Pragniemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami i przeżyciami jakich doznaliśmy
podczas rekolekcji które odbyły się od 14 do 16 lutego 2020 roku w Woźniakowie.
Tematem rekolekcji była ,,Reguła życia”. Prowadzili je para odpowiedzialna super regionu
Helena i Paweł Kukułowiczowie, a opiekę duchową sprawował nad nami ks. Rafał
Czerniejewski.
Infomacje które przekazała nam para prowadząca bardzo wzbogaciły naszą wiedzę i pozwoliły
spojrzeć zupełnie z innej strony na regułę życia, która jest najważniejszym punktem wysiłku w
naszej wspólnocie.
Helena i Paweł uświadomili nam, że nie doceniamy tego punktu wysiłku. Uświadomili nam
także, że reguła życia, to:
-wypełnianie przykazania miłości,
-podążanie drogą w kierunku wzrostu osobistego i wzrostu w małżeństwie,
-posuwanie się stopniowo w kierunku wzrostu duchowego,
-jest to zadanie na całe życie.
Niezwykle cenne były homilie głoszone do nas przez ks. Rafała w czasie Eucharystii, jak
również konferencja która przybliżyła nam powstawanie różnych reguł zakonnych i
wspólnotowych w chrześcijaństwie. Ksiądz Rafał mówił też, że reguła musi być bardzo
konkretna i dokładnie nazwana, kończy się wtedy kiedy wchodzi na stałe do naszego życia.
Bardzo owocna była praca w grupach z innymi małżeństwami z różnych regionów Polski,
gdzie mogliśmy porozmawiać o naszych doświadczeniach, sukcesach i porażkach związanych
z naszą regułą życia.
W sobotę po południu po krótkim wprowadzeniu udaliśmy się na swój dialog małżeński, który
rozpoczęliśmy modlitwą spontaniczną a nastepnie próbowaliśmy rozeznać co w naszym życiu
małżeńskim i rodzinnym wymaga poprawy i umocnienia. Na koniec ustaliliśmy konkretną formę
naszego wysiłku czyli regułę życia osobistą i małżeńską. Nasze ,,zasiądźmy razem”
zakończyliśmy modlitwą dziękczynną.
Szczególnie przeżyliśmy obecność Pana Boga na Eucharystii i nocnej Adoracji, gdzie
mogliśmy całym sercem dotknąć i poczuć Jego obecność jako mąż i żona.
Ten wspaniały czas zakończyliśmy ogólnym spotkaniem gdzie podsumowaliśmy rekolekcje i
podzieliliśmy się naszymi spostrzeżeniami na temat reguły życia.
Za ten wspólnie spędzony czas, za wspólną modlitwę, za wszystkie cenne informacje i
doświadczenia dziękujemy: Helenie i Pawłowi, księdzu Rafałowi i organizatorom Agnieszce i
Sławkowi oraz wszystkim małżeństwom uczestniczącym w rekolekcjach, Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Ewa i Darek
Ekipa Brochów, Sektor Kujawski.