Ledóchowskiej

W sobotę 8 marca członkowie ekip rejonu lubelskiego Sektora Mazowieckiego zebrali się, aby wspólnie przeżywać wielkopostne ćwiczenia duchowe. W spotkaniu, które odbywało się w parafii p.w. Urszuli Ledóchowskiej na ul. Roztocze w Lublinie uczestniczyli małżonkowie trzech ekip oraz dwaj z naszych doradców duchowych: gospodarz ks. Szymon Czuwara i o. Berard Lasyk.
Chłodny marcowy poranek rozpoczęliśmy od ciepłej herbaty i kawy, przy której przedstawiona została prezentacja o tym czym jest formacja w ruchu END. Jednocześnie zostaliśmy zachęceni do podzielenia się naszymi małżeńskimi doświadczeniami z praktycznego przeżywania tej formacji. Moderatorami tej części byli nasi goście Kasia i Marek Rymszowie z Warszawy. Następnie odbyła się Droga Krzyżowa, którą przygotowali i poprowadzili małżonkowie trzeciej ekipy lubelskiej. Bezpośrednio po Drodze Krzyżowej odbyła się Eucharystia podczas, której ks. Szymon w słowie skierowanym do małżonków dokonał syntezy najistotniejszych fragmentów Pisma Świętego, które słyszeliśmy w liturgii słowa Wielkiego Postu.

Umocnieni wspólną modlitwą i spotkaniem oczekujemy kolejnego świętowania.

Lidka i Artur Furgała