W dniach od 14 do 16 lutego 2020 spotkaliśmy się w Zaniemyślu, w „Bojanowym Gnieździe” aby wspólnie przemyśleć, przemodlić i poszukać wskazań jak „Odrodzić się na nowo”. Takie hasło było bowiem myślą przewodnią kolejnych rekolekcji END-u. Naszym wspólnym poszukiwaniom nie pierwszy już raz przewodniczył ks. Przemysław Kompf (proboszcz urokliwego drewnianego kościoła w Wierzenicy), kapłan bardzo życzliwy naszej formacji duchowej. Niezwykle przemyślane, inspirowane fragmentami Pisma Św. i odwołujące się do działania Ducha Św., ale zarazem ubogacone licznymi przykładami z życia i trafiające do serca konferencje/ homilie pobudzały do refleksji nad naszym małżeńskim życiem. Zachęcały do doskonalenia wspólnej drogi do uświęcania naszego małżeństwa, a także do odrodzenia się wzajemnych uczuć i dobrych relacji.
Codzienne msze św., konferencje, wspólnotowa adoracja Najświętszego Sakramentu, jutrznie, koronka do Miłosierdzia Bożego, dyskusje w grupach oraz rozmowy indywidualne sprzyjały zawiązywaniu wspólnoty i pozwalały na zastanowienie się czym jest dla nas/dla mnie ruch END , jak się w nim odnajdujemy/odnajduję, jak pomaga nam/mi dążyć do świętości w naszym małżeństwie.Szczególny charakter miała całonocna małżeńska adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której każde małżeństwo mogło przeżywać swoje bardzo osobiste spotkanie z Panem Bogiem. Sporo refleksji dostarczyło nam również spotkanie w grupach i dyskusja na temat co jest dla każdego najtrudniejsze: pokora, modlitwa, poszukiwanie Bożego oblicza, odwrócenie się od złych dróg, czy nie przywiązywanie się do dóbr ziemskich, a także określenie zobowiązań wynikających z uczestniczenia w ruchu END jako „punktu wysiłku”. Szczególny dla nas był moment odnowienia przyrzeczenia małżeńskiego, bowiem ksiądz rekolekcjonista zaprosił do ołtarza parę z najdłuższym stażem małżeńskim i pozwolił nam przeżyć wzruszającą chwilę – jak przed 57 laty. Bardzo budujący był liczny udział w rekolekcjach młodych par ze swoim potomstwem ( ponad 20-ro dzieci).

Za wybór miejsca spotkania, znakomitą organizację, w tym przygotowanie materiałów informacyjnych i pełną gotowość do pomocy w najdrobniejszych nawet sprawach, winni jesteśmy serdeczne podziękowanie parze odpowiedzialnej Ewie i Grzegorzowi Małeckim, a wszystkim 29-ciu uczestniczącym małżeństwom dziękujemy za niezwykłą modlitewną atmosferę i wzajemną życzliwość.

Chwała Panu
Hanka i Antoni Dmochowscy

Galeria zdjęć: https://photos.app.goo.gl/EkexqUxLrKna1DWs9