Świadomi, że wszystko co mamy, zawdzięczamy Bożej łasce, w niedzielę 5 listopada, wyruszyliśmy do miejscowości Częstocice, aby o tym opowiedzieć. Byliśmy zachwyceni, widząc, że wiele znajomych małżeństw z Ruchu END przyjechało na mszę wspólnotową do tak małej miejscowości, aby dać tym samym świadectwo uwielbienia Boga w sakramencie małżeństwa dla wszystkich mieszkańców wsi.

 

Gdy wstępowaliśmy do ruchu Equipes Notre-Dame, nawet nie domyślaliśmy się, jaki plan ma dla nas Pan Bóg. Będąc w Ekipach, zrozumieliśmy, że życie nie polega tylko na tym, aby cały czas brać, ale wręcz przeciwnie. Obudziło się w nas pragnienie, aby dać coś od siebie. Nie wiedzieliśmy tylko jak i kiedy moglibyśmy to zrobić. Zostaliśmy parą informacyjną, jednak w dalszym ciągu nie mieliśmy pomysłu na to, jak wypełnić naszą posługę, więc zaczęliśmy się modlić w tej sprawie. Aktualnie mieszkamy w Brzegu, to jest około 50km od Wrocławia i czasem dojazdy są dość uciążliwe. Widząc to, Bóg zadziałał w naszej wspólnocie i zaplanował mszę wspólnotową 16 km od naszego miejsca zamieszkania. Nie mogliśmy zatem odpowiedzieć „nie” na Boże wezwanie do podzielenia się z innymi  świadectwem Jego działania w naszym życiu. Świadomi, że wszystko co mamy, zawdzięczamy Bożej łasce, w niedzielę 5 listopada, wyruszyliśmy do miejscowości Częstocice, aby o tym opowiedzieć. Byliśmy zachwyceni, widząc, że wiele znajomych małżeństw z Ruchu END przyjechało na mszę wspólnotową do tak małej miejscowości, aby dać tym samym świadectwo uwielbienia Boga w sakramencie małżeństwa dla wszystkich mieszkańców wsi. Przybył również zespół muzyczny, który swoim śpiewem i grą na instrumentach uświetnił całą uroczystość. Ksiądz Adam Skalniak, będący jednocześnie Doradcą Duchowym jednej z ekip, poprowadził Mszę Świętą i przybliżył parafianom, czym jest nasza wspólnota. Nie mieliśmy wątpliwości, że sam Duch Święty przemawiał przez kapłana, gdyż jego słowa głęboko dotykały nas, przybliżały do naszego Ojca w Niebie i pragnęliśmy, aby msza trwała jeszcze dłużej. Byliśmy zaskoczeni gościnnością i życzliwością mieszkańców, którzy swoją postawą pokazali, że Bóg, małżeństwo i rodzina są dla nich fundamentem życia. Cieszymy się, że mogliśmy przełamać strach i podzielić się tym, jak każdego dnia Jezus Chrystus zbawia nasze życie.