Nowe pilotaże w Sektorze Podkarpackim

Ostatnie dwa tygodnie kwietnia 2022 roku były kluczowe dla rozwoju Equipes Notre-Dame w Sektorze Podkarpackim.

W sobotę 23 kwietnia w „Via” Katolickim Radiu Rzeszów w programie na żywo “Wiara, ludzie, wydarzenia – zaprasza Iwona Kosztyła” wraz z Doradcą Sektora Księdzem Markiem Blecharczykiem opowiadaliśmy o naszej wspólnocie. Zachęcamy do wysłuchania nagrania: https://radiovia.com.pl/…/poslu…/wiara-ludzie-wydarzenia – nazwa audycji: Equipes Notre-Dame Ruch Duchowości Małżeńskiej. W tym samym dniu rozpoczął się również pilotaż dla małżeństw z Leżajska.

Na kartach historii END na Podkarpaciu niewątpliwie zapisał się także dzień 27 kwietnia, kiedy Ksiądz Biskup Jan Wątroba udzielił błogosławieństwa dotyczącego powstania i rozwoju Ruchu Equipes Notre-Dame w Diecezji Rzeszowskiej. Jesteśmy bardzo wdzięczni oraz przepełnieni wiarą, nadzieją i miłością. Dziękujemy wszystkim za dar modlitwy!

Warto dodać, iż 29 kwietnia w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dla zainteresowanych małżeństw. Doradcom Duchowym dla pierwszej Ekipy Notre-Dame w Diecezji Rzeszowskiej został Ksiądz Krzysztof Sławniak.

Kinga i Kamil Wierzbińscy Para Odpowiedzialna Sektora Podkarpackiego

Wielkopostny Dzień Skupienia “Czego uczy nas święty Józef?”

W sobotę 19 marca 2022 roku w Kościele p.w. św. Michała Archanioła w Łańcucie małżeństwa należące do Ruchu Equipes Notre-Dame oraz zaproszeni goście uczestniczyli w Wielkopostnym Dniu Skupienia, któremu w tym roku przewodniczyła postać świętego Józefa.

Spotkanie rozpoczęło się od Adoracji Najświętszego Sakramentu. Mszę Świętą poprowadził ks. Marek Blecharczyk – Doradca Duchowy Sektora Podkarpackiego w asyście zaproszonego brata Pawła z Leżajska. Ks. Marek podczas homilii przedstawił postać św. Józefa jako posłusznego męża i czułego ojca, którego życie to całkowity dar z siebie w ofierze rodziny.

Tradycyjnie po Mszy Św. spotkaliśmy się na wspólnym posiłku jak jedna wielka rodzina.

W kolejnej części odbyło się spotkanie informacyjne dla zaproszonych gości. Para Sektora przedstawiła charyzmat Ruchu END. Następnie wysłuchaliśmy pięknego świadectwa Pary Informacyjnej Moniki i Łukasza Jachymów, którzy m.in. mówili: Dzięki Ekipom odkrywamy głęboki sens sakramentu małżeństwa jako sakramentu z Bogiem, a rozwój małżonków możliwy jest dzięki wspólnocie i relacji z innymi małżeństwami. To bardzo budujące słowa zarówno dla członków naszej wspólnoty oraz zaproszonych gości spoza ruchu.

Kończącym etapem spotkania była konferencja ks. Marka, podczas której zaprezentowano ludzkie obrazy świętego Józefa jako ojca umiłowanego, czułego, posłusznego, przyjmującego, człowieka pracy z twórczą odwagą. Św. Józef uczy nas, że pierwszym etapem prawdziwego wewnętrznego uzdrowienia jest przyjęcie własnej historii, to znaczy uczynienie w sobie miejsca także na to –  czego nie wybraliśmy w naszym życiu. To właśnie trudności bowiem, wydobywają z każdego z nas możliwości, o posiadaniu których nawet nie mieliśmy pojęcia. Niech te słowa wybrzmiewają w naszych sercach w chwilach zwątpienia…

Serdecznie dziękujemy za prelekcję ks. Markowi Blecharczykowi. Jesteśmy także wdzięczni doradcom duchowym, zaproszonym gościom, małżeństwom za ich ogromne zaangażowanie we wszelakie posługi związane z tym spotkaniem. Dziękujemy za Wasze świadectwo wiary, obecność i wspólną modlitwę! Dziękujemy osobą odpowiedzialnym za opiekę nad dziećmi.

