W dniu 8 grudnia członkowie ekip rejonu lubelskiego Sektora Mazowieckiego zebrali się na Święcie Karty Equipes Notre-Dame połączonym z Adwentowym Dniem Skupienia. W spotkaniu, które odbywało się w parafii p.w. Urszuli Ledóchowskiej na ul. Roztocze w Lublinie uczestniczyli małżonkowie z trzech ekip oraz dwaj Doradcy Duchowi: gospodarz miejsca – ks. Szymon i o. Berard.

Chłodny grudniowy poranek rozpoczęliśmy od rozgrzania naszych serc Adoracją przygotowaną przez Parę Odpowiedzialną najmłodszej lubelskiej ekipy Bożenkę i Darka. Następnie odbyła się Liturgia Mszy Świętej, podczas której ks. Szymon dokonał obrazowego porównania okoliczności popełnienia grzechu pierworodnego przez pierwszych małżonków Adama i Ewę do zjawisk stanowiących przyczynę współczesnych małżeńskich grzechów.

Po tej duchowej części naszego świętowania udaliśmy się do sali przy domu parafialnym, gdzie czekały na nas gorąca kawa i herbata. Przy cieście i w cieplejszym wnętrzu rozpoczęliśmy rozmowę na temat działań propagujących nasz ruch w Lublinie. Moderatorami dyskusji byli Ula i Łukasz, Para Informacyjna, którzy jednocześnie wprowadzili nas w swoje pomysły upowszechniania END w naszym rejonie. Pozostałe małżeństwa obiecały wspierać to nowe „zadanie” pomysłami i czynnym uczestnictwem.Po posiłku wysłuchaliśmy konferencji ks. Szymona na temat VIII Przykazania. Ostatnim akcentem naszego spotkania była prezentacja multimedialna z lipcowej Pielgrzymki do Brazylii, którą mogliśmy obejrzeć dzięki materiałom zebranym i opracowanym przez Beatkę i Marcina, naszą Parę Łącznikową. Niestety autorów nie mogliśmy zobaczyć „na żywo” gdyż w tym samym dniu uczestniczyli w równoległych obchodach Święta Karty w Warszawie.

Przeżycia związane ze wspólnym uczestniczeniem w Adoracji, Eucharystii, rozważaniach, a także rozmowy z przyjaciółmi były dla nas „akumulatorami” dzięki którym wytrwamy do kolejnego świętowania przynależności do wspólnoty Ruchu Equipes Notre-Dame.

Lidka i Artur