W dniach 23-25 lipca 2021 r. we wsi Siniak na Zakarpaciu, pod niezwykłą górą, rodziny Ruchu Equipes Notre-Dame na Ukrainie przeżyły wspaniały czas Rekolekcji, których tematem przewodnim było: „Rola i wychowanie dzieci w małżeństwie chrześcijańskim”. Prowadził je ksiądz Serhij Słobodanuk, ksiądz greckokatolicki i ojciec pięciorga dzieci.
Ten błogosławiony czas rozpoczęliśmy od Najświętszej Eucharystii, której przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji w Mukaczewo, ks. Mikołaj Łuczok. Podczas kazania, nawiązując do Ewangelii, skierował do nas słowa, które określiły kierunek naszego powołania jako pary chrześcijańskiej w świecie. Mianowicie powiedział następujące słowa: „Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was” – mówi Jezus w Ewangelii – więc albo jesteś chrześcijaninem, albo nie jesteś chrześcijaninem, nie możesz być na pół chrześcijaninem… Problemem współczesnego chrześcijaństwa jest dwuznaczność… Jeśli jesteś z Chrystusem – ta wieź zostanie przekazana twoim dzieciom… Jesteście tymi, którzy zaszczepiają wiarę w życie dzieci, nie słowami, a uczuciami, mlekiem, sercem. Dzieci będą praktykującymi chrześcijanami tylko wtedy, gdy Wy będziecie praktykującymi chrześcijanami. Nie bójcie się inwestować w relację z Bogiem !!!”
Na swoich konferencjach ksiądz Serhij podkreślał, jak ważne jest zrozumienie męża i żony w rodzinie, tylko własnym przykładem, a nie słowami, możemy okazywać i dać odczuwać miłość do dziecka. Dzisiaj internet, narkotyki, gry komputerowe i inne nałogi zabierają naszym dzieciom szczęśliwe dzieciństwo.) Nie bójcie się żądać i nakładać ograniczenia !!!
Ojciec Sergiusz, powołując się również na teksty Pisma Świętego, wyjaśniał tajemnicę małżeńskiej ofiary, która nie ma granic, oddania, mądrości. „Szczęście w małżeństwie jest tylko wtedy, gdy para troszczy się o siebie nawzajem.”
Praca w grupach pozwoliła nam dzielić się doświadczeniami związanymi z wychowywaniem dzieci i problemami, jakie napotykamy w wychowaniu dzieci.
Drugiego dnia rekolekcji 24 lipca dwie pary, które indywidualnie przeszły pilotaż – Powch Switłana i Ihor z Odessy oraz Izhakivsky Walentyn i Julia z Czerniowiec podczas Eucharystii przyjęły Kartę Ruchu. Bogu niech będą dzięki! Na zakończenie dnia pełnego słów, emocji, wrażeń, przeżyć był wesoły wieczór przy ognisku.
Niedzielny poranek, modlitwa, podsumowanie Rekolekcji, uroczysta Eucharystia zakończyły nasze Rekolekcje. Każdy z nas wziął coś dla siebie, każdy został dotknięty przez Boga na różne sposoby.
Niech Pan będzie uwielbiony w naszych rodzinach!

Vereshchak Alina i Vadim

З 23-25 липня 2021 року в селі Синяк Закарпатської області, під дивовижною горою, сімї Руху Equipes Notre-Dame в Україні, переживали прекрасний благодатний час Реколекцій, тема яких була : «Роль і виховання дітей у християнському подружжі.» Провадив їх о.Сергій Слободанюк Греко-Католицький священник і батько 5 дітей.
Розпочали ми цей благодатний час Святою Євхаристією, яку очолив Єпископ Помічник Мукачівської Дієцезії о. Микола Лучок. Під час проповіді нав’язуючи до Євангелії скерував до нас слова, які визначили напрямок нашого покликання, як християнського подружжя в світі. А саме сказав такі слова: «Перебувайте в Мені, а я буду перебувати в Вас – говорить Ісус в Євангелії. – отож, або Ти християнин, або Ти не християнин, не можна бути трішки християнином….. Проблема сучасного християнства, це неоднозначність… Якщо Ви з Христом – це передасться Вашим дітям… Ви подружжя є тими які вливаєте в життя дітей віру, не словом, а почуттями, молоком, серцем. Діти будуть практикуючими християнами тільки тоді коли Ви будете практикуючими християнами. Не бійтеся інвестувати в стосунки з Богом!!!»
Отець Сергій в своїх конференціях наголошував на тому, як важливе є розуміння чоловіка і дружини в сімї, тільки власним прикладом, а не словами ми можемо показати, дати відчути любов до дитини. Сьогодні загрожує багато небезпек, які забирають в наших дітей щасливе дитинство Інтернет, наркотики, комп’ютерні ігри і інші залежності….)Не бійтеся вимагати і ставити обмеження!!!
Отець Сергій також опираючись на текстах Святого Писання відкривав таємницю подружньої жертовності, яка не має меж, відданості, мудрості. «Щастя в Подружжі є тільки тоді коли Подружжя турбується про себе взаємно.»
Праця в групах дала змогу поділитися досвідом виховання дітей а також проблемами з якими ми зустрічаємося в вихованні дітей.
В другий день Реколекцій 24 липня дві пари які індивідуально проходили пілотаж Повх Світлана і Ігор з Одеси, та Їжаківський Валентин і Юлія з Чернівців під час Євхаристії прийняли Карту Руху .Богу нехай буде подяка!
На завершення дня сповненого слів, емоцій, вражень, пережитів був веселий вечір біля вогнища.
Недільний поранок, молитва, підсумок Реколекцій, урочиста Євхаристія завершили наші Реколекції. Кожен з нас щось для себе взяв, кожного торкнувся Бог по різному.
Нехай Господь буде прославлений в наших сімях!