Para Informacyjna Sektora Podkarpackiego Gosia i Jacek Hubalowie

Wielkopostny Dzień Skupienia

12.03.2022 r. przeżywaliśmy wspólnie Wielkopostny Dzień Skupienia w  Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa na ul. Saskiej 2. Rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu, a następnie odbyła się Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Biskupa Janusza Mastalskiego, który wygłosił nam także homilię o duchowości małżeńskiej. Na końcu mszy świętej 1 małżeństwo przyjęło Kartę oraz powołano 5 małżeństw do posług w sektorze. Później ksiądz biskup kontynuował tematykę duchowości małżeńskiej na konferencji, po której odbyła się agapa i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Gdy już na początku Eucharystii usłyszeliśmy, że dziękuje nam, że jesteśmy w kościele, że przychodzimy całymi rodzinami czuliśmy się docenieni. Gdy powiedział, żeby nie przejmować się, że dzieci przeszkadzają na Mszy, już zdobył nasze serca. Gdy zobaczył pod koniec Mszy małe dziecko chodzące z bananem, stwierdził, że skoro banany wkroczyły, to czas kończyć liturgię:)

Ksiądz biskup jako znawca familologii, od kilkudziesięciu lat mający doświadczenie w pracy z rodzinami, dzielił się swoją wiedzą w sposób zabawny i bardzo praktyczny. Poznaliśmy konkretne działania, które podejmując, zadbamy o duchowość małżeńską, ale też trwałość i miłość w związku. Zagadnienia te to dialog (a nie 2 monologi), wrażliwość na drugiego, czułość, tolerancja i akceptacja, wspólny czas, ale też czas każdego z osobna, cierpliwość… Wszystko to okraszone żartami biskupa zbudowało wyjątkową atmosferę tego dnia!

Zapraszamy do odsłuchania nagrań homilii i konferencji Ks. Biskupa Janusza Mastalskiego:

HOMILIA:

KONFERENCJA:

Poniżej fotorelacja:

fot. Katarzyna Skowronek

Boże, modlę się za Ukrainę

Wiadomości z samej Ukrainy: w Odessie członkowie ekip żyją prawdziwymi cudami. Rakiety wystrzelone w kierunku osiedli mieszkalnych wpadły do ujścia rzeki i nie spowodowały strat. Czują ochronę Pana Boga z różnych stron, gdyż dotychczas sztorm uniemożliwiał desant z Morza Czarnego W Czerniowcach na razie jest spokojniej.

Jesteśmy wraz z Ukrainą ogromnie wdzięczni za modlitwę różańcową w intencji pokoju. W czwartek e marca również w tej intencji w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie ks. Stanisław Kosiorowski MIC odprawił Eucharystię. Wszystkim, którzy chcieliby poczuć ducha tej modlitwy załączamy nagranie dwóch pieśni właśnie z tej Eucharystii w tym “Boże, modlę się za Ukrainę”, które są śpiewane przez panią Ludmiłę Dudnik w języku ukraińskim.

Tak, jaki nformowali Helena i  Paweł słowa wsparcia i modlitwy płyną z całego świata. My dołączamy słowa z Włoch: 

Dear Beata and Marcin Pinkowscy,
we are Clelia and Gianni Passoni, responsible for Super Region Italy.

On behalf of the Italian equipiers, we express all our regret for the great suffering that this affair is causing everyone.
For now we are close to you in prayer of intercession so that it may first ofall change the heart of each of us and help us to make gestures of kindness towards any brother or sister we meet on our way and to plead for peace for all.

