Boże, modlę się za Ukrainę

Wiadomości z samej Ukrainy: w Odessie członkowie ekip żyją prawdziwymi cudami. Rakiety wystrzelone w kierunku osiedli mieszkalnych wpadły do ujścia rzeki i nie spowodowały strat. Czują ochronę Pana Boga z różnych stron, gdyż dotychczas sztorm uniemożliwiał desant z Morza Czarnego W Czerniowcach na razie jest spokojniej.

Jesteśmy wraz z Ukrainą ogromnie wdzięczni za modlitwę różańcową w intencji pokoju. W czwartek e marca również w tej intencji w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie ks. Stanisław Kosiorowski MIC odprawił Eucharystię. Wszystkim, którzy chcieliby poczuć ducha tej modlitwy załączamy nagranie dwóch pieśni właśnie z tej Eucharystii w tym “Boże, modlę się za Ukrainę”, które są śpiewane przez panią Ludmiłę Dudnik w języku ukraińskim.

Tak, jaki nformowali Helena i  Paweł słowa wsparcia i modlitwy płyną z całego świata. My dołączamy słowa z Włoch: 

Dear Beata and Marcin Pinkowscy,
we are Clelia and Gianni Passoni, responsible for Super Region Italy.

On behalf of the Italian equipiers, we express all our regret for the great suffering that this affair is causing everyone.
For now we are close to you in prayer of intercession so that it may first ofall change the heart of each of us and help us to make gestures of kindness towards any brother or sister we meet on our way and to plead for peace for all.

May Our Lady protect you, we embrace you united in prayer Clelia and Gianni Passoni

Cari Beata et Marcin Pinkowscy,
siamo Cleliae Gianni Passoni, responsabili della Super Regione Italia. A nome degli equipiers italiani esprimiamo tutto il nostro rammarico per latanta sofferenza  che questa vicenda sta provocando a tutti. Per ora vi siamo vicini nella preghiera di intercessione perchè possa primadi tutto cambiare il cuore di ognuno di noi e ci aiuti a compiere gesti dibontà verso qualsiasi fratello o sorella che incontriamo sulla nostrastrada  e per supplicare pace per tutti. Nostra Signora vi protegga , un abbraccio uniti nella preghiera Clelia eGianni Passoni

Drodzy Beato i Marcinie Pinkowscy,
Jesteśmy Clelia i Gianni Passoni, odpowiedzialni za Super Region Włochy. W imieniu włoskich ekip wyrażamy cały nasz żal z powodu wielkiego cierpienia, jakie ta sprawa powoduje dla wszystkich.Teraz jesteśmy blisko Was w modlitwie wstawienniczej, aby przede wszystkim odmieniła serce każdego z nas i pomogła nam czynić gesty życzliwości każdemu spotkanemu na naszej drodze bratu lub siostrze i wypraszać pokój dla wszystkich. Niech Matka Boża was chroni, obejmujemy was zjednoczeni w modlitwie.
Cleliai Gianni Passoni Łączymy sięw modlitwie różańcowej.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

“Weź Maryję, Naszą Panią, do siebie”…

Z takim hasłem w sercach pielgrzymowaliśmy w tym roku do Matki Bożej Kalwaryjskiej. Mimo, że 22 maja nie mogliśmy się licznie spotkać w Bazylice w Kalwarii Zebrzydowskiej to wierzymy, że zjednoczyliśmy się w modlitwie. Do pielgrzymki przygotowywaliśmy łącząc się duchowo i on-line codziennie o godzinie 20.50 na krótkiej modlitwie – nowennie do Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Podczas Eucharystii o. Jozue zachęcił nas do tego, żeby obecność Matki Bożej i Jezusa przeniknęła naszą codzienność. Żebyśmy nie poprzestali na zaproszeniu Ich do pięknego pokoju gościnnego, który będzie zamknięty i który będziemy odwiedzać jak będziemy mieli czas. Abyśmy mieli odwagę zaprosić Ich do salonu, kuchni, sypialni – do tego co nas cieszy i trapi. czytaj dalej…

Sesja formacyjna na Słowacji

17 i 18 lutego odbyła się na Słowacji krótka sesja poświęcona charyzmatowi Equipes Notre – Dame zorganizowana przez parę regionu III Anię i Romka Kobiałków oraz parę łącznikową na Słowacji Józefa i Sylwię Faix. W Popradzie 10 słowackich małżeństw pełniących posługi par odpowiedzialnych z zainteresowaniem obejrzało prezentacje o mistyce, charyzmacie i pedagogii END, które przedstawiła Para naszego SR Lucyna i Krzysztof Wysoccy.

