Boże, modlę się za Ukrainę

Wiadomości z samej Ukrainy: w Odessie członkowie ekip żyją prawdziwymi cudami. Rakiety wystrzelone w kierunku osiedli mieszkalnych wpadły do ujścia rzeki i nie spowodowały strat. Czują ochronę Pana Boga z różnych stron, gdyż dotychczas sztorm uniemożliwiał desant z Morza Czarnego W Czerniowcach na razie jest spokojniej.

Jesteśmy wraz z Ukrainą ogromnie wdzięczni za modlitwę różańcową w intencji pokoju. W czwartek e marca również w tej intencji w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie ks. Stanisław Kosiorowski MIC odprawił Eucharystię. Wszystkim, którzy chcieliby poczuć ducha tej modlitwy załączamy nagranie dwóch pieśni właśnie z tej Eucharystii w tym “Boże, modlę się za Ukrainę”, które są śpiewane przez panią Ludmiłę Dudnik w języku ukraińskim.

Tak, jaki nformowali Helena i  Paweł słowa wsparcia i modlitwy płyną z całego świata. My dołączamy słowa z Włoch: 

Dear Beata and Marcin Pinkowscy,
we are Clelia and Gianni Passoni, responsible for Super Region Italy.

On behalf of the Italian equipiers, we express all our regret for the great suffering that this affair is causing everyone.
For now we are close to you in prayer of intercession so that it may first ofall change the heart of each of us and help us to make gestures of kindness towards any brother or sister we meet on our way and to plead for peace for all.

May Our Lady protect you, we embrace you united in prayer Clelia and Gianni Passoni

Cari Beata et Marcin Pinkowscy,
siamo Cleliae Gianni Passoni, responsabili della Super Regione Italia. A nome degli equipiers italiani esprimiamo tutto il nostro rammarico per latanta sofferenza  che questa vicenda sta provocando a tutti. Per ora vi siamo vicini nella preghiera di intercessione perchè possa primadi tutto cambiare il cuore di ognuno di noi e ci aiuti a compiere gesti dibontà verso qualsiasi fratello o sorella che incontriamo sulla nostrastrada  e per supplicare pace per tutti. Nostra Signora vi protegga , un abbraccio uniti nella preghiera Clelia eGianni Passoni

Drodzy Beato i Marcinie Pinkowscy,
Jesteśmy Clelia i Gianni Passoni, odpowiedzialni za Super Region Włochy. W imieniu włoskich ekip wyrażamy cały nasz żal z powodu wielkiego cierpienia, jakie ta sprawa powoduje dla wszystkich.Teraz jesteśmy blisko Was w modlitwie wstawienniczej, aby przede wszystkim odmieniła serce każdego z nas i pomogła nam czynić gesty życzliwości każdemu spotkanemu na naszej drodze bratu lub siostrze i wypraszać pokój dla wszystkich. Niech Matka Boża was chroni, obejmujemy was zjednoczeni w modlitwie.
Cleliai Gianni Passoni Łączymy sięw modlitwie różańcowej.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Duchovní obnovy v Koclířově 2020

V termínu 28.2.2020 až 1.3.2020 jsme se zúčastnili manželské duchovní obnovy v Koclířově. Průvodci nám byli manželé Helena a Paweł Kukołowiczowi z Varšavy. Tématem víkendu bylo „Životní pravidlo“. Zde je několik našich myšlenek z víkendu. Životní pravidlo můžeme také vnímat jako životní řád, který nám pomáhá naplňovat přikázání lásky. Potřebujeme pokračovat postupně krok po kroku dopředu. Zároveň každý z manželů má svou cestu, svůj individuální růst. Není růst (osobní ani manželský) bez úsilí. Na toto navázal otec Michal Krajewski z Rudy nad Moravou na téma s přednáškou o askezi v denním životě. ASKEZE (zdroj wikipedie): původně znamenala jakoukoli formu praxe, jíž se upevňuje disciplína. czytaj dalej…

Setkání  14.12.2019r a slavení Karty na Velehradě bylo pro nás povzbuzením. Byli jsme rádi, že jsme se mohli setkat s přáteli, které jsme dlouho neviděli. Pěkným časem bylo setkání s paní  Marią Dubskou, která nám vyprávěla svůj životní příběh a její osobní setkání s o. Caffarelem. Její příběh byl svědectvím života s Bohem a ukázkou věrnosti i přes různé životní problémy a těžkosti. Moc si vážíme i ostaních manželským párů, které věnovaly nemalé úsili na cestování a přijeli na slavené karty na Velehrad.

Radek a Magda czytaj dalej…

ZAČÁTEK ROKU PRÁCE 7.09.2019 Ostrawa

Všechny ekipy z České republiky, které mohly, se sešli na zahájení roku práce v Ostravě-Přívoze v neděli v 10,30 hodin na mši svaté, kterou vedl otec Dominik. Přijeli za námi, k naší radosti, také dva páry z Polska. Halinka a Josef Salovi a Ania a Leszek Geste. Na mši svaté přijalo několik párů zodpovědnost za svěřené služby pilotování a jako informativní pár pro Českou
republiku.
Po mši svaté jsme se přesunuli na agápe na faru, kde každý přispěl na prohýbající se stůl.
Poté jsme šli na přednášku o. Dominika do kostela a také na zajímavý přehled o struktuře Equip ve světě, se kterým nás seznámili Ania a Leszek Geste. O tom čase nám na faře hlídaly děti šikovné dcery od manželů Fornadelových.
Následovala práce ve skupinkách, abychom se lépe poznali a také adorace v kostele za doprovodu krásných písní, které nám zahráli a zazpívali Honza a Markéta Kováčovi. Otec Dominik nám všem dal požehnání, aby se nám na naší cestě ke svatosti a v naší službě dařilo.
Poté jsme se setkali ještě u agápe a s pokojem v srdci se rozjeli do svých domovů.