May Our Lady protect you, we embrace you united in prayer Clelia and Gianni Passoni

Cari Beata et Marcin Pinkowscy,
siamo Cleliae Gianni Passoni, responsabili della Super Regione Italia. A nome degli equipiers italiani esprimiamo tutto il nostro rammarico per latanta sofferenza  che questa vicenda sta provocando a tutti. Per ora vi siamo vicini nella preghiera di intercessione perchè possa primadi tutto cambiare il cuore di ognuno di noi e ci aiuti a compiere gesti dibontà verso qualsiasi fratello o sorella che incontriamo sulla nostrastrada  e per supplicare pace per tutti. Nostra Signora vi protegga , un abbraccio uniti nella preghiera Clelia eGianni Passoni

Drodzy Beato i Marcinie Pinkowscy,
Jesteśmy Clelia i Gianni Passoni, odpowiedzialni za Super Region Włochy. W imieniu włoskich ekip wyrażamy cały nasz żal z powodu wielkiego cierpienia, jakie ta sprawa powoduje dla wszystkich.Teraz jesteśmy blisko Was w modlitwie wstawienniczej, aby przede wszystkim odmieniła serce każdego z nas i pomogła nam czynić gesty życzliwości każdemu spotkanemu na naszej drodze bratu lub siostrze i wypraszać pokój dla wszystkich. Niech Matka Boża was chroni, obejmujemy was zjednoczeni w modlitwie.
Cleliai Gianni Passoni Łączymy sięw modlitwie różańcowej.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Kolędowanie 2022 – Małopolska A

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że udało się zorganizować kolędowanie w dniu 30 stycznia 2022 r. do Sanktuarium Świętego Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie o 12:30.

Cytując naszą parę odpowiedzialną sektora:

“Wybraliśmy to miejsce i tę porę ze względu na ciągle trwającą pandemię. Kto był w Sanktuarium JPII, to wie, że jest tam dużo miejsca do siedzenia i do wjechania wózkami. Dodatkowym atutem jest ciepełko. Chcielibyśmy przy okazji promować wspólnotę – postawimy Ikonę i baner, i dlatego zależy nam abyśmy jak najlepiej wypadli. Bardzo zależy nam na dużej frekwencji, dlatego wybraliśmy miejsce, w którym każdy może czuć się bezpiecznie. Mamy okazję dać świadectwo, że są rodziny, które żyją Bogiem, że nie można tracić nadziei na odbudowę Kościoła, że mamy mocne fundamenty!”

 

Chociaż wiele osób nie mogło być obecnych z uwagi na liczne zachorowania i kwarantanny, udało się pośpiewać kolędy i miło spędzić czas w naszej wspólnocie. Liczymy, że w wielkopostny dzień skupienia uda się spotkać w większym gronie.

 

Poniżej fotorelacja:

fot. Katarzyna Skowronek

Wspólne kolędowanie w Sektorze Podkarpackim

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.   
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. 
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Lb 6,24-26
 

Niech Nowonarodzony Jezus będzie dla Was źródłem radości i pokoju. Niechaj błogosławi i wspiera w codzienności oraz umacnia w służbie i posłudze wszędzie tam, gdzie żyjemy i gdzie Was posyła. Na każdy dzień Nowego Roku 2022 życzymy, aby Wasze domy obdarzał niezachwianą wiarą, nadzieją bez lęku, miłością łaskawą, cierpliwą i miłosierną.

W dniu 9 stycznia 2022 w podziemiach Kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Łańcucie odbyło się kolędowanie poprowadzone przez oprawę muzyczną Amore Mio, w którym wzięły udział małżeństwa z dziećmi oraz doradcy duchowi. Serdecznie dziękujemy za Waszą obecność, za wspólny śpiew, modlitwę oraz taniec (dzieci przy skocznych pastorałkach przepięknie tańczyły). Po kolędowaniu był czas na rozmowę przy kawie i ciasteczkach.

Dziękujemy Basi i Andrzejowi za pomoc przy organizacji tego wydarzenia sektorowego.

 

Kinga i Kamil Wierzbińscy Para Sektora Podkarpackiego

 

Święto Karty – sektor Małopolska A

Dnia 4.12.2021 celebrowaliśmy Święto Karty w sektorze Małopolska A.

Spotkanie rozpoczęliśmy w sali konferencyjnej Domu Duszpasterskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach gdzie słowo do nas wygłosił ks. bp. Artur Ważny. Całą konferencję można wysłuchać tutaj:

Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej o godz.12:00 w bazylice w Łagiewnikach.

Bezpośrednio po zakończeniu Mszy Świętej, w obecności księdza biskupa nastąpiło przyjęcie Karty przez małżeństwa po pilotażu. Bardzo cieszymy się z nowych małżeństw w naszym ruchu.

Zapraszamy do fotorelacji!

Święto Karty w Sektorze Podkarpackim

 

W dniu 05 grudnia 2021 w Kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Łańcucie odbyło się Święto Karty Equipes Noter-Dame w Sektorze Podkarpackim.

 
 

Święto Karty rozpoczęliśmy Mszą Święta odprawianą przez naszych Doradców Duchowych. Podczas Eucharystii ks. Radosław przypomniał nam, że Ewangelia i Słowo Boże to transparentny poradnik, który stawia określone wymagania w  chrześcijaństwie i wierze. Ewangelia nie jest opowieścią bajkową z odległych czasów, nie zamyka nas w ciepłym pluszowym chrześcijaństwie, ale to w Niej przychodzi Pan Jezus ze swoim określonym Słowem. Nie możemy zwłaszcza dzisiaj bać się wyzwań Bożych, nie możemy stawać się bierni, ale jako ludzie wierzący mamy robić krok do przodu, by pomnażać swój rozwój duchowy i odnajdywać się w Kościele. Po Mszy Świętej Kartę END przyjęło jedno małżeństwo po indywidualnym pilotażu – Paulina i Mateusz.

 
 

Kolejnym etapem spotkania było poznanie i wysłuchanie świadectwa Anny i Leszka Gerste – Pary Odpowiedzialnej za Region III. Swoim świadectwem zaprezentowali nam obraz modlitwy małżeńskiej, swojej służby i pracy dla ruchu END. Jego plany dla nas inne, ale nie znaczy gorsze….Przedstawili, że ich zawierzenie Panu Bogu w modlitwie, przede wszystkim daje im potrzebne łaski i siłę w ich życiu, a także w służbie dla ruchu END.

 
 

Kończącym etapem była dyskusja w grupach mieszanych na temat modlitwy małżeńskiej. W nawiązaniu do pytań o nasze doświadczenia w modlitwie małżeńskiej, większość małżonków mówiła o trudnościach, jakie ich spotykały na początku w jej budowaniu. Natomiast rosnąca świadomość, zjednoczenie małżonków, bliskość i pragnienie relacji z Bogiem otwiera nas na łaski, które w widoczny sposób otrzymujemy. Warto zaznaczyć, iż doszliśmy do wniosku, że czas spędzony na modlitwie powinien stanowić kluczowy punkt, a nie ostatni w ciągu dnia.

 
 

Święto Karty nie mogłoby się odbyć, gdyby nie służba naszych poszczególnych Ekip odpowiedzialnych za swoje posługi. Dziękujemy Ekipom za przygotowanie do Mszy Świętej, ustawienie i zorganizowanie miejsca na to spotkanie, za ugotowanie pysznego jedzenia, okraszone nutą wykwintnego smaku, za upieczenie pyszności do kawy i wspaniałej owocowej herbaty, za ogromną pracę wykonana przy myciu i sprzątaniu nieskończonej ilości talerzy i za zorganizowaną opiekę nad naszymi dziećmi.

 
 

Dziękujemy naszej Parze Sektora za ich wspaniałą posługę – Kindze i Kamilowi Wierzbińskim.

 
 

Za te dary i łaski otoczmy się wzajemnie naszą wspólną modlitwą Magnificat.

 
 

Para Informacyjna Sektora Podkarpackiego

Monika i Łukasz Jachym

 

Formacja Par Odpowiedzialnych i Łącznikowych „Napełnijcie stągwie wodą!”