czytaj dalej…

o. Pavel Sendrej odszedł do Domu Ojca

dsc00106

o. Pavel Sendrej CSsR, pierwszy doradca duchowy Equipes Notre-Dame na Słowacji, po długiej i ciężkiej chorobie 11.10.2016 r., w 56 roku życia i 22 roku kapłaństwa został powołany do Domu Ojca. Pogrzeb będzie miał miejsce w sobotę 15.10.2016 r. o godz. 11.00 w klasztorze redemptorystów w Podolińcu na Słowacji.

Powołanie Regionu 3 END

Małżeństwa naszego Ruchu z południa Polski, Słowacji oraz Czech przyjechały w sobotę 19.09.2015 do kościoła gościnnych księży sercanów w Krakowie Płaszowie. Podczas spotkania para odpowiedzialna Super-Regionu Polska Europa Centralna, Lucyna i Krzysztof Wysoccy, powołali parę odpowiedzialną Regionu 3: Annę i Romana Kobiałków. Centrum naszego spotkania była Eucharystia, której przewodniczył bp Grzegorz Ryś. Podczas homilii Pasterz Kościoła krakowskiego wyjaśniał nam odczytaną podczas mszy św. przypowieść “o siewcy”. Ewangelia ta jest bardzo ważna dla każdego chrześcijanina. Opowiada ona o jednym z naszych podstawowych zadań: bycia siewcą. Ale co to oznacza? Biskup Grzegorz próbował nam to wyjaśnić. Kilka, naszym zdaniem ważnych elementów, które usłyszeliśmy:

czytaj dalej…

KEŻMAROK (Słowacja) – „Para małżeńska i Ewangelia”

Klasztor Sióstr Redemptorystek, w Keżmarku na Słowacji, był w dniach 6 – 8 grudnia 2013, miejscem rekolekcji dla małżonków, w których uczestniczyły pary małżeńskie należące do Ruchu Equipes Notre-Dame na Słowacji, jak i spoza Ruchu. W rekolekcyjnych rozważaniach odwiedzaliśmy domy, w których przebywał Jezus: dom w Kanie Galilejskiej, dom Marii i Marty w Betanii, dom faryzeusza Szymona, dom celnika Zacheusza w Jerycho, dom uczniów w Jeruzalem, dom w Nazaret. Wzmocnieni przykładami z Ewangelii, w każdym z tych domów, szukaliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące naszego wzrastania w miłości do Boga i siebie nawzajem, a także staraliśmy się odnaleźć w każdym z nich analogie nawiązujące do realizowanych przez nas konkretnych punktów wysiłku i życiowych postaw w codzienności. Domy, do których wchodziliśmy – domy, w którym mieszkamy. To spotkanie ekipy, odbywa się w nich – to wszystko nie dla nas samych ale jako realizacja naszego powołania: przeżywać wiarę w naszej dzisiejszej rzeczywistości, pewni podpory Ojca, zadziwieni Jego darami, pragnący nie poddać się zmęczeniom codzienności lecz odnawiać się w naszej miłości, w którą uwierzyliśmy, zawierzając się jedno drugiemu, karmiąc się Bożą miłością i Jego Słowem.

czytaj dalej…

Hasło roku 2013/14 …,,Gdzie jest wasza wiara ?’’…

Drodzy Małżonkowie i Doradcy Duchowi!

Pragniemy, aby  w trwającym jeszcze roku wiary  hasłem naszego roku formacyjnego 2013/2014 były słowa Pana Jezusa  z Ewangelii św. Łukasza – Gdzie jest Wasza wiara ?. Słowa te kieruje Pan Jezus do swoich uczniów podczas burzy na jeziorze galilejskim (Łk. 8, 22 – 25)  Uczniowie razem ze swoim mistrzem wsiadają do łodzi Szymona Piotra i wypływają na jezioro. Podczas gdy oni spokojnie wiosłują Jezus jest bardzo zmęczony, Jezus śpi.  Jednakże zrywa się wielki sztorm. Uczniowie pełni lęku biegną do Jezusa, budzą Go i proszą Go, aby uratował ich z tej niebezpiecznej sytuacji. Pan Jezus spełnia prośbę swoich uczniów rozkazuje burzy i wichrom, aby się uciszyły. Ale kiedy następuje cisza Jezus pyta uczniów: Gdzie jest Wasza wiara ? To pytanie i szukanie odpowiedzi na nie są dzisiaj aktualne i bardzo ważne.  W naszych małżeństwach, podobnie jak uczniowie na jeziorze galilejskim  doświadczamy trudnych, czasami beznadziejnych sytuacji. Te bardzo trudne sytuacje, są często rezultatem braku wiary. Pytanie Pana Jezusa nie jest łatwe, odpowiedź na nie wymaga zatrzymania się, głębokiej refleksji. Prorok naszych czasów, nasz założyciel Ojciec Caffarel mówił : szukajmy razem. Zatem szukajmy razem odpowiedzi na pytanie Jezusa, bo nie jesteśmy sami „w łodzi”, mamy przecież obok siebie  współmałżonka, ekipę, małżeństwa z sektora i regionu. Dla  małżeństw chrześcijańskich jest istotne, aby w każdej sytuacji pozostać w „łodzi Piotrowej”. Pamiętajmy, że Pan Jezus jest zawsze obecny w naszym życiu i czuwa nad nami nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że On śpi .

Lucyna i Krzysztof Wysoccy

Para Regionu Polska

Spotkanie z małżeństwami na Słowacji

DSC_2154.JPGW dniach 13 i 14 kwietnia 2013 roku odbyło się spotkanie z małżeństwami na Słowacji. Para Regionu Maria i Leszek odwiedziła małżeństwa istniejącej ekipy oraz małżonków zainteresowanych przystąpieniem do Ruchu, aktualnie ekipy w pilotażu.

W sobotę 13 kwietnia 2013 r. do domu Betki i Stefana przybyły małżeństwa jednej ekipy w pilotażu aby wspólnie z pracującą już ekipą i Parą Regionu podzielić się przeżywaniem wspólnoty END. Para Regionu przybliżyła małżeństwom międzynarodowy charakter Ruchu, charyzmat Założyciela oraz podzieliła się swoim przeżywaniem i doświadczaniem miłości do Chrystusa i miłości małżeńskiej. Ze strony młodych małżonków padały wprost pytania: „co nam daje Ruch”, „dlaczego przystąpiliśmy do Ruchu”. Jednak istotnym było wskazanie młodym, co my możemy dać Ruchowi i innym małżeństwom nie tylko w Ruchu.

czytaj dalej…

Keżmarok – Reguła Życia / Pravidlo života

DSC_1002.JPG„Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.” (Mt 18,20) Tento citát bol jedným z mnohých, ktoré nás sprevádzali počas manželských rekolekcií Hnutia Equipes Notre – Dame. Začali sme v piatok 7. decembra svätou omšou v Kláštore redemptoristiek, ktorú slúžil páter Jozef z Podolínca. Po svätej omši sme sa pri večeri vzájomne predstavili, pomodlili a zaspievali si. Bolo nás spolu 17 manželských párov. Celý víkend bol popretkávaný svätými omšami, modlitbami a prednáškami o pravidlách života tohto hnutia, ktoré viedli manželia Waldek a Malgorzata z Poľska, a organizačne dohliadali Betka a Štefan Boreckí. V sobotu 8. decembra, na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie oslávilo hnutie END 65. výročie od jeho založenia. V tento deň sme si vytvorili skupinky po 4 manželské páry a zamýšľali sme sa nad citátom od G. Chapmana: „Hlavným cieľom manželstva nie je ani sex ani šťastie. Nie je ním dokonca ani láska. Najdôležitejším cieľom manželstva je to, aby si muž a žena navzájom pomáhali dosiahnuť to, čo Boh naplánoval pre každého z nich.“ Po spoločnom zdieľaní sa každý manželský pár odobral do svojej izby alebo na iné tiché miesto k osobnému rozhovoru. Od 21.00 hodiny sa každý manželský pár vystriedal na celonočnej adorácii. Posledný deň, nedeľu, sme ukončili obnovou manželských sľubov.

czytaj dalej…

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
trojmiasto@end.org.pl
malopolska@end.org.pl
pomorze.zachodnie@end.org.pl

Liturgia dnia: