Tegoroczne obchody Święta Karty przypadły dokładnie na Dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8.12.2018. W Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej w Warszawie zebrały się małżeństwa należące do Sektora Mazowieckiego A. Świętowanie rozpoczęliśmy w Godzinie Łaski od Eucharystii pod przewodnictwem ks. proboszcza Edmunda Modzelewskiego, koncelebrowanej przez duchowych doradców naszych Ekip.

Homilia wygłoszona przez prowadzącego prowokowała do skupienia się nad postępowaniem Najświętszej Panny wobec powołania ogłoszonego jej przez Archanioła Gabriela podczas Zwiastowania Pańskiego. Ksiądz proboszcz przypomniał postawę Maryi w obliczu zapowiedzi jej posłannictwa, tj. postawę pokory i zaufania Woli Bożej. Po Eucharystii Ekipowicze wraz parafianami zebranymi w Bazylice zostali zaproszeni do wspólnej modlitwy różańcowej przed Najświętszym Sakramentem. Po zakończonym różańcu dwie nowo utworzone ekipy (W19A i W20A) wraz z małżeństwami uczestniczącymi w indywidualnych pilotażach przyjęły Kartę END. Ponadto powołana została jedna nowa para łącznikowa i jedna nowa para pilotująca.

Kolejna część spotkania odbyła się w Oratorium im. św. Jana Bosko. W jednej z sal znajdowały się plakaty: „Kochany mężu chciałabym abyś…/Kochana żono chciałbym abyś…”. Małżonkowie uczestniczący w spotkaniu byli zaproszeni do uzupełniania powyższych zdań, oraz inspirowania się zebranymi pomysłami w codzienności. 

Zaraz po wspólnym obiedzie wysłuchaliśmy świadectwa ks. Grzegorza Jankowskiego na temat Zgromadzenia Światowego END w Fatimie. Doradca duchowy Ekipy W8A i Ekipy Sektora Mazowieckiego A  powiedział, że jechał do Fatimy chętnie lecz bez większego entuzjazmu. Gdy jednak doświadczył czym jest uczestnictwo w tak dużej i radosnej wspólnocie, wyjeżdżał niechętnie ale wypełniony ogromnym entuzjazmem. Zgromadzenie Światowe to wielkie święto połączone z głęboką formacją. Jest okazją do wzmocnienia duchowego i poczucia potężnej siły wspólnoty. Udział we wszelkich ponadekipowych spotkaniach (nie tylko światowych, ale chociażby sektorowych czy  rekolekcjach) wzmacnia nas jako wspólnotę, umacnia poczucie  że „to jest mój Ruch”. Bardzo poruszające było wspomnienie świadectwa chłopaka z portugalskiej ekipy młodzieżowej. Zwrócił on uwagę na to, że młodzi potrzebują naszych przykładów rodzin, miłości, poświęcenia: „Nie odejdę bez poproszenia was o trzy rzeczy: pomóżcie nam, pomóżcie nam, pomóżcie nam. Potrzebujemy was”. Ksiądz Grzegorz polecał także lekturę materiałów ze Zgromadzenia Światowego END z Fatimie, które zostały wydane w formie książkowej.

Po prezentacji ks. Grzegorza para odpowiedzialna sektora, Kasia i Tadeusz Kamińscy, opowiedziała o planach związanych z dynamicznym wzrostem liczebności sektora (jest nas już 20 ekip). Aby ułatwić sprawy organizacyjne należy się szykować na kolejne wyodrębnienie nowych sektorów z obecnego Sektora Mazowieckiego A. W związku z tym wszyscy są zachęcani do postawy otwartości na podejmowanie posług w sektorze oraz włączania się w organizację lokalnych spotkań integrujących członków różnych ekip. 

Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do podzielenia się w grupach swymi refleksjami nad tematem: „Jak dbam o swoje małżeństwo?”. Zróżnicowanie pod względem małżeńskiego stażu uczestników grup dzielenia zaowocowało ciekawymi i różnorodnymi spostrzeżeniami. Wiele osób zwróciło uwagę, iż bardzo ważne są małe gesty i pamięć o sobie nawzajem. Budują one naszą codzienność, umacniając nas w rzeczywistej jedności i miłości. Szczere i częste rozmowy, a także „zasiądźmy razem”, to kolejne aspekty dbałości o zażyłą więź pomiędzy małżonkami. Podczas dzielenia podkreślano także ważną rolę wzajemnego szacunku i posłuszeństwa. Jednakże to, co było spoiwem wszystkich wypowiedzi, to rola wspólnej modlitwy i życia sakramentalnego małżonków. Okazało się, iż każde z małżeństw widzi, że dbanie o swe powołanie zaczyna się od zadbania o bliską relację z Jezusem. To On buduje szlachetną i trwałą jedność wewnątrz małżeństwa, a także On uczy wzajemnego szacunku i wrażliwości na siebie nawzajem.

Na koniec wspólnego dnia małżeństwa spotkały się w kaplicy, gdzie w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu odbyła się Modlitwa Małżeńska. Prowadzący, Marzena i Michał Mamczarzowie, zaprosili uczestników do dziękczynienia, przeproszenia i uwielbienia Boga w różnych elementach życia małżeńskiego, a wszystko przeplatano pieśniami i nastrojową muzyką. Można było wypowiadać się na głos wobec wszystkich, można było mówić cicho do ucha współmałżonka. Całość odbyła się w atmosferze spokoju, intymności, zapatrzenia w Jezusa i bliskości współmałżonków.

            Na koniec wyrażamy wdzięczność ojcom Salezjanom za gościnę, a Kasi i Tadeuszowi oraz wszystkim ich pomocnikom za organizację spotkania.

Ekipa W16A