Ekipy z  Dolnego Śląska w tym roku świętowały 66 rocznicę ogłoszenia Karty Ekip Notre Dame w dniu  7 grudnia w domu  Sióstr Szkolnych  Notre-Dame na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Siostry okazały wiele życzliwości i cieszyły się, że poznały wspólnotę o podobnej nazwie. Spotkanie rozpoczęła konferencja poprowadzona przez jedną z wrocławskich par łącznikowych, której tematem był kerygmat św. Pawła. Następnie para ta podzieliła się owocami przemyśleń z niedawnej Sesji formacyjnej Par Odpowiedzialnych  nt. zagrożeń wewnętrznych dla ekipy oraz rozpoznawanych znaków obecności Boga w ekipie. Obecna była również Para Sektora Bernadeta  i Piotr Dylowie, którzy zaprezentowali historię Ruchu END i podstawy formacji. Później po czasie swobodnych rozmów przy uginającym się od ciast stole udaliśmy się do niedalekiego kościoła pw. Św. Marcina, gdzie adorowaliśmy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Tematem przewodnim adoracji była ewangeliczna scena burzy na jeziorze i pytanie-hasło roku formacyjnego „Gdzie jest wasza wiara?” wspaniale poprowadzona przez drugą ekipę wrocławską. Szczytem świętowania była oczywiście Msza Święta celebrowana przez ks. Sylwestra Pacierpnika, salezjanina, nowego doradcy duchowego pierwszej ekipy wrocławskiej. Podczas Eucharystii jedno małżeństwo  – Ewa i Tomek – przyjęło Kartę Ekip Notre Dame, przystępując do Ruchu po pilotażu. Zostało to przyjęte gromkim Magnificat. Składamy podziękowania dla wszystkich małżeństw i doradców duchowych, którzy pomogli w przygotowaniu wspólnego świętowania oraz wszystkim, którzy mogli w tym świętowaniu uczestniczyć.

Szczęść Boże. Ania i Leszek

—————————————————————–

Małżonkowie sektora śląskiego świętowali również na Górnym Śląsku w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni. W dniu 8 grudnia o godz. 12.00 rozpoczynaliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu w “Godzinie łaski”. Po czym był czas na krótki rys historyczny END oraz przypomnienie podstaw formacji w ruchu. Eucharystię sprawował doradca ekipy sektora ks. Jan Brol. Po Eucharystii był czas na rozmowy przy kawie i ciastku. Dziękujemy tą drogą proboszczowi ks. Bronisławowi Matyskowi za udostępnienie kościoła i salek, a także wszystkim, którzy włączyli się aktywnie w organizację oraz każdemu małżeństwu biorącemu udział w świętowaniu rocznicy ustanowienia Karty END.

Bernadeta  i Piotr