Czas. Słowo. Dar. Czyn. Dotyk. Świadectwo z rekolekcji w Sandomierzu

W dniach od 23 do 25 czerwca 2023 roku w Sandomierzu odbyły się rekolekcje, w których mieliśmy okazję wziąć udział. Wybraliśmy je, ponieważ po pierwsze – zainteresował nas temat: 5 języków miłości, a po drugie – prowadził je o. Jozue Szymański (OFM), dlatego byliśmy przekonani, że to spotkania będą dla nas wartościowe, i nie pomyliliśmy się.

Przede wszystkim zaskoczyło nas podejście do tematu. Ojciec mówił o posługiwaniu się pięcioma językami miłości nie między małżonkami, jak się spodziewaliśmy, ale w relacji między Bogiem a człowiekiem. Słyszeliśmy już wcześniej o pięciu językach miłości, ale nie odnosiliśmy ich do Boga. A Bóg kocha i chce być kochany – na wszystkie pięć sposobów. Chce, byśmy spędzali z Nim czas (i go mnoży!), byśmy wielbili Go słowem (i to głośno!), chce od nas daru z samych siebie, chce naszych czynów miłosierdzia i chce, byśmy byli z Nim jak najbliżej – w Komunii. Sam też kocha na każdy możliwy sposób. Spojrzenie o. Jozuego było dla nas odkrywcze i rzuciło nowe światło zarówno na sam ten temat, jak i w ogóle – na relację z Bogiem i okazywania sobie w tej relacji miłości.

Uzupełnieniem rozważań o. Jozuego były wystąpienia Kingi i Kamila Wierzbińskich, którzy spojrzeli na temat właśnie w kontekście relacji małżeńskiej. Tego, jak można drugiej osobie okazać miłość i jakie nieporozumienia mogą w związku z tym wynikać. Bezcenne były przykłady z życia, którymi dzieliła się Kinga. Przez ten pryzmat mogliśmy spojrzeć na nasze życie małżeńskie i rodzinne, odkryć, które z języków najbardziej nas dotyczą, co warto praktykować, a czego lepiej unikać.

Rekolekcje były czasem spotkania z Bogiem, szczególnie podczas mszy świętych, wieczornych adoracji, Jutrzni czy Nieszporów. Były też okazją do spotkania Boga w drugim człowieku – chętnym do rozmowy, pomocy, okazania życzliwości. Były możliwością poznania ekipowych par z całej Polski, do wymiany doświadczeń, poglądów. Wartościowa była również praca w grupach podczas ostatniego dnia rekolekcji, kiedy to rozważaliśmy kwestie związane z byciem apostołem, świadczeniem swoim życiem o Bogu i głoszeniem świadectwa. Był to czas, kiedy mogliśmy otworzyć nasze serca na działanie Ducha Świętego.

Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. Były zabawy z chustą, ogromne bańki mydlane, przeciąganie liny i poskręcane w różne kształty balony.

Dziękujemy organizatorom za przygotowanie rekolekcji i czuwanie nad ich przebiegiem oraz za gotowość do pomocy. Dziękujemy gospodarzowi Diecezjalnego Centrum Kultury, Edukacji i Formacji Chrześcijańskiej „Quo Vadis” ks. Józefowi Szczepańskiemu za pełne ciepła przyjęcie (i lody!!!). I dziękujemy o. Jozuemu – za przeprowadzenie nas drogą ku miłości do Boga i bliźnich.

Magnificat!
Barbara i Jakub Tworkowie

 

“Aby jednak życie Chrystusa mogło się w nas rozwijać, musi być karmione, gdyż zostało nam dane w zalążku”. Zakończenie roku formacyjnego 2022/2023 w Sektorze Podkarpackim

ŚWIADECTWO PIERWSZEJ EKIPY RZESZOWSKIEJ

Tuż przed rozpoczęciem wakacji, 17 czerwca, w Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Łańcucie, odbyło się zakończenie roku formacyjnego 2022/2023 dla Ekip Notre-Dame Sektora Podkarpackiego. Około 80 osób, małżonków i dzieci, modliło się podczas wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy Świętej. Następnie wszyscy uczestnicy w podziemiach kościoła zostali ugoszczeni obiadem i mogli porozmawiać przy filiżance kawy i pysznych ciastach.