W piątek 8 października 2021 roku odbyła się Sesja dla Par Odpowiedzialnych i Łącznikowych. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy różańcowej oraz Mszy Świętej w Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Łańcucie. Kolejna część tego wydarzenia miała miejsce w domu Pary Sektora, gdzie Pary Odpowiedzialne i Łącznikowe rozmawiały na temat: “Dzielenia się wiarą w małżeństwie”. Formacja była okazją do głębokiej refleksji nad misją i duchem Pary Odpowiedzialnej oraz czasem zapoznania się z zakresem obowiązków i zadań dotyczących tej posługi.  Na końcu spotkania małżeństwa rozmawiały w grupach na temat: “Fundamentalnej postawy, która pomoże odnieść sukces w życiu ekipy”, co znacznie wzmocniło osobistą znajomość pomiędzy każdą Parą Łącznikową i Parami Odpowiedzialnymi Ekip, które są łączone.

 

Świadectwo Pary Sektora Podkarpackiego

Nasz start w Ruchu END

Poznaliśmy się w tym samym czasie, w którym rozpoczęto budowę nowego kościoła na naszym osiedlu. Uczucie nas łączące wzrastało razem z murami świątyni. Jeszcze podczas trwania narzeczeństwa dotarła do nas informacja o Ruchu Duchowości Małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którą przekazał nam wówczas proboszcz nowo powstałej parafii pw. św. Michała Archanioła w Łańcucie ks. Marek Blecharczyk (od maja 2021 Doradca Duchowy Sektora Podkarpackiego).

Zawarliśmy sakramentalny związek małżeński w 2014 roku. Już od początku wspólnej drogi życia chcieliśmy zadbać o relacje z Panem Bogiem oraz współmałżonkiem. I właśnie wtedy poznaliśmy małżeństwa z sąsiedztwa będące w END, które dały nam wspaniałe świadectwo codziennego zmagania się z przeciwnościami i zawierzania ich Panu. Postanowiliśmy rozpocząć pilotaż w 2015 roku. Przyjęliśmy kartę w 2016 roku w Stadnikach na terenie Misyjnego Seminarium Ojców Sercanów.

Pragnienie potomstwa

Mijały kolejne lata po ślubie, w czasie których wyczekiwaliśmy upragnionego potomstwa. Silne pragnienie miłości rodzicielskiej sprawiło, że założyliśmy lokalną firmę animacyjną. Na początku zabawialiśmy dzieci z rodziny oraz sąsiedztwa, później rozpoczęliśmy prowadzenie zabaw na terenie parafii, miasta, powiatu itd. Jednak nadal nasze pragnienie rodzicielstwa nie zostało ugaszone. Problemem podzieliliśmy się podczas spotkania naszej podstawowej ekipy oraz na rozpoczęciu roku formacyjnego 2016 w Krakowie.

Nowe życie

Siła modlitwy sprawiła, iż w dniu rozpoczęcia kolejnego roku formacyjnego 2017 kilka minut przed godziną 21.00  urodził się nasz syn Wiktor Edmund. Uważamy, iż to prawdziwy cud! A data i godzina są dla nas potwierdzeniem, iż to zasługa modlitwy małżeństw z całego Ruchu Equipes Notre-Dame!

Jesteśmy narzędziami w rękach Boga

Od 2018 roku pełniliśmy posługę pary informacyjnej. Najczęściej dawaliśmy świadectwo podczas katechez przedmałżeńskich prowadzonych w naszej parafii. Ta posługa dawała nam wiele radości. Często rozmawialiśmy z narzeczonymi o tym, dlaczego warto „budować sakrament małżeństwa na skale”.

Od 22 maja 2021 podjęliśmy się posługi Pary Sektora Podkarpackiego. Jest to nowo powstały Sektor z Sektora Małopolska A. Pragniemy z miłością świadczyć o Panu Bogu, którego ogromne działanie odkryliśmy, będąc już kilka lat w Ruchu Duchowości Małżeńskiej Equipes Notre-Dame. Jednocześnie jesteśmy świadomi, iż bez Jego pomocy, nic nie zdziałamy. Jesteśmy bowiem narzędziami w Jego rękach.

Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. (2 Kor 4:6-7)

Kinga i Kamil Wierzbińscy

Para Sektora Podkarpackiego

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Liturgia dnia: