Dwie ekipy przez cały rok, pod czujnym kierownictwem Stefana i Doroty Pomorskich, którzy w każdym miesiącu przyjeżdżali do nas z Polski i naszych opiekunów duchowych Ojca Siergieja Jakubowskiego i Ojca Alika Siwiec uczestniczyły w pilotażu, poznając bogactwo, charyzmat i punkty wysiłku proponowane przez Ruch Equipes Notre-Dame.

I wreszcie przyszedł ten dzień!!! 21 stycznia 2017 roku w maleńkim miasteczku Czerniowce na Podolu, w parafii Świętego Mikołaja, odbyła się długo oczekiwana uroczystość przyjęcia Karty Ruchu Equipes Notre-Dame. Przez cały dzień nasze małżeństwa jeszcze raz pochylały się nad tajemnicą małżeństwa chrześcijańskiego. Dzień był przesycony spotkaniami, świadectwami i konferencjami jakie wygłosili Katarzyna i Marek Rymsza – para odpowiedzialna za Region 2, oraz Helena i Paweł Kukołowiczowie – nasza para łącznikowa. Adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu była czasem zanurzenia się w Bogu obecnym pośród nas. Mszę Świętą sprawował biskup Radosław Zmitrowicz (biskup pomocniczy diecezji Kamieniecko-Podolskiej). W słowie skierowanym do nas podkreślał jak ważne dla współczesnego świata jest świadectwo chrześcijańskiego życia w małżeństwie. „Budowanie swojego małżeństwa na mocnej skale, jaką jest Chrystus i ruch do jakiego my należymy, dopomaga nam w tym”. I jeszcze wiele innych słów usłyszeliśmy, które zapadły nam w serca.

Po wysłuchaniu słowa skierowanego do nas, na ręce Katarzyny i Marka Rymszów, Doroty i Stefana Pomorskich, w obecności małżeństw, które przyjechały z Odessy, oraz parafian siedem małżeństw przyjęło Kartę i przystąpiło do ruchu Equipes Notre-Dame. Po uroczystym błogosławieństwie, uroczystość kontynuowaliśmy przy świątecznym stole. Wielka rodzina ruchu Equipes Notre-Dame z Polski, Odessy i Czerniowiec razem sławiła Boga za cuda, jakie On uczynił pośród nas. Nie zabrakło ukraińskich narodowych pieśni i naszego hitu „Hej sokoły”.

Kierujemy słowa podziękowania do Stefana i Doroty Pomorskich za to, że nie żałowali swoich sił, przyjeżdżając do nas, za ich rady, wskazówki, uśmiechy i entuzjazm, za to, że zapalili w nas pragnienie przynależności do wielkiej rodziny Equipes Notre-Dame. Składamy również podziękowanie wszystkim rodzinom ruchu Equipes Notre-Dame, szczególnie z Polski i Odessy, które przez cały rok modliły się za nas. Niech ziarno, jakie wpadło w naszą podolską ziemię, wyda stokrotny plon w duszach naszych rodzin i żeby wielka rodzina ruchu Equipes Notre-Dame rozszerzała się na całą Ukrainę, o co prosimy za wstawiennictwem księdza Henri Caffarela, założyciela ruchu Equipes Notre Dame.

Z wyrazami szacunku Alina i Wadym Wereszczak

Para odpowiedzialna 2 ekipy z Czerniowiec