W tym roku Święto Karty w Sektorze Kujawskim obchodziliśmy 12 grudnia w kościele p.w. św. Antoniego w Toruniu. Organizatorami były ekipy z Torunia. Na początku zaproszono nas na kawę i ciasto. Następnie odbyły się prezentacje „Struktury sektora” i „Przebieg spotkania ekipy”  które poprowadzili Renata i Tomasz Matczakowie – Para Odpowiedzialna Sektora Kujawskiego. Przypomnieli nam wszystkie zobowiązania względem Karty. Kolejnym etapem spotkania było dzielenie się przebiegiem spotkań w naszych ekipach. Konferencję na temat historii Karty END przedstawiła Mirosława Sieradzka. W tym czasie nasze dzieci miały zorganizowaną wspaniałą opiekę, dzięki której mogliśmy spokojnie, bez stresu uczestniczyć w spotkaniu.

Po konferencji całymi rodzinami udaliśmy się na Mszę Świętą, którą celebrował Ks. Mariusz Wojnowski i Ks. Henryk Kulik. Podczas homilii Ks.  Mariusz przedstawił różne znaki dawane nam przez Jezusa Chrystusa. Stwierdził, że pewnym znakiem jest także małżeństwo, poprzez które Bóg objawia swoje zamiary wobec człowieka. Poprzez sakrament Bóg wkracza w życie dwojga ludzi, którzy już nie żyją tylko dla siebie, ale tworzą rzeczywistość z Panem Bogiem. Dzięki sakramentowi Bóg przyszedł do naszego życia, tworzymy konkretną wspólnotę z Bogiem, wspólnotę wierności i nierozerwalności. Equipes Notre-Dame pragnie w małżeństwie kroczyć drogą duchowości, pragnie ubogacać się jeszcze bardziej Bogiem, odkrywać w małżeństwie Boga w naszym życiu, ekipy są znakami Bożego działania.

Z okazji Święta Karty Ks. Mariusz Wojnowski przypomniał nam czym małżeństwo jest według Karty:

– małżeństwa END żyją w małżeństwie przyrzeczeniami chrzcielnymi,

– małżeństwa END żyją dla Chrystusa, w Chrystusie i z Chrystusem,

– małżeństwa END uznają Chrystusa za głowę swojego małżeństwa,

– małżeństwa END przyjmują Ewangelię jako fundament swojego małżeństwa,

– małżeństwa END żyją we wspólnocie kościoła, oddając się kościołowi na służbę we współpracy

  z pasterzami, biskupami.

Chrystus jako Ten, który jest najważniejszym fundamentem małżeństwa musi być widoczny.

Po Mszy udaliśmy się na obiad, który jednocześnie zakończył nasze spotkanie. Bóg zapłać organizatorom, uczestnikom, Księżom oraz opiekunom dzieci za zaangażowanie i mile spędzony czas.

Katarzyna i Krzysztof Tomaszewscy