“Chodź, stań na górze przed Panem”. I oto przyszedł Pan.” 1 Krl 19, 9 Od tych słów rozpoczęła się nasza przygoda rekolekcyjna z Panem!

W dniach 15-17 czerwca 2018 r. w Oczakowie na Ukrainie, zebrali się małżeństwa ze wspólnoty (END) Equipes Notre-Dame, aby przeżyć roczne rekolekcje. Udział wzięły pary z ODESSY, TEPLODARA, ROZDIELNOI, CZERNIOWCE (Winnycki region). Tematem rekolekcji był „Dialog Małżeński» – „ siądźmy razem”. Ks. Andrzej głoszący do nas słowo, w przystępny sposób przekazał nam istotę i cel dialogu małżeńskiego. W swoich wypowiedziach, a także w prezentacji multimedialnej wyjasniał nam etapy, w których z rozmowy przechodzimy do komunikacji. Wyświetlił nam konieczność przygotowania się do “Usiądźmy razem”. “Dialog małżeński można porównać z krążeniem krwi w organizmie.” – powiedział ks. Andrzej. Zwrócił nam uwagę na to, abyśmy podczas dialogu nie bali się mówić o swoich uczuciach, pamiętali o szacunku do siebie i uczyli się słuchać uszami swego serca. Małżeński dialog ma nas prowadzić do rozwoju każdego indywidualnie, a także nas jako rodziny, jako małżonków. Interesujące było świadectwo “Małżeńskiego dialogu” Wiktorii i Dmitrija małżeństwa z  Odessy. Wiele emocji, odwagi, doświadczenia przyniosła praca w grupach, podczas której każdy miał okazję podzielić się swoim osobistym doświadczeniem dialogu.

W sobotę 16 czerwca odwiedził nas Diecezjalny Biskup Odesko-Symferopolski Bronisław Bernacki, który sprawował Najświętszą Eucharystje, podczas której powiedział do rodzin podkreślając wartości życia małżeńskiego, które powinniśmy wspierać i rozwijać. Przypomniał nam prawdę o tym, że każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i w małżeństwie wzajemnie się uzupełniamy, napominał, aby nie bać się trudności, tylko pokonywać je razem z Jezusem Chrystusem.

Po owocnym dniu i przeprowadzonym dialogu “Siądźmy razem” w małżeństwie, każdy z nas czekał na pogodny wieczór z kiełbaskami z grilla i naszymi ukraińskimi pieśniami i nie tylko ukraińskich. Jednym słowem było fajnie oprócz tego, że na dworze było pochmurno i padał deszcz nasze serca płonęły radością.

Niedziela przywitała nas deszczem. Po wspólnej z parafianami Eucharystii, obecni na rekolekcjach małżonkowie odnowili swoją przysięgę małżeńską i na każdej twarzy można było zobaczyć radość, szczęście, zachwyt na nowo swoim  współmałżonkiem.

Niech ta fascynacja pozostanie z nami, abyśmy byli świadkami chrześcijańskiego małżeństwa, które jest szczęśliwe w Bogu, z Bogiem!

Dziękujemy wszystkim małżeństwom, które wzięły udział w rekolekcjach, dziękujemy ks. Andrzejowi i organizatorom, a także tym, którzy modlili się za nas, podczas tego świętego czasu.

Święta Rodzino z Nazaretu, Jesteś dla nas przykładem świętego komunikowania, szacunku, wsparcia, jedności ducha. Oddajemy Ci nasze małżeństwa, wyjednajcie dla nas potrzebne laski u naszego Niebieskiego Ojca, abyśmy zanurzając się w Jego miłość, stawali się coraz bliżej siebie wzajemnie.

Alina i Vadim Vereszczak para odpowiedzialna z Czerniowiec.