nycz1

23 grudnia mieliśmy ogromną przyjemność spotkać się z Jego Eminencją ks. Kardynałem Kazimierzem Nyczem – biskupem Archidiecezji Warszawskiej. W audiencji uczestniczyli Kasia i Marek Rymszowie – para odpowiedzialna Regionu 2, ks. Grzegorz Jankowski oraz Beata i Marcin Pińkowscy z ekipy Sektora Mazowieckiego. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń Bożonarodzeniowych księdzu Kardynałowi i przekazania drobnego upominku – książki “Miłość i wyrzeczenie” o. H. Caffarela.

Ks. Kardynał wyraził zainteresowanie życiem naszego Ruchu w Polsce i zagranicą oraz planami na przyszłość. Jego Eminencja był zaciekawiony rozwojem naszego Ruchu w Warszawie, ale również za granicą – na Ukrainie i Węgrzech. Istotną dla naszego Sektora kwestią, była zgoda ks. Kardynała na włączenie się Equipes Notre-Dame w przygotowanie programu dla części uczestników Światowych Dni Młodzieży, którzy 5 dni spędzą w lipcu 2016 r. w Warszawie. Spotkanie odbyło się w bardzo życzliwej atmosferze i zakończyło się przekazaniem życzeń obecnym oraz członkom ekip Sektora Mazowieckiego.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego

nycz2