Rekolekcje – Budowa więzi małżeńskiej przez seksualność. 17-19 lutego 2023 roku Czerna

Jedna z par napisała, że trochę z ciekawości pojechali na rekolekcje „Budowa więzi małżeńskiej przez seksualność.” Nie bardzo wiedzieli czego się spodziewać, nie znali prowadzącego i intrygowało ich pytanie o to, co kościół ma do powiedzenia na temat seksualności małżeńskiej?
W dalszej części listu pisała „Dobrym podsumowaniem tych rekolekcji mogą być słowa Ojca Caffarela wypowiedziane już w grudniu 1958 roku: „Seksualność, ten pociąg cielesny, oczywiście prawidłowo przeżywany, powoduje, że istoty się spotykają i stopniowo dochodzą do miłości na wyższym poziomie, aż do osiągnięcia tej miłości zanurzonej w miłości Boga, która jest miłością małżeńską…”
Dziękujemy za ten owocny i jakże potrzebny temat, za świetne przygotowanie, odwagę i otwartość w mówieniu o tym, o czym wielu nie ma śmiałości, a także za ogromny dar słuchania i nie oceniania.

Bernadeta i Piotr
czytaj dalej…

Rekolekcje „O TY CO MIESZKASZ SAM W MOIM SERCU NA DNIE” – Brenna 13-16.10.2022r.

Rekolekcje „O TY CO MIESZKASZ SAM W MOIM SERCU NA DNIE” już za nami.

Dziękujemy wszystkim za otwartość i piękne budowanie wspólnoty chrześcijańskiej.
Dobroć ojca Jozuego emanowała na wszystkich dając poczucie pokoju w sercu.

„Już wszystko gotowe nie muszę się zamartwiać” to słowa na nasze kolejne dni wędrówki do Domu Ojca.
Piękny czas modlitwy, refleksji, rozmowy, słuchania i bycia słuchanym.
To był dobry czas, za który dziękujemy Bogu i ludziom.

Za parę dni nowa grupa rozpoczyna swoje rekolekcje w Czernej u Matki Bożej Szkaplerznej.

Panie daj im doświadczyć Twojej obecności.

Bernadeta i Piotr

czytaj dalej…

Plan pracy w Sektorze Śląskim w roku formacyjnym 2022-23

17 września 2022 godz. 11.oo (Gliwice)
Rozpoczęcie roku formacyjnego.
Pary Odpowiedzialne Ekip podstawowych spotykają się już o godz. 9.00

11 grudnia 2022 – godz. 14.00
Chwałowice k. Rybnika, par. św. Teresy od Dz. Jezus)
Świętowanie Karty END

6 stycznia 2023 (piątek) – godz. 16.30
Katowice – Panewniki – Kolędowanie

18 marca 2023
Wielkopostny Dzień Skupienia
(miejsce i godzina w trakcie ustalania)

20 maja 2023 – godz. 10.00 – Góra św. Anny
Pielgrzymka Regionu 3 z przekazaniem posług

17 czerwca 2023 – godz. 11.00 – Żarki
Zakończenie roku formacyjnego

Rekolekcje – “Nie bój się kochać”. Zakopane, 1 do 18 sierpnia 2022r.

Rekolekcje „Nie bój się kochać” już za nami. Zakończyliśmy rok formacyjny przepięknym czasem bycia we wspólnocie chrześcijańskiej, we wspólnocie małżonków ekip.

Cudowny czas na koniec wakacji. Dzieciaków było więcej niż dorosłych, ale jakby ich nie było.

Ojciec Tomasz wprowadzał nas w świat ewangelii, będąc w tym tak bardzo autentyczny, że chciało się przebywać z nim, słuchać go. To było bardzo dobre doświadczenie spotkania z człowiekiem wiary. Wspólne przebywanie w obecności Boga stwarzało w naszych sercach pokój.

Dziękujemy wszystkim za dobro, które doświadczyliśmy w tym czasie. Do zobaczenia na kolejnych rekolekcjach w nowym roku
formacyjnym.

Bernadeta i Piotr
czytaj dalej…

Rekolekcje – Biblia a finanse, Kluczbork od 15-19 czerwca 2022r.

Od 15-19 czerwca małżonkowie uczestniczyli w rekolekcjach, gdzie tematem wiodącym był temat małżeńskich finansów.
Ks. Gabriel Pisarek pokazywał nam, co Pismo św. mówi o finansach, jak się w tej dziedzinie naszego życia poruszać, by żyć w pokoju serca i w przyjaźni z Bogiem, gdyż pieniądze są największym rywalem Chrystusa, jeżeli chodzi o sprawowanie władzy nad naszym życiem
Pojawił się „Akt Przeniesienia Praw Własności” naszych rzeczy na Boga.
Rekolekcjonista pokazał, że istnieje co najmniej pięć powodów, aby poświęcić wszystko Bogu:

  1. I tak wszystko należy do Boga. On już jest tego właścicielem.
  2. Czy chcesz, czy nie, jesteś zarządcą Boże własności.
  3. Nie jesteś w stanie służyć dwom panom. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
  4. Możesz wpływać na wieczność. Twój stosunek do majątku i decyzje finansowe mają wpływ na życie wieczne.
  5. Bóg błogosławi to co zostało Mu przez nas powierzone.

czytaj dalej…

Boże, modlę się za Ukrainę

Wiadomości z samej Ukrainy: w Odessie członkowie ekip żyją prawdziwymi cudami. Rakiety wystrzelone w kierunku osiedli mieszkalnych wpadły do ujścia rzeki i nie spowodowały strat. Czują ochronę Pana Boga z różnych stron, gdyż dotychczas sztorm uniemożliwiał desant z Morza Czarnego W Czerniowcach na razie jest spokojniej.

Jesteśmy wraz z Ukrainą ogromnie wdzięczni za modlitwę różańcową w intencji pokoju. W czwartek e marca również w tej intencji w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie ks. Stanisław Kosiorowski MIC odprawił Eucharystię. Wszystkim, którzy chcieliby poczuć ducha tej modlitwy załączamy nagranie dwóch pieśni właśnie z tej Eucharystii w tym “Boże, modlę się za Ukrainę”, które są śpiewane przez panią Ludmiłę Dudnik w języku ukraińskim.

Tak, jaki nformowali Helena i  Paweł słowa wsparcia i modlitwy płyną z całego świata. My dołączamy słowa z Włoch: 

Dear Beata and Marcin Pinkowscy,
we are Clelia and Gianni Passoni, responsible for Super Region Italy.

On behalf of the Italian equipiers, we express all our regret for the great suffering that this affair is causing everyone.
For now we are close to you in prayer of intercession so that it may first ofall change the heart of each of us and help us to make gestures of kindness towards any brother or sister we meet on our way and to plead for peace for all.

May Our Lady protect you, we embrace you united in prayer Clelia and Gianni Passoni

Cari Beata et Marcin Pinkowscy,
siamo Cleliae Gianni Passoni, responsabili della Super Regione Italia. A nome degli equipiers italiani esprimiamo tutto il nostro rammarico per latanta sofferenza  che questa vicenda sta provocando a tutti. Per ora vi siamo vicini nella preghiera di intercessione perchè possa primadi tutto cambiare il cuore di ognuno di noi e ci aiuti a compiere gesti dibontà verso qualsiasi fratello o sorella che incontriamo sulla nostrastrada  e per supplicare pace per tutti. Nostra Signora vi protegga , un abbraccio uniti nella preghiera Clelia eGianni Passoni

Drodzy Beato i Marcinie Pinkowscy,
Jesteśmy Clelia i Gianni Passoni, odpowiedzialni za Super Region Włochy. W imieniu włoskich ekip wyrażamy cały nasz żal z powodu wielkiego cierpienia, jakie ta sprawa powoduje dla wszystkich.Teraz jesteśmy blisko Was w modlitwie wstawienniczej, aby przede wszystkim odmieniła serce każdego z nas i pomogła nam czynić gesty życzliwości każdemu spotkanemu na naszej drodze bratu lub siostrze i wypraszać pokój dla wszystkich. Niech Matka Boża was chroni, obejmujemy was zjednoczeni w modlitwie.
Cleliai Gianni Passoni Łączymy sięw modlitwie różańcowej.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Rekolekcje „Budowa więzi małżeńskiej poprzez seksualność” Czerna 04-06 lutego 2022r.

W dniach 04-06 lutego br. w Czernej odbyły się rekolekcje prowadzone przez ojca Ksawerego Knotza . Temat rekolekcji to „Budowa więzi małżeńskiej poprzez seksualność”.

Zapisując się na rekolekcje niezbyt dużą uwagę przywiązywaliśmy do tematu (Budowa więzi małżeńskich poprzez seksualność). Tak po prostu chcieliśmy się wyrwać z codzienności i tej całej około kowidowej rzeczywistości uradowani faktem, że weekend spędzimy sami, bez dzieci, nad którymi opiekę będą sprawować nasi rodzice.
Nasze rekolekcje rozpoczęliśmy od modlitwy przed obrazem Matki Bożej Szkaplerznej w klasztorze, polecając Jej nasze małżeństwo, dziękując za dotychczasową opiekę. czytaj dalej…

Jakie jest miejsce mężczyzny w Kościele? – panel

Rok Świętego Józefa zainspirował nas do rozważań właśnie o Opiekunie Pana Jezusa. Św. Józef znalazł swoje miejsce w Świętej Rodzinie przytulony do Maryi trzyma Jezusa na swoich kolanach. A jakie jest miejsce w rodzinie i w Kościele współczesnego mężczyzny? Jakie zarzuty wobec Kościoła mają mężczyźni? Jak mogą służyć w Kościele? Jak mężczyzna może pomagać żonie przeżywać macierzyństwo? Jaki model rodziny jest najlepszy: patriarchat, czy partnerstwo? Panel dyskusyjny prowadzi o. Jozue Szymański OFM, a w dyskusji biorą udział dwa małżeństwa z różnym stażem małżeńskim i posługujące w różnych wspólnotach. Mamy nadzieję, że pytania i treści poruszane w panelu skłonią Was do refleksji i dyskusji.

Link do nagrania: https://youtu.be/mU9nxmb2IQ4

Region 3

“Weź Maryję, Naszą Panią, do siebie”…

Z takim hasłem w sercach pielgrzymowaliśmy w tym roku do Matki Bożej Kalwaryjskiej. Mimo, że 22 maja nie mogliśmy się licznie spotkać w Bazylice w Kalwarii Zebrzydowskiej to wierzymy, że zjednoczyliśmy się w modlitwie. Do pielgrzymki przygotowywaliśmy łącząc się duchowo i on-line codziennie o godzinie 20.50 na krótkiej modlitwie – nowennie do Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Podczas Eucharystii o. Jozue zachęcił nas do tego, żeby obecność Matki Bożej i Jezusa przeniknęła naszą codzienność. Żebyśmy nie poprzestali na zaproszeniu Ich do pięknego pokoju gościnnego, który będzie zamknięty i który będziemy odwiedzać jak będziemy mieli czas. Abyśmy mieli odwagę zaprosić Ich do salonu, kuchni, sypialni – do tego co nas cieszy i trapi. czytaj dalej…

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Liturgia dnia: