Święto Karty END ekip lubelskich odbyło się 10 grudnia 2016 r. w Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy. Jest to niezwykłe miejsce, w którym po raz pierwszy w historii Polski objawił się św. Antoni. W progach radecznickiego sanktuarium zostaliśmy serdecznie przyjęci przez O. Marcelego Gęśla przełożonego wspólnoty klasztoru. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Św., której przewodniczył doradca duchowy drugiej ekipy lubelskiej O. Berard (Jakub) Lasyk. Po Mszy Św. udaliśmy się na wspólną Agapę, po której w Bazylice św. Antoniego, O. Stefan Rymarczyk przybliżył nam historię tego cudownego miejsca, w którym wierni szczodrze są obdarowywani licznymi łaskami. Kolejnym punktem programu była konferencja Ojca Berarda nt. sakramentu pokuty i pojednania. Interesujący wykład oraz ciekawa dyskusja uczestników poszerzyła naszą wiedzę na temat tego sakramentu. Wspólne świętowanie zakończyliśmy adoracją w ciszy Najświętszego Sakramentu. Pobyt w radecznickim sanktuarium był dla nas czasem ubogacenia ducha poprzez modlitwę i wspólne świętowanie.

Beata i Grzegorz Gębkowie
para odpowiedzialna drugiej ekipy lubelskiej