Dla nas – członków Ekipy Rzeszowskiej – dzień ten był bardzo wyjątkowy, ponieważ pod koniec Mszy Świętej mogliśmy przyjąć Kartę END, wraz z małżeństwami po pilotażu z Ekipy VII i tym samym, po ponad roku spotkań przygotowujących, oficjalnie wstąpić do ruchu END. Bezpośrednio przed tym wydarzeniem ks. Krzysztof Sławniak oraz Kinga i Kamil Wierzbińscy poprowadzili konferencję na temat Sześciu punktów wysiłku, do przestrzegania których zobowiązani są członkowie ruchu. Wykłady i dyskusje utwierdziły nas w przekonaniu, że chcemy podjąć trud i wysiłek pracy nad sobą, swoimi małżeństwami i rodzinami.

W podjęciu decyzji o przystąpieniu do Equipes Notre-Dame pomogło nam odbycie dwunastu spotkań formacyjnych, odbywających się kolejno w domu każdego z małżeństw powstającej ekipy. Podczas nich towarzyszył nam nasz opiekun duchowy – ks. Krzysztof Sławniak oraz para pilotująca – Agnieszka i Dariusz Puczkowscy. Dzięki tym comiesięcznym spotkaniom mogliśmy nie tylko nauczyć się modlitwy Słowem Bożym, ale również dzielić się życiem i swoimi doświadczeniami, co dało podstawę do zbudowania relacji między nami – sześcioma małżeństwami. Każdy z nas jest zabiegany i zaabsorbowany przez problemy dnia codziennego, ale wierzymy, że praca duchowa, którą podjęliśmy i trud włożony w realizację punktów wysiłku pomogą nam być lepszymi ludźmi i wzrastać w wierze.

 

 

Wielkopostny Dzień Skupienia w Sektorze Podkarpackim

Wielkopostny Dzień Skupienia Ruchu Equipes – Notre Dame w Łańcucie rozpoczął się od spotkania informacyjnego dla pięciu małżeństw, pragnących poznać Ruch.

O godzinie 15.00 ks. dr hab. Waldemar Janiga przeprowadził konferencję na temat: Jakie wartości są ważne w budowaniu współczesnej rodziny? Swoje rozważania oparł na historii życia Janiny Lewandowskiej, kobiety zamordowanej w lesie katyńskim 22.04.1940 r., której przykład życia oparty jest na nieprzemijających wartościach, tak potrzebnych i oczekiwanych w dzisiejszych czasach.

Wymagania konieczne do tego, by móc budować na wartościach to:
1. Świadoma i głęboka wiara w to, że Panem mojego życia jest Bóg.
2. Świadomość służby.
3. Świadomość czasu, przemijania.

Wartości kluczowe ważne w budowaniu współczesnej rodziny to:
1. Rozwijanie poznawania wiary katolickiej.
2. Zadbanie o życie wg wartości moralnych: nazywanie tego, co dobre – DOBREM, a tego, co złe – ZŁEM.
3. Wartości nabyte poprzez uczestniczenie w praktykach liturgicznych, systematyczny udział w Liturgii Św.
4. Modlitwa rodzinna.
5. Świadomość tego, że należy się troszczyć o rodzinę, którą jest DOMOWY KOŚCIÓŁ. Rodzinę należy świadomie łączyć ze wspólnotą Kościoła Św., dbać o zachowanie tradycji i kultury, kształtować poczucie przynależności narodowej.
6. Odpowiedzialność za misje. Świadomość bycia uczniem Chrystusowym, ale również czynienia innych uczniami Jezusa.

Na koniec ks. dr hab. Waldemar Janiga poświęcił obraz ojca Henri Caffarela, który będzie peregrynował do rodzin należących do ruchu END. Kolejnym bardzo ważnym elementem Wielkopostnego Dnia Skupienia była godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona Komunią Świętą.

Następnie po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia wszyscy udali się do dolnego kościoła, by przy wspólnym stole spożyć przygotowaną kolację oraz spędzić czas w gronie znajomych.

Po posiłku uczestnicy Wielkopostnego Dnia Skupienia udali się na konferencję wygłoszoną przez dr Justynę Kulę-Lic pt. Błędy wychowawcze i ich skutki. Dr Justyna z punktu widzenia wieloletniego psychiatry, pracująca z dziećmi i młodzieżą, przedstawiła przykłady najczęściej popełnianych przez rodziców błędów wychowawczych. Zapoznała słuchaczy z przykrymi faktami, dotyczącymi rozpadu małżeństw oraz tragedie opuszczonych i samotnych dzieci. Udzieliła kilku wskazówek, w jaki sposób starać się nie popełniać błędów wychowawczych:

1. Należy pogłębiać więzi małżeńskie.
2. Poświęcać czas rodzinie.
3. Rozmawiać w rodzinie nie tylko na “wygodne” tematy, ale również uświadamiać dzieci o zagrożeniach tego świata (konieczność przeprowadzania rozmów o ludzkiej seksualności).
4. Zapewnienie dzieciom poczucia zaufania i bliskości.
5. Praca z samym sobą nad swoimi ułomnościami, złymi skłonnościami.

Na tej konferencji zakończono świętowanie Wielkopostnego Dnia Skupienia.

Bóg zapłać wszystkim, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu i przyczynili się do uświetnienia uroczystości.

Szczęść Boże,
Joanna i Wojciech Kluzowie z III Ekipy Łańcut

Zdjęcia: Piotr Fryń Pilotaż Rzeszów

Święto Karty w Sektorze Podkarpackim

Tegoroczne Święto Karty inaugurowało 75-lecie od ogłoszenia Karty Equipes Notre-Dame, która jest dokumentem założycielskim naszej wspólnoty. 10 grudnia 2022 roku w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Łańcucie Metropolita Przemyski Arcybiskup Adam Szal sprawował Eucharystię, umocnił nas Słowem Bożym oraz udzielił pasterskiego błogosławieństwa dla małżeństw i rodzin.

Po uroczystej Mszy Świętej odbył się wspólny posiłek. Przy barszczu czerwonym, dorszu po maltańsku i szarlotkach umacnialiśmy nasze wspólnotowe więzi. Następnie rozmawialiśmy w Ekipach Mieszanych na temat: Co to znaczy służyć na wzór Maryi? 

Serdeczne Bóg zapłać Księdzu Arcybiskupowi Adamowi, ks. Markowi Blecharczykowi oraz pozostałym Doradcom Duchowym, Liturgicznej Służbie Ołtarza, Parafialnemu Chórowi Gaudete z Parafii Św. Michała Archanioła w Łańcucie, Siostrom Służebniczkom z Łańcuta oraz wszystkim małżeństwom i rodzinom za wspólną modlitwę i Waszą obecność.

Zdjęcia: Piotr Fryń

 

W ostatnią sobotę w Łańcucie odbyła się sesja dla Par Informacyjnych z sektorów Małopolska A i Podkarpacie. W jednodniowym spotkaniu wzięło udział sześć par informacyjnych, które wspólnie modliły się i wysłuchały konferencji o aspektach duchowych, jak i tych bardziej przyziemnych, jakie wynikają z bycia Parą Informacyjną. Sesję poprowadzili Gosia i Paweł z Wrocławia, którzy podkreślali, że funkcja Pary Informacyjnej jest służbą i w duchu służby powinniśmy ją przeżywać. Za perfekcyjną organizację, pyszny obiad i zajęcie się naszymi dziećmi w czasie sesji odpowiadała Para Sektora Podkarpacie, Kinga i Kamil, oraz Siostry Służebniczki, które użyczyły pomieszczeń w swoim przedszkolu w Łańcucie. Całość sesji przebiegła w przyjaznej, rodzinnej atmosferze, a uczestnicy oprócz słuchania konferencji mieli też za zadanie zaprezentować się na scenie przy zaimprowizowanej ambonie – możliwość sprawdzenia teorii w praktyce była nieoceniona! Ożywiona dyskusja towarzyszyła omawianiu kwestii informowania o Ekipach w duchu Nowej Ewangelizacji – co do metod i sposobów, w szczególności odnośnie szeroko pojętych social mediów. Módlmy się, aby to spotkanie wydało piękne owoce przez najbliższe lata posługi Par Informacyjnych obecnych na nim.

Katarzyna  i Jakub Skowronkowie

Rozpoczęcie roku formacyjnego w Sektorze Podkarpackim

Pożegnaliśmy już wakacyjne i słoneczne dni, niedługo otoczy nas świat jesiennych barw. W ubiegłą niedzielę 4 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku formacyjnego 2022/2023 Ekip Notre-Dame w Sektorze Podkarpackim. Spotkanie zaczęło się od Mszy Świętej w Kościele św. Michała Archanioła w Łańcucie, w której uczestniczyli wszyscy Doradcy Duchowi, małżonkowie z rodzinami oraz pary zainteresowane naszą wspólnotą. Kartę END przyjęli Marta i Piotr , a posługę Pary Łącznikowej – Bożena i Bogdan.

Następnie zjedliśmy smaczny obiad, a delektując się słodkim ciastem i kawą mieliśmy okazję porozmawiać i powspominać minione wakacje.

Chcieliśmy bardzo podziękować małżeństwu z Ekipy III – Marioli i Rafałowi Grabowskim za poruszające i wspaniałe świadectwo, w którym podzielili się swoim przeżyciami na temat punktu konkretnego wysiłku, jakim są rekolekcje. Wprowadzili nas tym samym w temat wyjątkowego spotkania z Bogiem i skłonili do rozważań.

Swoje przemyślenia dotyczące uczestnictwa w rekolekcjach, mogliśmy przedstawić podczas pracy w ekipach mieszanych. Rozmawiając i wsłuchując się w opinię innych małżeństw, spostrzegliśmy, że nie tylko my borykamy się często z rozterkami, np. czy lepiej ten czas rekolekcyjny przeżywać wyłącznie w małżeństwie czy z dziećmi oraz jak zapewnić im w tym czasie opiekę. Czy lepiej wyjechać gdzieś dalej od domu i nawiązywać relację z innymi małżeństwami z różnych regionów kraju czy wybierać rekolekcje bliżej miejsca zamieszkania?

Dziękujemy za szczerą rozmowę na ten temat wszystkim tym, którzy otworzyli i podzielili się swoimi wrażeniami oraz uświadomili nam, że to co piękne wymaga ofiary i poświęcenia. Często napotykamy na różnorodne trudności, przeszkody i nawet słabości, które trzeba oddać Bogu, a On uczyni z nich piękne owoce.

Uczestnictwo w tym wydarzeniu sektorowym dodało nam wiele zapału na dalszą pracę w nowym roku formacyjnym. Wkrótce wszyscy rozpoczniemy comiesięczne spotkania. Przez kolejne miesiące będziemy widywali się, rozmawiali, dzielili się życiem i wspólnie modlili w gronie naszych ekip. Prośmy Ducha Świętego o liczne dary, abyśmy mogli budować relacje z Bogiem w  naszych małżeństwach i rodzinach.

Niech Matka Boża otoczy wszystkie małżeństwa i rodziny swoją opieką!

 

Z Panem Bogiem
Kamila i Sebastian Janusz z Ekipy II
Sektor Podkarpacki

Rekolekcje “Biblijne małżeństwa” w Wybrzeżu obok Dubiecka

W pierwszych dniach wakacji 24-26 czerwca bieżącego roku w Ośrodku “Nadzieja” w Wybrzeżu obok Dubiecka  odbyły się rekolekcje pod hasłem “Biblijne małżeństwa” poprowadzone przez o. Jozuego Szymańskiego OFM. Wysłuchaliśmy konferencji na temat następujących biblijnych par: Adama i Ewy, Tobiasza i Sary, Maryi i Józefa. Braliśmy udział w Eucharystii, modlitwie porannej oraz wieczornej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Uczestniczyliśmy w wykładzie dotyczącym “Lęku a relacji w małżeństwie”  oraz w “Randce małżeńskiej” poprowadzonej przez Agnieszkę i Jakuba Kołodziejów. Był także czas na pracę w grupach mieszanych oraz kajaki, spacery, grillowanie, zabawy z dziećmi. W niedzielę Kamila i Wit Zwierzchowscy wygłosili piękne i wzruszające świadectwo.

Wielkie “Bóg zapłać” dla rekolekcjonisty o. Jozuego Szymańskiego OFM oraz wszystkich osób, które uczestniczyły i pomagały przy organizacji tego wydarzenia.

