Nasz start w Ruchu END

Poznaliśmy się w tym samym czasie, w którym rozpoczęto budowę nowego kościoła na naszym osiedlu. Uczucie nas łączące wzrastało razem z murami świątyni. Jeszcze podczas trwania narzeczeństwa dotarła do nas informacja o Ruchu Duchowości Małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którą przekazał nam wówczas proboszcz nowo powstałej parafii pw. św. Michała Archanioła w Łańcucie ks. Marek Blecharczyk (od maja 2021 Doradca Duchowy Sektora Podkarpackiego).

Zawarliśmy sakramentalny związek małżeński w 2014 roku. Już od początku wspólnej drogi życia chcieliśmy zadbać o relacje z Panem Bogiem oraz współmałżonkiem. I właśnie wtedy poznaliśmy małżeństwa z sąsiedztwa będące w END, które dały nam wspaniałe świadectwo codziennego zmagania się z przeciwnościami i zawierzania ich Panu. Postanowiliśmy rozpocząć pilotaż w 2015 roku. Przyjęliśmy kartę w 2016 roku w Stadnikach na terenie Misyjnego Seminarium Ojców Sercanów.

Pragnienie potomstwa

Mijały kolejne lata po ślubie, w czasie których wyczekiwaliśmy upragnionego potomstwa. Silne pragnienie miłości rodzicielskiej sprawiło, że założyliśmy lokalną firmę animacyjną. Na początku zabawialiśmy dzieci z rodziny oraz sąsiedztwa, później rozpoczęliśmy prowadzenie zabaw na terenie parafii, miasta, powiatu itd. Jednak nadal nasze pragnienie rodzicielstwa nie zostało ugaszone. Problemem podzieliliśmy się podczas spotkania naszej podstawowej ekipy oraz na rozpoczęciu roku formacyjnego 2016 w Krakowie.

Nowe życie

Siła modlitwy sprawiła, iż w dniu rozpoczęcia kolejnego roku formacyjnego 2017 kilka minut przed godziną 21.00  urodził się nasz syn Wiktor Edmund. Uważamy, iż to prawdziwy cud! A data i godzina są dla nas potwierdzeniem, iż to zasługa modlitwy małżeństw z całego Ruchu Equipes Notre-Dame!

Jesteśmy narzędziami w rękach Boga

Od 2018 roku pełniliśmy posługę pary informacyjnej. Najczęściej dawaliśmy świadectwo podczas katechez przedmałżeńskich prowadzonych w naszej parafii. Ta posługa dawała nam wiele radości. Często rozmawialiśmy z narzeczonymi o tym, dlaczego warto „budować sakrament małżeństwa na skale”.

Od 22 maja 2021 podjęliśmy się posługi Pary Sektora Podkarpackiego. Jest to nowo powstały Sektor z Sektora Małopolska A. Pragniemy z miłością świadczyć o Panu Bogu, którego ogromne działanie odkryliśmy, będąc już kilka lat w Ruchu Duchowości Małżeńskiej Equipes Notre-Dame. Jednocześnie jesteśmy świadomi, iż bez Jego pomocy, nic nie zdziałamy. Jesteśmy bowiem narzędziami w Jego rękach.

Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. (2 Kor 4:6-7)

Kinga i Kamil Wierzbińscy

Para Sektora Podkarpackiego