Szczęść Boże
Kochani Małżonkowie
W dniach 21-23 luty w Licheńskim Sanktuarium uczestniczyliśmy w rekolekcjach dla małżeństw Ruchu END, które prowadzili Hanna i Jerzy Matuszkowie oraz Ojciec Roman Hernoga ze Zgromadzenia Karmelitów Bosych Tematem przewodnim rekolekcji była: „ Modlitwa małżonków”. W piątkowy wieczór, po wspólnej Eucharystii, rozpoczęliśmy rekolekcje od wysłuchania krótkiej historii Ruchu END. Uświadomiliśmy sobie, jak wiele małżeństw w Polsce i na całym świecie kroczy droga do świętości wyznaczoną przez Ojca Caffarela. Wspierani na całym świecie przez 8509 kapłanów- Doradców Duchownych doświadczamy, jak bardzo nasze małżeństwa są drogą na której Pan Jezus mówi do nas „ Pójdź za mną”. W łączności z małżeństwami z 85 krajów świata przeżywamy prawdę, że nie możemy mieć Jezusa Chrystusa tylko dla siebie, ale możemy być obok Chrystusa z drugim – z naszym małżonkiem, z małżeństwami z ekipy, z wszystkimi małżeństwami sakramentalnymi na całym świecie, z drugim człowiekiem.
Drugą cześć tego wieczoru wypełnił temat „Seksualność i Rodzicielstwo”, w którym prowadzący przypominali nam , że Sakrament małżeństwa oparty jest na dwóch filarach: miłości i przekazywaniu życia. Seksualność jest wyrazem okazywania miłości, a akt małżeński jest sposobem wyrażania głębokiej miłości do współmałżonka. Płodność zaś, jest obrazem miłości małżeńskiej – owocowaniem Sakramentu Małżeństwa. Pamiętając, że modlitwa małżonków jest nawiązywaniem przyjaźni z Panem Bogiem, fundamentalne znaczenie ma dążenie do przyjaźni z Panem Bogiem w małżeńskiej seksualności. Pierwsze spotkanie stworzyło solidne i konieczne podstawy do dalszych rozważań na temat: Łaski Sakramentu Małżeństwa, Owocach modlitwy Małżeńskiej, Potrzebach Modlitwy Wspólnotowej i Indywidualnej, Trudnościach w modlitwie małżeńskiej oraz o Eucharystii jako źródle jedności i miłości małżeńskiej.
W głoszonych nam konferencjach odkrywaliśmy, że Świętość to upodobnienie się do Pana Boga, że Sakrament Małżeństwa jest sakramentem uzdalniającym nas do Miłości na wzór Miłości Chrystusa do Kościoła. Miłość małżeńską charakteryzuje jedność i głębokie zjednoczenie. Jako małżonkowie powinniśmy dążyć do takiego zjednoczenia na wielu płaszczyznach. Jednym z wymiarów jedności małżeńskiej jest wspólna modlitwa. Warunkiem koniecznym wspólnego stawania przed Panem Bogiem w modlitwie małżeńskiej jest wzajemne przepraszanie siebie i wzajemne wybaczenie – akt skruchy. Istotą modlitwy jest żywa relacja z Panem Bogiem, i ze modlitwa zawsze powinna płynąć z serca- modlitwa jest nawiązywaniem przyjaźni, domaga się wiary i jest rozmową z Bogiem- Tym, który nas Kocha.
Z każdą kolejną konferencją uświadomiliśmy sobie jak bardzo potrzebowaliśmy tych rekolekcji; tego poukładania. Podczas pracy w grupach małżonkowie dzielili się swoimi doświadczeniami modlitwy .Właśnie wtedy usłyszeliśmy, że modlitwa małżonków jest jak kotwica zarzucona w Panu Bogu, gdy wokół nas szaleją burze. Przynosi spokój i pewność, że jest się w dobrych rękach. Tak bliskie było to naszemu sercu. Czasem trwania w świetle i miłości Bożej była sobotnia adoracja połączona z modlitwą małżeńską przed Najświętszym Sakramentem. Uwielbienie Pana Boga za dobro, którego nam udziela przez współmałżonka – uświadomienie sobie tego wielkiego obdarowania i dziękowanie za nie, było autentycznym stanięciem w prawdzie o sobie i otwieraniem serc wdzięcznych i pokornych – było czasem łaski. Niedzielna konferencja o Eucharystii jako źródle jedności i miłości małżeńskiej wskazała, że Eucharystia jest wzorem modlitwy i najwyższą formą kultu Bożego, że to właśnie Eucharystia wychowuje nas do miłości bezinteresownej aż po Krzyż i uzdalnia nas do miłości małżeńskiej. Powinniśmy przeżywać każdą Eucharystię w jedności z współmałżonkiem, świadomie i z pełnym zaangażowaniem, ponieważ Sakrament Eucharystii i Sakrament Małżeństwa wzajemnie się przenikają i uzupełniają, stając się źródłem Łaski Uświecającej, dającej życie wieczne. Wróciliśmy z rekolekcji ubogaceni i wdzięczni prowadzącym Hani i Jurkowi za skarby serca, którymi się z nami dzielili . Wdzięczni jesteśmy Ojcu Romanowi za jego konferencje, służenie nam w Sakramencie Pokuty, za sprawowane Eucharystie i trwanie w modlitewnym skupieniu podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. Chociaż od początku w naszym małżeństwie uciekaliśmy się w modlitwie do Pana Boga i wspólna modlitwa nas uratowała, to odbyte rekolekcje bardzo pomogły nam wzmocnić nasze modlitewne zaangażowanie, pozwalając zwrócić uwagę na szczególne momenty modlitwy wspólnotowej, indywidualnej a szczególnie modlitwy małżeńskiej, które tworzą całość i wzajemnie się uzupełniają. Bardzo dziękujemy Reni i Heniowi Grajkom za organizację, dyspozycyjność, okazywane wyrozumienie i czuwanie nad naszymi potrzebami w tym wyjątkowym czasie. Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem
Grażyna i Janek Staszak

Link do galerii: https://photos.app.goo.gl/fpi6nkoS6yUEpgNw8