Jitka a David Dvorsti

Wspólnota jest darem Pana Boga

8.06.2019 niewielka wspólnota małżonków END w przeddzień zesłania Ducha Świętego przeżywała zakończenie roku pracy w Rudzie nad Morawą. Gospodarze miejsca 4 małżeństwa i ks. Michał Krajewski czekali na przybyłych małżonków z  bardzo odległych stron Czeskiej Republiki  jak zwykle z przepysznymi  smakołykami.

Pogoda nas trochę zaskoczyła, ponieważ wszyscy wyjeżdżali  w upalnym słoneczku a na miejscu czekała na nas ciemna burzowa chmura z dużym ochłodzeniem,  a może to deszcz zesłania Ducha Świętego nas przywitał. czytaj dalej…

Pielgrzymka małżeństw i rodzin archidiecezji Ostrawsko-Opawskiej

W czeskich górach w po­bliżu granicy z Polską w miejscowości Zlate Hory znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych (Mariah Hilfe). To miejsce o niezwykłej historii, świadczącej o silnej wierze ludzi, którzy tu mieszkali i mieszkają.
Historia tego miejsca zaczyna się w czasie wojny trzydziestoletniej. Żona miejscowego rzeźnika, Anna Tannheiser, która spodziewała się dziecka, ukryła się w bezpiecznym miejscu, na górze zwanej “Boży dar” (Gottesgabe), o godzinę drogi od miasta.
Na miejscu zasłoniętym gęstymi jodłami zaczęła rodzić. Modliła się i prosiła dobrego Boga o pomoc za przyczyną Matki Bożej. Zastała wysłuchana, urodziła zdrowego syna, Marcina.

czytaj dalej…

Rekolekcje w Czechach – Koclířov 22-24 luty 2019 rok – Svědectví

Svědectví:

 Zúčastnili jsme se duchovní obnovy v Koclířově v termínu  22 až 24. února 2019.

Unikli jsme dennímu shonu a z ničeho nic jsme se v pátek večer ocitli na duchovní obnově. Společně s přáteli z hnutí END tam byli ještě dva nové manželské páry. Přechod z všednosti pracovních dnů a povinností na ostrov pokoje  a cesta do hlubiny vlastního i partnerova nitra v Koclířově byla příjemnou vzpruhou našeho manželského života.

Zažili jsme blízkou Boží přítomnost a duchovní dotyk lásky jeden k druhému.

Tématem duchovní obnovy a setkání byla komunikace mezi manželi a jeden z konkrétních bodů úsilí hnutí END: „sedněme si spolu“.

Moc se nám líbila přednáška manželského páru Ani a Leška.

czytaj dalej…

Święto Karty w Czechach

Pierwszego grudnia 2018 roku  w Ostrawie  wspólnota  małżonków wraz z doradcami duchowymi  Republiki  Czeskiej   świętowała 71 rocznicę ogłoszenia Karty jako dokumentu założycielskiego Ruchu END. Rozradowany Ojciec  Vit  Zatloukol  przyjął nas  z otwartymi ramionami, gościliśmy  na biskupstwie. Po krótkim przywitaniu,  ks. Michał Krajewski wygłosił nam piękną  konferencję na temat zawierzenia swojego życia  Maryi. Eucharystii  przewodniczył  biskup diecezji  Ostrawsko-Opawskiej  Martin David, który skierował do nas Słowo. Byliśmy zaskoczeni znajomością Karty przez księdza biskupa. Piękna liturgiczna oprawa muzyczna sprawiła, że czuliśmy wielką wdzięczność Panu Bogu za naszą małą wspólnotę skupioną wokół Ołtarza Pańskiego. Następnie skierowaliśmy nasze kroki aby poświętować, porozmawiać,  pobyć ze sobą przy suto zastawionym stole.  Nasi doradcy i ks. biskup był razem z nami, każdy  mógł podejść , porozmawiać, przedstawić się. Skromna i pokorna postawa ks. biskupa nas zachwycała. Nasi zaproszeni  goście Małgosia i Joachim Grzonka  z zachwytem opowiadali nam o Stowarzyszeniu Ojca Caffarela i Orędownikach. Byli też z nami Ania i Romek Kobiałka  nasza Para Regionu III, skierowali do wszystkich ciepłe słowo  i wyrazili wdzięczność małżonkom za wzajemną służbę. Z troską mówili o rozwoju ruchu na Czechach i o pielęgnowaniu charyzmatu. Przepełnieni  radością i wdzięcznością za dar spotkania, przenieśliśmy  się do pobliskiej kaplicy aby adorować Najświętszy Sakrament.  Tam złożyliśmy u stóp Chrystusa całe swoje życie, rodziny i to czym żyjemy.  Otwarliśmy nasze serca, prosząc o nowego ducha aby widzieć oczami wiary.

Halina i Józef Sala

czytaj dalej…

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
trojmiasto@end.org.pl
malopolska@end.org.pl
pomorze.zachodnie@end.org.pl

Liturgia dnia: