Kochani,

dnia 7 grudnia 2019 roku w Parafii św. Alberta Chmielowskiego w Łodzi małżeństwa sektora łódzkiego przeżywały kolejną rocznicę zatwierdzenia Karty END. Goście z Warszawy: Kasia i Marek Rymszowie przybliżyli nam życie i świętość brata Alberta w powiązaniu z ideałem świętości przedstawionym przez papieża Franciszka w adhortacji apostolskiej “Gautede et exsultate”. Uczestnicy spotkania mieli okazje prześledzić jak poszczególne cechy świętości realizował swoim życiem brat Albert – powstaniec, malarz, zakonnik, założyciel przytulisk dla ubogich, bezdomnych, wykluczonych. Słowa św. Alberta, że powinno się być dobrym jak chleb który dla wszystkich leży na stole i z którego każdy może kęs dla siebie ukroić jeśli jest głodny, głęboko wryły się w nasze serca i były drogowskazem do dzielenia się w Grupach. Zastanawialiśmy się czy umiemy rozpoznawać jakie mamy serca i jak je oczyszczać i otwierać na potrzeby innych. Zrozumieliśmy, że tylko człowiek mający uważne, wrażliwe serce może być dobry jak chleb dla innych.

Święto Karty - Sektor Łódzki

Następnym punktem świętowania była adoracja Najświętszego Sakramentu w Kościele, podczas której mogliśmy rozważać przed Bogiem w oparciu o tekst z Księgi Wyjścia (3,5) co jest dla nas w życiu Ziemią Świętą i co możemy już teraz uczynić, aby zbliżyć się do świętości. Radowaliśmy się uczestnictwem w Eucharystii, celebrowanej przez naszych Doradców Duchowych – ks. Marka Plutę i ks. Przemysława Górę, który wygłosił homilię przywołując myśli ojca Caffarela o wzajemnym przenikaniu się sakramentu Kapłaństwa i Małżeństwa. Nasze spotkanie zakończyła wspólna, radosna Agappa.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy życzenia aby Miłość narodzona w Betlejem napełniła naszą codzienność pokojem i wiarą w Jezusa żyjącego pośród nas,

Władka i Włodek Sygulscy