Inaczej niż zwykle wyglądało w tym roku Święto Karty w naszym sektorze. Ale okoliczności też inne. Długo rozważaliśmy zanim podjęliśmy decyzję o tym, aby nasze świętowanie rozłożyć na trzy dni.
Rozpoczęliśmy więc w niedzielę 6 grudnia o godz. 16.00 Mszą świętą w intencji małżeństw i doradców duchowych naszego sektora. Sprawował ją ks. K. Michalski, proboszcz parafii w Rdutowie i doradca duchowy ekipy Rdutów/Izbica. Podczas Mszy św. wysłuchaliśmy świadectwa Doroty i Zbyszka – małżeństwa należącego do Orędowników.
Tego samego dnia w godzinach wieczornych małżeństwa spotkały się w grupach mieszanych, oczywiście online. Choć mieliśmy wiele obaw, Duch św. czuwał nad nami i wszystkimi małżeństwami, które wyraziły chęć uczestniczenia w spotkaniach. Pomógł pokonać problemy techniczne, bariery, opory. Odbiór okazał się bardzo pozytywny. Była modlitwa, wymiana myśli na zadane pytania i chwila rozmowy na inne tematy. Dla wielu uczestników była to świetna forma poznawania małżeństw z innych ekip, szczególnie, że nie wszyscy jeżdżą na spotkania sektorowe. Wielką radością był udział w spotkaniach kapłanów, małżeństw z Gdańska i pilotowanych z Grudziądza. Znaleźli się nawet tacy, którzy gotowi są podobne spotkania zorganizować wkrótce.
Poniedziałek 7 grudnia był dla małżeństw naszego sektora dniem skupienia się na przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia. Poprowadził nas w tym dniu ks. R. Awerjanow – doradca duchowy ekip z Kutna. Dzięki głębokiej duchowo konferencji skierowanej do małżonków, zachęcił do wejścia na drogę, jaką powinni podążyć mąż i żona, aby przygotować się na przyjście Pana.
W ostatnim dniu naszego świętowania gościliśmy we Włocławku, w parafii ks. R. Żerkowskiego – doradcy duchowego ekipy z Lipna i jednocześnie doradcy ekipy sektora. Wieczorny czas przeżyliśmy na modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu. Podczas modlitwy różańcowej polecaliśmy wszystkich chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach. Towarzyszyły nam też myśli założyciela Ruchu END ks. H. Caffarela.
Ufamy, że był to dobry czas dla wszystkich małżeństw z sektora kujawskiego. Jak napisali do nas Ewa i Darek: „Przez trzy wieczory łączyliśmy się ze wszystkimi duchowo i czuliśmy, że jesteśmy wspólnotą END”.
Za wszystko dziękujemy Dobremu Bogu!
Bardzo dziękujemy też wszystkim kapłanom i małżeństwom za wsparcie i pomoc przy organizacji. Bez Was nie poradzilibyśmy sobie. Niech Pan Bóg obficie obdarza wszystkich Łaskami!
Mirka i Roman Sieradzcy, para odpowiedzialna sektora kujawskiego.

Link do konferencji ks. Roberta Awerjanowa :https://www.facebook.com/jan.rdutow.9/videos/220458226275888