11 grudnia 2021 w Łubiance uroczystą mszą św. rozpoczęło się spotkanie sektora kujawskiego Ekip Notre Dame z okazji święta karty. Wspólna modlitwa a następnie spotkanie w Diecezjalnym Centrum Kultury w zamku bierzgłowskim było okazją do przypomnienia wartości daru jakim jest nasza Karta. Mieliśmy okazję cieszyć się z daru wspólnoty ale także dzięki konferencji ks. Rajmunda Ponczka przemyśleć mury jakie budujemy między nami i Bogiem ale też zobaczyć jakie narzędzia daje nam formacja END by te mury burzyć.