 

 

Pozdrowienia prosto z Afryki

Ksiądz Marek Kapłon (Doradca Duchowy Ekipy IV w Sektorze Podkarpackim w latach 2015-2020) aktualnie przebywa na misjach w Nguélémendouka. W Kamerunie powstało już od września kilka ekip. Bardzo się cieszymy! Serdecznie dziękujemy za pozdrowienia i także pozdrawiamy. Pamiętamy w modlitwie.

Relacja misjonarza ks. Marka Kapłona dodana na portalu społecznościowym 26 czerwca: Dzisiaj po mszy świętej w Nguélémendouka udałem się na spotkanie podsumowujące  Ekip Notre-Dame. Przed naszym spotkaniem zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcia i nagraliśmy pozdrowienia dla Sektora Podkarpackiego Ekip Notre-Dame, który w tym czasie przeżywa swoje rekolekcje w Wybrzeżu koło Dubiecka. Pozdrawiamy i łączymy się z Wami duchowo.

 

 

Zakończenie roku formacyjnego w Sektorze Podkarpackim

W dniu 18 czerwca 2022 roku w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Łańcucie odbyło się uroczyste zakończenie roku formacyjnego 2021/2022. Spotkanie rozpoczęliśmy od procesji eucharystycznej z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, podczas której wysłuchaliśmy poruszającego kazania o. Marka Grzecha, byłego misjonarza z Zambii. Ojciec Marek opowiedział nam o swoich doświadczeniach pracy misyjnej. Poznaliśmy wiele ciekawych informacji na temat roli małżeństwa, kultury, religii i przyrody w tym afrykańskim kraju.

Po Eucharystii był czas na podziękowania, podsumowanie rocznej pracy naszego sektora oraz podjęcie posług. Posługa pary odpowiedzialnej za dystrybucję materiałów formacyjnych została przyjęta przez Agnieszkę i Zdzisława Bartmanów, a Monika i Grzegorz Szubartowie przyjęli posługę pary pilotującej dla małżeństw z Leżajska. Kinga i Kamil w imieniu wszystkich małżeństw złożyli serdeczne podziękowania za pełnienie posługi pary łącznikowej dla Elżbiety i Jacka Welców.

Kolejna część zakończenia odbyła się w malowniczej Markowej przy słynnym skansenie. Był to czas na rozmowę przy smacznej karkówce, sałatce i słodkich rogalikach. Dzieci bawiły się na placu zabaw oraz miały liczne atrakcje: zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy z chustą animacyjną, pokaz baniek mydlanych itp.

Ogromne Bóg zapłać dla Doradców Duchowych, małżonków oraz wszystkich osób, z którymi mogliśmy wspólnie kroczyć “ku świętości” przez ostatnie dwanaście miesięcy!

Nowe pilotaże w Sektorze Podkarpackim

Ostatnie dwa tygodnie kwietnia 2022 roku były kluczowe dla rozwoju Equipes Notre-Dame w Sektorze Podkarpackim.

W sobotę 23 kwietnia w „Via” Katolickim Radiu Rzeszów w programie na żywo “Wiara, ludzie, wydarzenia – zaprasza Iwona Kosztyła” wraz z Doradcą Sektora Księdzem Markiem Blecharczykiem opowiadaliśmy o naszej wspólnocie. Zachęcamy do wysłuchania nagrania: https://radiovia.com.pl/…/poslu…/wiara-ludzie-wydarzenia – nazwa audycji: Equipes Notre-Dame Ruch Duchowości Małżeńskiej. W tym samym dniu rozpoczął się również pilotaż dla małżeństw z Leżajska.

Na kartach historii END na Podkarpaciu niewątpliwie zapisał się także dzień 27 kwietnia, kiedy Ksiądz Biskup Jan Wątroba udzielił błogosławieństwa dotyczącego powstania i rozwoju Ruchu Equipes Notre-Dame w Diecezji Rzeszowskiej. Jesteśmy bardzo wdzięczni oraz przepełnieni wiarą, nadzieją i miłością. Dziękujemy wszystkim za dar modlitwy!

Warto dodać, iż 29 kwietnia w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dla zainteresowanych małżeństw. Doradcom Duchowym dla pierwszej Ekipy Notre-Dame w Diecezji Rzeszowskiej został Ksiądz Krzysztof Sławniak.

Kinga i Kamil Wierzbińscy Para Odpowiedzialna Sektora Podkarpackiego

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
trojmiasto@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Liturgia dnia: