо показати, дати відчути любов до дитини. Сьогодні загрожує багато небезпек, які забирають в наших дітей щасливе дитинство Інтернет, наркотики, комп’ютерні ігри і інші залежності….)Не бійтеся вимагати і ставити обмеження!!!
Отець Сергій також опираючись на текстах Святого Писання відкривав таємницю подружньої жертовності, яка не має меж, відданості, мудрості. «Щастя в Подружжі є тільки тоді коли Подружжя турбується про себе взаємно.»
Праця в групах дала змогу поділитися досвідом виховання дітей а також проблемами з якими ми зустрічаємося в вихованні дітей.
В другий день Реколекцій 24 липня дві пари які індивідуально проходили пілотаж Повх Світлана і Ігор з Одеси, та Їжаківський Валентин і Юлія з Чернівців під час Євхаристії прийняли Карту Руху .Богу нехай буде подяка!
На завершення дня сповненого слів, емоцій, вражень, пережитів був веселий вечір біля вогнища.
Недільний поранок, молитва, підсумок Реколекцій, урочиста Євхаристія завершили наші Реколекції. Кожен з нас щось для себе взяв, кожного торкнувся Бог по різному.
Нехай Господь буде прославлений в наших сімях!

Привітання з Різдвом Христовим – Życzenia Bożonarodzeniowe z Ukrainy

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania życzeń Bożonarodzeniowych od ukraińskiej pary łącznikowej Viktorii i Dmitrija Demedyuk.

Ми сердечно запрошуємо вас послухати різдвяні побажання від української пари Виктория та Дмитрий Демедюк.


 

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Kolegium Regionu 2 online

W dniach 13-14 listopada 2020 r. odbyło się Kolegium Region 2 online.  Nasze zamyślenie nad wspólnotą Regionu 2 rozpoczęliśmy od małżeńskiego wysłuchania się w słowa skierowane do nas przez ks. Stanisława Kosiorowskiego MIC, które były inspiracją do małżeńskiej modlitwy wieczornej w piątek.

Sobotę rozpoczęliśmy od włączenia się w Eucharystię online sprawowaną w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie. Podczas sobotniego Kolegium Regionu 2 online połączyło się 30 komputerów czyli stanowiliśmy międzynarodową grupę około 60 osób, które służą swoimi umiejętnościami, czasem i dobrym sercem na chwałę Panu. W trakcie naszego spotkania skupiliśmy się na posłudze pary łącznikowej starając się podzielić naszym doświadczeniem z tej posługi. Pary odpowiedzialne sektorów oraz pary łącznikowe naszych rejonów zagranicznych czyli Ukrainy i Łotwy przekazały wieści z poszczególnych wspólnot dzieląc się radościami i troskami. Było też kilka słów o tym, co się dzieje w Regionie 2 o rekolekcjach, o sesjach dla par informacyjnych i pilotujących oraz o działaniach ekipy satelickiej ds. komunikacji. Mieliśmy też dużą przyjemność usłyszeć trzy świadectwa. Pierwsze Halinki i Kazika Łupińskich, którzy w czerwcu kończą swoją posługę pary odpowiedzialnej Sektora Podlaskiego oraz dwa świadectwa o modlitwie osobistej Beatki i Piotra Michalskich. Na zakończenie w osobnych pokojach pary łącznikowe miały możliwość podzielenia się w ekipach mieszanych swoimi doświadczeniami z przeżywania posługi pary łącznikowej oraz porozmawiać o modlitwie osobistej, a ekipa odpowiedzialna Regionu 2 miała swoje spotkanie.

Polecamy owoce tego Kolegium przez ręce Maryi łącząc się w Magnificat!

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

P.S. Zdjęcie, które jest ilustracją do artykułu, zostało wykonane podczas Kolegium Super Regionu Polska – Europa Środkowa i jest na nim większość małżeństw z ekipy odpowiedzialnej Regionu 2.

Відступ в Україні / Rekolekcje na Ukrainie

Минулого вікенду, тобто 9-11 жовтня 2020 відбувся всеукраїнський з’їзд сімей руху EQUIPES NOTRE-DAME на центральні реколекції, що проходили в м.Одеса-Фонтанка по вул.серпневій 12. Тема заходу “Чоловіком і Жінкою створив їх”За ці кілька днів учасники мали змогу разом молитися, прослухати ряд цінних конференцій, тривати на Адорації щоденно торкатися таїнства Перетворення та ламання Хліба, ділитися реаліями свого життя( яке воно є), провести подружній діалог та переживати ще багато інших чудесних моментів.

Вероніка та Роман Котовський

W miniony weekend tj. 9-11 października 2020 r. odbyły się rekolekcje rodzinne Ruchu EQUIPES NOTRE-DAME na temat “Mężczyzną i kobietą stworzył ich”, które przeżywaliśmy w Odessa-Fontanka na ul. 12. sierpnia. Podczas tych kilku dni uczestnicy mogli wspólnie modlić się, wysłuchać wielu cennych konferencji, uczestniczyć codzienne w sakramencie Eucharystii, dzielić się realiami swojego życia (jakie jest), prowadzić dialog małżeński i doświadczać wielu wielu więcej cudownych chwil.

Weronika i Roman Kotowscy

Sesja dla par pilotujących na Ukrainie – Pan Jezus przypomina nam o elastyczności

Według agendy sesja miała mieć charakter jednodniowy i odbyć się w sobotę 23.11.2019. Jednak w związku z odwołaniem piątkowego lotu (zablokowany pas na lotnisku w Odessie przez uszkodzony turecki samolot), zostaliśmy zmuszeni do zmiany planu i przeniesienia czasu spotkania na sobotnie popołudnie i część niedzieli. Udało się to dzięki elastyczności ukraińskich małżeństw i ks. podejmującego nas w domu parafialnym. Z lotniska zostaliśmy przywiezieni bezpośrednio do parafii na Fontance. Pracuje tu dwóch księży, jednym z nich jest ks. Vitalij Novak – doradca ekipy. Ks. Vitalij razem z ks. Józefem (obecnie posługującym w Czerniowcach) i jeszcze jednym kapłanem pojechali w tym czasie na sesję dla doradców duchowych do Kluczborka.

W spotkaniu uczestniczyło łącznie 7 małżeństw, a w niedzielę dołączył ks. Witold – doradca duchowy nowej ekipy w pilotażu. Ks. Witold jest Polakiem od 2004 roku posługującym na Ukrainie. Ostatecznie udało nam się przeprowadzić dwie konferencje w sobotę oraz jedną w niedzielę. Całość spotkania została uwieńczona wspólną Eucharystią, którą odprawił ks. Witold i uroczystym niedzielnym obiadem.

Spotkanie z małżeństwami z Ukrainy było dla nas wielkim błogosławieństwem. Mieliśmy okazję zderzyć się z inną mentalnością i zwyczajami, ale dostrzegamy w tym konkretne znaki działania Pana Boga. Spotkania ekip na Ukrainie odbywają się przy parafiach. Zaproponowaliśmy im jednak, by otworzyli się na praktykę wypracowaną przez Ruch oraz zachęcaliśmy do spotkań przygotowujących ze swoimi doradcami.

Jedno z obecnych małżeństw obecnie pełni posługę pary informacyjnej. Skorzystaliśmy więc z okazji, by nieco przybliżyć podstawowe założenia tej posługi.
Problem, który jest zadaniem do rozeznania dla Ruchu to kwestia małżeństw mieszanych na Ukrainie, których jest tam spory odsetek. Padło pytanie, czy Ruch END jest ściśle katolicki i, czy mogą się w nim formować osoby prawosławne. Pokazuje to, że problem jest realny i jako Ruch mamy do wypracowania propozycję drogi do Ruchu dla takich małżeństw.

Nie sposób jednak nie dostrzec błogosławionych owoców pracy apostolskiej par pilotujących z Polski: Heleny i Pawła Kukołowiczów oraz Doroty i Stefana Pomorskich. W Odessie i Czerniowcach są pełne żaru, zaangażowane małżeństwa, z radością podejmujące swoje posługi. Podczas dzielenia kilkukrotnie byliśmy świadkami gorących dyskusji, które odbieraliśmy jako dowód pełnego zaangażowania tych małżeństw. Świadomie dawaliśmy na to czas, widząc, że tego potrzebują.

Przez cały czas podróży i pobytu na Ukrainie doświadczaliśmy niezwykłego prowadzenia i opieki Pana, i troski o każdą naszą potrzebę.
Nie działał jednak sam :) Dziękujemy więc wszystkim bardzo za troskę, pomoc i wsparcie on-line podczas (pod)różnych niespodzianek :)

Ściskamy Was z serca i przekazujemy gorące pozdrowienia od małżeństw z Odessy
Beata i Piotr Michalscy
Para prowadząca sesje dla par pilotujących w Regionie 2

Spotkania online ekip

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym razem z Kasią i Markiem Rymszami z trzeciej ekipy warszawskiej (W3A) dzielimy się doświadczeniami ze spotkań ekip online.

 

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Kolegium Regionu 2

11 stycznia 2020 r. w Kościele Zesłania Ducha Świętego w Warszawie Pan Jezus zgromadził 40 osób z Polski i Łotwy, aby razem celebrować wspólnotę Regionu 2. Dzień ten był otoczony modlitwą i czuliśmy, że był również przeniknięty obecnością Zbawiciela. Radością była dla nas Eucharystia odprawiona w intencji małżeństw podejmujących posługi, a sprawowana przez ks. Stanisława Kosiorowskiego MIC, doradcę duchowego ekipy odpowiedzialnej Regionu 2 oraz diakona stałego z Łotwy Dainisa Stikuts.
W trakcie konferencji mówiliśmy o kolegialności, która czasami może prowadzić do okazywania trudnej miłości braterskiej, gdy ostateczna decyzja jest inna niż nasze osobiste rozeznanie. Pary odpowiedzialne sektorów polskich i para łącznikowa ekip łotewski opowiadały o radościach i troskach poszczególnych wspólnot. Niestety nie mogła przylecieć do nas para łącznikowa z Ukrainy, gdyż dwa tygodnie wcześniej urodziła im się córeczka, ale rozmawialiśmy o ekipach ukraińskich oraz otaczaliśmy je modlitwą. Po obiedzie pary prowadzące sesje dla par pilotujących opowiedziały o swoich doświadczeniach z sesji na Łotwie, Ukrainie i Białorusi, a para koordynująca rekolekcje w Regionie 2 przedstawili obszar rekolekcji.
W ostatniej części kolegium Janina i Janusz Jarnutowscy przedstawili wzruszające świadectwo małżeńskiego słuchania Słowa Bożego. Po kolacji pary łącznikowe w grupach mieszanych dzieliły się przeżywaniem kolegialności oraz przeżywaniem konkretnego punktu wysiłku, jakim jest słuchanie Słowa Bożego, a pary odpowiedzialne sektorów wraz parą odpowiedzialną Regionu 2 miały spotkanie ekipy odpowiedzialnej Regionu 2. Spotkanie zakończyliśmy radosnym Magnificat.
P. S. Dziesięciogodzinne kolegium tylko wzmocniło chęć dalszego przebywania razem. Michał Rukat nasz ekipowy przewodnik po Warszawie wraz z żoną Marysią zabrał naszych gości z Łotwy na nocne zwiedzanie Łazienek Królewskich. A tam mogli między innymi obejrzeć wystawę z okazji 100-lecia relacji między Polską a… Łotwą.

Za wszystko chwała Panu
Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Всеукраїнський конгрес сімей

2019 рік проголошений Роком Святості подружжя на Україні. Головною подією для всіх віруючих подружніх пар був Всеукраїнський Конгрес сімей, який відбувся 20-22 вересня у Шаргороді та Вінниці, на Поділлі, в серці католицької України. В цьому конгресі приймало участь кілька тисяч вірян, декілька десятків священників та єпископів і посол ватикану в Україні археєпископ Клаудіо Гуджеротті. Нам пощастило не тільки приймати участь, але й свідчити про наше подружнє життя, про те як Рух END змінив його. Про дорогу до Бога Діми- бо він є хрещений і виховувався в православній, не практикуючій у вірі сім’ї. Про шлях, який ми пройшли в нашій родині, в яку ми прийшли з різним духовним вихованням, своїми амбіціями та попередніми невдалими стосунками та пораненими серцями. Та про шлях, який ще маємо пройти, щоб досягти цілі нашого подружжя- дороги до святості. Це насправді для нас був благословенний період часу, де ми вперше виступали перед такою великою та поважною аудиторію, для нас це також був і виклик, який ми прийняли. Найбільшим здивуванням для нас було запрошення до інтерв’ю на Радіо Марія, до якого ми не готувалися, але ми віддалися в руки Господа щоб він обділив нас потрібними словами для цієї справи. Дякуємо Господу за цю можливість, що ми могли на всю католицьку Україну презентувати Рух Equipes Notre-Dame, який є мало відомим поз

а Одесою та Чернівцями. А також за досвід, реколекції і знайомства з іншими віруючими подружжями. Хочемо закінчити словами гімну Конгресу за “Щастя віддати себе у цілковитому дарі”!

Вікторія та Дмитро Демедюк

left

Відгук про Реколекції в м. Гайворон

leftСлава Ісусу Христу! З великою радістю ділимося з Вами духовним піднесенням від пережитих почуттів під час   Реколекцій, що відбулися з 12 по 14 липня 2019р. в м. Гайворон, Кіровоградської області. Одна з найкращих нагод, в нашому швидкому темпі життя, знайти час для спілкування зі своєю половинкою та іншими сімейними парами у присутності Святого Духа. Насамперед, маємо бажання подякувати о. Тадеушу за теплий прийом на ці три дні у затишному, мальовничому  місці в Центральній частині нашої гарної України на берегу річки.

Дякувати Богові, що під час Реколекцій ми відвідували богослужіння та без зайвих думок мали можливість всю свою увагу приділити молитві. Наші духовні наставники приділяли достатньо свого часу сімейним парам. Кожний охочий отримував корисні поради щодо духовного розвитку, а ще під час сповіді міг позбавитися такого тягаря як – ГРІХ.

Особливо хотілося б виділити щоденні конференції о. Павла, кожна з яких мала свою тематику. Всі теми були повністю, в чудовому стилі, розкриті духовним наставником. Під час прослуховування тем, подружні пари задавали різні питання, на які отримували обґрунтовану відповідь з посиланням на Святе Письмо. Всі подружні пари були у захваті від того, як чудово о. Павло міг розповідати про стосунки чоловіка та дружини, про їх різне психологічне ставлення до життєвих випадків у подружньому співіснуванні. Відчувалося, що о. Павло має глибокий літературний та життєвий, здобутий під час спілкування з іншими сімейними парами, досвід у тлумаченні духовного та психологічного стану людини в тих чи інших обставинах. Цитуючи слова о. Павла: «Бог сотворив людини по своїй подобі, щоби та була щасливою», ми намагаємось переконливо донести думку про безмежність любові нашого Небесного Отця до нас – людей.

Але як то кажуть, ні в книжках описати та ні словами розповісти, про те духовне піднесення, сімейне єднання та приємний відпочинок душі й тіла, які ми отримали під час триденних Реколекцій у м. Гайворон. Тому, на останок, бажаємо всім сімейним парам Руху END Божого благословення на участь у таких духовних Реколекціях, не зважаючи на будь-які життєві перешкоди на шляху до Святості.

Нехай милостивий Бог береже Вас та Ваші сім’ї.

Сімейна пара Руху END Олексій та Ірина Сергієнко.

Cвідоцтво з пережитих реколекцій в Деражні

«Величає душа моя Господа і Дух мій радіє в Богові Спасителі моїм…»

Від таких слів хочемо поділитися радістю з нашого першого виїзду до м. Деражня Хмельницької області. На запрошення місцевого пробоща о. Валерія парафії Святої Анни, щоб співпопровадити  Адвентові Реколекції, ми відповіли «ТАК», хоч в серці було багато страху і сумнівів.

Приймаючи до серця слова які є моттом цього формаційного року  “НЕ БІЙСЯ, йди …”, а також підтримуючи звернення Єпископату України про те, щоб 2019 рік був посвячений святості подружжя та сім’ї, ми разом з нашим духовним наставником о. Сергієм Якубовським МІС, вирушили в дорогу, ставлячи перші кроки в послузі до якої нас покликали в Фатімі, бути парою інформаційною для України.

З 21 по 23 грудня ми товаришували парафіянам в безпосередньому приготуванні до народження Спасителя світу. Євангелія з цих днів, була для нас підтвердженням, що це є відповідний час, час для нас, час благодаті, час спасіння. І так як Марія вирушила до своєї родички Єлизавети, з радістю  несучи їй добру новину, несучи допомогу, так і ми вийшли з нашої місцевості і пішли до людей парафії св. Анни, несучи їм свідоцтво нашого життя з Богом, нашу допомогу. Кожен день було по дві Євхаристії, які відправляв о.Сергій, говорив проповідь до вірних парафії, наближаючи Бога, який не є далекий, але є тут живий і присутній, який прагне товаришувати нам у нашій життєвій мандрівці. Після нього говорили ми, ділячись з прихожанами свідоцтвом нашого подружнього життя з Богом в Русі Equipes Notre-Dame. Так як це були Адвентові Реколекції, які тривали три дні, наше свідоцтво ми розділили на три частини: перший день ми ділилися нашою дорогою до Бога, пошуком спільноти в якій би ми зростали у вірі і знайомство з Рухом Equipes Notre-Dame, другий день ми посвятили молитві особистій, подружній, насвітлюючи пункти зусиль в особливий спосіб затримуючись на подружньому діалозі «Сядьмо разом» опираючись також на текстах о. Каффареля, і третій день ми говорили про Міжнародність Руху Equipes Notre-Dame, також ділячись нашим свідоцтвом з пережиття паломництва до Фатіми на ХІІ Міжнародну Зустріч Руху Equipes Notre-Dame, де ми могли досвідчити цієї міжнародності. Після кожної Євхаристії був час на спілкування з різними особами.

Богу подяка за те, що дав нам змогу поїхати, бо на шляху до реалізації, було багато перешкод. Сердечно дякуємо усім за молитовну духовну підтримку, яку ми міцно відчували.

Слово засіяне, тепер час для Духа Святого!

Довіряємося заступництву нашого Засновника о. Каффареля враз  з Богородицею Марією і просимо їх зміцнювати нас на дорозі розвитку Руху Equipes Notre-Dame на Україні. Прагнемо, щоб Рік 2019, Рік святості подружжя і сім’ї, був часом плідним в поставанню нових екіп на Україні.

Вадим і Аліна Верещак

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: